De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Liedboek 23: 1, 3 Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder Voorlezer: Jaap v/d Valk We lezen: Genesis 17:1 – 14 Marcus 10: De preek gaat over HC zondag 27 EEN VOLK VAN GEDOOPTEN Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 111: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 111: 1, 2

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 1, 2 Gebed Lezen: Genesis 17:1 - 14 Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Marcus 10: Zingen: Zingend Gezegend Lied 234 Preek over: HC zondag 27 Zingen: Psalm 105:1, 4, 5

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 1, 2 Gebed Lezen: Genesis 17:1 - 14 Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Marcus 10: Zingen: Zingend Gezegend Lied 234 Preek over: HC zondag 27 Zingen: Psalm 105:1, 4, 5

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 1, 2 Gebed Lezen: Genesis 17:1 - 14 Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Marcus 10: Zingen: Zingend Gezegend Lied 234 Preek over: HC zondag 27 Zingen: Psalm 105:1, 4, 5

6 Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kinderen,
Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kinderen, laat de kind'ren tot Mij komen , niemand mag ze hind'ren. Want de poorten van Mijn Rijk, staan voor kind'ren open. Laat ze allen groot en klein, bij Mij binnen lopen.

7 Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen. houdt ze toch niet tegen. Want de poorten van Mijn Rijk, gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk, bij Mij binnen lopen.

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 1, 2 Gebed Lezen: Genesis 17:1 - 14 Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Marcus 10: Zingen: Zingend Gezegend Lied 234 Preek over: HC zondag 27 Zingen: Psalm 105:1, 4, 5

9 Ondergedompeld in de doop zijn wij uit duizend vrezen
Zingend Gezegend Lied 234: 1, 2, 3, 4 melodie: psalm 21 Ondergedompeld in de doop zijn wij uit duizend vrezen herboren en herezen, gedragen op de heilsrivier die stromend door de tijd uitmondt in eeuwigheid.

10 Wie in dit water ondergaat zal nimmermeer verdrinken,
Zingend Gezegend Lied 234: 1, 2, 3, 4 melodie: psalm 21 Wie in dit water ondergaat zal nimmermeer verdrinken, hoe diep hij moge zinken. Al is dit aardse leven kort, al dreigt dichtbij de dood – God draagt u in zijn schoot!

11 Die onze dood is doorgegaan vraagt u om overgave:
Zingend Gezegend Lied 234: 1, 2, 3, 4 melodie: psalm 21 Die onze dood is doorgegaan vraagt u om overgave: wij zijn in Hem begraven, maar in Hem ook weer opgestaan om voor zijn aangezicht te leven in het licht.

12 Rivier van Gods lankmoedigheid, o bedding van genade,
Zingend Gezegend Lied 234: 1, 2, 3, 4 melodie: psalm 21 Rivier van Gods lankmoedigheid, o bedding van genade, wie zal uw stroom doorwaden? Gij draagt ons op uw golven hoog, o water - warm en wijd van Gods barmhartigheid!

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 1, 2 Gebed Lezen: Genesis 17:1 - 14 Zingen: Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Marcus 10: Zingen: Zingend Gezegend Lied 234 Preek over: HC zondag 27 Zingen: Psalm 105:1, 4, 5

14 EEN VOLK VAN GEDOOPTEN 1. bevel 2. belofte 3. appèl
Lezen: Genesis 17: 1 – 14 Marcus 10: 13 – 16 Tekst: Zondag 27 EEN VOLK VAN GEDOOPTEN 1. bevel 2. belofte 3. appèl

15 Een kerk van gedoopten…
allemaal gedoopten? dat kun je niet direct zien… er zijn toch ook ongedoopte (nog niet gedoopte) zoekers en catechumenen … maar geen ‘ont-doopten’

16 Is je doop ongedaan te maken?

17 Ben je ‘nog’ blij met je doop, of vind je het een opgedrongen keuze?
De doop is een geschenk van God voor ouders en kinderen, etc. “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen,” Genesis 17,7 “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.” Marcus 16,16

18 Een eeuwig verbond “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen,” Genesis 17,7 Doop is ook geen lidmaatschapskaart, geen uniform, geen rite de passage Maar een teken en logo…. God straft nalatigheid

19 De gemeente van Christus is een gedoopte gemeente “Laat de kinderen tot Mij komen”, zegt Jezus

20 Maakt de doop van kinderen soldaten van het Koninkrijk?
Het teken is krachtig: voor jóu is onze Heiland Jezus Christus gestorven en opgestaan...

21 De gedoopte gemeente is geen fanclub, draagt geen uniformen, maar is een volk dat gedragen wordt door Gods beloften

22 Er wordt bij de doop veel geloof gevraagd…
“gelooft u dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn?, gelooft u dat God belof­ten gelden voor ons en onze kinderen? En “Belooft u dat u dit kind zult onderwijzen in de leer van de kerk, de leer van Gods Verbond?”

23 Gedoopt kinderen (en volwassenen) zijn geen wonderkinderen
De doop is een reddingsboei Je denkt er aan bij gevaar en hebt hem nodig om niet te verdrinken

24 Zingen: Psalm 105: 1, 4, 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 169 Gebed Collecte Zingen: Psalm 77: 4 Zegen

25 Van God nooit losgekomen Ben ik; Hij nam mijn hand
Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Van God nooit losgekomen Ben ik; Hij nam mijn hand En voerde mij in dromen Naar het beloofde land. Hoe hemels dit bedrijf: De avond raakt de morgen, Gods hand raakt aan mijn zorgen, Waar ik ook maar verblijf

26 Ook zonder te aanschouwen, Hier in voorlopigheid.
Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Op U kan ik vertrouwen In moeitevolle tijd, Ook zonder te aanschouwen, Hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan Met heel mijn zoekend leven Aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan.

27 Die Jezus Christus schenkt, Zijn langbeloofde Zoon
Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Genade is verschenen Nu God aan mensen denkt, De grote hulpverlener Die Jezus Christus schenkt, Zijn langbeloofde Zoon Door wie Hij blinden, doven, Verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon.

28 Bij Christus’ openbaring Wanneer elk oog Hem ziet.
Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 De groten van de aarde, Zij vallen in het niet Bij Christus’ openbaring Wanneer elk oog Hem ziet. En dit geheim is groot: Het kerkhof hier beneden bloeit als de hof van Eden, God wekt ons uit de dood.

29 Die ons geschapen heeft En door zijn Zoon genade
Gezang 169: 1, 2, 3, 4, 5 Zo wil het God de Vader Die ons geschapen heeft En door zijn Zoon genade In overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs Van ongeziene dingen O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs

30 Zingen: Psalm 105: 1, 4, 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 169 Gebed Collecte Zingen: Psalm 77: 4 Zegen

31 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 77: 4

32 COLLECTE Volgende week de collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging:
Vandaag: Hylke Stelpstra Volgende week: Esther Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 77: 4

33 Zingen: Psalm 77: 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

34 Zingen: Psalm 77: 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

35 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 27 Februari om 9
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 27 Februari om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google