De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luc Van OotegemHoofdstuk 141 Hoofdstuk 14 Macro-economische grootheden Definities / Berekening / Meting …. 14.1 De nationale rekeningen 14.2 Prijsindices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luc Van OotegemHoofdstuk 141 Hoofdstuk 14 Macro-economische grootheden Definities / Berekening / Meting …. 14.1 De nationale rekeningen 14.2 Prijsindices."— Transcript van de presentatie:

1 Luc Van OotegemHoofdstuk 141 Hoofdstuk 14 Macro-economische grootheden Definities / Berekening / Meting …. 14.1 De nationale rekeningen 14.2 Prijsindices 14.3 Werkgelegenheid 14.4 Betalingsbalans

2 Luc Van OotegemHoofdstuk 142 14.1 De nationale rekeningen = nationale boekhouding A. BBP / BNP drie benaderingen. B. Beschouwingen: Reëel vs nominaal, groeivoeten, welvaart

3 Luc Van OotegemHoofdstuk 143 A. Algemeen ivm BBP/BNP Definitie (algemeen) BBP Aggregatieprobleem: hoe samentellen ?  markwaarde Specifieke definitie BBP “finale” goederen en diensten BNP

4 Luc Van OotegemHoofdstuk 144 BNP=BBP+netto-factorinkomens PLUS Factorinkomen - ontvangen we uit het buitenland MIN Factoruitgaven – betalen we aan het buitenland Wanneer is BNP > BBP ?

5 Luc Van OotegemHoofdstuk 145 A. Drie benaderingen BBP GezinnenBedrijven factordiensten consumptiegoederen consumptiebestedingen inkomens Productie

6 Luc Van OotegemHoofdstuk 146 A. Drie benaderingen: A1 Productiebenadering : BTW (Bruto Toegevoegde Waarde) A2 Inkomensbenadering A3 Bestedingsbenadering

7 Luc Van OotegemHoofdstuk 147 A1 BTW-productiebenadering Voorbeeld Landbouw (import 5€  25€) Molenaar (  40€) Bakker (  50€ = 45€ + 5€ export) Bruto Toegevoegde Waarde ? Toegevoegd / Bruto

8 Luc Van OotegemHoofdstuk 148 A1 Figuur 14.1

9 Luc Van OotegemHoofdstuk 149 A2 Inkomensbenadering BBP - Indirecte belastingen(+ subsidies) = BBP tegen factorkosten, wordt verdeeld tussen Arbeid (bruto-loon) Kapitaal (exploitatieoverschot) - Afschrijvingen, intresten, winstbelasting = Netto Nationaal Inkomen (NNI)

10 Luc Van OotegemHoofdstuk 1410 A2 Inkomensbenadering NNI (loon, pacht, divident, intrestopbrengst, huur,…) - Inkomensbelasting +Transferten = Beschikbaar Inkomen

11 Luc Van OotegemHoofdstuk 1411 A2 Figuur 14.2

12 Luc Van OotegemHoofdstuk 1412 A3 Bestedingsbenadering Productie  Inkomen  Bestedingen = (Bestedings)VRAAG vanwege Consumenten  Consumptie Producenten  Investeringen Overheid  Overheidsbestedingen Buitenland  Export Correctie: MIN Import

13 Luc Van OotegemHoofdstuk 1413 A3 Figuur 14.3

14 Luc Van OotegemHoofdstuk 1414 B1 Nominaal en reëel BBP Tabel 14.1: Evolutie van het BBP in een fictieve economie

15 Luc Van OotegemHoofdstuk 1415 BBP België (Tabel 14.2) in miljoen €

16 Luc Van OotegemHoofdstuk 1416 B2 Groei - Tabel 14.3 Niveau (per capita) en groei BBP Absolute toename (kolom 3) Relatieve toename Groeivoet (kolom 4) Indexcijfer (kolom 5) Welk is het verschil ? Wanneer gelijk ?

17 Luc Van OotegemHoofdstuk 1417 Tabel 14.3

18 Luc Van OotegemHoofdstuk 1418 B3 Van BBP naar Welvaart Aanpassingen Per capita Constante prijzen Koopkrachtpariteiten En dan nog …. verdeling / milieu / vrije tijd Aantal zaken niet gewaardeerd

19 Luc Van OotegemHoofdstuk 1419 14.2 Prijsindices A. Consumptieprijsindex B. BBP-deflator

20 Luc Van OotegemHoofdstuk 1420 Waarom, welk belang ? Welvaart = (wijziging) hoeveelheden reëel Realiteit = nominale cijfers dwz gewaardeerd tegen (doorheen de tijd veranderende) prijzen. Prijsveranderingen moeten we elimineren Dus nominale in reële gegevens om te zetten

21 Luc Van OotegemHoofdstuk 1421 Hoe ? Per product of voor groep producten een gewogen gemiddelde Meestal Steekproefgewijze

22 Luc Van OotegemHoofdstuk 1422 A Consumptieprijsindex CPI Gebruik van gezinsbudgetenquête Discussie aanpassing lonen  »gezondheidsindex« Beperkingen Vertraagde aanpassingen  CPI overschat Kwaliteitswijzigingen Actualiteit 1 januari 06: nieuwe « korf »

23 Luc Van OotegemHoofdstuk 1423 B BBP-deflator BBP-deflator is Paasche – index = gewicht gebaseerd op lopend jaar CPI was Laspeyres – index = gewicht gebaseerd op korf van basisjaar Zie tabel 14.4

24 Luc Van OotegemHoofdstuk 1424 14.3 Werkgelegenheid  Definities en begrippen  Werklozen tellen  Enkele gegevens

25 Luc Van OotegemHoofdstuk 1425 Belang werk(gelegenheid) Macro – maatschappelijk Onderbenutting « productiecapaciteit » Inkomensverdeling Micro – individueel of gezin Gezinsinkomen Persoonlijk « welbehagen »

26 Luc Van OotegemHoofdstuk 1426 Definities BAL = BV + NA BV = werkend + werkloos Wie is werkloos ? Werkloosheidsgraad Participatiegraad Werkgelegenheidsgraad

27 Luc Van OotegemHoofdstuk 1427 Telling werklozen : twee methodes Administratief (RVA) (VDAB) NWW = UVW + andere Bevraging (NIS – Eurostat) SEB of arbeidskrachtentelling Voor- nadelen

28 Luc Van OotegemHoofdstuk 1428 Enkele gegevens bekijken Tabel 14.5:Werkloosheidsgraad en Participatiegraad Tabel14.6: Werkloosheidsduur !  Dynamisch bekijken « val » versus « trampoline »

29 Luc Van OotegemHoofdstuk 1429 Tabel 14.5

30 Luc Van OotegemHoofdstuk 1430 Tabel 14.6

31 Luc Van OotegemHoofdstuk 1431 14.4 De betalingsbalans

32 Luc Van OotegemHoofdstuk 1432 Betalingsbalans Betalingsbalans = lopende rekening + kapitaalrekening Lopende rekening  Handelsbalans (goederen en diensten)  Inkomen en Transfers Kapitaalrekening Economisch : handelsbalans en FDI

33 Luc Van OotegemHoofdstuk 1433 Deviezen (=vreemde valuta) Ontvangst + Uitgave - Goederen en dienstenUitvoerInvoer Inkomen en TransfersOntvangenToekennen KapitaalInvoerUitvoer Eigen valutaOntvangst + Uitgave - DeviezenreservesDaaltStijgt

34 Luc Van OotegemHoofdstuk 1434 Betalingsbalans  Lopende rekening en kapitaalrekening Ontvangst deviezen = +  Deviezenreserve (« tegenboeking ») Reserve deviezen stijgt = - = uitgave van de eigen munt

35 Luc Van OotegemHoofdstuk 1435 Oefeningen HK 14: 1 / 2 / 3 / 4


Download ppt "Luc Van OotegemHoofdstuk 141 Hoofdstuk 14 Macro-economische grootheden Definities / Berekening / Meting …. 14.1 De nationale rekeningen 14.2 Prijsindices."

Verwante presentaties


Ads door Google