De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop – infodag contactpersonen & directie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop – infodag contactpersonen & directie"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop – infodag contactpersonen & directie
Casus noodplan Workshop – infodag contactpersonen & directie Rudy Aelaerts Rodolf Broers

2 Noodplan n.a.v. een crisissituatie
Definitie crisis Schokeffect Ernstige verstoring van de reguliere werking Inzet van hulpverlening Nood aan ondersteunende interventies Nood aan gecoördineerde aanpak en communicatie

3 Noodplan n.a.v. een crisissituatie
Schoolinterne noodplannen Aandacht bij de interne procedure voor: aanspreekpunt binnen de school werkplek (min. 2 personen) met internetaansluiting noodkoffer ondersteuning bij schoolinterne / externe communicatie

4 Noodplan n.a.v. een crisissituatie
Rollenspel “rond de tafel” Discussiëren en beslissingen meedelen. Niet effectief uitvoeren Iedereen vanuit zijn specifieke functie Crisis op communicatief vlak proberen te beheersen Operationele insteek enkel om communicatie - uitdagingen te oefenen Er kunnen geen “fouten” gemaakt worden!!!! Spelleider kan time-outs inlassen

5 Noodplan n.a.v. een crisissituatie
Oefening – debriefing – evaluatie Crisisscenario opgesplitst in updates Per update trachten de vragen te beantwoorden binnen het voorziene tijdsinterval Steeds bepalen van doelgroepen, kernboodschappen, communicatiemiddelen, timing, infodoorstroming, … Open “discussie” Vragen stellen Tracht proactief tewerk te gaan

6 Noodplan n.a.v. een crisissituatie
Doelstellingen Flexibiliteit bevorderen om crises aan te pakken Praktische en mentale voorbereiding op wat “fout” kan gaan Minder sterke punten opsporen: Verbetering van plan van aanpak Noden: opleiding, coachen van medewerkers Leren samenwerken onder druk Open dialoog = leren van elkaars ideeën

7 KA De ….. 7

8 KA De ….. 8

9 Casus Noodplan KA De …… Woensdag 6 mei / 12u03 – Grote Baan
Leerlingen gaan naar huis Een voertuig rijdt erg hard, slalomt tussen het verkeer en rijdt twee leerlingen van 2B aan op het zebrapad voor de ingang van de school. Voertuig stopt niet, maar raakt voor het volgende zebrapad geblokkeerd achter een reeks auto’s die wachten voor overstekende jongeren. 9

10 Casus Noodplan KA De ….. 10

11 Casus NoodplanKA De ……

12 Casus Noodplan KA De …… Woensdag 6 mei / 12u04 – Grote Baan
Uit de tegengestelde richting komt (in de verte) een politiewagen met zwaailicht en sirene. 3 mannen springen uit de wagen en vluchten het schoolterrein op en het gebouw in. Politiewagen rijdt voorbij.

13 Casus Noodplan KA De ……

14 Casus Noodplan KA De …..

15 Casus Noodplan KA De

16 Casus Noodplan KA De

17 Casus Noodplan KA De 17

18 Leraar met toezicht aan de poort belt de hulpdiensten met gsm.
Casus Noodplan KA De 12u05 Leraar met toezicht aan de poort belt de hulpdiensten met gsm. Frank Huysmans 13 jaar is op het eerste zicht licht gewond. Jana Bogdanovitch 14 jaar ligt op het zebrapad. Ze bloedt aan het hoofd en reageert noch op verbale boodschappen noch op aanrakingen.

19 Directie wordt op de hoogte gebracht van:
Casus Noodplan KA De 12u12 Directie wordt op de hoogte gebracht van: de aanrijding met vluchtmisdrijf het bellen met de 100 Opdracht - communicatie organiseren 19

20 Directie wordt op de hoogte gebracht van:
Casus Noodplan KA De - 12u15 Directie wordt op de hoogte gebracht van: het achterlaten van het voertuig het vluchten op het terrein / in de school. 20

21 Casus Noodplan KA De 12u19: ziekenwagens komen ter plaatse onmiddellijk gevolgd door een politievoertuig met twee inspecteurs. Gewonde leerlingen worden naar het Palfijnziekenhuis gebracht.

22 Casus Noodplan KA De

23 Casus Noodplan KA De Opdracht
Operationele beheersing = belangrijkste stappen Organiseren van de communicatie Wie ? Wat ? Hoe ? Wanneer?

24 Casus Noodplan KA De Update Politie doet vaststellingen: Voertuig staat geseind = vluchtwagen na overval door 3 mannen op Carrefour op de Bredabaan .

25 Casus Noodplan KA De 12u24: inspecteurs brengen directie op de hoogte. Niemand kan bevestigen dat de mannen de school terug verlaten hebben. 12u37: 3 andere voertuigen komen ter plaatse. Politiehelikopter is aanwezig. Opdracht Acties / communicatie Interne doelgroepen / veiligheid?

26 Casus Noodplan KA De 12u42: televisieploeg VTM ( was toevallig in de buurt voor andere reportage) staat aan de school / Grote Baan. Wil “Live” / nieuws 13u !! Radio 2 belt voor info, gevolgd door het Laatste Nieuws. Fotograaf komt ter plaatse. VRT meldt telefonisch dat een ploeg onderweg is. Ook zij willen om 13u “Live” gaan. Hoe pakken we dit aan? afstemming / taakverdeling

27 Casus Noodplan KA De 12u48: woordvoerders politie / parket komen aan. Taken verdelen / afspraken maken Hoe organiseren? Nieuws gaat “Live” via radio en tv. Websites alle kranten geven stavaza.

28 Casus Noodplan KA De 13u05: politie krijgt oproep van diefstal van een auto in de Molenweg ter hoogte van de school. Bewoners worden bevraagd: iemand zag drie mannen met de auto wegrijden. Signalement klopt met dat van de overvallers.

29 Casus Noodplan KA De

30 Casus Noodplan KA De

31 Casus Noodplan KA De 14u27: politiehelikopter vindt (brandend) gestolen voertuig. Daders zijn spoorloos.

32 Casus Noodplan KA De Opdracht: Hoe nazorg organiseren?
verkeerslachtoffers ? veiligheid in de school? Afstemming met de diensten 32

33 Casus Noodplan KA De Enkele aandachtspunten
Voorrang aan de slachtoffers / zorg en empathie = 45 %!! Transparant en eerlijk 20% + 20 % Alle stakeholders geïnformeerd ? Doorlopend en pro-actief ? … en toch ?? De top ?? voert het woord / Wat moeten ze weten? 33

34 Casus Noodplan KA De Onmiddellijk WAT ? WAAR ? WANNEER ? WIE ? Daarna
WAAROM ? HOE ? 34

35 Noodplan casus Crisimanagement
Oefening / evaluatie

36 Map VNT-Crisismanagement
Help, er is een crisis! Wees voorbereid op een crisis GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap lanceert crisismanagement voor haar scholen en instellingen 13 praktijkgetoetste scenario’s helpen GO! scholen bij het aanpakken van crisissituaties Via het door de scholen goed ingeburgerde – digitale schoolplatform Smartschool Mijn virtuele ruimtes Map VNT-Crisismanagement

37 Alle scenario’s bestaan uit twee grote luiken:
CRISISMANAGEMENT Alle scenario’s bestaan uit twee grote luiken: In de rubriek “wees voorbereid” wordt geschetst wat je als school kan doen om te anticiperen op een crisis. Dat gaat van het up-to-date houden van diverse contactlijsten tot het samenstellen van een crisisteam.

38 Via de rubriek “help er is een crisis”
CRISISMANAGEMENT Via de rubriek “help er is een crisis” wordt gerichte ondersteuning geboden op het moment zelf Daarin vinden scholen een logisch opgebouwd stappenplan, met handige modelsjablonen en voorbeeldbrieven. Zo kunnen ze op het moment zelf snel handelen zonder stappen over te slaan en wordt er open en correct gecommuniceerd.

39 Quadrotiek noodplan 1 2 3 Voor Tijdens Na Pro actief Reactief
Schade voorkomen Voor Pro actieve procedures 2 Schade beperken Tijdens Noodplan Uniform draaiboek 3 Schade beheersen Na Continuïteit Pro actief Reactief Post actief 4 Nazorg  verwerking traumatische gebeurtenis door betrokkenen Communicatie naar slachtoffers en betrokkenen Gerichte opvang door CLB en externe deskundigen Er moet terug les gegeven worden

40 Alarm Noodplan School / Internaat / CLB
NOODKAST NOODKOFFER Oproepen personen die een taak hebben Ontruiming gebouw Via aangegeven (ingeoefende) route Benodigde materiaal Noodzakelijke documenten Verzamelplaats buiten het domein Leiden van evacuatie door directie Inrichten crisiscenter uitrusting  Noodkoffer (voor inhoud zie verder)  Fluo – vestjes voor assistenten evacuatieverantwoordelijke, registrator, nijverheidshelpers, leden tweede interventieploeg  Oranje katoenen (100%) overall voor leden eerste interventieploeg.  Gemakkelijk schoeisel (dames)  Andere: …………………

41 Taken - instructiekaarten personeel v.d. school
1. Directeur van de school 2. Plaatsvervangend directeur 3. Secretariaatsmedewerker, ontvanger alarm 4. Coördinator Interne dienst preventie brand en brandbestrijding 5. Lid Interne dienst preventie brand en brandbestrijding 6. Assistent evacuatieverantwoordelijke 7. Registrator 8. Nijverheidshelper 9. Ondersteuning Interne dienst preventie brand en brandbestrijding Leerkrachten en personeel zonder klasopdracht Leerkrachten en personeel met klasopdracht + Bijlagen o.a. Informatie aan de families

42 Rampenplannen Intern noodplan  Extern noodplan, rampenplan Plan
Verantwoordelijke Inhoud Intern noodplan Bedrijf, school, rusthuis Alarmeren van overheid Evacuatie van gebouw Ziekenhuisplan Ziekenhuis Maatregelen: intern en extern Algemeen rampenplan Gemeente, provincie Voorbereiden op mogelijke rampen Specifiek rampenplan Provincie, Land Seveso, nucleair, spoorweg, medisch

43 Actieplannen bij noodsituaties
Actiekaarten risico’s in de school Stookolietanks, gasinstallatie, gevaarlijke producten Brand, explosie, gaslek Leerlingenvervoer Ongeval tijdens het leerlingenvervoer of op reis Zwemlessen Chloorlek in het zwembad Bereiden en serveren van maaltijden Voedselvergiftiging Infectieziekten Infectieziekten en melding Psychosociale belasting Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Traumatische ervaring Zelfdoding, zelfmoordpoging of plots overlijden Overdosis drugs Extra muros gebeurtenissen en noodsituaties Natuurramp Storm, aardbeving, wateroverlast, overstroming beschadiging gebouwen Industrieel ongeval Gifwolk (nucleair alarm) Seveso bedrijf binnen straal van 5 km Seveso alarm Spoorweg, waterweg, drukke verkeersweg in directe omgeving Ongeval tijdens vervoer van gevaarlijke stoffen, ontploffing buiten schoolgebouw Nucleair alarm

44 Terroristische acties in de school
Actieplannen bij noodsituaties Terroristische acties in de school Gijzelname Dispositief ingericht door hulp – en ordediensten en de overheid Verdacht omslag of pakket (poeder) Alarm en onmiddellijke richtlijnen Decontaminatie Bomalarm of ontdekking van een verdacht voorwerp Alarm slaan – evacuatie Procedure bij ontvangst van een telefonische oproep Terroristische actie Lozing van chemische producten Mogelijkheden in geval van contaminatie AMOK en Geweld Fenomeen waarbij een dader tijdens een vlaag van blind geweld zoveel mogelijk slachtoffers tracht te maken


Download ppt "Workshop – infodag contactpersonen & directie"

Verwante presentaties


Ads door Google