De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet... Johannes 19 60... en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet... Johannes 19 60... en."— Transcript van de presentatie:

1

2 41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet... Johannes 19 60... en hij (=Jozef) legde het in zijn nieuw graf, dat hij IN DE ROTS had laten uithouwen... Matteüs 27 60... en hij (=Jozef) legde het in zijn nieuw graf, dat hij IN DE ROTS had laten uithouwen... Matteüs 27 2

3 8 Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. Numeri 20 8 Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. Numeri 20 3

4 16... Ik (= de HERE) zou u verzadigd hebben met honig uit de rots. Psalm 81 (> Deut.32 13 ) 16... Ik (= de HERE) zou u verzadigd hebben met honig uit de rots. Psalm 81 (> Deut.32 13 ) 4

5 21 Toen strekte de Engel des HEREN de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees (=geitenbokje) en de ongezuurde broden aan en vuur steeg op uit de rots en verteerde (lett. at) het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des HEREN uit zijn (=Gideons) gezicht. Richteren 6 21 Toen strekte de Engel des HEREN de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees (=geitenbokje) en de ongezuurde broden aan en vuur steeg op uit de rots en verteerde (lett. at) het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des HEREN uit zijn (=Gideons) gezicht. Richteren 6 5

6 41 En er was TER PLAATSE, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet; 42 daar dan legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Johannes 19 6

7 8 Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf… Leviticus 9 8 Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf… Leviticus 9 7

8 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3 8

9 41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, EEN HOF en IN DIE HOF EEN NIEUW GRAF, waarin nog nooit iemand was bijgezet... Johannes 19 9

10 15 Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. 16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! Johannes 20 10

11 11


Download ppt "41 En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet... Johannes 19 60... en."

Verwante presentaties


Ads door Google