De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12.1 Landschappelijke kenmerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "12.1 Landschappelijke kenmerken"— Transcript van de presentatie:

1 12.1 Landschappelijke kenmerken
12A. Het havenlandschap 12.1 Landschappelijke kenmerken 12.2 De haven van Antwerpen

2 12.1 Landschappelijke kenmerken
88 A= schip A B= kade C= opslagtank C B

3 12.1 Landschappelijke kenmerken
88 A= schip B= kade C= opslagtank D D= kraan

4 12.1 Landschappelijke kenmerken
88 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan E= container E

5 12.1 Landschappelijke kenmerken
88 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan E= container F G F= rivier G= raffinaderij

6 12.1 Landschappelijke kenmerken
88 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan E= container H F= rivier G= raffinaderij H= sluis

7 Kenmerkend voor een havenlandschap: veel / weinig open ruimte
12.1 Landschappelijke kenmerken 88 Kenmerkend voor een havenlandschap: veel / weinig open ruimte veel / weinig groen veel / weinig gebouwen lage / hoge bevolkingdichtheid Typische landschapskenmerken: kaden, kranen, sluizen, dokken, schepen…

8 12.1 Landschappelijke kenmerken Goederentrafiek x 1 miljoen ton
88 Belgische havens Goederentrafiek x 1 miljoen ton Zeebrugge 42,0 Gent 27,0 Oostende 8,5 Antwerpen 189,4 Belgische zeehavens: 1. 2. 3. 4. Antwerpen Zeebrugge Gent Oostende

9 12.1 Landschappelijke kenmerken Andere Europese havens
88 Andere Europese havens Duitsland - Bremen - Hamburg Nederland - Rotterdam Frankrijk - Calais - Le Havre - Marseille V.K. - Liverpool Italië - Genua

10 ? 12.2 De haven van Antwerpen 12.2.1 Ligging 89
De Antwerpse haven ontstond langs de Schelde, langs de linkeroever / rechteroever, Linkeroever Rechteroever ?

11 12.2 De haven van Antwerpen 12.2.1 Ligging 89
De Antwerpse haven ontstond langs de Schelde, langs de linkeroever / rechteroever, de holle / bolle oever van de rivier. Holle oever Bolle oever

12 Langs de rechteroever is de Schelde dieper.
12.2 De haven van Antwerpen 89 Ligging De Antwerpse haven ontstond langs de Schelde, langs de linkeroever / rechteroever, de holle / bolle oever van de rivier. Bolle oever Holle oever Erosie / Afzetting Diep / Ondiep Erosie / Afzetting Diep / Ondiep Besluit: waarom langs rechteroever? Langs de rechteroever is de Schelde dieper.

13 65 Dit is een voordeel / nadeel.
12.2 De haven van Antwerpen 89 Ligging De Antwerpse haven ligt …… km landinwaarts. 65km 65 Dit is een voordeel / nadeel. Omdat: goederen worden diep landinwaarts aan wal gebracht en moeten dus minder ver vervoerd worden.

14 12.2 De haven van Antwerpen 12.2.1 Ligging Hinterland:
89 Nodig: Ligging Hinterland: gebied waar de aangevoerde massa- en stukgoederen voor bestemd zijn. Industrie: verwerkt de aangevoerde grondstoffen en gebruikt de aangevoerde energiebronnen. Afzetmarkt: hier worden aangevoerde stuk- en massagoederen en in het havengebied geproduceerde goederen verkocht.

15 12.2 De haven van Antwerpen 12.2.1 Ligging D 89 D C A= Dokken B=
Schelde C= Sluis D= Schelde-Rijnverbinding E B A F

16 12.2 De haven van Antwerpen 12.2.1 Ligging 89 D C A= Dokken B= Schelde
Sluis D= Schelde-Rijnverbinding E= Spoorwegen E B A

17 12.2 De haven van Antwerpen 12.2.1 Ligging 89 D C A= Dokken B= Schelde
Sluis D= Schelde-Rijnverbinding E= Spoorwegen E F= Autowegen B F A

18 12.2.2 Ruimtelijke structuur
12.2 De haven van Antwerpen 90 Ruimtelijke structuur 12.12 Antwerpen: rede 12.13 Zandvlietsluis Dokhaven Rivierhaven Nodig: sluizen

19 12.2 De haven van Antwerpen In de dokken
90 Ruimtelijke structuur Hoog water Laag water In de dokken staat het water steeds even hoog / gaat het water omhoog en omlaag

20 12.2.2 Ruimtelijke structuur
12.2 De haven van Antwerpen 90 Ruimtelijke structuur Sluizen 360m lang 45m breed 15,23m diep m lang 35m breed 14,73m diep 180m lang 22m diep 11,31m diep m lang 50m breed 110m lang 24,80m breed 8,31m diep Kattendijksluis 2. Royerssluis 3. Kallosluis 4. Van Cauwelaertsluis 5. Boudewijnsluis 5 4 3 2 1

21 12.2.2 Ruimtelijke structuur
12.2 De haven van Antwerpen 90 Ruimtelijke structuur Sluizen Kattendijksluis 2. Royerssluis 3. Kallosluis 4. Van Cauwelaertsluis 5. Boudewijnsluis 6. Berendrechtsluis 7. Zandvlietsluis 7 6 m lang 68m breed 18,48m diep, schepen tot dwt DWT= ‘Deadweight’, maximale draagvermogen van een schip m lang m breed 18,48m diep, schepen tot dwt 5 4 3 2 1

22 12.2.2 Ruimtelijke structuur
12.2 De haven van Antwerpen 90 Ruimtelijke structuur Noordzeeterminal Europaterminal Europaterminal Recent ontstonden containerterminals op de rivier (dokhaven  rivierhaven). Waarom?  tijdswinst (niet versassen)  goedkoper (minder liggeld)

23 Handel, industrie, transport, overslag, opslag, diensten?
12.2 De haven van Antwerpen 91 Functies Handel, industrie, transport, overslag, opslag, diensten? Overslag Opslag Diensten 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 Industrie Transport Handel

24 12.2 De haven van Antwerpen Functie Voorbeeld Opslag
91 Functies Handel, industrie, transport, overslag, opslag, diensten? 12.21 Totalraffinaderij 12.22 Functie Voorbeeld Opslag Opslagtanks aardolie Industrie Aardolieraffinaderij Transport Autoweg, spoorweg

25 Lange tijd waren de voornaamste industrietakken:
12.2 De haven van Antwerpen 91 Functies Lange tijd waren de voornaamste industrietakken: - Scheepsbouw en scheepsherstelling

26 Sinds WO 2 (300ha) is de industriële oppervlakte
12.2 De haven van Antwerpen 91 Functies Industrietak Opp. Tewerkstelling Petroleumraffinaderijen 475,4 ha 2 198 Chemie en petrochemie 1 901,9 ha 12 114 Autoassemblage 191,6 ha 8 239 Elektriciteitsvoorziening 261,2 ha 1 189 Andere ……. ….. Totaal 3159,5 ha 24 760 Sinds WO 2 (300ha) is de industriële oppervlakte O verdubbeld O vervijfvoudigd O vertienvoudigd vertienvoudigd

27 Vervolg: zie 12B Havenlandschap
12.2 De haven van Antwerpen Functies Vervolg: zie 12B Havenlandschap 12.3 Vestigingsfactoren industrie Industrietak Opp. Tewerkstelling Petroleumraffinaderijen 475,4 ha 2 198 Chemie en petrochemie 1 901,9 ha 12 114 Autoassemblage 191,6 ha 8 239 Elektriciteitsvoorziening 261,2 ha 1 189 Andere ……. ….. Totaal 3159,5 ha 24 760 Belangrijkste industriële activiteiten: - petroleumraffinage - chemie en petrochemie


Download ppt "12.1 Landschappelijke kenmerken"

Verwante presentaties


Ads door Google