De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12A. Het havenlandschap 12.1 Landschappelijke kenmerken 12.2 De haven van Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12A. Het havenlandschap 12.1 Landschappelijke kenmerken 12.2 De haven van Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 12A. Het havenlandschap 12.1 Landschappelijke kenmerken 12.2 De haven van Antwerpen

2 A= schip B= kade C= opslagtank C A B 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

3 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan D 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

4 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan E= container E 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

5 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan E= container F= rivier G= raffinaderij G F 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

6 A= schip B= kade C= opslagtank D= kraan E= container F= rivier G= raffinaderij H= sluis H 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

7 Kenmerkend voor een havenlandschap: veel / weinig open ruimte veel / weinig groen veel / weinig gebouwen lage / hoge bevolkingdichtheid Typische landschapskenmerken: kaden, kranen, sluizen, dokken, schepen… 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

8 Belgische havens Belgische zeehavens: Antwerpen Zeebrugge Gent Antwerpen 189,4 Gent 27,0 Oostende 8,5 Zeebrugge42,0 Goederentrafiek x 1 miljoen ton 12.1 Landschappelijke kenmerken Oostende88

9 Andere Europese havens Duitsland - Bremen - Hamburg Nederland - Rotterdam Frankrijk - Calais - Le Havre - Marseille V.K. - Liverpool Italië - Genua 12.1 Landschappelijke kenmerken 88

10 Linkeroever Rechteroever Linkeroever Rechteroever Linkeroever Rechteroever Linkeroever Rechteroever De Antwerpse haven ontstond langs de Schelde, langs de linkeroever / rechteroever, ? 12.2 De haven van Antwerpen Ligging 89

11 De Antwerpse haven ontstond langs de Schelde, langs de linkeroever / rechteroever, Holle oever Bolle oever Holle oever Bolle oever Holle oever Bolle oever Holle oever Bolle oever de holle / bolle oever van de rivier De haven van Antwerpen Ligging 89

12 De Antwerpse haven ontstond langs de Schelde, langs de linkeroever / rechteroever, de holle / bolle oever van de rivier. Holle oever Bolle oever Erosie / Afzetting Diep / Ondiep Erosie / Afzetting Diep / Ondiep Erosie / Afzetting Diep / Ondiep 12.2 De haven van Antwerpen Ligging Langs de rechteroever is de Schelde dieper. Besluit: waarom langs rechteroever? 89

13 De Antwerpse haven ligt …… km landinwaarts. 6565km65km Dit is een voordeel / nadeel. goederen worden diep landinwaarts aan wal gebracht en moeten dus minder ver vervoerd worden. Omdat: 12.2 De haven van Antwerpen Ligging 89

14 Hinterland: gebied waar de aangevoerde massa- en stukgoederen voor bestemd zijn. Industrie: verwerkt de aangevoerde grondstoffen en gebruikt de aangevoerde energiebronnen. Afzetmarkt: hier worden aangevoerde stuk- en massagoederen en in het havengebied geproduceerde goederen verkocht. Nodig: 12.2 De haven van Antwerpen Ligging 89

15 A=A B C E E F FB= C= D= Dokken Schelde Sluis Schelde-RijnverbindingDD 12.2 De haven van Antwerpen Ligging 89

16 A= EB= C= D= E= Dokken Schelde Sluis Schelde-Rijnverbinding SpoorwegenA B C D 12.2 De haven van Antwerpen Ligging 89

17 A= FB= C= D= E= F= Dokken Schelde Sluis Schelde-Rijnverbinding Autowegen Spoorwegen E A B C D 12.2 De haven van Antwerpen Ligging 89

18 Rivierhaven Dokhaven Nodig: sluizen Antwerpen: rede12.13 Zandvlietsluis 12.2 De haven van Antwerpen Ruimtelijke structuur 90

19 Hoog water Laag water In de dokken staat het water steeds even hoog / gaat het water omhoog en omlaag 12.2 De haven van Antwerpen Ruimtelijke structuur 90

20 1 1 1.Kattendijksluis 2. Royerssluis 3. Kallosluis 4. Van Cauwelaertsluis 5. Boudewijnsluis m lang 24,80m breed 8,31m diep m lang 24,80m breed 8,31m diep m lang 22m diep 11,31m diep m lang 22m diep 11,31m diep m lang 50m breed m lang 35m breed 14,73m diep m lang 35m breed 14,73m diep m lang 45m breed 15,23m diep 15,23m diep m lang 45m breed 15,23m diep 15,23m diep De haven van Antwerpen Ruimtelijke structuur Sluizen90

21 1 1 1.Kattendijksluis 2. Royerssluis 3. Kallosluis 4. Van Cauwelaertsluis 5. Boudewijnsluis 6. Berendrechtsluis 7. Zandvlietsluis m lang 68m breed 18,48m diep, schepen tot dwt m lang 68m breed 18,48m diep, schepen tot dwt DWT= ‘Deadweight’, maximale draagvermogen van een schip m lang 57m breed 18,48m diep, schepen tot dwt m lang 57m breed 18,48m diep, schepen tot dwt 12.2 De haven van Antwerpen Ruimtelijke structuur Sluizen90

22 Noordzeeterminal Europaterminal 12.2 De haven van Antwerpen Ruimtelijke structuur EuropaterminalEuropaterminal Recent ontstonden containerterminals op de rivier (dokhaven  rivierhaven). Waarom? Recent ontstonden containerterminals op de rivier (dokhaven  rivierhaven). Waarom?  tijdswinst (niet versassen)  goedkoper (minder liggeld) 90

23 12.2 De haven van Antwerpen Functies Overslag Handel, industrie, transport, overslag, opslag, diensten? OpslagDiensten IndustrieTransportHandel91

24 Handel, industrie, transport, overslag, opslag, diensten? 12.2 De haven van Antwerpen Functies FunctieVoorbeeld Opslag Industrie Transport Totalraffinaderij Opslagtanks aardolie Aardolieraffinaderij Autoweg, spoorweg 91

25 Lange tijd waren de voornaamste industrietakken: - Scheepsbouw en scheepsherstelling 12.2 De haven van Antwerpen Functies 91

26 IndustrietakOpp.TewerkstellingPetroleumraffinaderijen 475,4 ha Chemie en petrochemie 1 901,9 ha Autoassemblage 191,6 ha Elektriciteitsvoorziening 261,2 ha Andere…….….. Totaal 3159,5 ha Sinds WO 2 (300ha) is de industriële oppervlakte O verdubbeld O vervijfvoudigd O vertienvoudigd O vertienvoudigd 12.2 De haven van Antwerpen Functies vertienvoudigd91

27 IndustrietakOpp.TewerkstellingPetroleumraffinaderijen 475,4 ha Chemie en petrochemie 1 901,9 ha Autoassemblage 191,6 ha Elektriciteitsvoorziening 261,2 ha Andere…….….. Totaal 3159,5 ha Belangrijkste industriële activiteiten: 12.2 De haven van Antwerpen Functies - petroleumraffinage - chemie en petrochemie Vervolg: zie 12B Havenlandschap 12.3 Vestigingsfactoren industrie Vervolg: zie 12B Havenlandschap 12.3 Vestigingsfactoren industrie


Download ppt "12A. Het havenlandschap 12.1 Landschappelijke kenmerken 12.2 De haven van Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google