De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 Impact van de wijzigingen in het Communautair.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 Impact van de wijzigingen in het Communautair."— Transcript van de presentatie:

1 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact van de wijzigingen in het Communautair douanewetboek en PLDA die vanaf 1 juli 2009 van kracht worden 7/01/2009

2 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be De douane in 2007, 2008, 2009, 2010... PLDA PLDA2009 MASP MASP.be AEO ICS ECS EORI NCTS EMCS BPR e-Customs Single Window One Stop Shop Safety & Security R648/2005 R1875/2006 Strategisch meerjarenplan ? e-Gov

3 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Inhoudstafel 1.Inleiding 2.ICS – Import Control System 3.ECS – Export Control System 4.MASP.be programma

4 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be 1. Inleiding

5 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Douanecontext – vandaag en morgen CORRECTIEVE MAATREGELEN (Conformiteit)  Focus op conformiteit –correctieve maatregelen  Bedreiging –antwoord formuleren (politieke consequentie) –= PREVENTIE  Douane best geplaatst –op vlak van goederen –betrokkenheid in logistieke keten  Europees plan voor de douane –operationalisering op 1 juli 2009 PREVENTIEVE MAATREGELEN (Veiligheid) PREVENTIEVE MAATREGELEN (Veiligheid)

6 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Operationalisering van deze verruiming tijd vandaag1 juli 20092013  In 3 golven –PLDA2006 – Elektronische douane, nieuw Enig Document –PLDA2009 – Veiligheid & beveiliging –PLDA2013 – Centralisatie & Integratie integratie verschillende controles bij douane (en andere overheden) integratie geïnformatiseerde processen (1 gegeven 1x aanleveren) PLDA2006PLDA2009 PLDA2013

7 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Inhoud van deze informatiesessie Waarover gaat het NIET?  vervanging van SADBEL door PLDA (2006)  introductie van nieuw Enig Document  PLDA2013  AEO  Procedurele wijzigingen –te bepalen door dienst Douaneprocedures  Uitstel –EC Customs Code Committee 14/1/2009 Waarover gaat het WEL?  Impact Verordening “Veiligheid & Beveiliging”? –nieuwigheden CDW vanaf 1/07/2009  Volgende fase PLDA –Wijzigingen IT-systeem –Wat is PLDA2009?  Wat is MASP.be? –relatie e-Customs, MASP en MASP.be

8 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be 2. Import Control System (ICS)

9 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Summiere aangifte Wat verandert er op 1 juli 2009? vervoerder/ goederen- behandelaar Douane- aangifte declarant vandaag1 juli 2009 Goederen- comptabiliteit douane Fiscaal-econ. controle & maatschappij- bescherming

10 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Summiere aangifte Aankomst- melding Wat verandert er op 1 juli 2009? vervoerder/ goederen- behandelaar Douane- aangifte declarant vandaag1 juli 2009 Goederen- comptabiliteit Fiscaal-econ. controle & maatschappij- bescherming vervoerder/ goederen- behandelaar Veiligheids- controle Risico- inschatting vóór aankomst douane Summiere aangifte bij binnenkomst douane

11 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Aangiften en controles – vandaag 1. Te lossen goederen = SUMMIERE AANGIFTE 2. Douanebestemming = DOUANEAANGIFTE

12 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Tijdslimiet Aangiften en controles – 1 juli 2009 2. Te lossen goederen = AANKOMSTMELDING 3. Douanebestemming = DOUANEAANGIFTE 1. ALLE goederen aan boord = SUMMIERE AANGIFTE X uur vóór aankomst goederen & transport Nieuw soort “aangifte” Zelfde inhoud, nieuwe naam!

13 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Wat betekent dit in praktijk? – Samenvatting ADMINISTRATIEF PROCES  Nieuwe “aangiften” –= summiere aangifte bij binnenkomst Veiligheid & Beveiliging vóór aankomst in de EU (soms zelfs vóór lading) gegevens over alle goederen, route én vervoermiddel  Bestaande “aangiften” –summiere aangifte AANKOMSTMELDING = goederenmanifest Inhoud blijft dezelfde –douaneaangifte = SAD CONTROLE-PROCES  Extra controle-MOMENT bij lossing –verschuiving klemtoon naar PREVENTIE = Veiligheid & beveiliging –Meer expliciete risico- inschatting dan vroeger –Resultaat  goederen Vrij voor binnenkomst Gestopt bij binnenkomst –Niet conform, geen SAD!  Samenvallende controles –voor bepaalde SAD-types –operationele kwestie

14 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be ED 2003R2286 Waar komt dit vandaan?  Uitgangspunten –Gelijkwaardig beschermingsniveau in volledige EU –Geharmoniseerde douanecontroles –Gemeenschappelijk kader voor risicobeheer CDW 1992R2913 CTW 1993R2454 Veiligheid (CDW) 2005R648 Veiligheid (CTW) 2006R1875 1-juli-2009vandaag tijd PLDA2006PLDA2009

15 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be ED 2003R2286 Een blik in de toekomst tijd CDW 1992R2913 CTW 1993R2454 Veiligheid (CDW) 2005R648 Veiligheid (CTW) 2006R1875 Gemoderniseerd CDW 2008R450 vandaag1-juli-20092013 PLDA2006PLDA2009 Gemoderniseerd CTW 200?/??? PLDA2013  Nieuwe uitgangspunten –Geïntegreerde controles (One Stop Shop) –Gecentraliseerde vrijgave (Centralised Clearance) –Enig Loket (Single Window)

16 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be De Europese Commissie als coördinator BE CCN /CSI* NLUKFR GR IT SPEED + RU …? *CCN/CSI=Common Communication Network and Common System Interface + SPEED=Single Portal for Entry or Exit of Data

17 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Tijd voor een voorbeeld

18 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Containervervoer over zee 2. goederen van Singapore naar Le Havre 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen 3. (Eerste) lossing in Le Havre 4. (Volgende) lossing in Antwerpen

19 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Verplichtingen marktdeelnemers  Summiere aangifte –Wat in te dienen? elektronische gegevens over alle goederen die binnenkomen op een vervoermiddel X (exacte lijst: zie 1875R2006 bijlage 30 bis) –ongeacht uiteindelijke douanebestemming: invoer, transshipment,... –Wanneer in te dienen? Vóór binnenkomst in de EU Termijnen –vb. luchtvracht: in principe 4 uur voor aankomst (korte vluchten: 2 uur) –vb. maritiem containervervoer: 24 uur vóór lading »verbodsmaatregelen! (NO LOAD!) –Waar in te dienen? Algemeen: EERSTE kantoor van binnenkomst in de EU Onder voorwaarden: willekeurig douanekantoor in de EU Ref. 1875R2006 art. 183; art. 184 bis; 648R2005 art. 36 bis, ter en quater

20 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Verplichtingen douane Eerste kantoor van binnenkomst (Le Havre)‏  Summiere aangifte registreren –toekenning MRN –behandeling wijzigingen  Risico-inschatting (EU) –vóór aankomst goederen –resultaat type A, B of C  Resultaten doorsturen naar –alle volgende kantoren van binnenkomst (alle types) –marktdeelnemer (type A) –onvoorziene kantoren (op aanvraag)  Veiligheidscontrole bij lossing (type B-risico's) Ref. 1875R2006, art. 183, 5e lid; art. 184 quinquies, 1e lid;

21 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Verplichtingen douane (2)‏ Volgend kantoor van binnenkomst (Antwerpen)‏  Registreren doorgestuurde gegevens –gegevens summiere aangifte –resultaten risico-inschatting  Aanvullende risico- inschatting –optioneel –nationale veiligheidscriteria –fiscale criteria  Veiligheidscontrole bij lossing Ref. 1875R2006, art. 184 sexies

22 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Risico-inschatting (veiligheid) van naderbij  Eerste kantoor van binnenkomst is verantwoordelijk –Verplicht! –Geautomatiseerd –vóór aankomst goederen (containervervoer over zee: vóór lading)  Dezelfde criteria in alle lidstaten van de EU  3 mogelijke resultaten –type A zeer ernstige bedreiging mag niet geladen worden UITZONDERLIJK! –type B onmiddellijke actie in eerste kantoor van binnenkomst –type C actie in volgend kantoor van binnenkomst (voorziene plaats van lossing)

23 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Containervervoer over zee 2. goederen van Singapore naar Le Havre 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen 3. Lossing in Le Havre 4. Lossing in Antwerpen Summiere aangifte Aankomstmelding

24 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 1 – indienen summiere aangifte (Shanghai) 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen  4 vragen –Wat? (=welke goederen)‏ Shanghai-Antwerpen route: FR, BE –Waar? eerste kantoor van binnenkomst Le Havre, FR –Wanneer? 24u voor lading (Shanghai) (containervervoer over zee) –Wie? geregistreerde marktdeelnemer (EORI) –locatie maakt niet uit carrier = verantwoordelijk

25 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 1 – indienen summiere aangifte (Singapore)  4 vragen –Wat? (=welke goederen)‏ Singapore-Le Havre route: FR, BE –Waar? eerste kantoor van binnenkomst Le Havre, FR –Wanneer? 24u voor lading (Singapore) (containervervoer over zee) –Wie? geregistreerde marktdeelnemer (EORI) –locatie maakt niet uit carrier = verantwoordelijk 2. goederen van Singapore naar Le Havre

26 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 1 – indienen summiere aangifte 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen marktdeelnemer Validatie FR vervoerder ENS (summiere aangifte) MRN Douane FR 2. goederen van Singapore naar Le Havre Identiek proces

27 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 2 – risico-inschatting (FR)‏ 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen marktdeelnemer Risico- inschatting FR vervoerder Douane FR Registratie risico's PLDAPLDA Douane BE Nationale risico- inschatting PLDAPLDA NO LOAD!

28 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 3 – aanpassingen (FR)‏ 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen marktdeelnemer Risico- inschatting FR Douane FR Registratie risico's PLDAPLDA Douane BE MRN+ aanpassingen accept/ reject NO LOAD! Nationale risico- inschatting PLDAPLDA

29 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 4 – Aankomst eerste kantoor van binnenkomst Validatie & registratie FR Douane FR aankomst- melding 3. lossing in Le Havre Nationale risico- inschatting FR vervoerder/ goederenbehandelaar accept/ reject

30 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 5 – Controle eerste kantoor van binnenkomst Controle- beslissing FR Douane FR 3. lossing in Le Havre Registreer controle- resultaat vervoerder/ goederenbehandelaar Wel/geen controle Controle FR Conform/ Conform mits aanpassingen/ Niet conform

31 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 6 – Aankomst volgend kantoor v. binnenkomst Validatie & registratie Douane BE 4. lossing in Antwerpen Nationale risico- inschatting vervoerder/ goederenbehandelaar accept/ reject PLDAPLDA PLDAPLDA Verzamelen gegevens PLDAPLDA Douane FR Doorsturen ontbrekende gegevens aanvraagantwoord reject item FR aankomst- melding

32 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Stap 7 – Controle volgend kantoor van binnenkomst Controle- beslissing Douane BE Registreer controle- resultaat vervoerder/ goederenbehandelaar Wel/geen controle Controle Conform/ Conform mits aanpassingen/ Niet conform 4. lossing in Antwerpen PLDAPLDA PLDAPLDA

33 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Wat hebben we NIET getoond?  Vóór aankomst –Willekeurig kantoor van indienen (Office of Lodgement)  Bij aankomst –Mogelijkheid om aankomstmelding te wijzigen bestaande mogelijkheden PLDA –Verandering van reisweg gegevens in systeem zonder aankomst goederen perfect bonafide 30% van de gevallen –Internationale omleiding (Diversion) ander kantoor 1e binnenkomst (niet op oorspronkelijke route) vooral voor koerierdiensten luchtvracht 1% van de gevallen

34 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Wat hebben we NIET getoond? (2)‏  Alternatieve scenario's –1 ENS voor alle goederen in te dienen vóór lading (Shanghai) goederen Shanghai-Antwerpen goederen Singapore-Le Havre –Bepaalde types Enig Document (SAD) vóór aankomst moet gegevens summiere aangifte bevatten status vóór aankomst = summiere aangifte status na aankomstmelding én conform controleresultaat = aangifte

35 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Einde van dit voorbeeld

36 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Conclusie – nieuwe concepten en terminologie vóór 648R2005Na 648R2005 Voor aankomst-Summiere aangifte Aankomst vervoermiddel Aankomstmelding (vervoermiddel) Lossing goederenSummiere aangifteAankomstmelding DouaneregelingDouaneaangifte  3 kernwoorden –Meer (verruimd) – ‘preventie’ naast ‘correctie’ –Vroeger – virtuele tijdsgrens rond geografische EU –Internationaal – van nationaal naar Europees

37 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be 3. Export Control System (ECS)‏

38 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Inleiding  We moeten onderscheid maken tussen : – Vandaag – PLDA, pakket 2 – ECS, fase 2

39 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be In de praktijk, op de tijdslijn CTW 1993R2454 veiligheid (CDW) 2005R648 veiligheid (CTW) 2006R1875 gemoderniseerd CDW 2008R450 Vandaag 01/07/2009 ECS 2 2013 PLDA2006PLDA2009 gemoderniseerd CTW 200?/??? PLDA2013 ED 2003R2248 April 2009 PLDA 2 Tijd CDW 1992R2913

40 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Kantoor van uitvoer

41 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Douane- aangifte Risico- inschatting Kantoor van uitvoer : vandaag Aangever Douane Vrijgave van de goederen + Transport van de goederen naar het kantoor van uitgang PLDAPLDA

42 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Risico- inschatting Risico-inschatting (nationaal + communautair) Douane- aangifte Douane- aangifte+ De gegevens van bijlage 30 bis Kantoor van uitvoer : ECS fase 2 (1/7/2009) Aangever Douane Vrijgave van de goederen + Transport van de goederen naar het kantoor van uitgang PLDAPLDA

43 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Verschuiving van invloed op timing Fase 1 : De invloed is volledig bepaald door de timing vanuit het kantoor van uitvoer. De aangever heeft zijn timing volledig zelf in de hand. De invloedsfeer is daarom beperkt tot het gebied van België (de kantoren van uitvoer) Fase 2 : Het kantoor van uitvoer bepaalt niet langer zelf de timing van zijn handelingen. Er dient rekening gehouden te worden met de noodzakelijke timing voor het kantoor van uitgang. Hierdoor is de invloedssfeer uitgebreid tot de volledige EC, de timing van ieder kantoor van uitgang kan het handelen beïnvloeden van het kantoor van uitvoer

44 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Nieuwe deadlines (vertrek vanuit het kantoor van uitgang)  Zeevracht : – container  tenminste 24u voor lading van de goederen op het kantoor van uitgang – bulk  ten minste 4u  Luchtvracht  tenminste 30 min voor vertrek op het kantoor van uitgang  Wegvervoer  ten minste 1u voor vertrek op het kantoor van uitgang

45 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Kantoor van uitgang in België

46 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Vandaag : kantoor van uitgang  Zeevracht (1) Douane Risico- inschatting Douane Aankomst- melding van de goederen PLDAPLDA

47 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Vandaag : Kantoor van uitgang  zeevracht (2) Douane Scheepsagent Ladinglijst bij uitvoer Havenautoriteiten Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften ) Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Eventueel onderzoek Manuele controle van de ladinglijst + nakijken op verschillen met andere documenten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) PLDAPLDA VertrekBevestiging

48 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be 1/7/2009 : kantoor van uitgang  zeevracht (1) Aankomst- melding van de goederen Risico- inschatting Douane PLDAPLDA Uitzonderlijk ! Economische operator ( Goederenbehandelaar ) Douane

49 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Uitgangsbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften ) Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (ALLE elektronische aangiften ) 1/7/2009 : kantoor van uitgang  zeevracht (2) Douane Scheepsagent Ladinglijst bij uitvoer Havenautoriteiten PLDAPLDA Vertrek Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Eventueel onderzoek Manuele controle van de ladinglijst + nakijken op verschillen met andere documenten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) Ladinglijst bij uitvoer

50 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Proces : Uitgaande zeevracht  Stap 1 –insturen en geldigmaking van aangifte SAD indirecte of directe uitvoer –Insturen en geldigmaking van NCTS aangifte  Stap 2 –Aankomstbevestiging van goederen vergezeld van PLDA-, ECS- of NCTS-aangifte –Wie? Goederenbehandelaar –Bericht Containervoer : CODECO IN »Parameters: containernummer, MRN-nummer –Bericht RoRovervoer : IFTSTA »Parameters: chassisnummer, MRN-nummer –Bericht Conventioneel : IFTSTA »Parameters: Permis-nummer, MRN-nummer Douane : via web applicatie ingeval van problemen bij de goederenbehandelaar –Aankomstbevestiging van goederen vergezeld van andere dan PLDA-, ECS- of NCTS-aangifte Geen specifieke procedure voorzien

51 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Proces : Uitgaande zeevracht  Stap 3 –Insturen ladingslijst bij uitvoer –Wie? Scheepsagenten –Hoe? CUSREP : info betreffende het zeeschip (IMOFAL1) CUSCAR : info betreffende de goederen –Containervervoer : containernummer –RoRo vervoer : Chassisnummer –Conventioneel : Permis-nummer –Wanneer? Vóór het vertrek van het zeeschip  Stap 4 –Bevestigen van uitgaan van het vervoermiddel –Wie? Havenautoriteiten –Hoe? CUSREP Douane –Hoe? WEB –Wanneer? Als het havenbedrijf door omstandigheden de uitvoer niet kan bevestigen  Stap 5 –Scheepsagenten kunnen tot 3 dagen na het vertrek van het zeeschip wijzigingen aanbrengen aan ladingslijst bij uitvoer en dit op basis van het laadrapport van de goederenbehandelaar. –Hoe? CUSCAR

52 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Proces : Uitgaande zeevracht  Stap 6 –Verwerking en koppeling van de uitvoeraangiften en de laadlijsten bij uitvoer door PLDA –Versturen van de nodige berichten “bevestiging van uitgaan” aan de aangever : directe uitvoer de lidstaat van uitvoer : indirecte uitvoer NCTS ingeval van Transit-aangiften : nog te ontwikkelen  Stap 7 –Manuele controle van de laadlijst bij uitvoer door de plaatselijke douane –Toevoegen van de manuele documenten aan nog openstaande artikelen  Stap 8 –Onderzoek wordt gestart voor artikelen waaraan nog geen aangifte kon worden gekoppeld artikelen waarvoor voor de totale hoeveelheid nog geen voldoende PLDA-, ECS-, NCTS- aangiften werden voorgelegd –Toevoegen van de nodige informatie  Stap 9 –Afsluiten van de laadlijst bij uitvoer

53 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Vandaag : kantoor van uitgang  luchtvracht (1) Douane Risico- inschatting Douane Aankomst- melding van de goederen PLDAPLDA Afstempelen van de eerste 3 exemplaren van luchtvrachtbrief Handler of Luchtvrachtmaatschappij Opslaan in zijn uitvoerentrepôt in afwachting van de uitvoer Douane-expediteur

54 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Vandaag : kantoor van uitgang  luchtvracht (2) Douane Luchtvaartautoriteiten Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften ) Eventueel onderzoek Manuele controle : nakijken op verschillen tussen douanedocumenten en de uitvoermanifesten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) PLDAPLDA Handler of luchtvrachtmaatschappij Uitvoermanifest

55 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Elektronisch bericht gestuurd door PLDA Afstempelen van de eerste 3 exemplaren van de luchtvrachtbrief Douane-expediteur 1/7/2009 : kantoor van uitgang  luchtvracht (1) Risico- inschatting Douane Aankomst- melding van de goederen PLDAPLDA Douane Handler of luchtvrachtmaatschappij Opslaan in zijn uitvoerentrepot in afwachting van de uitvoer Uitzonderlijk ! PLDAPLDA

56 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Uitgangsbevestiging van de goederen in PLDA (enkel voor elektronische aangiften ) Bevestigen van de uitgang van de goederen in PLDA (ALLE elektronische aangiften ) 1/7/2009 : kantoor van uitgang  luchtvracht (2) Douane Luchthavenuitbater PLDAPLDA Vertrek Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Eventueel onderzoek Manuele controle van de uitvoermanifesten + nakijken op verschillen met andere documenten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangifte) Handler of luchtvracht- maatschappij Uitvoermanifest

57 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Proces : Uitgaande luchtvracht  Stap 1 –Insturen en geldigmaking van aangifte SAD indirecte of directe uitvoer –Insturen en geldigmaking van NCTS aangifte  Stap 2 –Aankomstbevestiging van goederen vergezeld van PLDA-, ECS- of NCTS- aangifte –Wie? Douane expediteur –Hoe?  XML bericht »Parameters:MAWB+HAWB, AWB en MRN-nummer –Wanneer : elke keer bij aankomst van een zending ( groeperen van zendingen is mogelijk) Douane –Hoe?  WEB –Wanneer? Ingeval van problemen systeem expediteur  Stap 3 –Bevestiging aankomst uitvoermagazijn –Wie? Handling of luchtvrachtmaatschappij –Hoe?  TSU/RCS –Wanneer : bij aankomst van de zending in het uitvoermagazijn

58 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Proces : Uitgaande luchtvracht  Stap 4 –Ladingslijst bij uitvoer –Wie? Luchtvracht of handlingmaatschappij –Hoe? FFM bericht –Wanneer? Vóór vertrek van het vervoermiddel  Stap 5 –Bevestiging van uitgaan van het vervoermiddel –Wie? Uitbater van de luchthaven –Hoe? XML bericht –Wanneer? Moment van opstijgen Douane –Hoe? Web –Wanneer : ingeval van problemen  Stap 6 –De luchtvaart of handlingmaatschappijen hebben tot drie dagen na het vertrek van het vliegtuig de tijd om nog wijzigingen aan de reeds ingestuurde informatie in te sturen

59 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Proces : Uitgaande luchtvracht  Stap 7 –Verwerking en koppeling van de uitvoeraangiften en de laadlijsten bij uitvoer door PLDA –Versturen van de nodige berichten “bevestiging van uitgaan” aan de aangever : directe uitvoer de lidstaat van uitvoer : indirecte uitvoer NCTS ingeval van Transit aangiften : nog te ontwikkelen  Stap 8 –Manuele controle van de laadlijst bij uitvoer door de plaatselijke douane –Toevoegen van de manuele documenten aan nog openstaande artikelen  Stap 9 –Onderzoek wordt gestart voor artikelen waaraan nog geen aangifte kon worden gekoppeld artikelen waarvoor voor de totale hoeveelheid nog geen voldoende PLDA-, ECS-, NCTS- aangifte werden voorgelegd –Toevoegen van de nodige informatie  Stap 10 –Afsluiten van de laadlijst bij uitvoer

60 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be NuApril 20091 juli 2009 PLDA Fase 2 Bijlage 30 bis 01/07/2009 ECS 2 Elektronische aankomstmelding van de goederen op het kantoor van uitgang door de EO Elektronische uitgangbevestiging van de goederen 2013 PLDA In de praktijk, op de tijdslijn

61 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Summiere aangifte bij uitgang - EXS (Art. 842bis van verordening 1875/2006)

62 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be ECS, fase 2 : Summiere aangifte bij uitgang (1) Verzending van de summiere aangifte bij uitgang Risico- inschatting Douane Economische operator  Enkel wanneer geen douane-aangifte bestaat  Aanzuivering  cf PLDA pakket 2  Identieke termijnen als deze van de aangifte verzonden naar het kantoor van uitvoer

63 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be ECS, fase 2 : Summiere aangifte bij uitgang (2)  U vindt een beschrijving van de verplichte gegevens in de bijlagen van deze presentatie

64 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Vereenvoudigde procedures

65 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be ECS, fase 2  vereenvoudigde procedures  3 types vereenvoudigde procedures : – Onvolledige aangifte (Art. 280-281 van de toepassingsbepalingen bij het CDW) – Aangifte op factuur (Art. 288) – Domiciliëring (Art. 283-287) Altijd : Elektronische verzending (behalve in uitzonderlijke gevallen) Verplichting om de gegevens van bijlage 30 bis te leveren ! Bijgevolg is het verschil met de normale procedure minimaal.

66 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be 4. MASP.be programma

67 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be ? Lissabon- strategie e-Government actieplan e-Customs Initiative MASP MASP.be POLITIEKUITVOERING De Europese context

68 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be De Europese context (2) Lissabon- strategie e-Government actieplan e-Customs Initiative Overheidsdiensten Meer efficiëntie en toegankelijkheid door elektronisering Europese Unie Meest competitieve economie en maximale tewerkstelling tegen 2010 Douanediensten Faciliteren in- en uitvoer, beter verdedigen financiële belangen EU en strijd tegen terrorisme door e-Customs

69 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Van Europa naar België MASPMASP.be E-Customs 3 sporen: wetgevend, interoperabiliteit toegankelijkheid =

70 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Communicatiemiddel  Web-site MASP.be –http://masp.belgium.be –sedert april 2008 –om praktische redenen naast bestaande site PLDA (http://plda.fgov.be) –Planning, wettelijke verplichtingen, specificaties (MIG’s) –FAQ –Contact-formulier  Ad-hoc werkgroep MASP in Nationaal Forum –sedert mei 2008 –Verslagen gepubliceerd op MASP web-site

71 Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Vragen?


Download ppt "Set de communication MASP MASP Communicatieset © FOD Financiën 2008 Impact van de wijzigingen in het Communautair."

Verwante presentaties


Ads door Google