De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag 1 JWO eerste ronde 2003 –probleem 13 De oppervlakte begrepen tussen twee concentrische cirkels bedraagt 16π cm². Als de som van de twee stralen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag 1 JWO eerste ronde 2003 –probleem 13 De oppervlakte begrepen tussen twee concentrische cirkels bedraagt 16π cm². Als de som van de twee stralen van."— Transcript van de presentatie:

1 Vraag 1 JWO eerste ronde 2003 –probleem 13 De oppervlakte begrepen tussen twee concentrische cirkels bedraagt 16π cm². Als de som van de twee stralen van de cirkels gelijk is aan 8 cm, waaraan is dan het verschil (in cm) tussen de twee cirkelomtrekken gelijk

2 Antwoord 1 B. 2II

3 Vraag 2 JWO eerste ronde 2006 – probleem 30 Uit een rechthoek met zijden 1 en 3 snijdt men drie rakende cirkelschijven met maximale straal (zoals op de figuur) Welke oppervlakte blijft er dan over?

4 Antwoord 2 JWO eerste ronde 2006 – probleem 30 De overblijvende oppervlakte van de rechthoek verminderd met 3 keer de oppervlakte van de cirkelschijf. De straal is 3 – 3.π = 3.

5 Vraag 3 JWO tweede ronde 2003 – probleem 10 Vijf concentrische cirkels met stralen 1,2,3,4 en 5 worden door vijf middellijnen in tien gelijke delen verdeeld. Hierin worden de gebieden I,II,III,IV,V aangeduid.(zie figuur). Twee van de aangeduide gebieden hebben dezelfde oppervlakte. Welke? A. I en II B. II en III C. III en IV D. IV en V E. V en I

6 Antwoord 3 JWO tweede ronde 2003 – probleem 10 A. I en II De oppervlakte van gebied I is het verschil van de oppervlaktes van 2 cirkelsectoren: De oppervlakte van gebied II:

7 Vraag 4 JWO tweede ronde 2002 – probleem 15 A. B. 3 C. D. E. Drie cilinders met een middellijn van lengte 1 worden bijeengehouden door een dunne metalen band (zie figuur). De lengte van deze metalen band is gelijk aan:

8 Antwoord 4 JWO tweede ronde 2002 – probleem 15 A. De lengte van deze metalen band is gelijk aan:

9 Voorbereiding Vraag 5 Wat is de grootste oppervlakte? Rood of blauw? Vergelijk de omtrekken

10 Vraag 5 JWO tweede ronde 2003 – probleem 10 Voor de gearceerde oppervlakten met de volgende benaming: In de figuur zie je vier gelijke kleine cirkels en één grote cirkel waarvan de straal het dubbel is van de straal van een kleine cirkel. geldt: A. A>B>C B. C>A>B C. A>C>B D. C>B>A E. Geen van de vorige

11 Antwoord 5 JWO tweede ronde 2003 – probleem 10 Voor de gearceerde oppervlakten met de volgende benaming: E. Geen van de vorige

12 Vraag 6 JWO tweede ronde 2004 – probleem 5 A. B. C. D. E. geheel getal De kleine cirkel raakt de grote cirkel inwendig en gaat door het middelpunt van die cirkel. Als de oppervlakte van de kleine cirkel is, dan is de omtrek van de grote cirkel

13 Antwoord 6 JWO tweede ronde 2004 – probleem 5 C. Als de oppervlakte van de kleine cirkel is, dan is de straal 4 De straal van de grote cirkel is dus 8 De omtrek van de grote cirkel is dus

14 Vraag 7 JWO tweede ronde 2003– probleem 27 De figuur bestaat uit zeven cirkels met dezelfde straal. Wat is de verhouding van de omtrek van één cirkel tot de omtrek van het gearceerde gebied?

15 Antwoord 7 JWO tweede ronde 2003– probleem 27 De omtrek van het grijze gebied bestaat uit 6 gelijke bogen. De lengte van elke boog is het derde deel van een cirkelomtrek. De verhouding is dus: Wat is de verhouding van de omtrek van één cirkel tot de omtrek van het gearceerde gebied?

16 Vraag 8 JWO eerste ronde 2005– probleem 28 Vier dunne ijzeren staven van 1m lang worden gebogen tot kwartcirkels en dan bij de eindpunten aan elkaar gelast zoals te zien is op bijgaande figuur. De oppervlakte (m²) ingesloten door deze vier kwartcirkels bedraagt

17 Antwoord 8 JWO eerste ronde 2005– probleem 28 De gevraagde oppervlakte is gelijk aan de oppervlakte van een rechthoek We bepalen de lengte van de straal van de cirkel De lengte van de rechthoek is en de breedte De gevraagde oppervlakte is


Download ppt "Vraag 1 JWO eerste ronde 2003 –probleem 13 De oppervlakte begrepen tussen twee concentrische cirkels bedraagt 16π cm². Als de som van de twee stralen van."

Verwante presentaties


Ads door Google