De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het leefloon en alternatieven voor de socio-professionele vrijstelling Werkgroep activering 20 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het leefloon en alternatieven voor de socio-professionele vrijstelling Werkgroep activering 20 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Het leefloon en alternatieven voor de socio-professionele vrijstelling Werkgroep activering 20 januari 2012

2 Inleiding Onderzoek i.o.v. KBS, uitgevoerd door het federale Planbureau en het Centrum voor Sociaal Beleid.(sinds 2010) Politieke wil om SPI te hervormen (cfr. beleidsverklaring)

3 Knelpunten Dit systeem moedigt vooral kleine deeltijdse jobs aan Voor leefloongerechtigde koppels zonder kinderlast bestaat er een bijkomende inactiviteitsval De begrenzing tot 3 jaar kan zelf functioneren als een inactiviteitsval

4 Uit verkenning van de uitstroom blijkt: Relatieve aandeel van de vrijstelling SPI als uitstroomkanaal is beperkt Breuklijnen tussen de regio’s Leefloners met job of opleiding met SPI, blijven daar niet noodzakelijk lang in vertoeven SPI vrijstelling wordt door specifieke groepen gebruikt Jobs die met SPI worden uitgeoefend zijn precair

5 Uit consultatie van de actoren op het terrein blijkt: SPI maatregel is relatief weinig gekend door de OCMW’s en wordt volgens meerdere modaliteiten gebruikt Door een gebrek aan duidelijke informatie omtrent de berekeningswijze, verschillende berekeningswijzen OCMW’s zien de maatregel niet als stimulans om te werken, noch als inactiviteitsval Begunstigden gebruiken maatregel op verschillende manieren Maatregel niet interessant ikv opleiding

6 (Voorlopige) aanbevelingen Niet-individualisering van de SPI Alternatieve berekening voor de SPI (procentuele vrijstelling/uurtoeslag/IGU-uurtoeslag) Combinatie leefloon met opleiding/deeltijds werk Financiële prikkel om leefloongerechtigden aan te zetten een opleiding te volgen Vrijstelling beschouwen als krediet Verhelderen, harmoniseren en vereenvoudigen van de regels om te maatregel te berekenen

7 (Voorlopige) aanbevelingen Wijzigen van het tijdelijke karakter van de maatregel OCMW’s en sociaal werkers beter informeren over het bestaan van de maatregel Een meer geïntegreerd beleid opbouwen


Download ppt "Het leefloon en alternatieven voor de socio-professionele vrijstelling Werkgroep activering 20 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google