De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een anachronisme? Welk beeld heb jij bij/van ridders?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een anachronisme? Welk beeld heb jij bij/van ridders?"— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 11: Ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur Les 1: Een hoffelijke anachronisme

2 Een anachronisme? Welk beeld heb jij bij/van ridders?
Artikel M1 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 Een anachronisme? Welk beeld heb jij bij/van ridders? Volgens de schrijver van het artikel Ridders vóór het jaar 1000? Worden ridders ten onrechte in het tijdvak van de vroege middeleeuwen ( ) geplaatst. Én verschijnen de “echte” ridders pas na 1000 op het toneel.

3 Het stereotiep Geharnaste strijd Met een paard Dapper Trouw
Artikel M1 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 Het stereotiep Geharnaste strijd Met een paard Dapper Trouw Verdediger van de zwakke én van het zwakke geslacht Een tot ridder geslagen schildknaap Ceremoniële inzegening

4 Het stereotiep en de beeldvorming
Artikel M1 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 Het stereotiep en de beeldvorming Uit heldenverhalen uit de hoge middeleeuwen (11e en 12e eeuw) Welke vaak gingen over ridders uit de Karolingische tijd of zelfs eerder Het heeft er alle schijn van dat de contemporaine schrijvers/vertellers een ideaalbeeld neerzette dat meer betrekking had op hun wereld én aansloot bij wereldbeeld

5 Artikel M1 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 Echte Ridders Het woord ridder/ruiter/chevalier/caballarius voor zwaar bewapende ruiter ontstaan vlak vóór het jaar 1000 Veel van deze ridders behoorden tot de adel, maar een deel ook niet Ook lieten ze zich niet allemaal leiden door een soort erecode Tot aan 1300 was er ook weinig ceremonie bij het toetreden tot de ridderstand en werden er zeker geen zogenaamde ridderproeven afgenomen Het tot ridder slaan is vaak een handeling vlak voor het gevecht geweest In naam van God en voor de Kerk strijden kwam zeker voor, maar over het algemeen zag de Kerk de ridders toch als boeven

6 Artikel M1 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 Echte Ridders Daarentegen zien we wel vanaf 1200 aan de vorstenhoven een gedragscode ontstaan die zo typerend is voor het stereotype beeld van de ridder Dapper Onverschrokken Hoofs Duidelijk mag zijn dat de periode van niet als een tijd van ridderschap mag worden gelabeld!

7 Artikel M1 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 Wortels Maar klopt er dan helemaal niets van het ridderbeeld vóór 1000? Zien we toch ergens aanknopingspunten? Ja, bijvoorbeeld De kern van het Frankische leger bestond uit zwaarbewapende ruiters Bij de edelen in het hof van Karel de Grote leefden al wat we idealen van ridderlijkheid kunnen noemen Krijgshaftigheid Een christelijk vorst dient de zwakke te helpen Initiatie van jongens in de stand der strijders In naam van de Kerk strijden (ofschoon wereldlijke motieven veelal doorwogen) Ook zien we in de Karolingische tijd een soort voorloper van de riddertoernooien in de vorm van gezamenlijke trainen.


Download ppt "Een anachronisme? Welk beeld heb jij bij/van ridders?"

Verwante presentaties


Ads door Google