De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVC bij faculteit MW 1.De aanpak bij de faculteit Managementwetenschappen 2.Casus 3.Drie stellingen: over de kloof kandidaat - OUNL Presentatie 12 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVC bij faculteit MW 1.De aanpak bij de faculteit Managementwetenschappen 2.Casus 3.Drie stellingen: over de kloof kandidaat - OUNL Presentatie 12 februari."— Transcript van de presentatie:

1 EVC bij faculteit MW 1.De aanpak bij de faculteit Managementwetenschappen 2.Casus 3.Drie stellingen: over de kloof kandidaat - OUNL Presentatie 12 februari 2009 Johan van den Boomen

2 1. Aanpak bij MW (1) 1.Informatie en procedure (website/folder) 2.Zelfbeoordeling –> Facultaire Toetsingscommissie (FTC) : stel portfolio op 3.Portfolio beoordelen door 2 leden FTC 4.Vrijstellingen: eerst globaal, dan in detail -zwaartepunt: ervaring op diverse gebieden (HRM, logistiek, verandermanagement, accounting en finance, marketing, publiek management en algemene managementvaardigheden)

3 1. Aanpak bij MW (2) -bronnen: gedetailleerde CV (functies, niveau, duur, typering werkzaamheden en projecten); producten -aanvraag: koppeling situaties en producten met gevraagde blokken en specifieke cursussen. 5. Twee FTC-leden beoordelen portfolio afzonderlijk en FTC-commissie beslist 6. Advies voor EVC aan Commissie voor de Examens opstellen

4 Voorbeelddocumenten bij EVC 1. Zelfbeoordeling 2. Portfolio document: o.m. CV 3. Uit portfolio: voorbeeld van een rapport 4. Rapportage en Advies EVC

5 2. Casus: Kloof tussen kandidaat - OU Geachte heer/mevrouw, De afgelopen 25 jaren heeft een belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestaan uit management, interim management, maar ook uit implementatie- en change management, voornamelijk voor de (Rijks)overheid. Hoewel ik deze werkzaamheden op academisch niveau heb uitgevoerd en ik op dit gebied onder meer ook training, les (beroepsonderwijs) en advies geef, beschik ik als autodidact niet over de getuigschriften die mijn kennis op dit vlak weerspiegelen. In het aanbod van de OU in de vorm van een pre-master gevolgd door een masteropleiding, meen ik een mogelijkheid te zien om die getuigschriften alsnog op relatief korte termijn te kunnen verkrijgen. Op basis van de informatie waarover ik nu beschik, lijkt het mij zinvol om op korte termijn met het premaster-programma te beginnen in de verwachting dat rond de komende zomer te kunnen afsluiten (er van uitgaande dat het programma het toelaat dat kandidaten dit versneld doorlopen) en aansluitend daarop met het afstudeertraject te beginnen. Ik verzoek u vriendelijk om mij daartoe via E-mail een inschrijfformulier toe te zenden. Bij voorbaat hartelijk dank.Hoogachtend,

6 3. Stellingen 1.Universiteiten maken duidelijk welke competenties kandidaten moeten hebben en hoe deze zijn aan te tonen. 2.Kandidaten kunnen portfolio maken, zodat die aansluiten op de gevraagde competenties in het curriculum. 3.Beoordelaars stellen competenties exact vast, mits de portfolio is gemaakt m.b.v. de STARRT-systematiek

7 Hulpvragen bij casus voor de 3 Stellingen 1.Typeer de kloof tussen kandidaat en OU 2.Wat heeft kandidaat nodig van de OU ? 3.Hoe maakt kandidaat duidelijk dat de competenties voldoende zijn ?

8 VRAGEN


Download ppt "EVC bij faculteit MW 1.De aanpak bij de faculteit Managementwetenschappen 2.Casus 3.Drie stellingen: over de kloof kandidaat - OUNL Presentatie 12 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google