De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lanceerdag Draaiboek ‘neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen’ 20 oktober 2009 ‘Interpretatie van de screeningresultaten en begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lanceerdag Draaiboek ‘neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen’ 20 oktober 2009 ‘Interpretatie van de screeningresultaten en begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Lanceerdag Draaiboek ‘neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen’ 20 oktober 2009 ‘Interpretatie van de screeningresultaten en begeleiding na afwijkend screeningresultaat’ Prof. Dr. R. Van Coster Universitair Ziekenhuis Gent Kinderziekenhuis

2 Elf aangeboren stofwisselingsziekten 1. Fenylketonurie en hyperfenylalaninemie 2. Biotinidase deficiëntie 3. Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie 4. Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie 5. Isovaleriaanacidemie 6. Propionacidemie 7. Methylmalonacidemie 8. Maple syrup urine disease 9. Glutaaracidemie type I 10. Congenitale hypothyreoïdie 11. Congenitale bijnierschorshyperplasie

3 fenylketonurie en hyperfenylalaninemie biotinidase deficiëntie medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie isovaleriaanacidemie propionacidemie methylmalonacidemie maple syrup urine disease glutaaracidemie type I KINDERARTS MATERNITEIT KINDERARTS MATERNITEIT ARTS SCREENINGCENTRUM congenitale hypothyreoïdie congenitale bijnierschorshyperplasie REFERENTIE CENTRUM METABOLE AANDOENINGEN (CEMA) KINDERARTS KINDERENDOCRINOLOOG

4 Drie manieren van reageren bij afwijkend resultaat: A. Via brief contact opnemen met materniteit en vragen het controle kaartje via de post op te sturen B.Telefonisch contact opnemen met materniteit en vragen dringend het controle kaartje te bezorgen C.Telefonisch contact opnemen met materniteit en melden dat de pasgeborene dringend dient behandeld te worden

5 Fenylalanine In hersenen: belangrijk deel van neurotransmitters gesynthetiseerd uitgaand van fenylalanine

6

7 Fenylalanine ScreeningsresultaatInterpretatieActie > 2,5 - < 6 mg/dL > 150 - < 360µmol/L AfwijkendControle bloedkaartje (per post) 6 - 8 mg/dL 360-480 µmol/L AfwijkendDringende kwantitatieve controle > 8 mg/dL > 480 µmol/L Sterk afwijkendVerwijzing voor verdere diagnostiek en therapie (tefefonisch)

8 Biotinidase deficiëntie Biotinidase activiteitsresultaten onder de afkapgrens worden als afwijkend beschouwd Afkapgrens: minder dan 10% van de gemiddelde enzymactiviteit in de populatie genomen Bij afwijkend resultaat: analyse in eerste instantie herhaald op hetzelfde bloedkaartje Indien tweede resultaat eveneens afwijkend: controle-bloedkaartje gevraagd (via brief of telefonisch) Indien biotinidase activiteit in controle-bloedkaartje eveneens afwijkend: behandelend arts gecontacteerd voor instellen van behandeling (R/ Biotine, goedkope behandeling)

9 MCAD, MADD, GA, PA, MMA, MSUD en IVA medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MCAD) multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MADD) glutaaracidemie type I (GA) propionacidemie (PA) methylmalonacidemie (MMA) isovaleriaanacidemie (IVA) maple syrup urine disease (MSUD) Tandem MS analyse

10 MCAD, MADD, GA, PA, MMA, IVA en MSUD

11 MADD = Glutaaracidurie type II MCAD R/ nuchter zijn vermijden

12 ETF en ETF dehydrogenase deficientie = Glutaar acidurie type II, MADD II IIII IV II V H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ ADP ATP NADH NAD + Succinaat Fumaraat e-e- CoQ ATP ADP Matrix Intermembranair Cyt c FADH 2 ETF dehydrogenase Multipele Acyl-dehydro- genasen Glutaarzuur dehydrogenase

13 Glutaaracidurie type I (GA) R/ eiwit arm dieet + AZ mengsel

14 Propionacidemie (PA) Mitochondriale matrix In urine (organische zuren) R/ eiwit arm dieet + AZ mengsel

15 Methylmalonacidemie (MMA) Methylmalonzuur succinyl-CoA Vit B12 Mitochondriale matrix Valine R/ eiwit arm dieet + AZ mengsel

16 Isovaleriaanaciduria (IVA) Isovaleric CoA Isovaleric CoA dehydrogenase Mitochondriale matrix Leucine R/ eiwit arm dieet + AZ mengsel

17 Maple sirup urine disease (MSUD) Valine Leucine Isoleucine Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase Mitochondriale matrix R/ eiwit arm dieet + AZ mengsel

18 MCAD, MADD, GA, PA, MMA, IVA en MSUD Tandem MS resultaten boven afkapgrens als afwijkend beschouwd Op basis van graad van afwijking en mogelijk aanwezigheid van patroon bij MCAD (C8-, C6- en C10:1- carnitine) MADD (C8- en C10-carnitine; met secundair C4, C5-, C14- en C14:1-carnitine) Indien afwijking uitgesproken: aandoening waarschijnlijk dient gestart te worden met verdere diagnostiek Indien afwijking mild: vragen van nieuw bloedkaartje Afwijkende resultaten van acylcarnitines en/of aminozuren worden doorgegeven met vraag voor controle bloedkaartje, al dan niet aangevuld met - urinestaal voor verdere diagnostiek (organische acidemieën PA, MMA, IVA, GA) - plasmastaal voor verdere diagnostiek (aminozurenanalyse voor MSUD) Indien MCAD acylcarnitine profiel: naast analyse van organische zuren in urine ook moleculair genetisch onderzoek

19 AandoeningGemeten component(en) MCADC8-, C6-, C10:1-, C10-carnitine MADDC8- en C10-carnitine; met secundair C4, C5-, C14- en C14:1- carnitine IVAC5-carnitine (isovalerylcarnitine) PAC3-carnitine (propionylcarnitine) MMAC3-carnitine MSUDleucine – isoleucine; valine GAC5DC-carnitine (glutarylcarnitine)

20 TSH

21 ScreeningsresultaatInterpretatieActie ≥ 15 - < 25 mU/LAfwijkend/dubieusControle bloedkaartje ≥ 25 - < 50 mU/LAfwijkendDringend controle bloedkaartje ≥ 50 - ≤ 100 mU/LZeer afwijkendDringend controle bloedkaartje en schildkliertesten op serum > 100 mU/L99% zekerheid van CHT Dringend behandelen en diagnostiek CHT

22 17-OH-PROGESTERON ScreeningsresultaatInterpretatieActie ≤25 - ≤75 nmol/LAfwijkendControle bloedkaartje > 75 nmol/LSterk afwijkendDringende controle bloedkaartje De behandeling van congenitale bijnierhyperplasie gebeurt bij voorkeur in een centrum voor kinderendocrinologie.

23 17-OH-PROGESTERON Voor prematuren: “Dit resultaat kan vals positief zijn als gevolg van immaturiteit van de bijnieren” Een controlestaal is, in overleg met de neonatoloog, gewenst: bij een zwangerschapsduur >33 weken: 7-9 dagen na eerste bloedafname bij een zwangerschapsduur <33 weken: 14-16 dagen na eerste bloedafname

24 Resultaatmededeling Alleen afwijkende screeningsresultaten worden meegedeeld Ze worden doorgegeven hetzij aan kinderarts, hetzij aan materniteit

25 Opvolging van positief opgespoorden (positief opsporingsresultaat werd meegedeeld) Aan behandelende arts wordt bevestiging van resultaat gevraagd en worden verdere diagnostische onderzoeken aanbevolen Wordt gevraagd bevestiging van diagnose en ingestelde behandeling schriftelijk mee te delen aan opsporingsverantwoordelijke Indien na een week geen mededeling van diagnostische bevestiging of ingestelde therapie, neemt arts screeningcentrum opnieuw telefonisch contact op met behandelende arts Alleen indien geen behandelende arts werd meegedeeld, worden ouders rechtstreeks door opsporingscentrum verwittigd Ouders worden verwezen naar gespecialiseerd centrum en/of resultaat wordt doorgestuurd naar door hen opgegeven behandelend arts

26 Mede in naam van neonatale screeningcentra in Vlaanderen en van screeningcentrum in Gent (Dr. Birgit Wuyts)


Download ppt "Lanceerdag Draaiboek ‘neonatale opsporing van aangeboren metabole aandoeningen’ 20 oktober 2009 ‘Interpretatie van de screeningresultaten en begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google