De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgtrajecten ? Veerle De Wispelaereari 2010 Dr. G. Vanhaverbeke 2 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgtrajecten ? Veerle De Wispelaereari 2010 Dr. G. Vanhaverbeke 2 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgtrajecten ? Veerle De Wispelaereari 2010 Dr. G. Vanhaverbeke 2 maart 2010

2

3 Nee, Een nieuwe vorm van geneeskunde Indeling voordracht –Waarom ? Situering probleem –Wat ? Praktisch ?

4 4 De slimste mens van Heule VDV 2 maart 2010 Dr. G. Vanhaverbeke, Alias E. Van Looy

5 Fotoronde

6

7

8

9 Wie zoeken we ???? Ra ra ra

10 Ondergetekende

11 Zorgtrajecten : Waarom is dit nodig ? Typisch voor chronische ziekte

12 Arts – patient relatie Normaliter gaat men pas naar de arts als men zich niet goed voelt of problemen vaststelt…. Als patient hoop je dan geholpen te worden tot genezing waarna de relatie beeindigt….(opleiding geneeskunde) Bij chronische ziekten is dit echter niet het geval…

13 Chronische ziekte… De ziekte wordt niet genezen… Controles zijn nodig om te zien of alles goed gaat, screening naar complicaties, gaat alles wel goed ?…(niet alleen als er problemen zijn) : COMPLIANTIE PROBLEEM Op 1 of andere manier moet er een “incentive” zijn voor de patient om een controle te verrichten…. Vaak worden controles vergeten of gebeuren gewoon niet…. Daarom moet er altijd gewerkt worden met co raadpleging die worden gepland (probleem worden vergeten in 1 e lijn en 2 e lijn) (waarom moet ik op controle gaan als alles goed gaat ???)

14 Diabetes : chronische zorg Theoretisch van bij diagnose –3-4 maandelijks HbA1c controle –Jaarlijks oogonderzoek –Jaarlijks nazicht cv risicofactoren –Jaarlijks nazicht microalbuminurie –Anamnese naar complicaties/compliance –Klinisch nazicht –Voetnazicht….. –Praktijk : problematisch : arts kan patient niet opbellen …

15 Diabetes : chronische zorg Oplossing waardoor verplichting controle bij arts : –Voorschriften (wordt omzeild door de patient) –Attesten (wordt omzeild door de patient) –Terugbetaling bepaalde zorgen (podologie, dietiste) –Diabetespas (werkt niet)

16 Diabetes : Chronische zorg Diabetes conventies

17 Diabetes : Conventies Topje van de ijsberg van de patienten zitten in conventie, daar wordt geprobeerd om er artificieel voor te zorgen dat patient controles heeft : –Patient krijgt materiaal om zijn glycemies te controleren maar krijgt deze pas als hij aan bepaalde criteria voldoet waaronder : GMD in 1 e lijn, regelmatig controle in 2 e lijn. –Conventiecentra verwittigen patienten als ze hun controle missen…. –Conventie stopt als ze hun controles niet uitvoeren….

18 Diabetesconventie : Voordelen -Op die manier is er de intentie/verplichting om zeker minimaal 1 maal per jaar de controles uit te voeren bij de patient. –Gedeelde verantwoordelijkheid bij de patient –Daar quality controle bij de centra extra incentive om de patient te motiveren om hun controles te doen –Gestructureerde zorg met de juiste informatie op de juiste plaats….

19 Diabetesconventie : Nadelen - Beperkte groep (enkel mensen vanaf 2 injecties) –Sommige patienten vallen toch nog uit de boot –Veel “merchandering” door de patient ( controles worden toch nog altijd niet verricht) –Soms te weinig actieve rol voor huisarts (al moet patient ook GMD hebben) –Grootste probleem : Conventiecentra zullen de toeloop van patienten niet meer kunnen slikken in de toekomst

20 Problemen 1. Vergrijzing van de bevolking 2. Meer diabetes patienten (meer chronisch zieken) 3. Meer complicaties (absoluut) 4. Economisch probleem

21 België200720202040 Totale bevolking 10.584.53411.538.33212.227.315 65 - 791.326.423 (12,5%) 1.582.592 (13,7%) 2.017.726 (16,5%) 80+483.639 (4,6%) 637.584 (5,5%) 1.036.283 (8,5%) 1. Vergrijzing van de bevolking

22 2. Prevalentie DM2 stijgt Wereld : –2007 : 246 miljoen –2025 : 6 % van de bevolking Europa : –> 10 % mensen ouder dan 65 jaar Belgie : –Type 1 en 2 : 7.9 % –2025 : 10 %

23 3. Meer complicaties 1. Diabetes patienten leven langer 2. Relatief minder maar absoluut meer complicaties –Door betere zorg minder blindheid, minder dialyses –Maar daar meer patienten toch meer patienten in dialyse bvb

24 4. Economisch probleem Oral anti-diabetic drugs 2–7% Hospitalizations 55% Other drugs 20–25% Ambulatory 18%

25 Oplossing Zorg dat de patient minder complicaties heeft, dus zijn diabetes beter aanpakt.

26 Suikerregeling 1 % HbA1C daling betekent : 21 % minder doden door diabetes 14 % minder hartaanvallen 37 % minder microvasculaire complicaties (nieren, ogen) 43 % minder perifere vasculaire ziektes

27 Maar, meer dan suiker alleen HbA1c < 7 % Bloeddruk < 130/80 mm Hg (125/75 mm Hg) Rookstop/Lichaamsbeweging/ DIEET BMI < 25 Eventueel aspirinepreparaat LDL cholesterol < 100 mg/dl (< 70 mg/dl) HDL cholesterol > 40/50 (vrouwen) mg/dl Triglyceriden < 150 mg/dl

28 Belangrijk VANAF BEGIN!!!!! 1. Motivatie 2. Patient empowerment Op die manier meer kans dat compliantie hoog blijft

29 Oplossing NOOD aan nieuw systeem waarbij : 1.Meer patienten kunnen profiteren 2.Verschuiving meer naar de eerste lijn 3.Ook toepasbaar op andere chronische ziekten…(proefproject CNI en DM2)

30 30 De slimste mens van Heule VDV 2 maart 2010 Dr. G. Vanhaverbeke, Alias E. Van Looy

31 Fotoronde

32

33

34

35 Wie zoeken we ???? Ra ra ra

36 Voorzitter Quaghebeur Marc Marc Quaghebeur VDV Afdeling Kortrijk work Mellestraat 22 8501 Heule Belgium Telefoon: home056/35.65.45 marc.quaghebeur@telenet.bee-maile-mail

37 Zorgtrajecten Diabetes Type 2

38 Historiek  Medicomut Akkoord 19 december 2002: werkgroep belast om voorstellen te formuleren met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en geneesheren-specialisten: resultaten van onderzoeken en behandelingen, opsporing en voorkoming van bepaalde aandoeningen, opvolging van bepaalde chronische aandoeningen;  Medicomut Akkoord 20 december 2005: werkgroep krijgt de opdracht om concrete maatregelen uit te werken waarbij zowel de rol van de huisarts als van de geneesheer-specialist wordt gevaloriseerd en de patiënt wordt aangemoedigd. Deze maatregelen moeten tegen 1 juli 2006 operationeel zijn voor patiënten met diabetes type 2 en voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie.  Medicomut Akkoord 20 december 2007: verbintenis om de zorgtrajecten operationeel te maken tegen ten laatste 1 januari 2009  Medicomut Akkoord 17 december 2008: inwerkingtreding van het zorgtrajectensysteem op 1 april 2009.  Start uiteindelijk 1 september 2009

39 Wat ? Een manier om de zorg voor een chronische patient te coordineren wat betreft : –Aanpak –Behandeling –Opvolging van patient

40 Wie Chronische nierinsufficientie Diabetes type 2 (specifieke voorwaarden)

41 Doelstellingen 1. Coordinatie van de aanpak tsn de verschillende spelers 2. Dialoog stimuleren met de patient 3. Optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners 4. Optimaliseren van de kwaliteit

42 Rol van de HUISARTS Initiatiefnemer Coordinator Schrijft educatie/materiaal voor Ontvangt verslag van de verschillende zorgverleners en implementeert deze… Met tweede lijn worden de resultaten gedeeld….

43 43 PATIENT SPECIALIST HUISARTS - Heeft voorwaarden en doelstellingen besproken met zijn huisarts - Belooft actieve deelname aan zijn zorgplan - Geeft toestemming data naar WIV te sturen - Moet huisarts ondersteunen - Moet verslagen naar huisarts sturen - Doeltreffende communicatie met huisarts voeren - Zorgplan uitwerken met de patiënt - Gegevens meegeven naar specialist - Educatie voorschrijven - Medisch dossier bijhouden - Kopie van dit contract naar adviseur sturen

44 DM TYPE 2 Welke patienten kunnen deelnemen ?

45 Welke patienten ? Inclusie –1 of 2 injecties insuline per dag –incretinomimeticum –Onvoldoende controle bij maximale perorale behandeling waarbij insulinestart wordt overwogen Exclusie –Type 1 diabetes –Zwangerschap of zwangerschapswens –Meer dan 2 injecties insulines per dag Bijkomende voorwaarden –Ondertekening van het zorgtraject –GMD hebben bij HA, ten laatste afsluiten binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject –Per jaar 2 rpl bij HA en 1 bij specialist

46 Hoe zorgtraject starten ? 1. patient voldoet aan voorwaarden 2. patient en HA zijn akkoord met de voorwaarden 3. ondertekenen van het contract gebeurt tijdens een RAADPLEGING bij huisarts en specialist HA stuurt het door de 3 partijen getekende document op naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van uw patient. Origineel wordt bewaard bij HA in GMD Adviserend geneesheer deelt aan de 3 partijen mee dat alles OK is…..

47 47 4 JAAR

48 48 Origineel in GMD Kopie naar adviseur

49 Taken van patient op contract Doelstellingen : 1.Ziekteinzicht – educatie 2.Motiveren van patiënt & omgeving 3.Levensstijl : bewegen, roken, gewicht, voeding 4.Therapiedoelen : glycemie, lipiden, RR, tromboserisico, rookstop, infecties, levensstijl 5.Preventie : griep – pneumokokken 6.Biologische parameter : HbA1c (4x/jaar), lipiden, creatinine, microalbuminurie 7.Verwikkelingen opsporen : cardiaal, vasculair, neurologisch, voeten, nier, ogen, sexualiteit

50 Gegevens registratie door de HA BMI Bloeddruk HbA1c LDL cholesterol

51 DM TYPE 2 Educatie

52 Educatie op voorschrift van de ha Beroep doen op een DIABETESEDUCATOR is verplicht op 3 momenten 1. Start van insulinetherapie of incretinemimetica 2. Bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline 3. Bij onvoldoende metabole controle (HBA1c > 7.5%)

53 53 Educatie steeds verplicht 3 kritische situaties Orale therapie naar inspuiting 1 naar 2 inspuitingen HbA1C > 7,5 IV. Zorgtraject diabetes Verslag educator in GMD bewaren

54 54 Educatie ook verplicht hernieuwing glucometer (om de 3 jaar) IV. Zorgtraject diabetes

55 Wat moet er allemaal gebeuren ? 1 e patiëntcontact: Contract tekenen Doorverwijzing specialist Opvolgplan meegeven met patiënt 2 e patiëntencontact: Contract naar adviseur Voorschrift materiaal Voorschrift educatie Voorschrift insulinepen Om de 6 maanden Voorschrift materiaal Voorschrift educatie verder volgens noodzaak 55

56 Wie zijn de educatoren ? Eerste lijn (www.zorgtraject.be)www.zorgtraject.be Tweede lijn (www.zorgtraject.be)www.zorgtraject.be

57 Wat voorschrijven ? Educatie door diabeteseducator –Eerste lijn of –Tweede lijn Educatie op voorschrift –met vermelding Zorgtraject is volledig terugbetaald –Indien 2 e lijn : expliciet vermelden : voorschrift voor ambulante educatie door een geconventioneerde inrichting (dan kan er geen educatie meer in eerste lijn)

58 Educatie in eerste lijn 1. Starteducatie (eerste jaar) –Min 2,5 u/jaar, max 5 u/jaar –Sessies van 0,5 uur –Eerste voorschrift is 5 sessies, meer sessies op voorschrift van ha 2. Opvolgeducatie (niet tijdens het kalenderjaar waar educatie start) –Max 1 u/jaar –Sessies van 0,5 uur 3. Extra educatie bij problemen (niet tijdens het kalenderjaar waar educatie start) –Max 2 u/jaar –Sessies van 0,5 uur Educator moet verslag opsturen naar HA (na 5 startsessies of na opvolg of probleem sessie) Verslag moet bewaard worden door de HA

59 Educatie kan ook in 2 e lijn Wanneer ? –Aanbod eerstelijns educatoren onvoldoende –Complexe medische toestand Maar –Indien educatie in tweede lijn gegeven kan er geen educatie in eerste lijn het eerste jaar –Op voorschrift van HA met expliciete vermelding Verslag –Uiterlijk na 12 maanden of vroeger indien verslag nodig voor materiaal –Moet bewaard worden door de HA

60 Educatie in 2 e lijn Hoe? Patiënt met zorgtrajectcontract bij specialist Educatievoorschrift (aankruisen) + voorschrift voor glycemiecontrolemateriaal Wat? Educatie min 2.5 uur Attest voor zelfzorgmateriaal Afspraak met diëtiste(1u gratis voedingsadvies) opvolgeducatie naar behoefte (of vroeger indien noodzakelijk) Geldig gedurende 12 maanden Gedurende die periode kan eerste lijn geen educatieprestatie aanrekenen. Na 12 maanden nieuw educatievoorschrift van huisarts nodig.

61 DIABETES TYPE 2 Materiaal

62 Op voorschrift van de HA met vermelding van formulier van educator –Verslag van educatie –Gekozen type glucometer door de educator Wat : glucometer, lancetten en strookjes voor een periode van 6 mdn –Hernieuwing na 6 maanden, bij kritische situaties (cfr supra) ook verslag van educator –Hernieuwing van de glucometer, na 3 jaar Met formulier van de educator met gekozen glucometer buiten de kritische situaties HA schrijft ook materiaal voor als educatie in 2 e lijn gebeurt

63 63 Glucometer, strookjes en lancetten “Zorgtraject diabetes” 1 e voorschrift 6 maanden IV. Zorgtraject diabetes Pakket voor 6 maanden: - 3 x 50 strookjes - 100 lancetten

64 64 Strookjes en lancetten: Hernieuwing “Zorgtraject diabetes” Hernieuwing voorschrift 6 maanden IV. Zorgtraject diabetes

65 Materiaal Patient kan glucometer, strookjes en lancetten halen via –Apotheek –Thuiszorgwinkel –Patientenverenigingen ?

66 66 Hernieuwing Glucometer “Zorgtraject diabetes” Hernieuwing glucometer 3 jaar Educatie dan wel verplicht IV. Zorgtraject diabetes

67 Dietiste Op voorschrift van de ha –2 maal 30 minuten –Remgeld wel te betalen (iets meer dan 4 E)

68 Podologe 2 maal 45 minuten Op voorschrift HA (vermelding zorgtraject en risicogroep) Wel remgeld te betalen (iets meer dan 6 Euro)

69 Cadeau In zorgtraject alle consultaties bij HA en endocrinoloog volledig terugbetaald. Wel 2 maal per jaar minimaal bij HA 1 maal per jaar minimaal bij endocrinoloog Afgesproken controles (ogen, urine..) nakomen

70 Zorgtraject en…. Conventiecentrum

71 Overgang van conventie groep 3a Patienten die nu in ZT komen kunnen nog materiaal halen en educatie krijgen tot eind 2009 als conventie nog loopt, zolang conventie echter loopt komt men niet in aanmerking voor educatieprestaties noch materiaal via eerste lijn Als men toch conventie wil stoppen voor 2010 dan moet dit doorgegeven worden aan adviserend geneesheer Vanaf 2010 kan er geen cumulatie meer PRAKTISCH BEST OPSTARTEN ZORGTRAJECT indien gewenst VAN ZODRA CONVENTIE VERLOOPT OF TOT WANNEER MATERIAAL IS GEGEVEN (dan OPVOLGEDUCATIE) (wij gaven voor gemak veelal slechts materiaal tot januari 2010) IS KEUZE VAN PATIENT

72 Rol van conventiecentrum voor zorgtrajectpatienten 1. Ambulante educatie op vraag HA 2. Hospitalisatie bij ZT patient 3. Hospitalisatie bij patient waarvoor ZT zal worden gestart 4. Jaarlijks nazicht :

73 Conventiecentrum 1. Ambulante educatie –Cfr eerder

74 Conventiecentrum 2.Hospitalisatie van een ZT patient –Bijkomende educatie bij ontregeling na (telefonisch ?) overleg met HA

75 Conventiecentrum 3. Hospitalisatie, start met zelfregulatie en intentie ZT –Materiaalforfait voor 6 maanden vanaf het einde van de hospitalisatie (150 strookjes, 100 lancetten, glucometer, lancettehouder)(altijd aangerekend) –Educatieforfait : 2, 5 uur, elke werkdag bezocht : zorgtraject moet dan getekend worden achteraf (binnen de 30 dagen moet aanvraag vanuit conventiecentrum bij adviserend arts zijn),

76 Conventiecentrum 4. Algemene coaching –Tweede en eerstelijns educatoren moeten jaarlijks samenkomen : Praktisch 2 opleidingssessies per jaar –Telefonisch bereikbaar zijn

77 BUITEN ZORGTRAJECT Educatie en zelfzorg of beperkt programma

78 Programma Educatie en Zelfzorg BUITEN ZORGTRAJECT –Huisarts geeft zelf educatie –Patient heeft recht op volledige terugbetaling zelfzorgmateriaal –Geen voordelen zoals ZT Voorwaarden : –Dm 2 : insuline 1 injectie of incretinemimeticum –GMD –HA aanvragen aan adviserend geneesheer

79 Educatie en Zelfzorg Eerste voorschrift –2 maal 50 strips met voorschrift Educatie en Zelfzorg Hernieuwing na 1 jaar als HbA1c < 7.5 %, op voorschrift HA Als streefwaarde niet gehaald wordt moet er ZT of Conventie gestart worden

80 Zorgtraject Niet voor patienten op meerdere injecties Niet voor diabetes type 1 De patient/arts is vrij om te kiezen voor ZT of conventie Conventie groep 3A blijft bestaan zeker tot 2012

81 81 De slimste mens van Heule VDV 2 maart 2010 Dr. G. Vanhaverbeke, Alias E. Van Looy

82 Fotoronde

83

84

85 Wie zoeken we ???? Ra ra ra

86

87


Download ppt "Zorgtrajecten ? Veerle De Wispelaereari 2010 Dr. G. Vanhaverbeke 2 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google