De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE"— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE
DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar

2 Voorstellen van de DPB-dienst
1 Wie zijn wij? 2 Hoe realiseren wij onze opdracht in ons diocees? 3 Waarvoor kun je bij ons terecht? 4 Voor wie werken wij? 5 Bij wie kun je terecht? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij?
De DPB is de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge. De DPB is een onderdeel van het vsko Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 De opdracht is wettelijk bepaald
- Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) - Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
A. INSPECTIE Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen, - alle onderwijsnetten, door geregelde schooldoorlichtingen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden)
Decreet op kwaliteitszorg (2009) B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b. leidinggevenden ondersteunen c. beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d. het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e. de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3 scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5. nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6. overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7. opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

8 2 Hoe realiseren wij die opdracht?
op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?
1 ondersteuning in jouw klas 2 ondersteuning in de eigen school 3 schooloverstijgende ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
ondersteunen leraar 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend klasbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE dia 5 inhoud vorige

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
ondersteunen schoolorganisatie eigen schoolprojecten schoolprioriteiten aanvangsbegeleiding pedagogische studiedag thematische werkgroepen pastoraal, zorg, ICT … opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE dia 6 inhoud vorige

12 1 klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend
op het niveau van scholengemeenschap ICT , zorg … klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend schoolpastoraal leerlingenbegeleiding mentoren schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van ons diocees vakgebonden stuurgroepen onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

13 4 Voor wie werken wij? Beleidsverantwoordelijken Middenkaders Leraren
schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

14 Beleid DPB bisdom Brugge
Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Diensten Marc Dejonckere D’Abdij Ward Goudenhooft

15 hoofdbegeleiding Beleid DPB bisdom Brugge
basisonderwijs secundair onderwijs buitengew. Ond. Jos De Muynck godsdienst coördinatie Didier Finet Rik Logghe Toon Ducatteeuw

16 Buitengewoon onderwijs
5 Bij wie kun je terecht ? Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs bao so buo Volwassenen onderwijs Hoger onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

17 Begeleidingsteam basisonderwijs
schoolbegeleiders domeinbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust
Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten Marie Anne Vercruysse Petrus & Paulus St.-Donaas Fabienne Blontrock Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Molenland Ludo Boey Philip Catteeuw St.-Michiel Luc Decoene St.-Paulus St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Marleen Desmet Groeninge

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands, kunst-en cultuureducatie Karl Vanhuyse muzische opvoeding Scholengemeenschappen Alain Seynhaeve domeinoverschrijdende doelen: Leren leren en relat.vaardigheden Ludo Boey domein zorg Luc Decoene Frans

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs + 2de lijnsonderst. Oostende Middelkerke Iris Bruneel kleuteronderwijs + 2delijnsonderst. Menen, Nieuwpoort, De Panne Kathleen Veys 2de lijnsondersteuning kleuterond. Kortrijk Roeselare Fabienne Blontrock 2de lijnsondersteuning kleuterond. Brugge Rik Depré pastoraal en identiteit Carmino Bohez pastoraal

21 Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst
Marc Van Eenoo Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck

22 alle info via onze site:

23 Wij duimen voor een DPB: advies begeleiding ondersteuning
prima samenwerking! Toon D. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

24 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs

25 Begeleidingsteam Secundair Onderwijs
domein- en/of vakbegeleiders schoolbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst begeleiders pastoraal DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

26 Domein- en/of vakbegeleiders
Johan Vankeersbilck Luk Van Canneyt Marc Dejonckere pav geschiedenis humane wetensch. Jan Bonne economie-handel Hendrik Despiegelaere Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen inhoud vorige

27 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen verpleegkunde Karine Willocx personenzorg Ronny Vanoosthuyse huishoudkunde Cathérine Vandommele inhoud vorige

28 Domein- en/of vakbegeleiders
Nederlands José Vandekerckhove Frans ZUID Bert Vandenberghe Jan De Waele Frans NOORD Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

29 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Johan Delbaere Chris Decock Marc George Engels Duits Latijn en Grieks Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

30 Domein- en/of vakbegeleiders
Els Bilcke Ann Casier Johan Vankeersbilck Pascale Muylaert muzikale opvoeding esthetica plastische opvoeding beeldende vorming sport lichamelijke opvoeding Ingrid Casier mode Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

31 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Patrick Goes Stef Grimonprez Daniël Haeve elektriciteit elektronica Techniek Hout bouw mechanica Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders dia 8 inhoud vorige

32 Domein- en/of vakbegeleiders
informatica Geert Delaleeuw Jan Callemeyn Johan Blondeel Luc Gheysens aardrijkskunde mavo, toerisme wiskunde WESTEN wiskunde OOSTEN David Vromant Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

33 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Dirk Vansteenkiste Peter Willems An Quaghebeur Fysica wetenschappelijk werk chemie biologie Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

34 Domein- en/of vakbegeleiders
voeding, hotel Patrick Ameye Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, land- en tuinbouw Talen Erik De Bou Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Ingrid Casier kleding, textiel, mode Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging Roeland Ameye verkeerseducatie inhoud vorige

35 schoolbegeleiders klankbord voor de directie/het directieteam Oostkust
Wim Simoens Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 klankbord voor de directie/het directieteam Luc Beelprez Petrus & Paulus 23 29 St.-Paulus St.-Donaas St.Maarten 21 20 Luk Van Canneyt Hoppeland St.-Niklaas 24 25 Jan Bonne Hendrik Despiegelaere St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 OLV.-Van Tuine J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert inhoud vorige

36 Oostkust St.Maarten St.-Donaas St.-Niklaas Houtland Molenland
22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 St.-Niklaas Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 St.-Michiel 32 St.-Jan 27 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 inhoud vorige

37 Oostkust St.Maarten St.-Donaas Jan Bonne Centra Leren en Werken
22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Jan Bonne Centra Leren en Werken St.-Niklaas Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 Daniël Haeve Volwassenenonderw. St.-Michiel 32 St.-Jan 27 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Dirk Debuysere Directeur Eekhoutcentrum inhoud vorige

38 begeleiders pastoraal het christelijk opvoedingsproject
ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Carmino Bohez Rik Depré inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineert een inspectie- en begeleidingstaak Jacques Michielssens Francis Jacobs inhoud vorige

39 alle info via onze site:

40 Wij duimen voor een DPB: advies begeleiding ondersteuning
prima samenwerking! Toon D. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

41 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs

42 Buitengewoon onderwijs (Buo)
Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit Geïntegreerd onderwijs ( GON) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

43 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO)
Toon Ducatteeuw Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Geert Buffel Pedagogisch coördinator (BuBaO en BuSO) Hans Buyle schoolbegeleider (BuBaO en BuSO) Marc Van Eenoo godsdienst BuBaO en BuSO Thea Carbonez Begeleider paramedici Noël Devriendt BGV begeleider (BuSO)

44 alle info via onze site:

45 Wij duimen voor een DPB: advies begeleiding ondersteuning
prima samenwerking! Toon D. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

46 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST
BISDOM BRUGGE

47 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs T.D


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE"

Verwante presentaties


Ads door Google