De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011."— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011

2 1 Wie zijn wij? 2 Hoe realiseren wij onze opdracht in ons diocees? 3 Waarvoor kun je bij ons terecht? 4 Voor wie werken wij? 5 Bij wie kun je terecht? Voorstellen van de DPB-dienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij? De DPB is de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge. De DPB is een onderdeel van het vsko Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 De opdracht is wettelijk bepaald DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE - Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) - Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009) Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen, - alle onderwijsnetten, door geregelde schooldoorlichtingen A. INSPECTIE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 Decreet op kwaliteitszorg (2009) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b.leidinggevenden ondersteunen c.beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d.het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e.de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5. nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6.overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7. opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering

8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch 2 Hoe realiseren wij die opdracht? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 1 ondersteuning in jouw klas 2 ondersteuning in de eigen school 3 schooloverstijgende ondersteuning 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klasbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep vorige inhoud dia 5 … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend aanvangsbegeleiding ondersteunen schoolorganisatie pastoraal, zorg, ICT … pedagogische studiedag eigen schoolprojecten thematische werkgroepen vorige inhoud dia 6 schoolprioriteiten opvolging van schooldoorlichting DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE bemiddeling in conflictsituaties

12 1 klasgericht 2Schoolgericht 3 schooloverstijgend schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding schoolpastoraal ICT, zorg … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van ons diocees onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE mentoren

13 4 Voor wie werken wij? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Beleidsverantwoordelijken schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen

14 Beleid DPB bisdom Brugge Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Directeur Diensten Marc Dejonckere Directeur D’Abdij Ward Goudenhooft

15 Beleid DPB bisdom Brugge hoofdbegeleiding basisonderwijs secundair onderwijs buitengew. Ond. Jos De Muynck godsdienst coördinatie Didier Finet Rik Logghe Toon Ducatteeuw

16 Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. -Basisonderwijs -Secundair onderwijs -Buitengewoon onderwijs bao so 5 Bij wie kun je terecht ? buo DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE -Volwassenen onderwijs -Hoger onderwijs

17 Begeleidingsteam basisonderwijs inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten St.-Donaas Fabienne Blontrock Molenland Ludo Boey Luc Decoene St.-Paulus Marleen Desmet Groeninge St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Philip Catteeuw St.-Michiel Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Marie Anne Vercruysse Petrus & Paulus

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands, kunst- en cultuureducatie Karl Vanhuyse muzische opvoeding Scholengemeenschappen Alain Seynhaeve domeinoverschrijdende doelen: Leren leren en relat.vaardigheden Ludo Boey domein zorg Luc Decoene Frans

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Fabienne Blontrock 2 de lijnsondersteuning. kleuterond. Brugge Kathleen Veys 2 de lijnsondersteuning kleuterond. Kortrijk Roeselare Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs + 2 de lijnsonderst. Oostende Middelkerke Iris Bruneel kleuteronderwijs + 2 de lijnsonderst. Menen, Nieuwpoort, De Panne Rik Depré pastoraal en identiteit Carmino Bohez pastoraal

21 Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck Marc Van Eenoo Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

22 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be

23 Wij duimen voor een prima samenwerking! DPB: advies begeleiding ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Toon D. 09-2010

24 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs

25 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst schoolbegeleiders domein- en/of vakbegeleiders begeleiders pastoraal Begeleidingsteam Secundair Onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

26 vorige inhoud Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Johan Vankeersbilck Luk Van Canneyt Marc Dejonckere pav geschiedenis humane wetensch. Jan Bonne economie-handel Hendrik Despiegelaere humane wetensch.

27 vorige inhoud Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders verpleegkunde Karine Willocx personenzorg Ronny Vanoosthuyse huishoudkunde Cathérine Vandommele

28 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Nederlands José Vandekerckhove Frans ZUID Bert Vandenberghe Jan De Waele Frans NOORD

29 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Johan Delbaere Chris Decock Marc George Engels Duits Latijn en Grieks

30 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Els Bilcke Ann Casier Johan Vankeersbilck Pascale Muylaert muzikale opvoeding esthetica plastische opvoeding beeldende vorming sport lichamelijke opvoeding Ingrid Casier mode

31 vorige inhoud dia 8 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Goes Stef Grimonprez Daniël Haeve elektriciteit elektronica Techniek Hout bouw mechanica

32 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen informatica Geert Delaleeuw Jan Callemeyn Johan Blondeel Luc Gheysens aardrijkskunde mavo, toerisme informatica wiskunde WESTEN wiskunde OOSTEN David Vromant

33 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Dirk Vansteenkiste Peter Willems An Quaghebeur Fysica wetenschappelijk werk chemie biologie

34 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Ameye Ingrid Casier voeding, hotel land- en tuinbouw kleding, textiel, mode Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging Erik De Bou Roeland Ameye verkeerseducatie

35 vorige inhoud schoolbegeleiders Hendrik Despiegelaere Petrus & Paulus 23 29 St.-Paulus klankbord voor de directie/het directieteam St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 OLV.-Van Tuine Luc Beelprez Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 Luk Van Canneyt J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert Hoppeland St.-Niklaas 24 25 Jan Bonne St.-Donaas St.Maarten 21 20 Wim Simoens

36 vorige inhoud St.-Michiel 32 St.-Jan 27 St.-Niklaas Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20

37 vorige inhoud St.-Michiel 32 St.-Jan 27 St.-Niklaas Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Dirk Debuysere Directeur Eekhoutcentrum Jan Bonne Centra Leren en Werken Daniël Haeve Volwassenenonderw.

38 vorige inhoud begeleiders pastoraal ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Rik Depré Carmino Bohez inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineert een inspectie- en begeleidingstaak Jacques Michielssens Francis Jacobs

39 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be

40 Wij duimen voor een prima samenwerking! DPB: advies begeleiding ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Toon D. 09-2010

41 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs

42 Buitengewoon onderwijs (Buo) Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit -Geïntegreerd onderwijs ( GON) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

43 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Marc Van Eenoo godsdienst BuBaO en BuSO Thea Carbonez Begeleider paramedici Geert Buffel Pedagogisch coördinator (BuBaO en BuSO) Noël Devriendt BGV begeleider (BuSO) Toon Ducatteeuw Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Hans Buyle schoolbegeleider (BuBaO en BuSO)

44 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be

45 Wij duimen voor een prima samenwerking! DPB: advies begeleiding ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Toon D. 09-2010

46 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

47 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs T.D. 2008-09


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011."

Verwante presentaties


Ads door Google