De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011."— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011

2 1 Wie zijn wij? 2 Hoe realiseren wij onze opdracht in ons diocees? 3 Waarvoor kun je bij ons terecht? 4 Voor wie werken wij? 5 Bij wie kun je terecht? Voorstellen van de DPB-dienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij? De DPB is de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge. De DPB is een onderdeel van het vsko Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 De opdracht is wettelijk bepaald DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE - Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) - Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009) Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen, - alle onderwijsnetten, door geregelde schooldoorlichtingen A. INSPECTIE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 Decreet op kwaliteitszorg (2009) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b.leidinggevenden ondersteunen c.beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d.het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e.de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5. nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6.overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7. opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering

8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch 2 Hoe realiseren wij die opdracht? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 1 ondersteuning in jouw klas 2 ondersteuning in de eigen school 3 schooloverstijgende ondersteuning 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klasbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep vorige inhoud dia 5 … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend aanvangsbegeleiding ondersteunen schoolorganisatie pastoraal, zorg, ICT … pedagogische studiedag eigen schoolprojecten thematische werkgroepen vorige inhoud dia 6 schoolprioriteiten opvolging van schooldoorlichting DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE bemiddeling in conflictsituaties

12 1 klasgericht 2Schoolgericht 3 schooloverstijgend schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding schoolpastoraal ICT, zorg … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van ons diocees onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE mentoren

13 4 Voor wie werken wij? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Beleidsverantwoordelijken schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen

14 Beleid DPB bisdom Brugge Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Directeur Diensten Marc Dejonckere Directeur D’Abdij Ward Goudenhooft

15 Beleid DPB bisdom Brugge hoofdbegeleiding basisonderwijs secundair onderwijs buitengew. Ond. Didier Finet Rik Logghe Toon Ducatteeuw Jos De Muynck godsdienst coördinatie

16 Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. -Basisonderwijs -Secundair onderwijs -Buitengewoon onderwijs bao so 5 Bij wie kun je terecht ? buo DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE -Volwassenen onderwijs -Hoger onderwijs

17 Begeleidingsteam basisonderwijs inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

18 Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Molenland Ludo Boey Oostkust Mathias Chlarie Houtland Luc decoene St.-Paulus Marleen Desmet GroeningeOLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Philip Catteeuw St.-Michiel SCHOOLBEGELEIDERS: ankers voor een regio Marie Anne Vercruysse Petrus & Paulus J.DePelichy Iris Bruneel St.-Jan St.-Donaas Fabienne Blontrock Alain Seynhave St.-Maarten

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands, kunst-en cultuureducatie Karl Vanhuyse muzische opvoeding Scholengemeenschappen Alain Seynhave domeinoverschrijdende doelen: Leren leren en relat.vaardigheden. Ludo Boey domein zorg Luc decoene Frans

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Fabienne Blontrock 2 de lijnsondersteuning. kleuterond. (Brugge) Rik Depré pastoraal en identiteit Carmino Bohez pastoraal Kathleen Veys 2 de lijnsondersteuning. Kleuterond. (Kortrijk Roeselare) Marie Anne Vercruysse kleuteronderwijs + 2 de lijnsonderst. Oostende Iris Bruneel kleuteronderwijs + 2 de lijnsonderst. Menen, Nieuwpoort, De Panne

21 Jos De Muynck coördinator Francis De Westelinck Sabien Lagrain Marc Van Eenoo Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

22 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be

23 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst schoolbegeleiders domein- en/of vakbegeleiders begeleiders pastoraal Begeleidingsteam Secundair Onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

24 vorige inhoud Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Johan Vankeersbilck Luk Van Canneyt Marc Dejonckere pav geschiedenis humane wetensch. Jan Bonne economie-handel Hendrik Despiegelaere humane wetensch.

25 vorige inhoud Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders verpleegkunde Karine Willocx personenzorg Ronny Vanoosthuyse huishoudkunde Cathérine Vandommele

26 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Nederlands José Vandekerckhove Frans ZUID Bert Vandenberghe Jan De Waele Frans NOORD

27 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Johan Delbaere Chris Decock Marc George Engels Duits Latijn en Grieks

28 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Els Bilcke Ann Casier Johan Vankeersbilck Pascale Muylaert muzikale opvoeding esthetica plastische opvoeding beeldende vorming sport lichamelijke opvoeding Ingrid Casier mode

29 vorige inhoud dia 8 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Goes Stef Grimonprez Daniël Haeve elektriciteit elektronica Techniek Hout bouw mechanica

30 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen informatica Geert Delaleeuw Jan Callemeyn Johan Blondeel Luc Gheysens aardrijkskunde mavo, toerisme informatica wiskunde WESTEN wiskunde OOSTEN David Vromant

31 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Dirk Vansteenkiste Peter Willems An Quaghebeur Fysica wetenschappelijk werk chemie biologie

32 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Ameye Ingrid Casier voeding, hotel land- en tuinbouw kleding, textiel, mode Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging Erik De Bou Roeland Ameye verkeerseducatie

33 vorige inhoud schoolbegeleiders St.-Michiel 32 St.-Jan 27 Luc Beelprez OLV.-Van Tuine 26 Jan Bonne St.-Niklaas Hoppeland 24 25 Hendrik Despiegelaere Petrus & Paulus 23 29 St.-Paulus Luk Van Canneyt Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 Wim Simoens St.-Donaas St.Maarten 21 20 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert klankbord voor de directie/het directieteam

34 vorige inhoud St.-Michiel 32 St.-Jan 27 St.-Niklaas Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Dirk Debuysere Directeur Eekhoutcentrum Jan Bonne Centra Leren en Werken Daniël Haeve Volwassenenonderw.

35 vorige inhoud inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst begeleiders pastoraal DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE combineert een inspectie- en begeleidingstaak Jacques Michielssens Francis Jacobs ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Rik Depré Carmino Bohez

36 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be

37 Buitengewoon onderwijs (Buo) Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit - Geïntegreerd onderwijs ( GON) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

38 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Marc Van Eenoo godsdienst BuBaO en BuSO Thea Carbonez (paramedici BuBaO) Geert Buffel (BuBaO en BuSO) Noël Devriendt (BGV BuSO) Toon Ducatteeuw (Hoofdbegeleider BuO) Hans Buyle (BuBaO en BuSO)

39 alle info via onze site: www.dpbbrugge.be

40 Wij duimen voor een prima samenwerking! DPB: advies begeleiding ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

41 Secundair onderwijs Basisonderwijs Buitengewoon onderwijs T.D. 2010-2011


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Schooljaar 2010 -2011."

Verwante presentaties


Ads door Google