De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symboliek bij de bloemen. Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symboliek bij de bloemen. Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. De."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Symboliek bij de bloemen.
Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. De 2 rode rozen staan symbool voor het bruidspaar. Rood=liefde De witte roos staat symbool voor de Heer. Wit=zuiverheid. De rozen komen vanuit een hand. Klimop staat symbool voor trouw, trouw aan elkaar in vertrouwen op de Heer. De hand ligt vol rode hartjes, symbool voor liefde en geluk. Samen het geluk zoeken bij de Heer en uit zijn hand ontvangen.

4 Welkom in deze trouwdienst

5 Gezang 160 vers 1 en 2 Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Psalm 37 vers 2 en 16 Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518

6 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

7 Votum en zegengroet

8 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

9 Zingen Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160 Vers 1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

10 Zingen Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160 Vers 1 en 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. aan mij betoond.

11 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

12 Gebed

13 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

14 Zingen Gezang 141 Vers 1, 2 en 3 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

15 Zingen Gezang 141 Vers 1, 2 en 3 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

16 Zingen Gezang 141 Vers 1, 2 en 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in 'i licht daarboven Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

17 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

18 Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen,
Psalm 37 Vers 1 – 20 Van David. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.

19 Leg je leven in de handen van de HEER,
Psalm 37 Vers 1 – 20 Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

20 Wind je niet op, laat je woede varen,
Psalm 37 Vers 1 – 20 Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten. Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.

21 De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht.
Psalm 37 Vers 1 – 20 De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang. Zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog, om zwakken en armen te doden, om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken.

22 Beter het weinige dat een rechtvaardige
Psalm 37 Vers 1 – 20 Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen. De HEER trekt zich het lot van onschuldigen aan, hun bezit blijft voor eeuwig behouden. Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood hebben zij te eten.

23 De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen
Psalm 37 Vers 1 – 20 De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

24 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

25 Zingen Psalm 121 Vers 1, 2, 3 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

26 Zingen Psalm 121 Vers 1, 2, 3 en 4 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Isrels wachter wezen.

27 Zingen Psalm 121 Vers 1, 2, 3 en 4 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

28 Zingen Psalm 121 Vers 1, 2, 3 en 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

29 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

30 Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
Psalm 37 vers 4 Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

31 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

32 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

33 Zingen Psalm 37 Vers 2 en 16 Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen, verheug u in uw God, bewoon het land, wees Hem getrouw, Hij zal uw toekomst bouwen. Doe steeds wat goed is, want zijn trouw houdt stand! Al wat uw hart begeert, zult u aanschouwen, Hij zorgt voor u en leidt u door zijn hand.

34 Zingen Psalm 37 Vers 2 en 16 De HERE helpt wie Hem eerbiedig vrezen, zij worden in de nood door Hem gered. De HERE zal hun tot beschermer wezen, geen goddeloze vangt hen in zijn net. Hun wonden worden door Gods heil genezen en Hij is hun een schuilplaats in 't gebed.

35 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

36 Huwelijksformulier

37 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Wij zijn hier bijeen om het huwelijk van Gerrit Kampman en José Lennips aan de Heer op te dragen en hem om zijn zegen te vragen. Laten we eerst nagaan wat het Woord van God over het huwelijk zegt. Instelling Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God.

38 Dat blijkt direct aan het begin van de
geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld en gaf hun samen de opdracht de aarde te beheren en in cultuur te brengen. God had eerst de man geschapen. Hij liet hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn. Onder de levende schepselen trof Adam er niet één aan die bij hem paste. Hij miste iemand met wie hij het leven kon delen.

39 Daarom liet God een diepe slaap over
de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen hij haar bij Adam bracht, riep deze verrast uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.

40 Zo verbond God zelf man en vrouw aan
elkaar, en dat doet hij nóg, zodat zij een unieke levenseenheid vormen. Op het lied van Adam volgen deze woorden: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Hieraan geven man en vrouw gehoor, wanneer zij elkaar officieel trouw beloven voor het leven.

41 Hun huwelijkssluiting vormt een
publieke gebeurtenis. Daarin wordt de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en mensen. Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht, als ze samen een willen zijn. Want de Schepper wil een ring van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en wordt losbandigheid tegengegaan.

42 Ons lichaam is immers een tempel van
de heilige Geest. Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan. Christus heeft dit beklemtoond, toen hij zei: Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ontrouw neemt de Heer daarom hoog op. Het kwaad van de echtbreuk verafschuwt hij.

43 Hij heeft het huwelijk bedoeld als een
relatie voor het leven. Van man en vrouw verlangt hij dat ze elkaar niet in de steek laten, maar elkaar trouw blijven. Alleen door de kracht van de heilige Geest zijn ze daartoe in staat. Doel Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het huwelijk. Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren

44 en genieten van wat God hun daarin
geeft. Deze liefde tussen man en vrouw wordt in het Hooglied uitbundig bezongen. Ze is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed van water kan het vuur van de liefde blussen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Zo kan het leven van beiden tot bloei komen. Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan God, en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven.

45 Daarnaast wil de Heer door het
huwelijk bouwen aan volgende generaties met het oog op de komst van zijn koninkrijk. In het paradijs zei hij tegen man en vrouw: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Ook nu worden echtgenoten geroepen tot het ouderschap, wanneer de Heer de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar geschenk.

46 Zij zullen als vader en moeder het
beeld van God vertonen in de zorg en liefde voor hun kinderen. De gehuwden leven niet alleen voor elkaar en hun gezin. De Heer geeft hun ook een plaats in de samenleving. Zij behoren zich in te zetten voor de leden van Christus’ gemeente en voor alle mensen die God op hun weg plaatst.

47 De verhouding in het huwelijk
Wanneer Gods Woord spreekt over de onderlinge verhouding in het huwelijk, komt allereerst de eenheid naar voren. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te dienen, niet om elkaar te overheersen. Immers, man en vrouw zijn naar het beeld van God geschapen. Beiden delen in de liefde van Christus en beiden zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Dit alles vraagt in het huwelijk om wederzijds respect,

48 waarbij de liefdevolle trouw de toon
aangeeft. Binnen deze eenheid hebben man en vrouw ook ieder een eigen plaats. De apostel Paulus brengt een diepe betekenis aan het licht, als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en zijn gemeente. Christus is het hoofd van zijn gemeente en staat borg voor haar. Door zichzelf helemaal te geven, heeft hij haar liefgehad tot het uiterste.

49 In navolging van Christus behoort de
man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerstverantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met de Heer. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar geborgenheid geven. De vrouw bewaart van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden,

50 zo moet de vrouw zich toevertrouwen
aan haar man en hem volgen in het dienen van de Heer. Zij zal hem helpen bij alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen. Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien.

51 Belofte Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw samen luisteren naar de stem van hun Heer. Zo wordt in Psalm 128 ieder die de Heer vreest, van harte gelukgewenst. Wandelend met hem, mogen de gehuwden zegen op hun levensweg verwachten. Dat neemt niet weg, dat ieder huwelijk als gevolg van de zonde ook te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet.

52 Toch mogen man en vrouw leven in
het vaste vertrouwen dat God hen blijft helpen, zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet meer zou verwachten. Hij belooft als hemelse Vader voor hen te zorgen en roept hen op, in alles op hem terug te vallen. Zoals de Heer hun schuld wil vergeven, zullen zij ook elkaar hun zonden en tekortkomingen vergeven. Ze kunnen daarvoor telkens putten uit de bron van zijn genade.

53 Toch mogen man en vrouw leven in
het vaste vertrouwen dat God hen blijft helpen, zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet meer zou verwachten. Hij belooft als hemelse Vader voor hen te zorgen en roept hen op, in alles op hem terug te vallen. Zoals de Heer hun schuld wil vergeven, zullen zij ook elkaar hun zonden en tekortkomingen vergeven. Ze kunnen daarvoor telkens putten uit de bron van zijn genade.

54 Ook mogen zij zeker weten dat hun
huwelijk door Gods Geest geheiligd wordt. Daardoor krijgt hun huwelijk zin en mag het meewerken aan de komst van Gods koninkrijk.

55 Wederzijdse verplichtingen
Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie verwacht.

56 Bruidegom, heb je vrouw lief, zoals
Christus zijn gemeente liefheeft. Vrees de Heer! Leef verstandig met je vrouw en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven. Dan zul je vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen. Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft.

57 Bruid, heb je man lief en help hem
door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus je geeft. Vrees de Heer! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten je goede werken je sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten.

58 Blijf elkaar trouw en leef beiden van
Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo, dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

59 Belofte van het bruidspaar
Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld. Ook is jullie voorgehouden wat de Heer van je verwacht. Willen jullie elkaar de rechterhand geven en antwoorden op de volgende vragen:

60 Gerrit Kampman, beloof je hier voor God
en zijn gemeente, in liefde voor José Lennips, je vrouw, te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?

61

62 José Lennips, beloof je hier voor God
en zijn gemeente, in liefde voor Gerrit Kampman, je man, te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te volgen, in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?

63

64 Zingen Gezang 10 De HEER zegene u. De HEER zegene u De HEER zegene u en Hij behoede u De HEER doe zijn aangezicht over u lichten En zij u genadig. Amen. De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven En geve u vrede. Amen.

65 Gebed

66 Zegen God, onze Heer, die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen, verlene jullie door zijn heilige Geest de kracht om je belofte na te komen, al de dagen die hij jullie samen schenken wil. Hij verbinde jullie met ware liefde en trouw en geve jullie zijn zegen. Amen.

67 Collecte Collecte is voor de Kerk

68

69 Symboliek bij de bloemen.
Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. De 2 rode rozen staan symbool voor het bruidspaar. Rood=liefde De witte roos staat symbool voor de Heer. Wit=zuiverheid. De rozen komen vanuit een hand. Klimop staat symbool voor trouw, trouw aan elkaar in vertrouwen op de Heer. De hand ligt vol rode hartjes, symbool voor liefde en geluk. Samen het geluk zoeken bij de Heer en uit zijn hand ontvangen.

70 Collecte Collecte is voor de Kerk

71 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

72 Zingen Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

73 Zingen Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

74 Zingen Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

75 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

76 Zegen

77

78 Er is gelegenheid om te feliciteren in Het Circus Zwingel 2 Te Hardenberg

79

80

81 Votum en zegengroet Gezang 160 vers 1 en 2 Gebed Gezang 141 vers 1, 2 en 3 Lezen: Psalm 37 vers 1 – 20 Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4 Tekst: Psalm 37 vers 4 Preek Psalm 37 vers 2 en 16 Huwelijksformulier Toezingen: Gezang 10 Opwekking 518 Zegen

82 Zijn de belangrijkste woorden van deze dag Het maakt mij stil
Ja, ik wil Zijn de belangrijkste woorden van deze dag Het maakt mij stil Dat ik jou gelukkig maken mag Geven elkaar op 7 september 2012 het ja-woord om uur in de Oude Kosterij, Scholtensdijk 24 te Heemse Daarna vindt de kerkelijke inzegening plaats om 15:00 uur In het Morgenlicht, Gramsbergerweg 59 te Hardenberg. Jullie zijn de hele dag van harte uitgenodigd En worden vanaf uur verwacht bij José thuis Aan de Schuurmanstraat 24a in Beerzerveld.

83

84

85

86

87

88 Ik, Gerrit Kampman, beloof hier voor God
en zijn gemeente, in liefde voor jou, José Lennips, te zorgen. Ik beloof je voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn. Ik zal heilig met je leven, je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood ons zal scheiden. Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven.

89 Ik, José Lennips, beloof hier voor God en
zijn gemeente, in liefde voor jou, Gerrit Kampman, te zorgen. Ik beloof je te helpen en je te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn. Ik zal heilig met je leven, je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood ons zal scheiden. Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven.


Download ppt "Symboliek bij de bloemen. Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. De."

Verwante presentaties


Ads door Google