De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Can organizing work? An inductive analysis of individual attitudes toward union membership Cregan, C. (2005) Industrial and Labor Relations Review 58(2),

Verwante presentaties


Presentatie over: "Can organizing work? An inductive analysis of individual attitudes toward union membership Cregan, C. (2005) Industrial and Labor Relations Review 58(2),"— Transcript van de presentatie:

1 Can organizing work? An inductive analysis of individual attitudes toward union membership Cregan, C. (2005) Industrial and Labor Relations Review 58(2), 282-304

2 Structuur van het artikel Objectieven en pluspunten Methode Inhoudsanalyse en resultaten Clusteranalyse en resultaten –Cluster solutions, validatie, types Tekstanalyse en resultaten Conclusies Beperkingen

3 Wat is de situatie? Dalend lidmaatschap vakbonden wereldwijd Welke strategie voor recrutering nieuwe leden en voor retentie huidige leden? Vroeger onderzoek: –Waarom lid zijn? –Individu-gericht –Deductieve, kwantitatieve benadering

4 Objectieven huidige studie Waarom zo weinig leden? Waarom en hoe (betrokkenheid) is men lid? Waarom is men geen lid? Hoe motiveren om toch lid te worden? Richtlijnen (hulp) bij ontwikkelen van strategie (recrutering, retentie)

5 Pluspunten huidige studie Leden als niet-leden zijn respondenten Inductieve benadering inclusief kwalitatief Individuele en groepsgebaseerde motieven Switch van servicing model naar organizing model verkennen door antwoorden van werknemers zelf te ontleden

6 Servicing model en individual-based theory (1) Servicing model impliceert: –Centralisatie van macht –Onderhandelingsexperten –Effectieve dienstverlening aan bestaande leden –Succesvol na WO II Individual-based theory impliceert: –Verwachtingen individu omtrent effectieve dienstverlening door vakbond –Redenen lidmaatschap: vbn op p283-4

7 Servicing model en individual-based theory (2) Einde 20e eeuw: dit model helpt niet (meer) om daling te stoppen omdat: –Werkgevers niet ingaan op eisen vakbond vanuit hun dienstverlening –Vakbond wordt bureaucratie en verliest voeling met basis –Werkgevers bieden zelf dienstverlening aan Niemand wil lid worden/blijven als vakbond niet “delivered”= nogal rationeel

8 Organizing model en group-based theory Organizing model impliceert: –Decentralisatie van macht –Nieuwe rol leden/mandatarissen op werkplek: Mobilisatie, groepsethos = niet rationeel –Nieuwe leden recruteren, huidigen steunen Group-based theory impliceert: –Vakbond is sociale beweging die samen TEGEN iets/iemand zijn –Groepsgeest  percepties omtrent onrechtvaardigheid, iemand beschuldigen, sociale identificaties, collectivisme

9 Methode Australia januari 1997 Post survey werknemers (geen werklozen?) Random sample  representative sample Return rate is 30%: zeer goed Open-ended = directe uitleg wns zelf Inhoudsanalyse (kwali), cluster en discriminant analyse (kwanti), tekstanalyse (kwali)

10 Inhoudsanalyse: methode Doel = manueel sorteren en aggregeren van redenen voor lidmaatschap/geen lid Identificeren gelijkaardige groepen van uitleg gegeven door leden en niet-leden Twee stappen: –Ontwikkelen categories redenen via manifest en latente codering (zie p. 287) vanuit 607 respondenten: 1216 redenen  43 categories via blind matching –43 categories  10 conceptual themes (via literatuur en semantische analyse)

11 Inhoudsanalyse: resultaten Zie p. 287 definities en p. 288 voor Table 1 –3 groepen redenen voor leden, 6 groepen redenen voor niet-leden, 1 groep redenen voor allen Betrouwbaarheid en validiteit in 4 stappen: –Zowel manifest als latent coding –1 researcher-codeur (self-reliance over time via repeated measures) –2e codeur (coding manual, Cohen’s kappa intercoder reliability) –3e (externe) codeur met coding manual Besluit: 43 categories  10 themes  cluster analyse

12 Cluster analyse: methode Doel = statistisch onderscheiden groepen van individuen vormen, sorteren van leden en niet- leden types gebaseerd op de gelijkenis (intern) van groepen van themes Themes hercoderen naar 0-1 dummies Ward’s method hierarchical clustering (Appendix) Diverse oplossingen uitproberen (agglomeration coefficient jumps, inhoud interpreteerbaar, verschillen tussen clusters hier via Cramer’s V)

13 Cluster analyse: resultaten Cluster solutions omvatten committed en uncommitted voor leden Table 2 p. 291) en niet- leden (Table 3 p. 292) Validatie op 4 manieren: –Meest verschillende patronen zoeken in luster solutions –Sample opsplitsen –Externe validiteit (Table 4) en vgl intro –MDA is OK Patronen lidmaatschap en niet-lidmaatschap: problemen die vakbond heeft (Table 5 p. 295)

14 Tekstanalyse: methode Leden-types analyseren om: –Redenen van lid-zijn in huidig klimaat –Motivaties om anderen te recruteren –Attitudes van leden die vakbond willen verlaten Niet-Leden-types analyseren om: –Goede doelwitten voor recrutering –Sterkte en bron van oppositie tegen vakbond

15 Tekstanalyse: resultaten Beschrijving per type p. 297-9 Leden-Types: –collectieve betrokkenheid (waarden en instrumentaliteit) = altruïsme en gevoelens solidariteit  lid en motivatie om te recruteren Niet-Leden-Types: –Achterdocht omtrent stakingsactiviteiten en leiders (eigenbelang, ineffectief, geen aandacht noden leden) Samengevat: geen lid willen zijn van ineffectieve vakbond, pro-labor voting, group-based theory

16 Conclusies (1) Minderheid = leden = betrokken 50% niet definitief over vakbond en minderheid is anti  potentieel Specifieke strategie nodig: –Bereidheid om te recruteren –Collectieve instincten ontwikkelen om attitudes wns te veranderen (minder rationeel te maken?)

17 Conclusies (2) Voorzichtig met: –Vakbond moet nog altijd “deliveren” –Dus geen verloren gevechten aangaan en achterban consulteren vóór industriële actie –Rekening houden met diverse types van leden en niet-leden –Misschien beter gaan voor steady-state-survival (dus kern van bestaande leden goed bedienen)

18 Beperkingen en kritiek Australia Cross-sectioneel Andere IR context (zie IDE) Open-ended benadering  meest uitgesproken meningen werden verzameld Data-inzameling januari 1997  publicatie ILLR januari 2005 = 8 jaar!!!


Download ppt "Can organizing work? An inductive analysis of individual attitudes toward union membership Cregan, C. (2005) Industrial and Labor Relations Review 58(2),"

Verwante presentaties


Ads door Google