De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 De Republiek in Europa. De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 De Republiek in Europa. De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd."— Transcript van de presentatie:

1 6 De Republiek in Europa

2 De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd

3 Kenmerkende aspecten Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Het streven van vorsten naar absolute macht. De wetenschappelijke revolutie. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

4 De Gouden Eeuw De toepassing van de principes van het kapitalisme leidt in de 17de- eeuwse Republiek tot een ongekende bloei van de economie: in de landbouw richten steeds meer boeren zich op de markt in de nijverheid begint de manufactuur aan zijn opmars de Oostzeehandel of ‘moedernegotie’ legt de basis voor de bloei van scheepvaart en handel

5 Hollands Glorie? De handel met Oost-Indië vormt het spectaculairste voorbeeld van het 17de-eeuwse handelskapitalisme. De VOC handhaaft haar monopolie in de specerijhandel zo nodig met grof geweld.

6 Een kloppend hart De beurs van Amsterdam wordt het levendige centrum van de ontluikende wereldeconomie Ook groeit Amsterdam uit tot de stapelmarkt van Europa

7 Een republiek te midden van vorsten de stadhouders streven naar een vorstelijke status dit leidt tot confrontaties tussen staatsgezinden en prinsgezinden de stadhouders slagen er niet in soevereine macht te verwerven De Republiek neemt binnen Europa een bijzondere positie in: het is een statenbond binnen de gewesten maken regenten de dienst uit het hoogste gezag berust bij de Staten-Generaal

8 De zonnekoning De regering van de Franse koning Lodewijk XIV (1643-1715) geldt als hoogtepunt van het absolutisme: de macht van de koning komt van God hij is daarom alleen verantwoording verschuldigd aan God de wil van de koning is wet zelf staat hij boven de wet: hij is ‘legibus absolutus’ De mens is voor de andere mens een wolf. Ik ben er om iedereen tegen iedereen te beschermen’ Thomas Hobbes, Leviathan

9 Oorlog, politiek en economie Het mercantilisme vormt de economische kant van het absolutisme. Deze politiek van minister Colbert dient Frankrijks nationale grootheid. Oorlog wordt in deze tijd gezien als een legitiem middel om economische en politieke belangen te verdedigen. In het ‘Rampjaar’ 1672 valt Frankrijk samen met Engeland, Münster en Keulen de Republiek aan.

10 De ‘Glorieuze Revolutie’ Engeland kent een andere ontwikkeling op staatkundig gebied: In 1649 wordt koning Karel I, die te veel macht dreigt te krijgen, op last van het parlement onthoofd. Willem III, die in 1688 de Engelse troon bestijgt, moet accepteren dat Engeland definitief een constitutionele monarchie wordt.

11 Bloeiende wetenschappen De 17de eeuw is ook op wetenschappelijk gebied een gouden eeuw: De universiteit van Leiden groeit uit tot de grootste universiteit van protestants Europa. Het tolerante klimaat in de Republiek trekt veel buitenlandse studenten en geleerden aan. Er doet zich een wetenschappelijke revolutie voor, gekenmerkt door experimenteren, observatie en samenwerking.

12 Praktische wetenschappers Veel van de natuurwetenschappelijke kennis wordt praktisch toegepast. Veel wetenschappers zijn autodidacten uit de praktijk. Zo vervaardigt de textielkoopman Antonie van Leeuwenhoek een microscoop, waarmee hij bacteriën en lichaamscellen bestudeert.

13 Twee grote geesten De Republiek brengt twee grote geesten voort: De jurist Hugo de Groot legt de basis voor het moderne volkenrecht. De filosoof Baruch de Spinoza is een van de wegbereiders van de latere Verlichting. ‘Het is duidelijk dat er wetten zijn ontstaan, die niet het belang van de afzonderlijke groepen beoogden, maar wel het belang van de grote universele gemeenschap.’ ‘Hij die duidelijk zichzelf en zijn eigen gevoelens begrijpt, heeft God lief; en des te meer naarmate hij zichzelf en zijn gevoelens beter begrijpt.’

14 Internationale geleerden en academies Door hun publicaties verspreiden wetenschappers hun ideeën over heel Europa. Ook corresponderen zij met geleerden in andere landen. Koningen richten academies op, waarvoor zij wetenschappers uit heel Europa uitnodigen.

15 Welvaart voor iedereen? In vergelijking met omringende landen is de Republiek welvarend, maar niet iedereen profiteert in gelijke mate: er zijn veel armen, waarvan sommigen zijn aangewezen op ‘bedeling’ ‘nieuwkomers’ doen noodgedwongen gevaarlijk en vuil werk

16 Godsdienstvrijheid voor iedereen?


Download ppt "6 De Republiek in Europa. De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd."

Verwante presentaties


Ads door Google