De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Macht, controle en hiërarchie 1. Macht, een problematisch begrip 2. Handelen op afstand 3. Diffusiemodel en vertaalmodel 4. Formele- en informele organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Macht, controle en hiërarchie 1. Macht, een problematisch begrip 2. Handelen op afstand 3. Diffusiemodel en vertaalmodel 4. Formele- en informele organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Macht, controle en hiërarchie 1. Macht, een problematisch begrip 2. Handelen op afstand 3. Diffusiemodel en vertaalmodel 4. Formele- en informele organisatie 5. Hiërarchische- en functionele differentiatie 6. Relatieve autonomie, aansprakelijkheid, inzetbaarheid

2 1. Macht, een problematisch begrip Klassieke definitie: Je “hebt” macht als: je anderen conform je doeleinden kan doen handelen je die anderen zonodig kan sanctioneren Paradoxen: je moet anderen controleren, en controle vraagt tijd hoe meer je anderen moet sanctioneren, hoe meer je macht verliest hoe meer anderen “autonoom” doen wat je verlangt, hoe groter je “macht” => macht “hebben” is ex post-beschrijving, geen drijvende kracht

3 2. Handelen op afstand Macht door organisatie en technische middelen: snel en ingrijpend handelen op meerdere plaatsen tegelijk impact hebben In termen van controle: eenheid die een veelheid controleert cf. panopticum cf. boordtabellen Belang van wetenschappelijke methoden en metingen

4 3. Diffusiemodel en vertaalmodel (#1 Definitie) Diffusie: opdrachten van de een (de “machthebber”) worden aan anderen doorgegeven en (met een zekere inertie) uitgevoerd Vertaling: opdrachten van de een worden door anderen uiteenlopend begrepen, gewikt en gewogen, en al dan niet positief beantwoord

5 3. Diffusiemodel en vertaalmodel (#2 Toepassingsdomeinen) Diffusiemodel: bij makkelijke controle: internen afgezonderd van externen internen zichtbaar voor elkaar welomlijnde taken en functies zichtbare, kwantificeerbare prestaties Vertaalmodel: internen niet afgezonderd (samenwerking onzeker; ieder heeft alternatieven) er blijft veel onzichtbaar voor de wederzijdse andere partijen

6 3. Diffusiemodel en vertaalmodel (#3 voorbeeld 1: call center) In call center veel makkelijke controlemiddelen (conform diffusiemodel): –duidelijke taakomschrijving; scripts –controle op het moment zelf: monitoring –controle achteraf: productiestatistieken Toch ook onderhandelen (conform vertaalmodel): –spanning tussen vast script en eigen verantwoordelijkeid en initiatief –twijfel tussen zich aanpassen en zich verzetten

7 3. Diffusiemodel en vertaalmodel (#4 voorbeeld 2: staatsveiligheid en spionage) Diffusiemodel: staatsveiligheidcontroleert b.v. telefoongesprekken, emails, websites Vertaalmodel: centrale politici worden door veelheid van mensen ingelicht en kunnen die informatie vergelijken

8 4. Formele- en informele organisatie (#1: omschrijving) Formele organisatie: wettelijk statuut, geregistreerd vastgelegde verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden eigen boekhouding Informele organisatie: niet als dusdanig vastgelegde organisatie “andere” kant van de formele organisatie

9 4. Formele- en informele organisatie (#2 relatie met vertaalmodel) Idee van informele organisatie is meer conform aan vertaalmodel: vertaling van managementimperatieven eigen identiteit groepsnorm Opmerking: ook managers en directie hebben informele organisatie

10 4. Formele- en informele organisatie (#3: Hawthorne-experimenten) Vóór Hawthorne-experimenten en human relations: personen handelen volgens economische behoeften ze willen winst maximaliseren, verlies minimaliseren er is geen conflict tussen persoon en organisatie Door/na Hawthorne-experimenten en human relations: personen geven betekenis aan hun situatie en grijpen hierop in belang van informele regels, groepsnormen belang van investeren in mensen, verantwoordelijkheid van de organisatie

11 4. Formele- en informele organisatie (#4: informele organisatie en verzet) (Betwistbare) stelling: informele organisatie is vorm van verzet, tegenmacht Strategie en taktiek (Michel de Certeau) Sabotage, diefstal... La perruque (Michel de Certeau): middelen van het bedrijf gebruiken voor eigen doelen

12 5. Hiërarchische- en functionele differentiatie (#1) macht in een hiërarchie: vaste taken en verantwoordelijkheden blijvend (latent) conflict over bevoegdheden langzaam veranderen van posities macht in een taakgroep: taken volgens zichtbare competentie verandering van gezag na technische discussie wisselende posities

13 5. Hiërarchische- en functionele differentiatie (#2) Conflict = openlijk verwerpen van een vraag, opdracht (je zegt alleen “neen” als je erop kan verder bouwen; als je erop kan rekenen dat ander zal toegeven) Satire, carnaval, “omkering van de orde” is bevestiging van hiërarchie

14 6. Relatieve autonomie, aansprakelijkheid, inzetbaarheid accountability: aansprakelijkheid, toerekenbaarheid versatility: inzetbaarheid, veelzijdigheid, flexibiliteit relatie met macht: afwezigheid van hiërarchische controle (of onzekerheid over controle) teamverantwoordelijkheid verinnerlijkte controle, of zelfdiscipline verantwoordelijkheid over eigen carrière: leren leren in kennismaatschappij.


Download ppt "Macht, controle en hiërarchie 1. Macht, een problematisch begrip 2. Handelen op afstand 3. Diffusiemodel en vertaalmodel 4. Formele- en informele organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google