De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 14 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 14 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 14 maart 2013

2 B2 Verdiepingsvakken 28-7-2014 2  Verdiepingsvak: vrije keuze uit 2 van de 5 vakken  Geen voorkenniseis voor Master

3 B2 Verdiepingsvakken  Verdieping Human Factors (HFM) – Matthijs Noordzij  Leren bij kinderen en adolescenten (ILO) – Hannie Gijlers  Psychologie, technologie en veiligheid (CRV) – Peter de Vries  Narratieve psychologie (GG) – Annemarie Lohuis  Onbewuste processen en gezondheidsgedrag (GP) – Marcel Pieterse 28-7-2014 3

4 VERDIEPING HUMAN FACTORS EEN KORTE TOELICHTING

5 SAMENGEVAT  De belangrijkste doelstelling van dit vak is dat er inzicht ontstaat in hoe cognitieve kennis een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen.

6 BOEK

7 EVALUATIE VORIG JAAR?  In totaal hebben 46 studenten de vragenlijst ingevuld, die het vak gemiddeld het cijfer 7,9 hebben gegeven. Opvallende antwoorden op de open vragen/ vanuit jullie jaarvertegenwoordiging Sterke punten: Leuke colleges + goede opdrachten Verbeterpunten: keuze artikelen

8 OPDRACHT?  2 Opdrachten: schrijf 2 onderzoeksvoorstellen (individueel), de EBCE Grant (cijfer/ “winnaars”)  EBCE Grant: Evidence Based Cognitive Engineering Grant  Korte onderzoeksvoorstellen (duidelijke bovenlimiet), waarbij de 3 beste winnen (“onderzoeksfunding krijgen”):

9 EBCE?? LEERDOEL3. individueel een onderzoeksvoorstel schrijven volgens de EBCE (Evidence Based Cognitive Engineering) methode, waarbij zij - Op toegankelijke wijze een praktisch probleem beschrijven waarbij ze duidelijk de cognitieve elementen identificeren. - een oplossing voorstellen vanuit de cognitieve / human factors literatuur (minimaal 3 artikelen). - een implementatieplan (hoe, waar, wat, wie) beschrijven om deze oplossing in de praktijk te realiseren. - een valide evaluatieplan beschrijven welke een pre-post test constructie gebruikt.

10 VOORSTEL  TYPISCH 2-3 PAGINA’S (alleen maxima opgegeven)  Samenvatting (max. 1100 tekens)  Probleem beschrijving (max. 2200 tekens)  Voorgestelde oplossing vanuit de literatuur (max. 2200 tekens)  Implementatieplan (max. 2200 tekens)  Evaluatieplan (max. 2200 tekens)

11 COLLEGES/ ONDERWERPEN  Matthijs (Introductie, Hoofdstuk1 & 2 boek, Wat is een Expert?, artikel Ericsson, uitleg opdrachten)  Jan Maarten Schraagen, ((Beyond) Human Error, Hoofdstuk 6 & 8, Artikel Gary Klein).  Willem Verwey (Traffic Psychology), Hoofdstuk 3 + 2 artikelen  Matthijs, emoties meten (fysiologisch) + Leugendetectie, 2 artikelen

12 COLLEGES  Matthijs, Mens Machine interactie (Robots!), 1 artikel  Frank van der Velde: Intelligente systemen, hoofdstuk 5 + 2 artikelen  Martin Schmettow, Human Computer Interaction 1 artikel.

13 BEOORDELING  Open vragen tentamen (7 VRAGEN) (50%): ongeveer 7 Boekhoofdstukken + ongeveer 11 wetenschappelijke artikelen  Twee Opdrachten (50%)  Zowel de opdrachten als het tentamen hoger dan een 5,5 = geslaagd

14 Vragen?  Matthijs Noordzij (m.l.noordzij@utwente.nl, Cubicus C241)

15 LEREN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN TESSA EYSINK & HANNIE GIJLERS

16  Perceptie  Taalontwikkeling  Lezen en schrijven  Rekenen  Conceptuele ontwikkeling  Geheugen  Wetenschappelijk redeneren  Hoogbegaafdheid 28-7-2014 16 ONDERWERPEN

17 LEREN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN VOORBEELD: LEREN SCHRIJVEN 28-7-2014 17  https://www.youtube.com/watch?v=aLx16f0FF_Y https://www.youtube.com/watch?v=aLx16f0FF_Y

18 28-7-2014 18 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN  Tekenen en krabbelen

19  Verzonnen letters  Random letters  Begin en eind letters 28-7-2014 19 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

20  Formele instructie 28-7-2014 20 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

21  http://www.jufinabox.com/ http://www.jufinabox.com/ SCHRIJF INSTRUCTIE DIGITAAL? 21

22 28-7-2014 22 VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

23 Overtuigend Uitleggen Wat is je probleem Wat wil je dat ze eraan doen VOORBEELD LEREN SCHRIJVEN

24  Hoorcolleges  Gastcollege 28-7-2014 24 ORGANISATIE WERKVORMEN

25  Tentamen met 10 open vragen  Geen aanwezigheidsverplichting  Collegestof is onderdeel van de tentamenstof. 28-7-2014 25 TOETSING

26  Boek Children’s thinking Siegler, R.S. & Wagner Alibali, M. Fourth edition  Collegestof en stof gastcollege 28-7-2014 26 STOF

27 Vragen? a.h.gijlers@utwente.nl 28-7-2014 27 LEREN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

28 28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 28 Psychologie, Technologie, en Veiligheid (PT&V) Peter de Vries Psychologie van Conflict, Risico, & Veiligheid p.w.devries@utwente.nl

29 Psychologie, Technologie, en Veiligheid “High Tech, Human Touch”  technologie en gedrag kunnen niet los van elkaar worden gezien  Succes van nieuwe technologie hangt af van gebruik; bv. Rebound effect!  Introductie van technologie heeft vaak onvoorziene effecten op attitudes en gedrag (bv. Mobiele telefonie, Automatische verlichting, Rebound effect) – maar vooral voor wie met een technische bril kijkt!  Eenzijdige blik  “irrationele” burger (bijv. in omgaan met risico’s)  “onvoorspelbaar gedrag”  “paniek”

30 Psychologie, Technologie, en Veiligheid Psychologie:  Begrijpen van effecten van technologie op mensen/veiligheid  Wat veroorzaakt onveilig gedrag of perceptie van onveiligheid?  Hoe kan technologie hierbij helpen? Voorbeelden:  Social engineering door hackers  Effecten van camera’s op prosociaal gedrag  Crowd control, Afwijkend gedrag, en Leiderschapsdetectie  Gebruik van omgevingskenmerken om reizigersgedrag efficiënter te maken  …

31 Inhoud PT&V Psychologie Normactivatie, social identity, zelfcontrole, bewuste en onbewuste processen, … Veiligheid Prosociaal gedrag, perceptie van veiligheid en risisco, hostile intent, agressie, … Technologie Camerasystemen, dynamische verlichting, “detectie en gedragsinterpretatie”, sociale media, … Hierin zijn we geïnteresseerd!

32 Opzet PT&V  Vorm:  Hoorcolleges  2 opdrachten; gekoppeld aan werkcollege en gastcollege  Korte opdrachten die voorafgaand aan ieder college uitgewerkt en gepresenteerd worden  Verplichte aanwezigheid!  Literatuur:  Geen boek of reader, maar losse artikelen (4 à 5 per college) - Zelf downloaden!  Beoordeling:  Tentamen; MC & open vragen  Eindcijfer bestaat uit cijfers opdrachten en tentamen  Vak is afgerond als beiden voldoende zijn en aan aanwezigheidsplicht is voldaan!

33 Vragen?

34 NARRATIEVE PSYCHOLOGIE Voorlichting keuzevakken BA2 2013 Docent: Anneke Sools

35 35 Doelstellingen cursus 1.De theoretische uitgangspunten, onderzoeksmethoden, therapeutische en preventieve toepassingen van de narratieve psychologie uit te leggen; 2.Kritisch te reflecteren op dominante vertogen in wetenschap en gezondheidszorg en hoe die doorwerken in alledaagse en therapeutische gesprekken; 3.Narratieve interviews te houden en meer algemeen de principes van narratieve zorg toepassen in een groepssetting; 4.Te reflecteren op de psychologische werking van narratieve interventies; 5.Narratieve interviews, alledaagse gesprekken en brieven vanuit de toekomst op een systematische manier te analyseren

36 36 Verschillend gebruik verhalen in geestelijke gezondheidszorg All therapies are narrative therapies. Whatever you are doing, or think you are doing, as therapist or client can be understood in terms of telling and re-telling stories. Yet, there is no one way of doing this. (McLeod, 1997)

37 37 Narratieve competentie Kennis, vaardigheden, attitude om professioneel te leren werken met verhalen ter bevordering van de geestelijke gezondheid

38 38 Opzet cursus  8 hoorcolleges (met gastdocenten uit de ouderenzorg en traumazorg)  4 werkcolleges (verplichte aanwezigheid & huiswerk)  Werkwijze werkgroepen: narratieve zorg principes  Afronding: 4 deelopdrachten

39 39 Hoorcolleges 1. Inleiding narratieve psychologie 2. Betekenisverlening, identiteit en actorschap 3. Narratieve toekomstverbeelding, geestelijke gezondheid & zingeving 4. Narratieve identiteit in samenleving en wetenschap 5. Responsiecollege & inzage opdracht 1 6. Relationele Identiteit & kleine verhalen 7. Narratieve (Exposure) Therapie 8. Integratie & evaluatie

40 40 Werkcolleges 1.Narratief interviewen 2.Verhaallijnanalyse actorschap 3.Narratieve toekomstverbeeldingsworkshop 4.Kleine verhalen & relationele identiteit

41 41 Opdrachten 1.Verhaallijnanalyse van ‘mijn verhaal van hoe ik psycholoog-in-opleiding ben geworden’ 2. Verhaallijnanalyse van brief vanuit de toekomst 3. Narratieve analyse relationele identiteit van een klein verhaal 4. Reflectie: vergelijking van de drie opdrachten (inhoud, methode, identiteit)

42 Thank you for your attention! C ontact details: University of Twente, The Netherlands Department of Psychology, Health, and Technology a.m.sools@utwente.nl a.m.sools@utwente.nl

43 Onbewuste Processen en Gezondheidsgedrag Marcel Pieterse

44 28-7-2014 44 Donkere materie?

45 28-7-2014 45 Bewuste controle: self-regulation theory

46 28-7-2014 46 Bewustzijn en Vrije wil

47 28-7-2014 47 Habits

48 28-7-2014 48 Omgevingsinvloeden: Healing Environments

49 28-7-2014 49 Het meten van onbewuste processen: doe het zelf!


Download ppt "28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 VOORLICHTING B2 VERDIEPINGSVAKKEN 14 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google