De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering1 Erik Jansen Media en Kennistechnologie Waar staan we?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering1 Erik Jansen Media en Kennistechnologie Waar staan we?"— Transcript van de presentatie:

1 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering1 Erik Jansen Media en Kennistechnologie Waar staan we?

2 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering2 Wat is MKT? MKT is een opleiding die zich richt op het ontwerpen en realiseren van interactieve multimedia applicaties, dwz. user interfaces, internet, mobiele communicatie, ambient intelligence Interactie en informatieverwerking vraagt kennis en expertise op het gebied van multimedia, kennistechnologie, en mens- machine interactie, mn. grafisch, multi- modaal, kennisgestuurd (bv. vrije dialoog)

3 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering3 Welke expertise? multimedia video-processing, beeldcodering, computer vision, graphics, virtual reality, animatie, visualisatie kennistechnologie spraak, dialoogmanagement, information search, agent technology, reasoning, user modeling, data mining, context-awareness mens-machine interactie taakanalyse, interactietechnieken, prototyping, usability engineering

4 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering4 Waarom MKT aan TUD? Aanwezige expertise en samenwerking binnen ITS, dwz. telecommunicatie, multimedia, intelligente systemen, mens- machine interactie Verbreding opleidingen aanbod richting multi-disciplinaire (ontwerp) opleidingen ter compensatie van teruglopen van harde beta-opleidingen Groeiende behoefte aan media-experts met aandacht voor de gebruiker, naast technische systeemontwerpers en “IS” consultants

5 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering5 Uitgangspunten MKT ontwerpgericht probleemgestuurd, projectonderwijs informatica basis wiskunde, logica, programmeren, netwerken media en kennistechnologie incl. signaalverwerking, AI, graphics mens-machine interactie ontwerp van user interfaces niet: gedragswetenschappen, bedrijfskunde

6 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering6 Opbouw curriculum bachelor - master 3-jr bachelor ontwerpgericht 2 jr master onderzoeksgericht bachelor twee-derde deel samen met Informatica een-derde MKT-specifiek semester-indeling per semester een project gekoppeld aan een MKT-vak

7 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering7 Bachelor wiskunde14 maatschappij12 informatica47 MKT-vakken28 MKT-projecten13 Bachelor project12 ---- 3 x 42 = 126 studiepunten studiepunt = 40 uur

8 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering8 Wiskunde en maatschappij vakken wiskunde analyse4 lin. algebra4 discrete wiskunde3 kansrek. en statistiek3 maatschappij ICT-orientatie2 bedrijfskunde2 schrift/ mond rapp.2 ethiek/duurzame ontw.3 wet. method.3

9 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering9 Informatica vakken oo-programmeren6 datastr. en algoritmen3 automaten en talen2 progr.talen en logica6 computersystemen6 netwerken6 software engineering6 data en kennissystemen6 fundamentele informatica6

10 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering10 MKT-vakken multimedia signaalverwerking6 beeldverwerking3 + 3 project 3D graphics3 + 3 project kennistechnologie intelligent agents2 + 2 project multimodale interactie3 + 3 project data mining3 mens-machine-interactie user interface ontwerp2 + 2 project multimedia ontwerp3 statistiek soc.wet.3

11 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering11 MKT-projecten Ontwerpen user interfaces (1e jaar) handheld voor hotelreservering Intelligent agents (1e jaar) informatie filteren van het web Beeldbewerking (2e jaar) gesture herkenning met vision technieken Multimodale interface (2e jaar) spraakgestuurde interface Computer game (3e jaar) animatie en strategie

12 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering12 MKT master Entreepakket (16 stp) digitale beeldcodering AI technieken multimodale interactie en VR ontwerp multimedia product specialisatievakken (ca. 12-14 stp) Keuzeruimte (ca. 12-14) Master project en taak 42 stp. nb. HBO-instroom: schakelklas van 1 jaar

13 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering13 Status September 2002: ca. 75 MKT studenten (naast 100 TI) Opleiding blijft voorlopig minor-variant binnen Technische Informatica Eigen master

14 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering14 Wat nu? Invulling derdejaar Master verder ontwikkelen entreepakket aansluiting andere vooropleidingen Intensiveren voorlichting webpagina’s contactgroep bedrijven mkt-aktiviteiten Profileren van MKT hard of zacht?

15 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering15 Derde jaar Multi-modale interactie 3+3 Multimedia 2+2 Data mining 2+2 Bachelor project 12 stp

16 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering16 Profilering MKT Verschil met TI: digitale techniek (10 stp) informatiesystemen (10 stp) optimalisatie en num. wisk (9 stp) keuze (12 stp) Samen met TI programmeren (15 stp) theoretische informatica (14 stp) computersystemen (12 stp) MKT-specifiek media (18 stp) kennistechnologie (13 stp) mens-machine interactie (10 stp)

17 Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering17 Conclusies Goede start Voorlichting MKT-profilering


Download ppt "Media en Kennistechnologie 7 januari 2003Afdelingsvergadering1 Erik Jansen Media en Kennistechnologie Waar staan we?"

Verwante presentaties


Ads door Google