De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alchemie: Grieken en middeleeuwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alchemie: Grieken en middeleeuwen"— Transcript van de presentatie:

1 Alchemie: Grieken en middeleeuwen

2 al 7de eeuw voor Christus
10-15 miljard jaar geleden oerknal  vorming heelal Sindsdien afkoeling en uitbreiding Lang verklaring heelal als mysterieus Altijd filosofen die geen enkele verklaring toestonden van onverklaarbare kracht Verklaring moest rationeel en logisch zijn Dit al in 7de eeuw voor christus in Griekenland Efese Milete

3 Griekse wetenschap alles onderworpen aan wetmatige ordeningen
Ionische natuurfilosofen 6de E v.C. Zochten naar archè, grondbeginsel dat aan alle Zijn ten grondslag lag. Archè = Oerbeginsel van alles Thales van Milete ( vC)  water Anaximandros  oneindig iets, apeiron Heraclitos van Efese oervuur Anaximenes van Milete lucht= ziel en adem Ηράκλειτος ( π.Χ.) 

4 oerstoffen Empedocles ( v.C.) laat als eerste het oerbeginsel varen oerstoffen : de elementen aarde, lucht, vuur en water (kwalitatief) Verbranding: uiteenvallen van materie in de vier elementen: as, vuur, water en rook Elementenleer werd algemeen aanvaard

5 Atomen Democritos ( 460-370v.C.)kwantitatief
Atomen als ondeelbare deeltjes die allen Uit dezelfde stof bestaan Verschillen in grootte, vorm en massa Atomen steeds in beweging volgens algemene natuurwet Al het bestaande ontstaat uit samenvoegen van atomen Vergaan = uiteenvallen van die atomen

6 elementen Aristoteles (384-322 v. C), Elementen
= datgene waarin andere stoffen kunne worden opgesplitst, Zelf niet verder op te splitsen =lijkt modern Elementen= dragers van fundamentele eigenschappen koud, warm, vochtig, droog  veel invloed gehad op chemisch denken Visie wankelt pas in Renaissance

7 De Griekse tijd

8 alchemie Willekeurige opeenvolging van verwarming en afkoeling van ingewikkelde mengsels Vanuit metallurgie: goud, ijzer, koper, lood, kwik en zwavel Daaraan werden zouten toegevoegd Doel transmutatie van lood en zink in goud Filosofisch : van ziek naar gezond Van oud naar jong De steen de r wijzen= klomp goud = materiaal dat geneest en jonger maarkt

9 Volgens P. Breughel de oude

10 alchemie Begin jaartelling
Beïnvloed door Arabische , Griekse en Chinese zienswijzen Harran in Syrië ,centrum van Arabische alchemie Meest invloedrijke alchemist: Aboe-bakr al-Razi ( ) Arts uit Bagdad Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi zwavelzuur en ethanol (+ medicinaal gebruik) Geschriften kwamen in Europa door Moorse bezetting van Spanje

11 destilleren Rond jaar 1000 voor ‘t eerst Alcohol als Levenswater
=Eau de vie Het middel om onsterfelijkheid te bereiken Destillatie van vergiste suikeroplossingen al in geschriften van Abu Bakr al-Razi Later verder ontwikkeld  betere destillatieapparaten Farmaceutische industrie productie medicijnen ontwikkeld aardolieindustrie

12 http://www.youtube.com/watch?v=gav4F3v3-J0 ( rozenkruisers)


Download ppt "Alchemie: Grieken en middeleeuwen"

Verwante presentaties


Ads door Google