De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11.03.2014 Frederik De Pesseroey Breng je afval weg wanneer jou dat het beste past.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11.03.2014 Frederik De Pesseroey Breng je afval weg wanneer jou dat het beste past."— Transcript van de presentatie:

1 11.03.2014 Frederik De Pesseroey Breng je afval weg wanneer jou dat het beste past

2 Even voorstellen Frederik De Pesseroey Studies: politiek en sociale wetenschappen - optie communicatie postacademische opleiding: prestaties meten in de overheid Werkte afgelopen 13 jaar voor de stad Antwerpen - organisatieontwikkeling afdeling openbaar domein - strategie en communicatie stads- en buurtonderhoud - procesoptimalisaties bij stadsreiniging - uitbouw van projectmatig werken bij onderhoudsdiensten - programmaleider “propere straten” - kabinetsadviseur voor stadsreiniging, groen en begraafplaatsen - programmaleider “afvalbrengsystemen”

3 Inhoudstafel 1.Wat is een ondergronds afvalbrengsysteem? 2.Raakvlakken met andere beleidsthema’s 3.Op weg naar een geïntegreerd beleid 4.Enkele strategische vraagstukken -Hoe sturen we nu dat afvalgedrag? -Welke marge is er nog om inspraak te geven?

4 1.Wat is een ondergronds afvalbrengsysteem?

5 Ondergronds: betonputten met metalen afvalcontainers

6 Bovengronds: vloerplaat met inwerpzuil voor diverse afvalfracties

7 Werking vanuit klantperspectief

8 Lediging

9 2. Raakvlakken met andere beleidsthema’s

10 ‘Mobiliteit’ ‘Samenleven’ ‘Stadsontwikkeling’ ‘Schaarse openbare ruimte’

11 ‘Mobiliteit’

12 Rekening houden met verkeershinder door huis-aan-huisophaling ?

13 Verkeersdoorstroming en veiligheid ok?

14 Brengcontainers i.p.v. parkeerplaatsen?

15 Rekening houden met looplijnen en afstanden?

16 ‘Samenleven’

17 Wat met oudere / minder mobiele burgers?

18 Brengcontainers als ontmoetingsplaats?

19 Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen?

20 Hoe organiseren we handhaving en toezicht?

21 ‘Stadsontwikkeling’

22 Betrekken we ruimtelijke planners en ontwikkelaars?

23 Rekening houden met bevolkingsdichtheid?

24 Wat met CO2 reductie en luchtvervuiling?

25 Brengsysteem aan hoogbouw?

26 ‘Schaarse openbare ruimte’

27 Voldoende ondergrondse ruimte?

28 Toegankelijkheid openbaar domein?

29 Brengcontainers op beeldbepalende locaties?

30 Niet voor mijn deur, niet te ver af!

31 3. Op weg naar een geïntegreerd beleid 1. Stel de finaliteit van je afvalbrengsysteem scherp -Waarom wil jij een brengsysteem? En de gebruikers? -Waar wil jij die brengcontainers? En de gebruikers? -Past je beleid rond brengsystemen in de rest van je afvalbeleid? (Welk afval laat je brengen? Wat kom je halen?) 2. Stem je inplantingsstrategie er op af - maatwerk/multicriteria-techniek (zie deel over raakvlakken ) - draagvlak: intern, partners, burgers, …

32 4. Enkele strategische vraagstukken

33 “Hoe sturen we nu dat afvalgedrag?”

34 “Ontwikkel monitoringsysteem” Bepaal strategie rond sorteerpasjes: - Gepersonaliseerd of anoniem? - Wie laten we toe en onder welke voorwaarden? (cf: bedrijfsafval) - Hoe betalen? prepaidkaart – via loket – via overschrijving - …

35 Gepersonaliseerd pasje? Gebruik de privacyverklaring Toestemmingsverklaring Hierbij geef ik toestemming aan de stedelijke overheid om de persoonsinformatie die ontstaat bij gebruik van het sorteerpasje, te gebruiken met het oog op niet-commerciële exploitatie in het kader van het stedelijk afvalbeleid en huisvestingsbeleid. De gegevens die voortvloeien uit het gebruik van het sorteerpasje mogen tevens uitgewisseld worden met de sociale huisvestingsmaatschappij die het afvalbrengsysteem aanbiedt en dit met het oog op controle van de naleving van het reglement van inwendige orde. Naam en handtekening

36 “Zet sensibiliseringsmedewerkers in” Afvalgedrag opvolgen via software: Denk eerst even na wat je wil weten Registreer enkel wat je er uit wenst te halen

37 “Vraag het aan de gebruikers” Afbouwen huis-aan-huisinzameling? Besef dat de gedragsverandering alle burgers elke dag zal treffen Een beslissing met zeer grote impact op het dagelijks leven

38 “Welke marge is er nog om inspraak te geven?” Cf: parkeerplaatsen, verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, ondergrondse ruimte, niet voor mijn deur, toegankelijkheid van het openbaar domein, …

39 “Zorg dat je een inhoudelijk sterk verhaal kan brengen”

40 “Betrek je burgers, communiceer wervend, doe aan stakeholdermanagement en creëer draagvlak”

41 Frederik De Pesseroey – Studiedag VVSG: afval gaat ondergronds


Download ppt "11.03.2014 Frederik De Pesseroey Breng je afval weg wanneer jou dat het beste past."

Verwante presentaties


Ads door Google