De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sales & Disposal Director Veolia Environmental Services Belgium

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sales & Disposal Director Veolia Environmental Services Belgium"— Transcript van de presentatie:

1 Sales & Disposal Director Veolia Environmental Services Belgium
Afvalcongres Febem 29/03/2007 Bruno Arts Sales & Disposal Director Veolia Environmental Services Belgium

2 Agenda Definities: huishoudelijk afval, bedrijfsafval;
Wetgeving omtrent selectieve inzameling van afval; 2.1. Huishoudelijk afval 2.2. Bedrijfsafval Wetgeving rond verwerking 3.1. Storten 3.2. Verbranding Praktijk selectieve inzameling bedrijfsafval; Knelpunten

3 1. Definities Huishoudelijke afvalstoffen:
= afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden (bijv. veegvuil) bij besluit van de Vlaamse regering; Vergelijkbare afvalstoffen waarvan de aard, samenstelling en hoeveelheid overeenkomt met een 240 l rolcontainer met huishoudelijk afval die om de 14 dagen geledigd wordt, horen ook tot deze categorie. de verantwoordelijkheid voor het ophalen hiervan ligt bij de gemeentes

4 1. Definities Bedrijfsafvalstoffen:
= afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de Vlaamse regering. Verantwoordelijk voor het ophalen hiervan zijn privé bedrijven, niet de gemeentes. Enkel indien de gemeentes de werkelijke kost aanrekenen en de correcte vergunningen hebben, mogen zij bedrijfsafvalstoffen ophalen.

5 2. Wetgeving omtrent selectieve inzameling van afval
2.1. Huishoudelijk afval Gescheiden aanbieding en ophaling: (Cfr. Vlarea Art § 1.) Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van onderafdeling moeten ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen gescheiden worden aangebo-den en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling: klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong; afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; papier- en kartonafvalstoffen; grofvuil met het oog op sortering, hergebruik of recyclage; steenachtige fracties van bouw- en sloopafval. textielafvalstoffen; glasafval; afvalbanden; groenafval.

6 2. Wetgeving omtrent selectieve inzameling van afval
Gescheiden aanbieding en ophaling of nadien sorteren : (Cfr. Vlarea Art § 2.) Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van onderafdeling moeten ten minste de volgende huishoudelijke afvalstoffen gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of naderhand uitgesorteerd worden: Houtafvalstoffen; Metaalafvalstoffen.

7 2. Wetgeving omtrent selectieve inzameling van afval
2.2. Bedrijfsafval Gescheiden aanbieding en ophaling: (Cfr. Vlarea Art § 1.) Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling: klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong; glasafval; papier- en kartonafvalstoffen; afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten; groenafval; textielafval; afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; afvalbanden; steenachtige fracties van bouw- en sloopafval; afgewerkte olie; gevaarlijke afvalstoffen; asbestcementhoudende afvalstoffen; afgedankte apparatuur en recipiënten die ozon- afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

8 2. Wetgeving omtrent selectieve inzameling van afval
 Gescheiden aanbieding en ophaling of nadien sorteren: (Cfr. Vlarea Art § 2.) Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van onderafdeling II moeten ten minste de volgende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of naderhand uitgesorteerd worden: houtafvalstoffen; metaalafvalstoffen

9 3. Wetgeving rond verwerking
3.1 Stortverboden: Het is verboden om de volgende afvalstoffen te storten: ongesorteerde huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen (metaal- en/of houtafval hoort niet op een stortplaats); afvalstoffen die met het oog op nuttige toepassing afzonderlijk werden ingezameld; afvalstoffen die in aanmerking komen voor nuttige toepassing onder meer door hun aard, hoeveelheid en homogeniteit; de brandbare restfractie van het sorteren van huishoudelijke afvalstoffen of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; oude en vervallen geneesmiddelen.

10 3. Wetgeving rond verwerking
3.2 Verbrandingsverboden: selectief ingezamelde stromen die in aanmerking komen voor materiaalrecyclage; In afwijking van deze bepaling geldt het verbod niet voor de verbranding van volgende afvalstoffen, mits een calorische inhoud > kJ/kg, voor de opwekking van hernieuwbare energie: plantaardig afval van land- en bosbouw; plantaardig afval van de voedingsmiddelenindustrie; vezelachtig plantaardig afval afkomstig van het sorteren, ziften en wassen bij de rauwe pulp en de papierproduktie; houtafval; kurkafval; ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen; ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen; Afval dat nog metaal- en/of houtafval (voor materiaalrecyclage) bevat mag niet verbrand worden!

11 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
Brief van Minister Peeters aan Febem van 15/7/2005: Bedrijfsafvalstroom die beperkt is in grootte of slechts sporadisch optreedt: Haalmethode Brengmethode Sortering op sorteercentrum Doch maximale sortering aan de bron is verplicht (cfr. Art ) om gescheiden aan te bieden voor inzameling en ophaling. Het gezond verstand moet daarbij meespelen.

12 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
Reeds enkele initiatieven: ‘Milieubox’ voor KMO’s voor klein gevaarlijk afval Privésorteercentra die openstaan voor bedrijven die hun afval zelf brengen Stickeractie op afvalcontainer

13 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
Stickeractie op afvalcontainer

14 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
Praktisch: wat is gezond verstand? Frequentie? Hoeveelheid? Financiëel? Ruimte? Bvb.: Bedrijf dat zijn groenafval in de restafval- container steekt Bedrijf dat een gebroken raam niet in de restafvalcontainer steekt,…

15 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
Er wordt reeds flink geselecteerd door bedrijven: Selectieve aanbieding van afvalstromen is een noodzakelijke voorwaarde opdat ze door privé bedrijven apart worden opgehaald

16 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
De vervuiler betaalt (Wegen en Registreren): Wat?

17 4. Praktijk selectieve inzameling van bedrijfsafval
Voordelen? Eerlijk systeem: hoe minder restafval hoe minder de klant betaalt 100 % transparant voor de klant Klanten worden gestimuleerd om recycleerbare afvalstromen als papier en karton, hout, glas,… uit het restafval te houden

18 5. Knelpunten Hoe bedrijven overtuigen om minimaal de wettelijk bepaalde selectieve stromen aan te bieden? Lokale politie of milieudiensten zouden meer moeten toezien op de naleving van artikel door KMO’s (= het afzonderlijk aanbieden en laten ophalen van bepaalde afvalstromen). Onwetendheid van de meeste bedrijven betreffende wat ze verplicht zijn om met hun afval te doen. Hieruit vloeit een lage verantwoordelijkheidszin voort.


Download ppt "Sales & Disposal Director Veolia Environmental Services Belgium"

Verwante presentaties


Ads door Google