De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Financiële ondersteuning van de investeringen voor het lokale afvalbeheer: evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Financiële ondersteuning van de investeringen voor het lokale afvalbeheer: evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Financiële ondersteuning van de investeringen voor het lokale afvalbeheer: evaluatie van de afgelopen periode en vooruitzichten voor de komende jaren 19 juni 2012 Bart Thibau Diensthoofd Heffingen en subsidies OVAM

3 3  Inleiding en wettelijk kader  Wat wordt momenteel ondersteund?  Evaluatie van de afgelopen periode  Herziening van de huidige subsidieregeling Indeling

4 Inleiding en wettelijk kader

5 5  Financiële ondersteuning van lokale infrastructuur reeds sedert 1981  Dikwijls dure infrastructuur waarvoor investeringen die draagkracht lokale budgetten overstijgen  In de loop van de jaren mee geëvolueerd van eindverwerking naar selectieve inzameling en preventie van afvalstoffen Inleiding

6 6  Basiskader is besluit van de Vlaamse Regering, momenteel het besluit van 23 januari 2004  Aangevuld met Ministerieel besluit met meer detaillering momenteel besluit van 16 februari 2007 voor een periode tot 31 december 2012  Aangevuld met een algemene richtlijn bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 en het ministerieel besluit van 16 februari 2007 Wettelijk kader

7 Wat wordt momenteel ondersteund?

8 8  Besluit van de Vlaamse Regering (algemeen kader): 1°voorzieningen voor de preventie van afvalstoffen; 2 ° bouwen, uitbreiden, aanpassen en vernieuwen van installaties voor afvalstoffenbeheer die onder meer tot doel hebben: selectie en tijdelijke opslag, overslag, volumereductie, recyclage en hergebruik van afvalstoffen.

9 9 Wat wordt momenteel ondersteund?  Ministerieel besluit (verdere detaillering):  voorzieningen voor de preventie van afvalstoffen: 1°voorzieningen voor thuis- of wijkcompostering: compostvaten en -bakken, demonstratieplaatsen voor thuiscompostering, wijkcomposteerplaatsen; 2 ° diftar-systemen: zowel voor ophaling als containerparken; 3° diverse voorzieningen ter preventie: bekers, drinkwaterfonteinen,...

10 10 Wat wordt momenteel ondersteund?  Ministerieel besluit (verdere detaillering):  Installaties voor afvalstoffenbeheer 1°Diversificatie van de brengmethode: - ondergrondse inzamelsystemen die een alternatief vormen voor de huis-aan-huisinzamelingvoorzieningen op moeilijk toegankelijke of esthetisch verantwoorde plaatsen of bij appartementsgebouwen; – inzamelsystemen en toebehoren met als doel het selectief inzamelen van afval, afkomstig van evenementen.

11 11 Wat wordt momenteel ondersteund ?  Ministerieel besluit (verdere detaillering):  Installaties voor afvalstoffenbeheer 1°Diversificatie van de brengmethode: - voorzieningen voor bestrijding van zwerfvuil en het behandelen van straat- en veegvuil in het kader van een project openbare reinheid; - voorzieningen voor het afvalbeheer van specifieke afvalstromen: koelinstallatie voor het inzamelen van krengen.

12 12 Wat wordt momenteel ondersteund ?  Ministerieel besluit (verdere detaillering):  Installaties voor afvalstoffenbeheer 1°Diversificatie van de brengmethode: - voorzieningen voor het afvalbeheer van specifieke afvalstromen: investeringen bij projecten voor selectieve inzameling; - voorzieningen voor het afvalbeheer van specifieke afvalstromen: transportcontainers die een alternatief bieden voor wegtransport; - voorzieningen in het kader van verwijdering van afvalstoffen in een bodemsaneringsoperatie.

13 Evaluatie van de afgelopen periode

14 14 Evaluatie van de afgelopen periode: totaal besteed bedrag Jaarbesteed bedrag in euro 2004 7.760.638 200510.654.730 2006 2.410.441 2007 2.128.765 200810.342.280 2009 5.267.480 2010 5.972.690 2011 5.004.320 Totaal49.541.344

15 15 Evaluatie van de afgelopen periode: totaal besteed bedrag Belangrijkste rubrieken (periode 2004 tot 2011): - diftarcontainerparken27.465.400 - diftar ophaling 3.481.120 - projecten openbare reinheid12.075.850 - compostering 2.617.800 Totaal45.640.170

16 Herziening van de huidige subsidieregeling

17 17 Herziening van de huidige subsidieregeling Herziening in twee stappen:  eerste stap: enkel ministerieel besluit en voor overgangsperiode van één jaar (max. twee), meer bepaald 2013;  tweede stap: herziening van besluit van de Vlaamse Regering met oog op nieuwe periode vanaf 2014.

18 18 Herziening van de huidige subsidieregeling Eerste stap (ministerieel besluit en algemene richtlijn):  schrappen van kleine items;  beperken van projecten openbare reinheid tot preventie (vuilbakken): geen verdere subsidies meer voor veegwagens.

19 19 Herziening van de huidige subsidieregeling Eerste stap (ministerieel besluit en algemene richtlijn):  blijven inzetten op diftar zowel voor ophalen als voor containerparken;  blijven inzetten op thuiscomposteren;  middelen die vrijkomen ingevolge schrappen van veegwagens verschuiven naar infrastructuur: voorvergisting van GFT.

20 20 Herziening van de huidige subsidieregeling Eerste stap (ministerieel besluit en algemene richtlijn):  verduidelijken van algemene richtlijn wat betreft subsidievoorwaarden voor diftarcontainerparken: gewichtsdiftar/volumediftar.

21 21 Herziening van de huidige subsidieregeling Eerste stap (ministerieel besluit en algemene richtlijn): Timing:  nieuw besluit tegen het najaar met oog op in werking treding vanaf 1 januari 2013;

22 22 Herziening van de huidige subsidieregeling Tweede stap: Herziening besluit van de Vlaamse Regering tegen medio 2013:  verruimen van subsidieregeling naar innovatieve projecten ter ondersteuning van het materialenbeleid;  verder overleg in het najaar van 2012.

23


Download ppt "Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Financiële ondersteuning van de investeringen voor het lokale afvalbeheer: evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google