De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen Werkgroep materialen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen Werkgroep materialen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen Werkgroep materialen
Roos Servaes ingenieur

3 Stand van zaken juni 2010 selectief slopen beheersysteem gerecycleerde granulaten recyclage specifieke bouwmaterialen

4 Ter inleiding: Duurzaam materiaalbeheer
OVAM verruimt afvalstoffenbeleid naar materialenbeleid Sectoraal UP “Milieuverantwoord materialengebruik en afvalbeheer in de bouw” ( VR juli 2007) Doel: milieuverantwoord gebruik van bouwmaterialen materiaalkringlopen in de bouw hoogwaardig sluiten (cradle to cradle) delfstoffengebruik verminderen

5 Vijf strategische projecten van het UP materialenbeheer bouw
1. Milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw Spoor 1a Ontwikkelen van een materiaalgebonden milieuprestatie Spoor 1b Op gang brengen van innovatie en systeemverandering 2. Meer hoogwaardige toepassing van bouw- en sloopafval Spoor 2 Goede scheiding aan de bron Spoor 3 beheersysteem gerecycleerde granulaten Spoor 4 afzet gerecycleerde granulaten Spoor 5 Hoogwaardige recyclage specifieke bouwmaterialen

6 Selectief slopen

7 Brochure selectief slopen
toelichting wetgevend kader opsomming verantwoordelijkheden architect/ deskundige, houder stedenbouwkundige vergunning, ontmantelaar/ sloper aanmoedigen opstelling sloopinventaris bij niet-verplichting mogelijke uitbreiding in toekomst voor alle sloop- en ontmantelingswerken link naar beheersysteem: overdracht puin aan breker, verklaringen, hoog-laag milieurisicoprofiel handhaving

8 OVAM-website selectief slopen
Modelformulier van de sloopinventaris afvalstoffen Voorbeelden van sloopinventaris afvalstoffen Modelbestek voor sloop- en ontmantelingswerken Modelformulier van ‘verklaring van selectieve sloop’ Modelformulier van ‘verklaring van herkomst’ Lijst met veel gestelde vragen over selectief slopen en ontmantelen

9 Beheersysteem milieukwaliteit gerecycleerde granulaten

10 Opbouw beheersysteem

11 Timing Beheersysteem: einde mei opmaak finale versie na input sector (kader) Eenheidsreglement: sept 2010 bespreking op adviesraden - okt/nov: def. versie Beheersysteem en eenheidsreglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan respectievelijk de OVAM en de bevoegde minister. In voege treden en effectief van toepassing ten laatste vanaf 01 januari 2011

12 afzet steenachtige fracties gerecycleerde granulaten

13 Aanpak Monitoringsysteem (VITO, OVAM, ALBON)
Overleg met AWV (SB 250) met het oog op afstemmen van de bouwtechnisch en milieuhygiënisch kader bewerkstellingen duurzaam gebruik door het uitwisselen van ideeën en kennis aanpassen van documenten/ wetgeving Overleg met andere potentiële mogelijke gebruikers (vb. steenbakkerijen – fijngemalen baksteen)

14 Recyclage specifieke bouwmaterialen

15 Gips + Cellenbeton Gips Cellenbeton
Overleg met de gipssector (opvolging samenwerkingsovereenkomst gips) voor 21 juni gepland Cellenbeton TWOL studie: Hoogwaardige oplossingen voor cellenbetonafval, gestart op 1 maart 2010 (WTCB-VITO) MIP II-projectvoorstel: haalbaarheidsstudie: gebruik van gerecycleerd cellenbeton in chape: CHAP-YT (Johan D’Hooghe)

16 Dakbitumen + vlakglas Dakbitumen Vlakglas
MIP-2 project “Bitukring” is door Bitubel ingediend Alle partners uit materiaalketen doen mee (federatie dakdekkers, afvalverwerker, verbrandingsoven, onderzoeksinstelling, dakbitumenproducenten) behalve asfaltcentrales 1 jaar vanaf 1 oktober 2010 Opzet studie: onderzoek specificaties en huidige verwerkingsmogelijkheden doorlichting logistiek gebeuren (hoeveelheden afval, huidige verwerkingsplatformen) economische haalbaarheid van aantal scenario’s coördinatie Verdere projectinformatie: de heer Koen Sneiders van Derbigum Vlakglas eerste overleg in juni gepland met de actoren uit de vlakglasketen -

17 Dank voor uw aandacht Zijn er nog vragen?

18


Download ppt "Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen Werkgroep materialen"

Verwante presentaties


Ads door Google