De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johan Bonnier Adjunct algemeen directeur Imog

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johan Bonnier Adjunct algemeen directeur Imog"— Transcript van de presentatie:

1 Johan Bonnier Adjunct algemeen directeur Imog
Selectieve inzameling : Kansen en Bedreigingen Het milieustraatje : Reverse Logistics gerealiseerd op de containerparken Johan Bonnier Adjunct algemeen directeur Imog Lamot, Mechelen Donderdag 29 maart 2007 1

2 Het milieustraatje : Reverse Logistics gerealiseerd op de containerparken
Overzicht : Opportuniteiten als basis voor het milieustraatje. Het milieustraatje : Ingezamelde fracties. Reverse Logistics. Ervaringen en resultaten van enkele jaren werking. Conclusies en een wenk naar het debat. Milieustraatje 2

3 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje
1 / 4 Imog-activiteiten: Een sterke stimulans bij de uitbouw van het milieustraatje Imog-regio : Aantal inwoners : (2006) Oppervlakte van alle gemeenten : 387 km2 3

4 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
2 / 4 Imog-activiteiten: Een sterke stimulans bij de uitbouw van het milieustraatje Harelbeke : Afvalverbrandingsinstallatie PMD-sortering P&K-sortering Kunststofrecyclage (LDPE-folies, PP, …) ‘KMO’-containerpark Dienstverlening (puinzak, landbowfolie’s….) Sensibilisering, opleidingen, compostmeesterwerking, … 4

5 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
3 / 4 Imog-activiteiten: Een sterke stimulans bij de uitbouw van het milieustraatje Moen : Deponie Groencompostering Sortering houtafval Biomassacentrum Sortering ‘grof en ambachtelijk afval’ ROS (Regional OverslagStation o.a. AEEA) KGA-clustering Containerparkwerking (logistiek, dispatching, containerparkwachters) Tuinafvalbakkenophaling (9.000 klanten) Glasophaling, grof vuilinzameling op afroep, vegen, ledigen ondergrondse containers, … 5

6 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
4 / 4 1 2 3 4 5 6 7 PET HDPE PVC LDPE PP PS OTHER Imog-activiteiten: Een sterke stimulans bij de uitbouw van het milieustraatje Logisitieke ervaringen GEAUTOMATISEERDE Afvaladministratie Containerparkwerking Sorteerinstallaties Kunststofrecyclage Communicatie en sensibilisering. 6

7 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
1 / 3 Containerpark grooeit in 20 jaar uit van ‘Frituur’ tot ‘sterren restaurant’ : Oprichting van de gemeentelijke containerparken. Subsidiëring 90% (OVAM). Aantal fracties : ca.6 1993 : 1e KGA-kluis = Keerpunt Aantal fracties : ca. 15 1996 : Fost Plus (PMD, Glazen flessen en bokalen, Papier & karton) Aantal fracties : ca. 20 Brengmethode 7

8 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
2 / 3 1999 : 1e Diftarpark in Kortrijk = Mijlpaal Pilootproject : Afvalstoffenbeheer Kortrijk, provincie, OVAM, en Imog. 21e eeuw Ladder van Lansink De vervuiler betaalt. Gedifferentiëerde tarificatie (geïntegreerde aanpak : HàH, CP, politiereglement) Terugnameplichen en producentenverantwoordelijkheden. Aantal fracties : 35 à 40 Uitdaging : Beschikbare oppervlakte op het containerpark 8

9 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
3 / 3 Van een snelle hap is het een gastronomische 7 gangen menu geworden. Betalende fracties Fracties “terugnameplicht” Fracties voor Hergebruik / Recyclage KGA Brengmethode 9

10 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
Het diftar-containerpark : Een aantal principes. Gedifferentieerde tarificatie. Differentiatie in prijs. Differentiatie in hoeveelheid. Gelijkheid voor iedereen. De vervuiler betaald. Niet-betalende fracties : Fracties onder terugnameplicht. Fracties die vergoedt worden zijn (vb. schroot) Fracties die omwille van het ecologisch motief gratis ingezameld worden (KGA) Fracties die onmiddellijk recycleerbaar zijn (Milieustraatje) Betalende fracties : Te storten, te verbranden, puin, houtafval, groenafval. Diftarpark Wielsbeke 10

11 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
Een sterke ondersteuning door het lokale bestuur (Gemeente en intercommunale) Positief beleid : Wat kan en wat mag primeert ! Moet eenvoudig en duidelijk zijn (bloempotjes versus PP) Uitbreidbaar (‘straatje zonder einde’) Deel van het ganse afvalbeleid in de gemeente Uitdagingen voor de lokale besturen : Vergunningen (milieu- en bouwvergunning) Geschikte locatie. Voldoende ruime locatie. (Investeringen !!!!) Sensibilisering, communicatie en direct contact met de inwoners. 11

12 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
Grondstoffen zijn een sterk aantrekkende markt. Recente evoluties : Petroleum wordt duurder. De recyclageindustrie is uit de pioniersfase. Eindverwerking is duur (storten en verbranden) Er ontstaan positieve waardes voor uitgesorteerde en recycleerbare fracties Scheiding aan de bron is kwaliteit !!! 12

13 Opportuniteiten als basis van het milieustraatje.
Last but NOT least : De bevolking is bereidwillig als ze geïnformeerd is en als er een goede dienstverlening is. De bevolking is een gemotiveerde recycleur geworden : De inspanningen van de voorbije jaren. (o.a. F+) Het is niet meer nieuw (Vele intense sensibiliseringen op alle vlakken en voor de ganse bevolking reeds gedurende vele jaren.) Ecologie dringt stilaan door/is stilaan doorgedrongen tot in de huiskamer. Kyoto. Opwarming van de aarde. De mensen dienen eerlijk behandelt te worden. …. 13

14 Milieustraatje : Ingezamelde fracties.
1 / 3 Oude kledij Vlak glas EPS (geëxpandeerde polystyreen, ISOMO) PP-bloempotjes PS-bloempottrays LDPE-folies (helder en gekleurd) PVC (bouwplastiek : buizen, raamprofielen, etc.) HDPE CD’s en DVD’s uit PC Kurk (vb. wijnflessen, ..) Kroonkurken Oude fietsen Matrassen (met en zonder veren) Tapijten Autobanden 14

15 Milieustraatje : Ingezamelde fracties.
2 / 3

16 Milieustraatje : Ingezamelde fracties.
3 / 3

17 Reverse Logistics Producent – distributiecentrum - grootwarenhuis
Producent van een consumentenproduct Volle oplegger brengt de producten naar distributiecentrum Distributiecentrum slaat op en verdeelt Volle oplegger met diverse prodcuten naar grootwarenhuis. Reverse Logistics versus containerlogistiek Diverse kleine afvalfracties op het containerpark Genormaliseerde inzamelvolumes (Europalet) Cityrailor met meeneemheftruck Regionaal Overslagstation (Clustering) Afvoer per oplegger naar gespecialiseerde recyclagebedrijven. 17

18 Ervaringen en resultaten
Heeft het milieustraatje navolging : Inzameling van folies, EPS, PVC, … gebeurt reeds op diverse plaatsen Op andere plaatsen denkt men het straatje in te voeren of is het al ingevoerd. (IDM) Milieustraatje in cijfers : 6,7 kg/inwoner/jaar ( kg in 2006) 5 ton bloempotjes/maand 11 ton folies/maand Diftar op containerparken : -30 à -50 kg/inwoner/jaar. Recycleerbare fracties sterk gestegen (o.a. PMD, P&K en Glas) 18

19 Conclusies uit het project
De inwoners zijn bereid heel ver te gaan in hun bijdrage tot de selectieve inzameling. Hiervoor is maximale dienstverlening een grote hulp. Een goed geïnformeerde burger zal maximaal sorteren aan de bron. De burger levert reeds aan de kassa een eerste grote inspanning (terugnameplichten). Diftar stuurt bij naar een selectieve inzameling. De inzamelaar dient zich goed te organiseren naar een maximale selectiviteit aan de bron : Reverse Logistics. Clustering en Regionale OverslagStations. De lokale besturen kunnen hun bevolking ondersteunen : Inrichten van een voldoende ruim containerpark op een goede locatie. Het containerpark is een onderdeel van het ganse afvalbeleid. (Diftar). Het subsidiëringsbesluit kan hierbij een hulp zijn. De soms te beperkte ondersteuning vanuit de MBO’s en terugnameplichten zijn vaak de oorzaak van een te beperkte dienstverlening voor sommige fracties wat de selectieve inzameling op sommige plaatsen kan beperken. 19

20 Selectieve inzameling : Kansen en Bedreigingen
Enkele accenten uit deze presentatie met een wenk naar het debat : De bevolking is bereid tot een verregaande sortering als : ze kansen krijgt. er een goede dienstverlening geboden wordt. Een ruim containerpark op een korte afstand is dit haalbaar voor alle lokale besturen (vergunningen, kostprijs, …) ? Wanneer de producentenverantwoordelijkheid/terugnameplicht ‘au sérieux’ genomen wordt, geeft dit vleugels aan de selectieve inzameling doordat de bevolking en inzamelaar in al hun inspanningen ondersteund worden. 20

21 Selectieve inzameling : Kansen en Bedreigingen
Hartelijk dank. 21


Download ppt "Johan Bonnier Adjunct algemeen directeur Imog"

Verwante presentaties


Ads door Google