De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijk Psychiatrieonderwijs.nl Beter en leuker? Lowijs Perquin Plv opleider psychiatrie GGZ inGeest - VUmc Programmadirecteur Onderwijsbureau Nederlandse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijk Psychiatrieonderwijs.nl Beter en leuker? Lowijs Perquin Plv opleider psychiatrie GGZ inGeest - VUmc Programmadirecteur Onderwijsbureau Nederlandse."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijk Psychiatrieonderwijs.nl Beter en leuker? Lowijs Perquin Plv opleider psychiatrie GGZ inGeest - VUmc Programmadirecteur Onderwijsbureau Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

2 1. PRINCIPES 2. INTRODUCTIEWEEK 3. TUTORGROEP 4. SAMENVATTING 5. en….PSYCHOTHERAPIE Cursorisch onderwijs in de opleiding tot psychiater psychiatrie onderwijs.nl

3 1. PRINCIPES Competentiegericht en probleemgestuurd psychiatrie onderwijs.nl

4 ‘TOP DOWN’ HERZIENINGSPROCES…. CANMEDS Ministerie Centrale Commissie Medisch Specialismen Kaderbesluit Profielschets psychiatrie HOOP rapport psychiatrie onderwijs.nl

5

6 CANMEDS ROLLEN psychiatrie onderwijs.nl Medical Expert Communicator Collaborator Manager Health Advocate Scholar Professional Medisch handelen Communicatie Samenwerking Organisatie Maatschappelijk handelen Kennis en Wetenschap Professionaliteit

7 LEREN VOLGENS DE KNOWS KNOWS HOW SHOWS HOW DOES TEACHES psychiatrie onderwijs.nl P I R A M I D E V A N M I L L E R

8 Model voor competentieontwikkeling Miller GE 1990; 65: S63-S7 Weet Laat zien Weet hoe Doet Professionele authenticiteit Cognitie Gedrag feiten, concepten, verhalenprobleem oplossensimulatiepraktijk

9 Zelflerend, probleemgestuurd onderwijs is effectiever dan frontaal, cursorisch onderwijs vaardigheden > praktische training reflectie en attitude > werkbegeleiding kennismodulen> zelfstudie en toetsing psychiatrie onderwijs.nl Onderwijskundig onderzoek laat zien:

10 Koppeling stageplaatsen kennismodules psychiatrie onderwijs.nl

11 S T A G E S A L G E M E E N D E E L A A N D A C H T S G E B I E D 1 e jaars stage2 e jaars stage2 e - 2½ jaar2 ½ - 3½ jaar3 ½ - 4½ e jaar Kliniek Polikliniek Trans- muraal OUDEREN Klinisch OUDEREN Ambulant K E N N I S M O D U L E S Psychosen Spoedeisend Verslaving Neuropsych I Stemming Transcultureel Angststoorn. Ouderen Persoon s Neuro II Veroudering Cognitieve stoornissen Gerontopsychiatrie Organisatie, ethiek & recht Psychotherapie

12 Competentiegericht leren: CanMeds 1. Geïndividualiseerde leertrajecten 2. Kennismodules sluiten aan bij praktijkstages 3. Attituden en vaardigheden in trainingsgroepen 4. Kennismodulen in tutorgroepen 5. AIOS in de docentenrol - als leermiddel 6. Centraal ontwikkeld - lokaal gegeven psychiatrie onderwijs.nl Uitgangspunten cursorisch onderwijs

13 2. DE INTRODUCTIECURSUS Hoe bereid ik me als aios voor op de opleiding? psychiatrie onderwijs.nl

14 Introductie-cursus basale vaardigheden Basiskennis psychofarmaca Somatisch onderzoek Crisisinterventie / acute psychiatrie Toepassing BOPZ Gezinsinterventies in de psychiatrie Anamnestische / diagnostische vaardigheden Onderhandelingsvaardigheden Behandelingsovereenkomst Presentatievaardigheden Samenwerken met team / supervisor psychiatrie onderwijs.nl Introductie-cursus basale vaardigheden

15 Doel ≠ zo veel mogelijk kennis overdragen Doel = oefenen, enthousiasme, attitude Interactieve lessen Casuïstiek Rollenspellen Eigen ervaringen als anios psychiatrie onderwijs.nl Werkvormen Introductiecursus

16 3. MODULAIR ONDERWIJS In de tutorgroep psychiatrie onderwijs.nl

17 Psychotische stoornissen - Spoedeisende psychiatrie Verslaving- Neuropsychiatrie I Stemmingsstoornissen- Transculturele psychiatrie Angststoornissen- Ouderenpsychiatrie Persoonlijkheidsstoornis. - Neuropsychiatrie II Kinder & Jeugdpsychiatrie- Beleidspsychiatrie 12 weekse modules - 6 weekse modules psychiatrie onderwijs.nl 6 Cursussen van een half jaar

18 Entréetoets per kennismodule Ondersteunde zelfstudie Zelfstudietijd : contact tutorgroep = 2 :1 Reflectie op de leerstof en integratie Korte referaten en video’s met discussie Bespreken casuïstiek (huiswerk) Eindtoets per kennismodule psychiatrie onderwijs.nl Kennismodules: tutorgroepen

19 leerstof tekstboek 2 refereeropdrachten 2 opdrachten video patient probleem (schriftelijk of video) Handboek en artikelen Leerboek basis concepten Eind- toets Leerstof / oefenstof Entréetoets EXPERT meeting TUTOR Input 14712 10 Module van 12 weken psychiatrie onderwijs.nl Toetsen en leren in modules

20 Opdracht per bijeenkomst (2,5 uur) 9.00 – 11.30 Twee aios refereren studiestofstof, allen bestuderen deze Twee aios maken een video opdracht Alle aios bestuderen P(atient) M(anagement) P(robleem) PMP Eindtoets (summatief) 4 Essay-vragen over bestudeerde stof 4 Essay vragen over PMP’en (gekoppeld aan de studiestof) 2 Essay vragen adh van de door aios gepresenteerde video’s psychiatrie onderwijs.nl Toetsen en leren in modules Tutorgroep 10 - 14 AIOS

21 is begeleider van een groep in 4 verschillende modules, gedurende 1 á 2 jaar is geen specialist voor een bepaalde module is getraind in onderwijsvormen is breed opgeleid, professioneel rolmodel stimuleert de zelfwerkzaamheid evalueert door schriftelijk/ mondeling toetsen psychiatrie onderwijs.nl Rol van de tutor

22 psychiatrie onderwijs.nl psychiatrie onderwijs.nl 4. SAMENVATTING

23 Aios positief en betrokken Interactie- en discussie niveau verbeterd Van PowerPoint naar quizz, thema, discussie Experts voelen zich betrokken Meerwaarde psychiater als tutor psychiatrie onderwijs.nl Ervaringen na drie jaar

24 Moeite met het maken van video’s Bezwaren tegen Kalan & Sadock als studieboek Te laat verdelen van huiswerk ‘Routine PowerPoints’ psychiatrie onderwijs.nl Ervaringen na vier jaar

25 Tutor: Trainer: Supervisor: Expert: Topspecialist: Oudere jaars: Opleider: psychiatrie onderwijs.nl Differentiatie in docentrollen begeleidt kennismodules oefent basale vaardigheden demonstreert en evalueert op werkvloer geeft expertonderwijs inspireert op symposia draagt ervaringen over begeleidt individueel leertraject, evalueert, portf.

26 www.psychiatrieonderwijs.nl Entreetoets Module informatie met roosters Video casuïstiek Documentaires en speelfilmfragmenten Eindtoets psychiatrie onderwijs.nl Electronische leeromgeving

27 training lokale beheerders training tutoren onderhoud / service Elektronische Leeromgeving onderhoud / service video-server updates programmatuur leeromgeving landelijk beheer landelijke redactieraad psychiatrie onderwijs.nl Participatie

28 Landelijke onderwijs psychiatrie: –Introductiecursus 1e en 2e jaar –12 modules psychiatrieonderwijs –48 lesuren Capita Selecta –7 cursussen psychotherapie Modules tbv de aandachtsgebieden Bijscholing Entreetoets Leerstofdefinitie Leerpaden: video met vragen Refereer- en video-opdrachten Complexe casuistiek Eindtoets (essayvragen) psychiatrie onderwijs.nl Landelijke dóórontwikkeling NVvP

29 Redactie met vertegenwoordigers uit de participerende consortia Inbreng van de deelnemende consortia: experts, casuistiek, toetsen Coördinerend bureau: onderhoud, aansturing, planning Afstemming van 12 module-eindtoetsen op landelijke voortgangstoets psychiatrie onderwijs.nl Landelijke dóórontwikkeling

30 training lokale beheerders training tutoren onderhoud / service Elektronische Leeromgeving onderhoud / service video-server updates programmatuur leeromgeving landelijk beheer landelijke redactieraad psychiatrie onderwijs.nl Participatie

31 Ter aanvulling………… psychiatrie onderwijs.nl 5. PSYCHOTHERAPIECURSUS Doen en reflecteren psychiatrie onderwijs.nl

32 Basisprincipe Onderdelen Literatuur Lessen Toetsing psychiatrie onderwijs.nl Onderwerpen

33 Wat heeft de psychiater nodig? –Optimaliseren therapeutische relatie bij brede pt populatie Algemene technieken Specifieke technieken Rol variatie Weten: wanneer, wat en hoe –Overzicht, bijv. Indicatie stelling Hanteren complexe behandelsituaties Combineren van psychotherapie en medicatie Reflectie en inzicht in (psychotherapeutische) proces aspecten van alle pt contacten psychiatrie onderwijs.nl Basisprincipes

34 Onderdelen 1.Basiscursus (50%) 1 x 3 weken, 3 jaar 2. Stoornis gerichte workshops (25%)5 x 5 uur na kennismodules 3. Psychotherapie eigen instituut (25%)Directe aansluiting op supervisie trajecten 4. Toetsing psychiatrie onderwijs.nl Algemene Opzet

35 Core competencies in Psychotherapy » American Psychiatric Publishing –Introduction to supportive psychotherapy »Winston 2004 –The art and science of brief psychotherapies »Dewan 2004 –Learning Cognitive behavioral Therapy »Wright 2006 –Pharmacotherapy and psychotherapy »Riba 2005 Overig –Leerboek groepstherapie »Berk 2005 –Gedragsveranderingen in gezinnen »Lange 2006 psychiatrie onderwijs.nl Literatuur

36 1 e jaar (12 x 3 uur) Systeemtherapie Gemeenschappelijke aspecten Steunende en psychodynamische processen 2 e jaar Introductie week Combineren farmacotherapie en psychotherapie 2 e en 3 e jaar ½ jaar blokken (6 x 3 uur) -CGT 1 -Psychodynamische therapie -Groepstherapie -CGT 2 psychiatrie onderwijs.nl Basiscursus

37 30’ 2 korte inleidingen aios 30’ Verdieping docent 30’ Opdrachten: Bandopname, casuspresentatie 75’ Vaardigheden training, rollenspel VB: Telefonisch gezin uitnodigen, Oefenen steunende interventies, Voorstellen psychiatrie onderwijs.nl Basiscursus: bijeenkomsten

38 ModuleWorkshop PsychoseTherapeutische relatie bij de psychotische patient VerslavingMotivational Interviewing StemmingsstoornissenInterpersoonlijke Therapie AngststoornissenCognitieve Gedragstherapie PersoonlijkheidstoornissenMentalisation Based Treatment psychiatrie onderwijs.nl Workshops bij kennismodules

39 Doel: - Profilering - Directe aansluiting op mogelijke supervisietrajecten - Leereffectiviteit vergroten Voorbeelden: Algemene gesprekstechnieken Verdieping psychotherapievormen –CGT, LP, GT, IPT, MBT, MI. Specifieke psychotherapieën: –KPSP bij depressie –KEP bij trauma –EMDR psychiatrie onderwijs.nl Modules in eigen instituten

40 Kennis: - Multiple choice - Essay Inzicht: - Tekstfragmenten beoordelen/beschrijven Vaardigheden:- Active participatie - Video /audio beoordeling - Life sessies beoordelen Door supervisor, door docent, door derden Presentatie: - Vignet psychiatrie onderwijs.nl Toetsing van psychotherapie

41 Inleidingen door aios Essay vragen Kennis Actieve participatie Feedback Vaardigheden Referaat Co-referaat Vignet- presentatie psychiatrie onderwijs.nl Toetsing van psychotherapie

42 Doel: - Integreren kennis en vaardigheden Middel:- Presentatie zelf uitgevoerde therapie - Co referaat andere aios Competentie:- Bondige vignet presentatie, oa: »etiologie klachten, »evaluatie indicatie stelling, »werkzame en niet werkzame factoren in de behandeling, »aard therapeutisch proces, »supervisie proces, »Resultaat - Constructief commentaar leveren op niet zelf uitgevoerde behandeling psychiatrie onderwijs.nl Vignetpresentatie

43 Amsterdamse e.o. Psychiater Opleidingen Invulling psychotherapieonderwijs ‘In het kader van een aanpassing van de wet BIG is het noodzakelijk geworden, dat psychiaters aantonen te beschikken over psychotherapeutische deskundigheid, die herkenbaar is toegesneden op de behoefte van psychiatrische patiënten en zich daarmee onderscheidt van het aanbod door andere beroepen’. Profielschets psychiater, NVvp april 2005 psychiatrie onderwijs.nl


Download ppt "Landelijk Psychiatrieonderwijs.nl Beter en leuker? Lowijs Perquin Plv opleider psychiatrie GGZ inGeest - VUmc Programmadirecteur Onderwijsbureau Nederlandse."

Verwante presentaties


Ads door Google