De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerschapsconcepten in Vlaanderen: Een internationale vergelijking Ann Carton*, Yves Dejaeghere**, Marc Callens* & Marc Hooghe** *Studiedienst van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerschapsconcepten in Vlaanderen: Een internationale vergelijking Ann Carton*, Yves Dejaeghere**, Marc Callens* & Marc Hooghe** *Studiedienst van de."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerschapsconcepten in Vlaanderen: Een internationale vergelijking Ann Carton*, Yves Dejaeghere**, Marc Callens* & Marc Hooghe** *Studiedienst van de Vlaamse Regering **Centrum voor Politicologie, Katholieke Universiteit Leuven

2 Inleiding  Vernieuwde aandacht voor burgerschap *O.m. in Vlaams regeerakkoord 2004-2009 *grote mobilisatie-agenten worden minder prominent *Carton & Pauwels (2005): Vlaming heeft beperkt enthousiasme voor ‘actief’ burgerschap  Verschilt dit echter van andere landen?  Wat bepaalt verschil?

3 ‘Burgerschap’ als concept Overkoepelend begrip dat relatie tussen individu en staat duidt Uiteenleggen in zijn dimensies: “Elementen”: identiteit, burgerlijke deugd & status “Opleiding”: kennis, attitudes, alg. vaardigheden “Niveaus”: lokaal tot internationaal  Burgerschap in regeerakkoord verwijst naar “Burgerlijke deugd”

4 Actief burgerschap TH Marshall: citizenship & social class (1949) Kritiek: te weinig aandacht voor actief burgerschap Civic Culture (1963): eerste comparatief onderzoek. Barns & Kaase (1979): ook ‘contestataire’ vormen van actief zijn behoren tot basis repertoire burgers Hedendaags onderzoek: bredere waaier van activiteit wordt bekeken (verkiezing, buycott, petities,...). Data wijzen op splitsing traditionele vs. niet-conventionele vormen Ook steeds meer aandacht voor relatie met democratische waarden

5 Normatief: wat moet? Drie grote stromingen in westerse traditie: Liberalisme: nadruk op rechten en vrijheid Communautarisme: nadruk op actief zijn in de gemeenschap (Neo)-republicanisme: burgerschap is een taak, politiek staat centraal

6 Burgerschapsconcepten Onderzoek: burgers zelf naar gedrag ‘ideale burger’ vragen. Gamma maatschappelijke activiteiten aanbieden  Kwantitatief: European Social Survey (2002), General Social Survey (1984), Citizenship, Involvement, Democracy (2005), Cived (1996- 1997), Belgian Political Panel Study (2006-2008)...  Kwalitatief: Almond & Verba (1963), Conover e.a. (1991), Lister (2003),...  ISSP biedt voordelen: voldoende items, groot aantal landen

7 Dimensies van burgerschap in ISSP Plichten  Nooit proberen belastingen te ontduiken  Altijd de wetten en regelgevingen naleven Stemmen  Altijd uw stem uitbrengen bij verkiezingen

8 Dimensies van burgerschap in ISSP Solidariteit  Mensen helpen in ons land die het slechter hebben dan uzelf  Mensen helpen in de rest van de wereld die het slechter hebben dan uzelf Actief  De activiteiten van de overheid in het oog houden  Actief zijn in sociale of politieke verenigingen

9 Globale resultaten op landenniveau Oeso-landen (n=26) EU-landen (n=17) Burgerschaps- dimensies Gemiddelde Plichten8,408,27 Stemmen7,997,77 Solidariteit7,07 Actief6,245,94

10 Verschillen tussen Oeso-landen – Burgerschapsdimensie stemmen

11 Verschillen tussen Oeso-landen – Burgerschapsdimensie plichten

12 Verschillen tussen Oeso-landen – Burgerschapsdimensie actief

13 Verschillen tussen Oeso-landen – Burgerschapsdimensie solidariteit

14 Een verklaring van de landenverschillen (1) Literatuuroverzicht actief burgerschap  Individuele karakteristieken  Kenmerken van de samenleving Multiniveau analyse integreert beide verklaringsniveaus

15 Een verklaring van de landenverschillen (2) Individuele covariaten  Sociaal-demografische achtergrondkenmerken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau  Sociaal-economische positie Werksituatie van het individu en ev. partner  Integratie sociaal-politieke leven Participatie verenigingsleven, sociaal politiek actief  Attitudevragen Vertrouwen in de overheid en in de medemens

16 Een verklaring van de landenverschillen (3) Landcovariaten  Onderwijs  Algemene welvaartsniveau  Investeringen in sociale zekerheid  Religieuze cultuur  Kiessysteem  De facto gelijkheid (analyse EU-landen)

17 Intragroepcorrelaties van multiniveau lege modellen Oeso-landenEU-landen Stemmen0,0880,093 Plichten0,0560,046 Actief0,1070,093 Solidariteit0,1100,109

18 Resultaten Oeso-landen (1) Individuele covariaten  Vrouwen hechten meer belang aan elk van onderscheiden burgerschapsdimensies  Hoger opgeleiden, politiek actieven en burgers met vertrouwen in de overheid scoren globaal ook hoger  Participatie verenigingsleven positief effect  Hoe ouder hoe hoger de lat vooraleer van een ‘goede’ burger te spreken

19 Resultaten Oeso-landen (2) Landcovariaten  Dimensies plichten, actief zijn en solidariteit negatieve relatie met gemiddelde PISA- scores voor wiskunde  Investeringen in sociale zekerheid negatief verband met dimensie plichten en dimensie actief  Geen verband: PISA-scores begrijpend lezen, BBP per capita en kiessysteem

20 Resultaten EU-landen Individuele covariaten  Globaal in de lijn resultaten Oeso-landen Landcovariaten  Voordeel inbrengen van economische ongelijkheid (Gini-coëfficiënt)  In meer gelijke landen (zoals België – Vlaanderen) minder belang gehecht aan normen inzake actief burgerschap en solidariteit

21 Besluit (1) Burgers in Oeso-landen traditioneel patroon burgerschapsconcepten  Vooraan prioriteitenlijstje: stemmen bij verkiezingen en gehoorzamen aan de wetten van het land  Pas daarna betuigen van solidariteit voor wie daar nood aan heeft  Nog verder zich actief inzetten voor de gemeenschap

22 Besluit (2) Effecten landvariabelen niet altijd conform verwachtingen  Een goed functionerend onderwijssysteem, belangrijke investeringen voor de sociale zekerheid en een meer gelijke samenleving gaan niet noodzakelijk samen met de burgerschapsconcepten rond actieve en solidaire burgers  Mogelijke trade-off tussen geïnstitutionaliseerde en individuele solidariteit

23 Besluit (3) Bijzondere positie Vlaanderen  Voor alle onderscheiden dimensies van burgerschap, en in het bijzonder voor het naleven van wetgeving, bengelt Vlaanderen onderaan  Kan implementatie van regeringsbeleid bemoeilijken  Efficiënte en transparante wetgeving bijzonder aandachtspunt voor de Vlaamse overheid


Download ppt "Burgerschapsconcepten in Vlaanderen: Een internationale vergelijking Ann Carton*, Yves Dejaeghere**, Marc Callens* & Marc Hooghe** *Studiedienst van de."

Verwante presentaties


Ads door Google