De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg VOORSTELLING Project ARIADNE 16.12.2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg VOORSTELLING Project ARIADNE 16.12.2011."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg VOORSTELLING Project ARIADNE 16.12.2011

2 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 1. Even de geschiedenis in - Ontstaan: vanuit werkgroep Q - Ontwikkelen wederzijdse tevredenheidsbevraging tussen voorzieningen en verwijzers - Vraag: t.a.v.provincie voor faciliteren project aangestuurd vanuit het LPJ - Aanbod: verwijzers en medewerkers uit voorzieningen starten project LPJ: Limburgs Platform Jeugdzorg

3 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 2. Kadering project (1) Ariadne gegroeid vanuit behoefte om kwaliteit van samenwerking tussen voorzieningen en verwijzers te optimaliseren. DOEL: optimaliseren van de hulp en zorg naar kinderen/jongeren in POS/MOF. Januari 2009 gestart bij een bevraging (enquete en interview) van cliënten, verwijzers en hulpverleners rond samenwerking.

4 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Resultaten bevraging, verhalen “ik ben heel tevreden over mijn begeleiding: ze zijn in mijn hart, ik zal dit nooit vergeten” “de begeleiding, de consulent en ik komen samen om alles te bespreken en dit wordt dan op papier geschreven” “er moet meer afstemming komen, ik mis een gedeelde visie” “samenwerking is een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit gelijkwaardigheid, door afspraken die door beide partijen gedragen worden” “ om de 6 maanden wordt er een verslag gemaakt over onze situatie, ik mag dit eerst lezen en zeggen waarmee ik niet akkoord van en dan verandert ze het”

5 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 2. Kadering project (2) Na bevraging kwam het thema “positionering” naar boven als belangrijk aandachtspunt in de samenwerking. Moet ik dit op dit moment doen in de samenwerking?

6 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Werkgroep: eerste oefening Wat is voor jullie belangrijk in de hulpverlening qua communicatie? Zoek naar een positieve ervaring rond samenwerking van de drie partijen. Vertrekkende vanuit de waarderende benadering. Vertrekken vanuit good practices.

7 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 3. Werkgroepen (1) Werkgroepen 1. Een goede start 2. Overleg en bevraging op casusniveau 3. Hiaten in de regelgeving

8 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 3. Werkgroepen (2) Voorziening “De driehoek staat centraal” VerwijzerCliënt Deelnemers: verwijzers, hulpaanbieders en TAO. Twee wekelijkse samenkomst op 1,5 jaar. (TAO: team advies ondersteuning)

9 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 4. Documenten (1) De drie werkgroepen ontwikkelden heel wat werkinstrumenten, materialen, kaders, teksten. WG 1: een goede start - leidraad intake - intakesjabloon WG 2: casusoverleg - procesplan/ stroomdiagram - tevredenheidsmeting - feedbackvragenlijst WG 3: hiaten - brochure hoogdringende maatregel - Overdracht JRB CBJ

10 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Procesplan

11 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg www.onzerodedraad.be

12 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne: 5. Integratie Dialoogdagen mei 2010: -> voorzieningen en verwijzers -> kennismaking met de instrumenten -> uittesten van materialen a.d.h.v. dossiers in de voorzieningen (medeweten cliënten) (maart '10- juni '10) -> terugkoppeling resultaten en aanpassing documenten Ontmoetingsdag 17 januari 2011: -> Ontmoetingsplek voor begeleiders en consulenten -> Samen in dialoog gaan rond een thema dat leeft: ‘intake’ ->Vanuit de visie ‘appreciative inquiry’ Terugkomdag 14 maart 2011 (www.onzerodedraad.be)www.onzerodedraad.be

13 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg

14

15

16 Informeren van cliënten Vanuit Ariadne de link naar informeren. Voor de cliënten zijn er materialen ontwikkeld: - Leidraad voorbereiding intake - Leidraad intake - 10-intake weetjes - Samenwerkingsovereenkomst startgesprek

17 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Informeren van cliënten 10-intake weetjes -> enkele vaststellingen - schept orde in de chaos: wie is wie en wie doet wat - maakt volgende stap voor cliënt voorspelbaar - goed voor jongere en ouders om achteraf op terug te kijken - de cliënten zitten veel beter voorbereid op de intake - is waardevol - haalbaar voor consulent? Tijdsdruk? - timing: tijd tussen toewijzing en intake te kort - realiseerbaar in brede cliëntcontext

18 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Informeren van cliënten Samenwerkingsafspraken -> enkele vaststellingen - dat ik op het einde van het gesprek mocht zeggen wat er op papier kwam te staan gaf me een gevoel dat ik er echt bij hoorde. Ik heb dat mee naar huis gekregen en vond het fijn. (moeder) - het instrument is op vele vlakken een meerwaarde in de samenwerking - de samenwerkingsafspraken werden samen opgesteld, iedereen kreeg zo'n exemplaar (-18j) - door de samenwerkingsafspraken wordt er specifiek stilgestaan bij kind/jongere -> krijgen zo duidelijk info over thema's/doelen - overzichtelijk, duidelijk - invullen tijdens intake soms moeilijk - geen administratief gegeven van maken -> ruimte voor contact, ontmoeting

19 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne: 6. Pilootfase (1) 3e jaar: integratie in het bredere werkveld oktober 2010- juni 2011 Intersectorale studie dag 6 mei 2011

20 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 6. Pilootfase (2) De cijfers… Gebruik van feedbackvragenlijsten en tevredenheidsmetingen in de verschillende voorzieningen. Dit levert cijfergegevens op.

21 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg PILOOTFASE Meetbare online resultaten

22 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg PILOOTFASE

23 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Antwoorden startgesprek

24 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Reacties uit het werkveld, na pilootfase - jongere was goed voorbereid door de folder 10 intake weetjes waardoor hij rustiger was tijdens de intake - door de leidraad heb je een overzicht, vergeet je niets, en trekken we meer aan eendezelfde koord als consulent en begeleider - het sjabloon samenwerkingsafspraken brengt duidelijkheid, voor alle partijen naar verwachtingen en afspraken toe, het gezin wordt mee in actie gezet - door de vragenlijsten krijgt de cliënt de kans om zijn mening te geven en voelt hij zich gehoord en betrokken - de vragenlijsten zijn interessant voor de eigen werking

25 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Algemene reacties na de pilootfase - de instrumenten bieden meer houvast - het overleg verloopt meer gestructureerd en planmatig - de instrumenten zetten ons tot nadenken MAAR - soms teveel papierwerk - tijdsintensief en niet altijd haalbaar door de hoge werkdruk - je mag het niet rigid hanteren want dan kan het ten koste van de dialoog gaan

26 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Samenwerking

27 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Samenwerking “Het zit niet tussen de oren maar tussen de neuzen.....”

28 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 7. Waar staan we nu: het eindrapport

29 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Resultaat: feedbackvragenlijst: Vragenlijst per werkvorm, scores van de dienst, regioscore. (Beperkte data!!!) Average of MeetwaardeVerwijzer WerkvormVraag Regio gemiddeld eABCEindtotaal XYZ1|Wist ik al voldoende op voorhand over deze dienst voor dit gesprek?3,1268 10|Wist ik na het gesprek met wie ik gesproken had en hoe ik die verder kan bereiken?3,727344 11|Ben ik tevreden over de manier waarop dit overleg geleid werd?3,6684 12|Was voor mij alles duidelijk wat er besproken werd en werden er geen moeilijke woorden gebruikt die ik niet begreep?3,733344 13|Ben ik tevreden over wie er allemaal bijzat in het gesprek?3,572144 14|Zijn er op einde van het overleg duidelijke afspraken gemaakt?3,636833 15|Heb ik deze afspraken mee mogen maken en ben ik hierin voldoende gehoord en betrokken?3,75 16|Werd mij het hulpverleningsprogramma tijdens het gesprek toegelicht?3,162544 17|Heb ik tijdens dit gesprek een schriftelijk verslag van de verdere afspraken ontvangen?2,3472 2|Heb ik me op dit gesprek goed kunnen voorbereiden samen met de consulent/vroegere hulpverlener(s)?2,948744 3|Is er tijdens het gesprek rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn tijdens de voorbereiding (bv. afspraak rond wat al dan niet kan gezegd worden)?3,474544 4|Was het voor mij duidelijk na het gesprek hoe de dienst werkt en wat zij te bieden heeft?3,7704 5|Kon ik tijdens het gesprek vragen wat ik wou vragen?3,822933 6|Heb ik voldoende ruimte gekregen om mijn verhaal te doen?3,712644 7|Heb ik voldoende ruimte gekregen om aan te geven waarin ik hulp wil of nodig vind?3,6525 8|Vond ik dat het overleg in een goede sfeer verliep: voelde ik me veilig3,5652 9|Had ik het gevoel dat alles bespreekbaar was?3,440633 Eindtotaal3,7

30 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Heb ik deze afspraken mee mogen maken en ben ik hierin voldoende gehoord en betrokken? (Andere, begeleider, consulent, jongere en ouder)

31 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne 8. Globale besluitvorming - mooi proces geweest wat mooie producten geleverd heeft - vele mensen aan meegewerkt - samenwerking en kennismaking voorzieningen, verwijzers zinvol - mentaliteitsverandering - cliënt gaf hierin een duidelijke meerwaarde - vanuit vraagtekens uit Ariadne groeien andere projecten (gebruikersparticipatie) - draagvlak doorheen derde jaar (nog) onvoldoende gecreëerd - keuze feedbackvragenlijsten worden behouden, andere dingen worden vanuit keuze van de voorziening al dan niet gehanteerd - jaarlijks samenkomstmoment tussen voorzieningen en verwijzers blijft behouden

32 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg Ariadne Vragen, suggesties,....

33 Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg


Download ppt "Kwaliteit Van Samenwerking Bijzondere Jeugdbijstand Limburg VOORSTELLING Project ARIADNE 16.12.2011."

Verwante presentaties


Ads door Google