De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

InDigO – O&V SOA, Webservices en EDISON Ricky Nuyens – EDS-Telindus Standaarden & Architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "InDigO – O&V SOA, Webservices en EDISON Ricky Nuyens – EDS-Telindus Standaarden & Architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 InDigO – O&V SOA, Webservices en EDISON Ricky Nuyens – EDS-Telindus Standaarden & Architectuur

2 p. 2 Agenda Wat is SOA, wat is een webservice ? Architectuur As-Is en To-Be (Web)EDISON en Webservice EDISON Financiering Hoger Onderwijs Vragen

3 Wat is SOA, wat is een webservice ?

4 p. 4 Wat is SOA ? SOA –Service-Oriented Architecture –Een op “diensten” gebaseerde architectuur –Een dienst (of service) is een functie waar een klant behoefte aan heeft Definitie SOA is afkorting van Service-Oriented Architecture. SOA is een architectuurmodel, geen technologie op zich. Een volgens SOA opgebouwd systeem bestaat meestal uit 2 soorten componenten. Enerzijds de componenten die een dienst aanbieden, de "services", anderzijds de componenten die de uitwisseling van informatie tussen services regelen, de “Enterprise Service Bus”. Vaak worden services uitgevoerd als webservice, maar dit is verre van noodzakelijk. Een service kan ook aangeboden worden in een andere vorm. Bijvoorbeeld door het versturen van data in elke vorm, zoals als flat file (.txt), als email (SMTP / POP3), FTP... Ook acties uitgevoerd door een persoon kunnen beschouwd worden als een service. Wikipedia - Nederlands (13/04/2007) ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Service-ori%C3%ABntatie )http://nl.wikipedia.org/wiki/Service-ori%C3%ABntatie

5 p. 5 Architecturale stijl in IT Netwerk Lokaal Gedistribueerd SOA N-Tier Gelaagd Monolitisch Integratie Laag Hoog Andere stijlen: Object-oriented, client-server, …

6 p. 6 Wat is een webservice ? Concept van SOA en services bestaat al langer, maar is nu echt bruikbaar geworden door het opkomen van webservices Definitie webservice Een webservice kan omschreven worden als een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen. Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een client-computer een dienst op te vragen aan een server, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak. Webservices spelen een groeiende rol in het denken over component-based systems. Wikipedia - Nederlands (16/01/2007) ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Webservice )http://nl.wikipedia.org/wiki/Webservice

7 p. 7 Webservice rollen en standaarden Service Registry Service Provider Service Consumer Gebruik Zoek Publiceer NetwerkHTTP(S) Messaging obv XML SOAP Beschrijving dienst WSDL Service discovery Service publication UDDI Service flowWS-BPEL Beveiliging SAML, WS-Security Standards, Liberty Alliance, WS-I Basic Security Profile, WS-Trust, WS-Federation, etc. Beheeer WS-Policy, WS-MetadaExchange, WS Management QoS en Reliable Messaging WS-AdressingWs-Notification, WS- Reliable Messaging, WS-Eventing

8 p. 8 SOA analogie LEGO Blok vs. SOA Service Grootte van het blokje – Granulariteit van de dienst (Taak, Activiteit, Proces) Kleur van het blokje – een dienst kan verschillende functionaliteiten leveren naargelang de rol van de gebruiker LEGO klik patroon – Standaard service interface LEGO kan makkelijk gedeeld en hergebruikt worden LEGO vs. SOA LEGO verzameldoos – SOA repository (UDDI) –Security –Discovery LEGO aan elkaar geklikt – Samengestelde diensten LEGO speciale functies/blokjes – Infrastructuur LEGO hergebruik – Idem LEGO instructies – Service beschrijving / helpfunctie

9 p. 9 Drijfveren voor een Service-Oriented Architectuur Stroomlijnen van architectuur en technologie Hergebruik Strengere rapporteringsvereisten (Regulatory complicance) Agility / Wendbaarheid Communicatie & Connectiviteit Partners, leveranciers en klanten (burgers, bedrijven, ambtenaren) Steeds nieuwe en snellere veranderingen Schaalvoordelen Process Oriëntering & Optimalisering Interoperabiliteit Ontsluiten van legacy toepassingen en bestaande capaciteit OverheidIT SOA

10 p. 10 Voordelen SOA Hergebruik (1) –Binnen organisatie en beleidsdomein –Over beleidsdomeinen heen (bv WSE en EWI) –Naar externe partijen (bv ondernemingen) Hergebruik (2) –Dienst kan aangeroepen worden door front-end toepassing of portaal –Dienst kan aangeroepen worden door andere dienst of ESB –Dienst kan aangeroepen worden door externen Integratie - Technologie en leverancier onafhankelijk –Gebaseerd op standaarden –Beschikbaar op verschillende platformen (.NET en J2EE) Ontsluiting “legacy” wordt mogelijk –Adapter of “wrapper” Wendbaarheid verhoogt door loskoppeling proces en toepassing

11 Architectuur As-Is en To-Be

12 p. 12 page 12 Architectuur : As-Is Onderwijs & Vorming Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Instellingen (Directeur, medewerker, …) Overigen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) interne t Edison Web Site Federale Overheid Verzorgen externe Communicatie Onderzoek en Analyse Wettelijk onderwijskader scheppen Leerlingenmaterie beheren Onderwijsinstellingen materie beheren Personeelsmaterie beheren Kwaliteitszorg realiseren Ondersteunen departementele werking Ondersteunen beleid Infolijn Werkstations

13 p. 13 page 13 Edison Web Site Infolijn Werkstations Architectuur : As-Is : Toelichting Onderwijs & Vorming Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) interne t Mainframe Web Server O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) interne t Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid

14 p. 14 page 14 Architectuur : To-Be Onderwijs & Vorming O&V Portaal Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) interne t Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid Verzorgen externe Communicatie Onderzoek en Analyse Wettelijk onderwijskader scheppen Leerlingenmaterie beheren Onderwijsinstellingen materie beheren Personeelsmaterie beheren Kwaliteitszorg realiseren Ondersteunen departementele werking Ondersteunen beleid Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module

15 p. 15 page 15 interne t Architectuur : To-Be : Toelichting Onderwijs & Vorming O&V Portaal Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module Mainframe Enterprise Service Bus Portaal Web Service Management Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid

16 (Web)EDISON en Webservice EDISON

17 p. 17 page 17 Edison Web Site Infolijn Werkstations Onderwijs & Vorming Mainframe Web Server (Web)EDISON : As-Is Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) interne t O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) interne t Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid 1 2 3 4 5 6 7

18 p. 18 page 18 Webservice EDISON interne t Onderwijs & Vorming O&V Portaal Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Mainframe Enterprise Service Bus Portaal Web Service Management Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid 1 2 WS 3 4 5 Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module

19 p. 19 (Web)EDISON vs Webservice EDISON (Web)EDISON Gegevensuitwisseling op expliciet initiatief van de gebruiker Nachtverwerking : Create/Update/Delete oprachten krijgen enkel bevestiging van ontvangst Enkel asynchrone communicatie is mogelijk Geen ad-hoc Read opdrachten mogelijk Webservice EDISON Gegevensuitwisseling gebeurt transparant voor de gebruiker Real-time : Create/Update/Delete opdrachten kunnen onmiddellijk gevalideerd en bevestigd worden mits aanpassingen aan de mainframe zijde Zowel synchrone als asynchrone communicatie is mogelijk Ad-hoc Read opdrachten mogelijk

20 Financiering Hoger Ondewijs

21 p. 21 Financiering Hoger Onderwijs Nieuw financieringsmechanisme voor de insellingen van hoger onderwijs (FHO) Invoering van leerkrediet voor elke student Student schijft zich in per vak, niet meer per richting, aan een instelling Instelling worden gefinancierd op basis van het aantal studenten EN de vakken waarvoor ze zijn ingeschreven Bij inschrijving dient een instelling te weten of de student nog voldoende leerkrediet heeft, maw financierbaar is Voormiddag : instelling X Namiddag : instelling Y  Instelling Y moet weten wat het leerkrediet is van de student

22 p. 22 page 22 Edison Web Site Infolijn Werkstations Onderwijs & Vorming Mainframe Web Server Student HO schrijft zich in : As-Is Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) interne t O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Anderen (Vlaams Fonds) interne t Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid 1 n+2 2 n … n+3 n+1

23 p. 23 page 23 Student HO schrijft zich in : To-be interne t Onderwijs & Vorming O&V Portaal Burger (Student, ouder, leerling, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) Mainframe Enterprise Service Bus Portaal Web Service Management Anderen (Vlaams Fonds) Instellingen (Directeur, medewerker, …) Federale Overheid WS n … 2 1 n+1 n+2 Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module

24 p. 24 page 24 interne t Aandachtspunten bij gebruik van webservices Onderwijs & Vorming O&V Portaal Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module Mainframe Enterprise Service Bus Portaal Web Service Management Instellingen (Directeur, medewerker, …) Veiligheid –Encryptie - Confidentialiteit –Identificatie –Autorisatie –Onweerlegbaarheid (digitale handtekening) - Integriteit Transacties Gegarandeerde berichten Beschikbaarheid

25 Vragen ?


Download ppt "InDigO – O&V SOA, Webservices en EDISON Ricky Nuyens – EDS-Telindus Standaarden & Architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google