De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011

2 2 "Artists to my mind are the real architects of change, and not the political legislators who implement change after the fact." - William S. Burroughs (1914-1997)

3 3 INHOUD CONCEPTNOTA Inleiding Headlines van de vernieuwing - een leerlinggericht DKO - een actueel DKO - een doelgericht DKO Raamwerk voor studieomvang en omkadering Volgende stappen Begrippenlijst

4 4 EEN LEERLINGGERICHT DKO DKO = artistiek onderwijs onderwijs beoogt persoonlijke ontplooiing én mogelijkheid tot maatschappelijke participatie ( vervolgonderwijs, amateurkunstenaar, creatief beroep,… ) artistieke competentieontwikkeling (cf. competentieonwikkelend onderwijs oriëntatienota SO)

5 5 DKO- leerlingen Doorstroom HKO Uitstroom kunstbeoefening vrije tijd Uitstroom arbeidsmarkt = minderheid = meerderheid = minderheid EEN LEERLINGGERICHT DKO Waar komen DKO-leerlingen terecht? (cf. maatschappelijke participatie)

6 6 EEN LEERLINGGERICHT DKO Zin om zich uit te drukken als motor voor het verwerven van artistieke vaardigheden Cf. competentieontwikkelend onderwijs: kennis, vaardigheden en attitudes op geïntegreerde wijze leren gebruiken ontwikkelen van artistieke uitdrukking verwerven van artistieke vaardigheden en Cultureel begrip

7 7 KRIJTLIJNEN VAN HET NIEUWE CURRICULUM Uitgangspunt : - sterktes huidige structuur behouden - meer flexibiliteit inbouwen (i.f.v. leerlinggericht werken en inspelen op hedendaagse ontwikkelingen in de kunsten) In- en doorstroom op basis van competenties - logische, uniforme benadering voor heel het DKO (↔ huidige structuur) - Erkenning van (buiten onderwijs) Verworven Competenties mogelijk - sneller parcours voor toptalenten - minimale instapleeftijd voor alle kunstvormen 6 jaar Meer keuze- en differentiatiemogelijkheden naargelang de leerling vordert in het leertraject

8 8 BEGRIPPENKADER IN HET NIEUWE CURRICULUM 4 graden (vallen niet samen met huidige lagere, middelbare, hogere en specialisatiegraad) Curriculumstructuur vertrekt vanuit 5 muzische domeinen (beeld, dans, drama, mediakunst en muziek) ≠ afbakeningen tussen de opleidingen (↔ huidige studierichtingen) Inhoudelijke indeling via opleidingen ( vgl. verzameling van huidige opties bv. bouwkunsten, dans) en keuzemogelijkheden (vgl. huidige opties bv. architectuur, bv. klassieke dans)

9 9 BEGRIPPENKADER IN HET NIEUWE CURRICULUM Opleidingen in 3 e en 4 e graad bevatten opleidingsonderdelen (vgl. huidige vakken) Opeenvolgende opleidingen over de verschillende graden vormen een leertraject

10 10 KRIJTLIJNEN VAN HET NIEUWE CURRICULUM 1 e en 2 e graad = beginnende kunstbeoefenaar -inhoudelijk brede focus -geïntegreerde benadering 3 e en 4 e graad = gevorderde kunstbeoefenaar -meer en meer inhoudelijke specialisatie -gerichte aansluiting op doorstroom HKO of uitstroom buiten onderwijs

11 11

12 12 KRIJTLIJNEN VAN HET NIEUWE CURRICULUM Voorbeelden van leertrajecten Dave, 14 jaar: volgde nog geen DKO, speelt mandoline in een folkgroep, geïnteresseerd in elektronische muziek Kaatje, 6 jaar: danst graag, verzint zelf liedjes en verhaaltjes Omer, 57 jaar: gefascineerd door moderne en hedendaagse beeldhouwkunst

13 13 Voorbeeld leertraject: Dave

14 14 Voorbeeld leertraject: Kaatje

15 15 Voorbeeld leertraject: Omer

16 16 DE BEGINNENDE KUNSTBEOEFENAAR 1 e graad: domeinoverschrijdende initiatie - geïntegreerde benadering van verschillende muzische domeinen geen opsplitsing in opleidingsonderdelen domeinoverschrijdende initiatie Keuzemogelijkheden: (minstens 2 domeinen) beeld, drama, muziek, mediakunst, dans

17 17 DE BEGINNENDE KUNSTBEOEFENAAR 2e graad: opleidingen beeld, dans, drama, mediakunst en muziek - geïntegreerde benadering cf. zich artistiek uitdrukken vormt de motor voor het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes (↔ structuur huidige muziekopleiding) → één opleidingsonderdeel: gegeven door één leerkracht of een team van leerkrachten met eigen specialiteit

18 18 Beeld (specifiek) VKS 2 Beeld (algemeen) VKS 2 Drama (algemeen) VKS 2 Drama (specifiek) VKS 2 Mediakunst (algemeen) VKS 2 Mediakunst (specifiek) VKS 2 Muziek VKS 2 Dans VKS 2 Dans voor volwassenen VKS 2 Keuze- mogelijkheden: architecturale vorming, 2D, 3D, fotografie, kunstambachten Keuze- mogelijkheden: acteren, vertellen, spreken, schrijven Keuze- mogelijkheden: piano, saxofoon, elektrische gitaar, doedelzak, enz. Keuze- mogelijkheden: animatiefilm, video- en filmkunst, media-, performance DE BEGINNENDE KUNSTBEOEFENAAR overzicht opleidingen 2 e graad

19 19 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Opbouw van opleidingen in de 3e graad - atelier = spil van de opleiding - specifieke opleidingsonderdelen voeden het atelier - facultatieve opleidingsonderdelen = ruimte voor verdieping of verbreding via opleidingsonderdeel uit andere opleiding (= cross-over) atelier specifiek onderdeel specifiek onderdeel facultatief onderdeel

20 20 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding dans voor volwassenen VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding dans VKS 3 (of gedeeltelijk) Dansatelier Danstechniek Dans- atelier + techniek Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Keuzemogelijkheden: Klassieke dans, hedendaagse dans, jazz en actuele dansstijlen, creatieve dansstijlen

21 21 Opleiding architecturale vorming (algemeen) VKS 3 Opleiding bouwkunsten (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Keuzemogelijkheden : binnenhuiskunst, architectuur, productdesign Atelier architectuur Constructie- en materialen- leer BouwCAD-tekenen Atelier interieur vormgeving Materialen- leer CAD-tekenen Atelier product-- design Constructie- en materialen- leer Constructie berekenen CAD-tekenen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier architectuur Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad

22 22 Opleiding 2D en 3D (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding beeldende vorming (algemeen) VKS 3 Keuzemogelijkheden tekenen,schilderen, grafiek, mode en theaterkostuums, edelsmeedkunst, schoenontwerpen, mixed media, enz. Atelier beeldende vorming Atelier 2D en 3D Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Kunst- geschiedenis en actualiteit

23 23 Opleiding kunstambachten (specifiek) VKS 3 Atelier kunstambachten Kunst- geschiedenis en actualiteit Keuzemogelijkheden steen mozaïek, hout beeld, hout meubel, glaskunst, smeden, polychromie, glas in lood, enz Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad

24 24 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding theatervormgeving (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier theater- vormgeving Dramaturgie Theater- geschiedenis LichttechniekCAD-tekenen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

25 25 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding muziektheater VKS 3 (of gedeeltelijk) Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier muziektheater

26 26 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding Woordtheater (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier acteren Atelier spreken Atelier vertellen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

27 27 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding schrijven VKS 3 (of gedeeltelijk) Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Atelier schrijven

28 28 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding musiceren (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Keuzemogelijkheden: koor, orkest, jazzcombo, volksorkest, begeleidingspraktijk, pop-rockband, solistisch musiceren Muzikale vorming Instrument Atelier … Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

29 29 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding componeren VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier componeren Muzikale Vorming Muziek en Context Mediatechni ek en expressie Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

30 30 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding Beiaard Mechelen VKS 3 (of gedeeltelijk) Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier beiaard Theorie en techniek van de beiaard Instrument piano- beiaard Campanologie Harmonie en beiaard- compositie (carillonistiek) Praktische harmonisatie en improvisatie Samenzang

31 31 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding auditieve media (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding mediakunst (algemeen) VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding audio-visuele media (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier mediakunst Waarnemings- expressie mediakunst Media- techniek en expressie Atelier audiovisuele media Waarnemings- expressie audiovisuele media Media- techniek en expressie Atelier auditieve media Waarnemings- expressie auditieve media Media- techniek en expressie Keuzemogelijkheden: animatiefilm,film, video Keuzemogelijkheden: sounddesign, elektronische muziek,… Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

32 32 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Opbouw opleidingen in de 4e graad - idem 3e graad: atelier, specifieke opleidingsonderdelen, facultatieve onderdelen - differentiëring door specifieke opleidingsonderdelen voor doorstroom (bv. dansproductiepraktijk), door grotere studieomvang (bv. meer lestijden instrument) MAAR ook gemeenschappelijke opleidingsonderdelen: doorstroom- en uitstroomleerlingen

33 33 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding dans voor volwassenen (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding dans (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding dans (doorstroom) VKS 4 Dansatelier Danstechniek Dansatelier Danstechniek Dans- productie- praktijk Dansatelier + techniek Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Keuzemogelijkheden: Klassieke dans, hedendaagse dans, jazz en actuele dansstijlen, creatieve dansstijlen Keuzemogelijkheden: Klassieke dans, hedendaagse dans, jazz en actuele dansstijlen, creatieve dansstijlen

34 34 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding architecturale vorming (doorstroom) VKS 4 Opleiding bouwkunsten (uitstroom) VKS 3-5? Atelier architecturale vorming Atelier architectuur Kunst- geschiedenis en actualiteit Bouw Constructie- berekenen CAD- tekenen Atelier interieur- vormgeving Constructie- en materialen- leer CAD-tekenen Atelier productdesign Constructie- en materialen- leer Constructie- berekenen CAD- tekenen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

35 35 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding beeldende vorming (doorstroom) VKS 4 Opleiding 2D en 3D (uitstroom) VKS 3-5? Atelier 2D en 3D* Kunst- geschiedenis en actuaiiteit Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Atelier beeldende vorming Keuzemogelijkheden tekenen,schilderen, grafiek, mode en theaterkostuums, edelsmeedkunst, schoenontwerpen, mixed media, enz.

36 36 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding kunstambachten (uitstroom) VKS 3-5? Atelier kunstambachten* Kunst- geschiedenis en actualiteit Keuzemogelijkheden: steen mozaïek, hout beeld, hout meubel, glaskunst, smeden, polychromie, enz Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

37 37 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding theatervormgeving (uitstroom) VKS 3-5? Atelier theater- vormgeving DramaturgieCAD-tekenenLichttechniek Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

38 38 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding muziektheater (doorstroom) VKS 4 Opleiding muziektheater (uitstroom) VKS 3-5? Atelier muziektheater Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier muziektheater Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

39 39 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding woordtheater (doorstroom) VKS 4 Opleiding woordtheater (uitstroom) VKS 3-5? Keuzemogelijkheden : acteren, spreken, vertellen Atelier … Kijken en lezen Atelier … Kijken en lezen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Keuzemogelijkheden : acteren, spreken, vertellen

40 40 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding regisseren (uitstroom) VKS 3-5? Atelier regisseren Kijken en lezen Dramaturgie Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

41 41 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding schrijven (uitstroom) VKS 3-5? Atelier schrijven Lezen en kijken Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

42 42 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding musiceren (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding musiceren (doorstroom) VKS 4 Keuzemogelijkheden : kamermuziekensemble, koor, orkest, jazzcombo, volksorkest, begeleidingspraktijk, pop-rockband, solistisch musiceren Atelier… Instrument Atelier… Instrument Muzikale Vorming Muziek en context Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Keuzemogelijkheden : kamermuziekensemble, koor, orkest, jazzcombo, volksorkest, begeleidingspraktijk, pop-rockband, solistisch musiceren

43 43 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding dirigeren (uitstroom) VKS 3-5? Atelier dirigeren Muziek- technische vorming Muziek en context Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

44 44 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding componeren (uitstroom) VKS 3-5? Atelier componeren Muziek en context Onderzoek mediakunst Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

45 45 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding beiaard Mechelen (uitstroom) VKS 3-5? Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier beiaard Theorie en techniek van de beiaard Instrument piano- beiaard SamenzangCampanologie Praktische harmonisatie en improvisatie Harmonie en beiaard- compositie (carillonistiek)

46 46 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding Auditieve media (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding Audio-visuele media (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding Mediakunst (doorstroom) VKS 4 Atelier mediakunst Onderzoek mediakunst Atelier audiovisuele media Onderzoek audiovisuele media Atelier auditieve media Onderzoek auditieve media Keuzemogelijkheden : animatiefilm,film, video Keuzemogelijkheden : sounddesign, elektronische muziek,… Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

47 47 EEN ACTUEEL DKO Curriculumstructuur vormt één geheel → enkel indeling in opleidingen en keuzemogelijkheden (geen indeling in studierichtingen) - cross-overs tussen opleidingen mogelijk (cf. hedendaagse kunst) - ≠ elke academie biedt alles aan Mediakunst als aparte opleiding én meer aanwezig in andere opleidingen (o.a. als opleidingsonderdeel)

48 48 EEN ACTUEEL DKO Opleidingsaanbod AS IS → TO BE - behouden van de ruime waaier van opleidingsmogelijkheden voor actieve kunstbeoefening - afbouw zuiver ‘passieve’ kunstopleidingen (bv. muziekgeschiedenis) → doorverwijzing naar sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen Wel mogelijk om actieve kunstbeoefening te verdiepen via specifiek opleidingsonderdeel bv. muziek en context, kunstgeschiedenis en -actualiteit

49 49 EEN ACTUEEL DKO Nieuwe opleidingbehoeften in de toekomst ( cf. nieuwe tendensen in de kunsten of creatieve industrie, nieuwe doelgroepen) → soepelere procedure voor vernieuwing van het aanbod

50 50 EEN DOELGERICHT DKO leerresultaten uitgedrukt als specifieke eindtermen en basiscompetenties - decretaal verankerde leerresultaten = formele waardering van DKO- opleidingen - positie van DKO in beleidsdomein Onderwijs wordt versterkt - referentiekader voor kwaliteit (ten behoeve van inspectie,leerplanmakers, lerarenopleiders ) gemengde ontwikkelcommissies met deskundigen uit DKO, KSO en HKO of relevante uitstroomsectoren (amateurkunsten, grafische sector, …)

51 51 EEN DOELGERICHT DKO leerresultaten koppelen aan onderwijs- en beroepskwalificaties (decreet Vlaamse kwalificatiestructuur) → civiel effect voor DKO-certificaten ( ↔ huidige getuigschriften) - Doorstroomleerlingen behalen specifiek deel van een onderwijskwalificatie VKS-niveau 4 (= KSO) - Uitstroomleerlingen behalen (deel van) een beroepskwalificatie VKS- niveau 3-5 - 2e kanstraject mogelijk door combinatie DKO-opleiding en opleiding algemene aanvullende vorming in VwO - DKO kan artistieke competenties die buiten onderwijs verworven zijn, beoordelen en certificeren (cf. geïntegreerd EVC-beleid)

52 52 RAAMWERK VOOR STUDIEOMVANG EN OMKADERING Nog geen concreet voorstel voor studieomvang en omkadering van opleidingen, wel uitgangspunten Huidige schooljaarstructuur behouden: lessen van 1 sept. tot 30 juni, geen modularisering Wekelijkse lestijden van 50 minuten

53 53 RAAMWERK VOOR STUDIEOMVANG EN OMKADERING Nieuw: meer flexibele organisatie wekelijkse lestijden groeperen in tweewekelijkse of maandelijkse lesblokken studiespreiding Transparantere formule berekening omkadering aantal leerlingen x aantal wekelijkse lestijden = uren/leraar verantwoorde gemiddelde groepsgrootte

54 54 DE VOLGENDE STAPPEN Regionale samenwerkingsverbanden Ondersteunen kunst- en cultuureducatie in leerplichtonderwijs (o.a. via regionale netwerken expertise- uitwisseling kunst- en cultuureducatie (cf. beleidsnota: meer en betere kunst- en cultuureducatie)) Raamwerk financiering DKO (inschrijvingsgelden, model kostprijssimulatie, berekeningswijze en toekenningsmodaliteiten) Personeelsgevolgen hervorming DKO (impact personeelsregelgeving, nieuwe lerarencompetenties) → Najaar 2011: volgende nota Voorjaar 2012: start van het regelgevend proces (o.a. onderhandelingen, bespreking in Vlaams parlement)

55 55 DE AANKOMST Ingangsdatum niveaudecreet DKO = 1 september 2013 -Overgangsmaatregelen (o.a. koppeling van huidige vakken aan nieuwe opleidingen en opleidingsonderdelen i.f.v. inzetbaarheid van leerkrachten) -Gefaseerde invoering

56 56 COMMUNICATIE Papieren versie + digitale versie online op www.ond.vlaanderen.be/dko www.ond.vlaanderen.be/dko Bespreking met DKO-stakeholders op klankbordgroep op 6 mei 2011 Advies van strategische adviesraden (VLOR,SARC, SERV, Vlaamse Jeugdraad …)

57 57 COMMUNICATIE Graag vragen en feedback mailen naar deeltijdskunstonderwijsbeleid@vlaanderen.be


Download ppt "Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google