De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011

2 2 "Artists to my mind are the real architects of change, and not the political legislators who implement change after the fact." - William S. Burroughs ( )

3 3 INHOUD CONCEPTNOTA Inleiding Headlines van de vernieuwing - een leerlinggericht DKO - een actueel DKO - een doelgericht DKO Raamwerk voor studieomvang en omkadering Volgende stappen Begrippenlijst

4 4 EEN LEERLINGGERICHT DKO DKO = artistiek onderwijs onderwijs beoogt persoonlijke ontplooiing én mogelijkheid tot maatschappelijke participatie ( vervolgonderwijs, amateurkunstenaar, creatief beroep,… ) artistieke competentieontwikkeling (cf. competentieonwikkelend onderwijs oriëntatienota SO)

5 5 DKO- leerlingen Doorstroom HKO Uitstroom kunstbeoefening vrije tijd Uitstroom arbeidsmarkt = minderheid = meerderheid = minderheid EEN LEERLINGGERICHT DKO Waar komen DKO-leerlingen terecht? (cf. maatschappelijke participatie)

6 6 EEN LEERLINGGERICHT DKO Zin om zich uit te drukken als motor voor het verwerven van artistieke vaardigheden Cf. competentieontwikkelend onderwijs: kennis, vaardigheden en attitudes op geïntegreerde wijze leren gebruiken ontwikkelen van artistieke uitdrukking verwerven van artistieke vaardigheden en Cultureel begrip

7 7 KRIJTLIJNEN VAN HET NIEUWE CURRICULUM Uitgangspunt : - sterktes huidige structuur behouden - meer flexibiliteit inbouwen (i.f.v. leerlinggericht werken en inspelen op hedendaagse ontwikkelingen in de kunsten) In- en doorstroom op basis van competenties - logische, uniforme benadering voor heel het DKO (↔ huidige structuur) - Erkenning van (buiten onderwijs) Verworven Competenties mogelijk - sneller parcours voor toptalenten - minimale instapleeftijd voor alle kunstvormen 6 jaar Meer keuze- en differentiatiemogelijkheden naargelang de leerling vordert in het leertraject

8 8 BEGRIPPENKADER IN HET NIEUWE CURRICULUM 4 graden (vallen niet samen met huidige lagere, middelbare, hogere en specialisatiegraad) Curriculumstructuur vertrekt vanuit 5 muzische domeinen (beeld, dans, drama, mediakunst en muziek) ≠ afbakeningen tussen de opleidingen (↔ huidige studierichtingen) Inhoudelijke indeling via opleidingen ( vgl. verzameling van huidige opties bv. bouwkunsten, dans) en keuzemogelijkheden (vgl. huidige opties bv. architectuur, bv. klassieke dans)

9 9 BEGRIPPENKADER IN HET NIEUWE CURRICULUM Opleidingen in 3 e en 4 e graad bevatten opleidingsonderdelen (vgl. huidige vakken) Opeenvolgende opleidingen over de verschillende graden vormen een leertraject

10 10 KRIJTLIJNEN VAN HET NIEUWE CURRICULUM 1 e en 2 e graad = beginnende kunstbeoefenaar -inhoudelijk brede focus -geïntegreerde benadering 3 e en 4 e graad = gevorderde kunstbeoefenaar -meer en meer inhoudelijke specialisatie -gerichte aansluiting op doorstroom HKO of uitstroom buiten onderwijs

11 11

12 12 KRIJTLIJNEN VAN HET NIEUWE CURRICULUM Voorbeelden van leertrajecten Dave, 14 jaar: volgde nog geen DKO, speelt mandoline in een folkgroep, geïnteresseerd in elektronische muziek Kaatje, 6 jaar: danst graag, verzint zelf liedjes en verhaaltjes Omer, 57 jaar: gefascineerd door moderne en hedendaagse beeldhouwkunst

13 13 Voorbeeld leertraject: Dave

14 14 Voorbeeld leertraject: Kaatje

15 15 Voorbeeld leertraject: Omer

16 16 DE BEGINNENDE KUNSTBEOEFENAAR 1 e graad: domeinoverschrijdende initiatie - geïntegreerde benadering van verschillende muzische domeinen geen opsplitsing in opleidingsonderdelen domeinoverschrijdende initiatie Keuzemogelijkheden: (minstens 2 domeinen) beeld, drama, muziek, mediakunst, dans

17 17 DE BEGINNENDE KUNSTBEOEFENAAR 2e graad: opleidingen beeld, dans, drama, mediakunst en muziek - geïntegreerde benadering cf. zich artistiek uitdrukken vormt de motor voor het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes (↔ structuur huidige muziekopleiding) → één opleidingsonderdeel: gegeven door één leerkracht of een team van leerkrachten met eigen specialiteit

18 18 Beeld (specifiek) VKS 2 Beeld (algemeen) VKS 2 Drama (algemeen) VKS 2 Drama (specifiek) VKS 2 Mediakunst (algemeen) VKS 2 Mediakunst (specifiek) VKS 2 Muziek VKS 2 Dans VKS 2 Dans voor volwassenen VKS 2 Keuze- mogelijkheden: architecturale vorming, 2D, 3D, fotografie, kunstambachten Keuze- mogelijkheden: acteren, vertellen, spreken, schrijven Keuze- mogelijkheden: piano, saxofoon, elektrische gitaar, doedelzak, enz. Keuze- mogelijkheden: animatiefilm, video- en filmkunst, media-, performance DE BEGINNENDE KUNSTBEOEFENAAR overzicht opleidingen 2 e graad

19 19 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Opbouw van opleidingen in de 3e graad - atelier = spil van de opleiding - specifieke opleidingsonderdelen voeden het atelier - facultatieve opleidingsonderdelen = ruimte voor verdieping of verbreding via opleidingsonderdeel uit andere opleiding (= cross-over) atelier specifiek onderdeel specifiek onderdeel facultatief onderdeel

20 20 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding dans voor volwassenen VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding dans VKS 3 (of gedeeltelijk) Dansatelier Danstechniek Dans- atelier + techniek Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Keuzemogelijkheden: Klassieke dans, hedendaagse dans, jazz en actuele dansstijlen, creatieve dansstijlen

21 21 Opleiding architecturale vorming (algemeen) VKS 3 Opleiding bouwkunsten (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Keuzemogelijkheden : binnenhuiskunst, architectuur, productdesign Atelier architectuur Constructie- en materialen- leer BouwCAD-tekenen Atelier interieur vormgeving Materialen- leer CAD-tekenen Atelier product-- design Constructie- en materialen- leer Constructie berekenen CAD-tekenen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier architectuur Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad

22 22 Opleiding 2D en 3D (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding beeldende vorming (algemeen) VKS 3 Keuzemogelijkheden tekenen,schilderen, grafiek, mode en theaterkostuums, edelsmeedkunst, schoenontwerpen, mixed media, enz. Atelier beeldende vorming Atelier 2D en 3D Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Kunst- geschiedenis en actualiteit

23 23 Opleiding kunstambachten (specifiek) VKS 3 Atelier kunstambachten Kunst- geschiedenis en actualiteit Keuzemogelijkheden steen mozaïek, hout beeld, hout meubel, glaskunst, smeden, polychromie, glas in lood, enz Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad

24 24 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding theatervormgeving (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier theater- vormgeving Dramaturgie Theater- geschiedenis LichttechniekCAD-tekenen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

25 25 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding muziektheater VKS 3 (of gedeeltelijk) Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier muziektheater

26 26 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding Woordtheater (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier acteren Atelier spreken Atelier vertellen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

27 27 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding schrijven VKS 3 (of gedeeltelijk) Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Atelier schrijven

28 28 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding musiceren (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Keuzemogelijkheden: koor, orkest, jazzcombo, volksorkest, begeleidingspraktijk, pop-rockband, solistisch musiceren Muzikale vorming Instrument Atelier … Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

29 29 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding componeren VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier componeren Muzikale Vorming Muziek en Context Mediatechni ek en expressie Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

30 30 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding Beiaard Mechelen VKS 3 (of gedeeltelijk) Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier beiaard Theorie en techniek van de beiaard Instrument piano- beiaard Campanologie Harmonie en beiaard- compositie (carillonistiek) Praktische harmonisatie en improvisatie Samenzang

31 31 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 3e graad Opleiding auditieve media (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding mediakunst (algemeen) VKS 3 (of gedeeltelijk) Opleiding audio-visuele media (specifiek) VKS 3 (of gedeeltelijk) Atelier mediakunst Waarnemings- expressie mediakunst Media- techniek en expressie Atelier audiovisuele media Waarnemings- expressie audiovisuele media Media- techniek en expressie Atelier auditieve media Waarnemings- expressie auditieve media Media- techniek en expressie Keuzemogelijkheden: animatiefilm,film, video Keuzemogelijkheden: sounddesign, elektronische muziek,… Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

32 32 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Opbouw opleidingen in de 4e graad - idem 3e graad: atelier, specifieke opleidingsonderdelen, facultatieve onderdelen - differentiëring door specifieke opleidingsonderdelen voor doorstroom (bv. dansproductiepraktijk), door grotere studieomvang (bv. meer lestijden instrument) MAAR ook gemeenschappelijke opleidingsonderdelen: doorstroom- en uitstroomleerlingen

33 33 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding dans voor volwassenen (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding dans (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding dans (doorstroom) VKS 4 Dansatelier Danstechniek Dansatelier Danstechniek Dans- productie- praktijk Dansatelier + techniek Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Keuzemogelijkheden: Klassieke dans, hedendaagse dans, jazz en actuele dansstijlen, creatieve dansstijlen Keuzemogelijkheden: Klassieke dans, hedendaagse dans, jazz en actuele dansstijlen, creatieve dansstijlen

34 34 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding architecturale vorming (doorstroom) VKS 4 Opleiding bouwkunsten (uitstroom) VKS 3-5? Atelier architecturale vorming Atelier architectuur Kunst- geschiedenis en actualiteit Bouw Constructie- berekenen CAD- tekenen Atelier interieur- vormgeving Constructie- en materialen- leer CAD-tekenen Atelier productdesign Constructie- en materialen- leer Constructie- berekenen CAD- tekenen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

35 35 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding beeldende vorming (doorstroom) VKS 4 Opleiding 2D en 3D (uitstroom) VKS 3-5? Atelier 2D en 3D* Kunst- geschiedenis en actuaiiteit Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Atelier beeldende vorming Keuzemogelijkheden tekenen,schilderen, grafiek, mode en theaterkostuums, edelsmeedkunst, schoenontwerpen, mixed media, enz.

36 36 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding kunstambachten (uitstroom) VKS 3-5? Atelier kunstambachten* Kunst- geschiedenis en actualiteit Keuzemogelijkheden: steen mozaïek, hout beeld, hout meubel, glaskunst, smeden, polychromie, enz Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

37 37 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding theatervormgeving (uitstroom) VKS 3-5? Atelier theater- vormgeving DramaturgieCAD-tekenenLichttechniek Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

38 38 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding muziektheater (doorstroom) VKS 4 Opleiding muziektheater (uitstroom) VKS 3-5? Atelier muziektheater Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier muziektheater Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

39 39 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding woordtheater (doorstroom) VKS 4 Opleiding woordtheater (uitstroom) VKS 3-5? Keuzemogelijkheden : acteren, spreken, vertellen Atelier … Kijken en lezen Atelier … Kijken en lezen Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Keuzemogelijkheden : acteren, spreken, vertellen

40 40 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding regisseren (uitstroom) VKS 3-5? Atelier regisseren Kijken en lezen Dramaturgie Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

41 41 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding schrijven (uitstroom) VKS 3-5? Atelier schrijven Lezen en kijken Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over

42 42 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding musiceren (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding musiceren (doorstroom) VKS 4 Keuzemogelijkheden : kamermuziekensemble, koor, orkest, jazzcombo, volksorkest, begeleidingspraktijk, pop-rockband, solistisch musiceren Atelier… Instrument Atelier… Instrument Muzikale Vorming Muziek en context Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Keuzemogelijkheden : kamermuziekensemble, koor, orkest, jazzcombo, volksorkest, begeleidingspraktijk, pop-rockband, solistisch musiceren

43 43 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding dirigeren (uitstroom) VKS 3-5? Atelier dirigeren Muziek- technische vorming Muziek en context Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

44 44 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding componeren (uitstroom) VKS 3-5? Atelier componeren Muziek en context Onderzoek mediakunst Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

45 45 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding beiaard Mechelen (uitstroom) VKS 3-5? Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross-over Atelier beiaard Theorie en techniek van de beiaard Instrument piano- beiaard SamenzangCampanologie Praktische harmonisatie en improvisatie Harmonie en beiaard- compositie (carillonistiek)

46 46 DE GEVORDERDE KUNSTBEOEFENAAR Overzicht opleidingen 4e graad Opleiding Auditieve media (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding Audio-visuele media (uitstroom) VKS 3-5? Opleiding Mediakunst (doorstroom) VKS 4 Atelier mediakunst Onderzoek mediakunst Atelier audiovisuele media Onderzoek audiovisuele media Atelier auditieve media Onderzoek auditieve media Keuzemogelijkheden : animatiefilm,film, video Keuzemogelijkheden : sounddesign, elektronische muziek,… Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over Ruimte voor facultatieve onderdelen en cross- over

47 47 EEN ACTUEEL DKO Curriculumstructuur vormt één geheel → enkel indeling in opleidingen en keuzemogelijkheden (geen indeling in studierichtingen) - cross-overs tussen opleidingen mogelijk (cf. hedendaagse kunst) - ≠ elke academie biedt alles aan Mediakunst als aparte opleiding én meer aanwezig in andere opleidingen (o.a. als opleidingsonderdeel)

48 48 EEN ACTUEEL DKO Opleidingsaanbod AS IS → TO BE - behouden van de ruime waaier van opleidingsmogelijkheden voor actieve kunstbeoefening - afbouw zuiver ‘passieve’ kunstopleidingen (bv. muziekgeschiedenis) → doorverwijzing naar sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen Wel mogelijk om actieve kunstbeoefening te verdiepen via specifiek opleidingsonderdeel bv. muziek en context, kunstgeschiedenis en -actualiteit

49 49 EEN ACTUEEL DKO Nieuwe opleidingbehoeften in de toekomst ( cf. nieuwe tendensen in de kunsten of creatieve industrie, nieuwe doelgroepen) → soepelere procedure voor vernieuwing van het aanbod

50 50 EEN DOELGERICHT DKO leerresultaten uitgedrukt als specifieke eindtermen en basiscompetenties - decretaal verankerde leerresultaten = formele waardering van DKO- opleidingen - positie van DKO in beleidsdomein Onderwijs wordt versterkt - referentiekader voor kwaliteit (ten behoeve van inspectie,leerplanmakers, lerarenopleiders ) gemengde ontwikkelcommissies met deskundigen uit DKO, KSO en HKO of relevante uitstroomsectoren (amateurkunsten, grafische sector, …)

51 51 EEN DOELGERICHT DKO leerresultaten koppelen aan onderwijs- en beroepskwalificaties (decreet Vlaamse kwalificatiestructuur) → civiel effect voor DKO-certificaten ( ↔ huidige getuigschriften) - Doorstroomleerlingen behalen specifiek deel van een onderwijskwalificatie VKS-niveau 4 (= KSO) - Uitstroomleerlingen behalen (deel van) een beroepskwalificatie VKS- niveau e kanstraject mogelijk door combinatie DKO-opleiding en opleiding algemene aanvullende vorming in VwO - DKO kan artistieke competenties die buiten onderwijs verworven zijn, beoordelen en certificeren (cf. geïntegreerd EVC-beleid)

52 52 RAAMWERK VOOR STUDIEOMVANG EN OMKADERING Nog geen concreet voorstel voor studieomvang en omkadering van opleidingen, wel uitgangspunten Huidige schooljaarstructuur behouden: lessen van 1 sept. tot 30 juni, geen modularisering Wekelijkse lestijden van 50 minuten

53 53 RAAMWERK VOOR STUDIEOMVANG EN OMKADERING Nieuw: meer flexibele organisatie wekelijkse lestijden groeperen in tweewekelijkse of maandelijkse lesblokken studiespreiding Transparantere formule berekening omkadering aantal leerlingen x aantal wekelijkse lestijden = uren/leraar verantwoorde gemiddelde groepsgrootte

54 54 DE VOLGENDE STAPPEN Regionale samenwerkingsverbanden Ondersteunen kunst- en cultuureducatie in leerplichtonderwijs (o.a. via regionale netwerken expertise- uitwisseling kunst- en cultuureducatie (cf. beleidsnota: meer en betere kunst- en cultuureducatie)) Raamwerk financiering DKO (inschrijvingsgelden, model kostprijssimulatie, berekeningswijze en toekenningsmodaliteiten) Personeelsgevolgen hervorming DKO (impact personeelsregelgeving, nieuwe lerarencompetenties) → Najaar 2011: volgende nota Voorjaar 2012: start van het regelgevend proces (o.a. onderhandelingen, bespreking in Vlaams parlement)

55 55 DE AANKOMST Ingangsdatum niveaudecreet DKO = 1 september Overgangsmaatregelen (o.a. koppeling van huidige vakken aan nieuwe opleidingen en opleidingsonderdelen i.f.v. inzetbaarheid van leerkrachten) -Gefaseerde invoering

56 56 COMMUNICATIE Papieren versie + digitale versie online op Bespreking met DKO-stakeholders op klankbordgroep op 6 mei 2011 Advies van strategische adviesraden (VLOR,SARC, SERV, Vlaamse Jeugdraad …)

57 57 COMMUNICATIE Graag vragen en feedback mailen naar


Download ppt "Kunst verandert! conceptnota inhoudelijke vernieuwing DKO Infosessie voorjaar 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google