De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van kantoorgebouwen Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid Evaluatie van kantoorgebouwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van kantoorgebouwen Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid Evaluatie van kantoorgebouwen."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van kantoorgebouwen Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid Evaluatie van kantoorgebouwen

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande handleiding 3. Opdracht 4. Geactualiseerde handleiding 4.1. doel 4.2. duurzaamheid 4.3. opbouw 4.4. methodiek 4.5. afpuntlijst 5. Gebruik door AFM Gebouwen 6. Verdere stappen

3 Evaluatie van kantoorgebouwen 1. Inleiding -bestaande handleiding geactualiseerd -actieplan 2006-2010 energiezorg in de Vlaamse overheidgebouwen (Vlaamse regering 20 juli 2007) -uitgevoerd door KU-Leuven -gefinancierd door de Minister-president -in samenwerking tussen Coördinatiecel Milieuzorg (CCM) en de Afdeling Gebouwen (AFM)

4 Evaluatie van kantoorgebouwen -= voornaamste regelgeving en standpunten van de afdeling Gebouwen over bouwkundige en technische criteria -opgesteld in 2004: * op basis van expertise binnen de afdeling Gebouwen * in het kader van het oprichten van de VAC’s -sindsdien gebruikt binnen de afdeling Gebouwen als technische leidraad voor het ontwerpen en renoveren van kantoorgebouwen 2. Bestaande handleiding

5 Evaluatie van kantoorgebouwen -interesse van bouwpromotoren en meermaals toegepast in de privé-sector -intern document  externe doorlichting wenselijk -aspect duurzaamheid mocht niet ontbreken bij deze doorlichting 2. Bestaande handleiding

6 Evaluatie van kantoorgebouwen Titel Doorlichting, actualisatie, aanvulling en vormgeving van de bestaande handleiding “technische eisen voor nieuwe kantoorgebouwen” op basis van duurzaamheid en het opstellen van een bijhorende afpuntlijst Doel -doorlichting, actualisering en aanvulling van de handleiding op basis van duurzaamheidscriteria -redactie en vormgeving -opstellen van een afpuntlijst -verificatie afpuntlijst bij 10 gebouwen Opdrachtgever DAR (cel duurzame ontwikkeling) Opvolging CCM (AMIS, Dep. LNE) Opdrachtnemer KU Leuven onder leiding van prof. H. Hens 3. Opdracht

7 Evaluatie van kantoorgebouwen Stuurgroep -13 leden -afgevaardigden van AFM, LNE, VEA, Vlaams Bouwmeester, OVAM en Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid -kennis vanuit eigen vakgebied -specialisten van de Vlaamse overheid Klankbordgroep -22 leden -aftoetsen van de output op basis van eigen kennis en ervaring -specialisten intern en extern aan de Vlaamse overheid -2 vergaderingen: handleiding scoresysteem & afpuntlijst 3. Opdracht - opvolging

8 Evaluatie van kantoorgebouwen Doorlichting, actualisering en aanvulling van de handleiding op basis van duurzaamheidcriteria actualisering bestaande handleiding bepalen minimale eisen (wettelijke eisen) bepalen van betere prestaties i.v.m. duurzaamheid opstellen scoresysteem Opstellen & verificatie afpuntlijst verificatie van de afpuntlijst op basis van 10 bestaande overheidsgebouwen bijsturing afpuntlijst Redactie en vormgeving handleiding uitwerking creatieve voorstellen i.v.m. actualiseerbaarheid van de handleiding redactie en vormgeving 3. Opdracht - traject

9 Evaluatie van kantoorgebouwen Geactualiseerde handleiding 4.1. Doel -instrument voor (toekomstige) bouwheren en huurders van de Vlaamse overheid -in eerste instantie gebruikt door: –Afdeling Gebouwen van het AFM –Instanties die (ver)bouwen of huren voor de Vlaamse overheid –Instanties van de Vlaamse overheid die (ver)bouwen of huren –Bevoegde personen op lokaal niveau -daarnaast: de kantoormarkt meer aandacht laten hebben voor duurzaamheid -focus op grotere kantoorgebouwen (bruto oppervlakte > 1000m²)

10 Evaluatie van kantoorgebouwen -ruimer bekeken dan enkel de impact op het milieu -ook leefbaarheid, welzijn en energie 4. Geactualiseerde handleiding 4.2. Duurzaamheid

11 Evaluatie van kantoorgebouwen Scoresysteem met gewichtsfactoren: -eisen zonder een score  moeten voldaan worden b.v. stabiliteit -eisen met een score 4. Geactualiseerde handleiding 4.3. Opbouw

12 Evaluatie van kantoorgebouwen Eisen met een score: -onderscheid tussen nieuwbouw/renovatie en bestaande gebouwen -drie groepen van prestaties: 1. Leefbaarheid en welzijn toegankelijkheid - comfort - luchtkwaliteit – ventilatie – etc. 2. Energie verbruik voor verwarming en koeling - E-peil - U-waarde – etc. 3. Milieu en duurzaamheid mobiliteit – materiaalgebruik - vochthuishouding – watergebruik – etc. 4. Geactualiseerde handleiding 4.3. Opbouw

13 Evaluatie van kantoorgebouwen Tot slot nog 2 beschrijvende onderdelen: -Specifieke voorzieningen en lokalen liften – laad- en loskade – douches – auditoria – etc. -Varia toegangscontrole – prikklok – noodstroom – etc. 4. Geactualiseerde handleiding 4.3. Opbouw

14 Evaluatie van kantoorgebouwen -Prestaties worden gekoppeld aan een score (S) en wegingsfactor (g) -Score gaat van 0 tot 4 (0 = voldoet aan de huidige wettelijke eisen) -Alle prestaties van een gebouw  gemiddelde score per groep 4. Geactualiseerde handleiding 4.4. Methodiek

15 Evaluatie van kantoorgebouwen In functie van de gemiddelde score per groep en de globale score krijgt het gebouw dan 1 tot 4 sterren: 4. Geactualiseerde handleiding 4.4. Methodiek

16 Evaluatie van kantoorgebouwen wegingsfactorscore Voorbeeld van een prestatie: K30 4. Geactualiseerde handleiding 4.4. Methodiek

17 Evaluatie van kantoorgebouwen -soort checklist in matrixvorm -bevat alle prestatie-eisen -gegevens van plannen, berekeningen en metingen worden ingevuld -het rekenblad genereert het overeenkomstig aantal sterren 4. Geactualiseerde handleiding 4.5. Afpuntlijst

18 Evaluatie van kantoorgebouwen -handleiding met bijhorende afpuntlijst wordt al gebruikt voor de selectie van de toekomstige VAC’s -maakt hierbij deel uit van de bestekken opgemaakt door PMV (score telt mee voor 15% van het totaal aantal punten) -eerste reacties van bouwpromotoren zijn positief 5. Gebruik door AFM Gebouwen

19 Evaluatie van kantoorgebouwen -levend document: -evolutie van de kantoormarkt (oa. wettelijk, technisch en bouwkundig) -ambitie op gebied van vooruitstrevende technieken -document en afpuntlijst beschikbaar op website www.vlaanderen.be/duurzaamkantoor 6. Verdere stappen


Download ppt "Evaluatie van kantoorgebouwen Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid Evaluatie van kantoorgebouwen."

Verwante presentaties


Ads door Google