De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012
01/03/2012 L. Neyens Dr. K. Lysens H. Bussels Toezicht op het Welzijn op het Werk

2 Inhoud Toezicht op het welzijn op het werk Toelichting campagne
Wat zijn campagnes? Waarom scholen? Studierichtingen? Verloop Checklist Vragen TWW - RD Lim-VBr

3 Organigram FOD WASO TWW - RD Lim-VBr

4 Organogram AD TWW 30.03.2012 TWW - RD Lim-VBr Manager
Afdeling regionaal toezicht Regionale directie West-Vlaanderen Regionale directie Oost-Vlaanderen Regionale directie Antwerpen Regionale directie Limburg Vlaams Brabant Regionale directie Brussel – Bruxelles Regionale directie Hainaut Regionale directie Namur – Luxembourg - Brabant Wallon Regionale directie Liège Afdeling kennisbeheer Directie kennisdeling Directie netwerking Directie ondersteuning Afdeling toezicht chemische risico’s Directie toezicht preventie zware ongevallen Directie beleid van het toezicht Directie laboratorium industriële toxicologie Kwaliteitcoördinatie Directie algemeen beheer Cel nationale en internationale samenwerking TWW - RD Lim-VBr

5 Alternatieve formulering
Missie van de AD TWW Direct of indirect aansporen het welzijn te verbeteren Via preventief, adviserend, controlerend en gebeurlijk repressief optreden Reglementering = basis Alternatieve formulering Helpende hand voor werkgevers begaan met het welzijn  indirect Luis in de pels voor “cowboys”-werkgevers  direct TWW - RD Lim-VBr

6 Strategische opdrachten
Verzekeren van structurele aanpak van welzijn in de bedrijven en organisaties Synergie uitbouwen met werking en rol van comités PBW Verder uitbouwen van partnership met interne en externe diensten voor PBW en streven naar een optimale werking ervan TWW - RD Lim-VBr

7 Middelen – Sociaal strafwetboek
Opleggen van diverse maatregelen (stopzetting, materiële en organisatorisch) Vrije toegang tot werkplaatsen met verhoorfaciliteiten, opname van identiteit, laten voorleggen van alle nodige documenten en materialen Uitwisselen van informatie aan en van andere instantie Opleggen van regularisatietermijnen Overdracht van een dossier aan juridische instanties via processen-verbaal van overtreding TWW - RD Lim-VBr

8 Adviesfunctie Het dynamisch risicobeheersingprogramma houdt rekening met het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar Aanduiding preventieadviseur of vervangers na akkoord van comité, bij onenigheid advies van de met toezicht belaste ambtenaar Advies in verband met onafhankelijkheid van preventieadviseur Comité mag steeds beroep doen op de met toezicht belaste ambtenaar… TWW - RD Lim-VBr

9 2. TOELICHTING CAMPAGNE

10 Wat zijn campagnes – wat is campagnewerking?
Inspectie in 1 bepaalde sector Met een beperkte controlelijst voor belangrijkste arbeidsrisico’s (moeilijke keuzes) Niet de bedoeling alles te controleren tot in detail Informeren en sensibiliseren via media, via betrokken sector, via aankondigingsbrieven en al dan niet controlelijsten verstuurd naar betrokken bedrijven TWW - RD Lim-VBr

11 Waarom campagnes – doelstellingen ?
Kadert in de nationale aanpak van TWW Nationale en Europese strategie: arbeidsongevallen verminderen met 25 % en beroepsziekten verminderen Kennis welzijnswetgeving opfrissen bij inspecteurs Integratie van dergelijke inspecties in dagdagelijks inspectiewerk TWW - RD Lim-VBr

12 Doelstellingen (2) Effect krachtdadig optreden in een bepaalde tijdsperiode Federaal effect: grondgebied België Effect aantallen inspecties in bepaalde sectoren Keuze onderwerpen en sectoren: bepaald door Europa en door de regionale directies, rekening houdend met de gekende knelpunten (bijv. veel EAO in houtsector met amputaties) TWW - RD Lim-VBr

13 Toelichting campagne onderwijs
Nationale campagne onderwijs BSO – TSO gelijkgestelde werknemers Richting haarzorg - basismechanica Doel: bewustzijn, sensibilisering welzijn op het werk Convenant Vlaams Ministerie van onderwijs Overleg met sector Overleg met Vlaams Ministerie van Onderwijs Infodagen voor sector TWW - RD Lim-VBr

14 Keuze haarzorg - basismechnica
Weinig bezochte sector Minder vertrouwde risico’s Sensibilisering leerlingen  toekomstige WN’s Risico op acute en chronische beroepsziekten Basismechanica: Draaibanken, knip-en plooibanken Geen lassen, carrosserie of hout o.w.v. recente campagnes Sensibilisering leerlingen  toekomstige WN’s (vb. veiligheidsschoenen) TWW - RD Lim-VBr

15 3. VERLOOP

16 Verloop 2 periodes: Bij voorkeur per 2 inspecteurs Onaangekondigd
April – juni September – november Bij voorkeur per 2 inspecteurs Onaangekondigd Minstens 20 scholen per directie 10 ateliers haarzorg 10 metaalateliers Checklist Vaststellingen Bevragingen Typebrief Registratie in Caviar Verzameling gegevens uiterlijk 1 december 2012 TWW - RD Lim-VBr

17 4. CHECKLIST

18 Opzet checklist Inlichtingen over de school + preventiestructuur
Bezocht leerjaar Bij voorkeur 3° graad en hoger (5de, 6de, 7de) SEnSE (Secundair na Secundair = 7de leerjaar) Checklist basismechanica Vaststellingen Bevragingen Per vraag: Verwijzing naar wetgeving OK - NOK - NVT - (%NOK) Vrije ruimte voor bemerkingen TWW - RD Lim-VBr

19 Inlichtingen over de school
Inspectieduur Gegevens bezochte school Gegevens scholengroep / scholengemeenschap afhankelijk van het onderwijsnet GO: scholengroep + directeur KO: inrichtende macht + voorzitter PO: deputé onderwijs Onderwijsnet – bevoegde Gemeenschap KBO – nr TWW - RD Lim-VBr

20 Inlichtingen over de school (2)
IPA Tijdsbesteding GPP & JAP Aankoopbeleid Noodplan EDPB + periodiciteit rondgang Aanspreekpunt preventie Keuring LS Begeleider(s) # WN’s (koppen) Totaal # lln # lln in beroepsopleiding (gelijkgestelden) TWW - RD Lim-VBr

21 Basismechanica Risico’s
Veiligheid / Gezondheid: Letsels: Snijdende delen Draaiende en/of bewegende delen Knelling Wegspringende delen  oogletsels Lawaai  gehoorschade Ergonomie: MHvL TWW - RD Lim-VBr

22 Checklist Rubrieken Vaststellingen: Bevragingen: Draaibanken
Plooi- en knipbanken PBM/Werkkledij Ergonomie EHBO Bevragingen: Leerkracht(en) Leerlingen TWW - RD Lim-VBr

23 Draaibanken 2 draaibanken (naam + bouwjaar)
Afscherming draaiende of bewegende delen Ten minste afscherming klauwplaat Aandacht voor manipulatie achter afscherming (vb koelvloeistof) TWW - RD Lim-VBr

24 Draaibanken Klauwplaatsleutel Noodstop Aanwezig Bereikbaar
Onopzettelijke bediening Hendel in verschillende standen (versnellingspook) Verzonken knop TWW - RD Lim-VBr

25 Draaibanken Nulspanningsbeveiliging Pictogrammen Veiligheidsbril
Bewegende delen VIK Orde en netheid Veilig verwijderen spanen Spanenhaak Borstel Stofzuiger Geen perslucht Centrale afschakeling spanning TWW - RD Lim-VBr

26 Plooi- en/of knipbanken
2 plooi- en/of knipbanken (naam + bouwjaar) Naderingsbescherming Noodstop Aanwezig Bereikbaar Onopzettelijke bediening Handbediening met verzonken knop Kapje voetbediening Extra detectie tip voet TWW - RD Lim-VBr

27 Plooi- en/of knipbanken
Hulpstukken bij manipulatie kleine stukken Afbakening achter- en zijkant machine Nulspanningsbeveiliging Pictogrammen Snijrisico VIK Aandacht voor volgorde bewerkingen TWW - RD Lim-VBr

28 Lange haren samengebonden
PBM/Werkkledij PBM Aanwezig ? Gedragen ? Veiligheidsschoenen Veiligheidsbril Handschoenen Gehoorbescherming Werkkledij Nauw aansluitend Lange haren samengebonden (bij draaibanken) TWW - RD Lim-VBr

29 Ergonomie Maatregelen MHvL Bewegingsruimte Verlichting 30.03.2012
TWW - RD Lim-VBr

30 Registratie incidenten (in leslokaal !!!)
EHBO Organisatie EHBO Registratie incidenten (in leslokaal !!!) TWW - RD Lim-VBr

31 Vragen aan leerkrachten
Dragen PBM verplicht Hiërarchisch toezicht (PBM/ergonomie) Opleiding ivm dragen PBM Opleiding MHvL Opleiding veilig werken met machines TWW - RD Lim-VBr

32 Hiërarchisch toezicht (PBM/ergonomie) Opleiding ivm dragen PBM
Vragen aan leerlingen Dragen PBM verplicht Hiërarchisch toezicht (PBM/ergonomie) Opleiding ivm dragen PBM Opleiding MHvL Opleiding veilig werken met machines TWW - RD Lim-VBr

33 5. VRAGEN ?

34 Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg – Vlaams-Brabant TWW - RD Lim-VBr


Download ppt "Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google