De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012 01/03/2012 L. Neyens Dr. K. Lysens H. Bussels Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012 01/03/2012 L. Neyens Dr. K. Lysens H. Bussels Toezicht op het Welzijn op het Werk."— Transcript van de presentatie:

1 Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012 01/03/2012 L. Neyens Dr. K. Lysens H. Bussels Toezicht op het Welzijn op het Werk

2 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 2 Inhoud 1.Toezicht op het welzijn op het werk 2.Toelichting campagne a)Wat zijn campagnes? b)Waarom scholen? c)Studierichtingen? 3.Verloop 4.Checklist 5.Vragen

3 TWW - RD Lim-VBr 3 Organigram FOD WASO 30.03.2012

4 TWW - RD Lim-VBr 4 Organogram AD TWW Manager Afdeling regionaal toezicht Regionale directie West-Vlaanderen Regionale directie Oost-Vlaanderen Regionale directie Antwerpen Regionale directie Limburg Vlaams Brabant Regionale directie Brussel – Bruxelles Regionale directie Hainaut Regionale directie Namur – Luxembourg - Brabant Wallon Regionale directie Liège Afdeling kennisbeheer Directie kennisdeling Directie netwerking Directie ondersteuning Afdeling toezicht chemische risico’s Directie toezicht preventie zware ongevallen Directie beleid van het toezicht Directie laboratorium industriële toxicologie Kwaliteitcoördinatie Directie algemeen beheer Cel nationale en internationale samenwerking 30.03.2012

5 TWW - RD Lim-VBr 5 Missie van de AD TWW Direct of indirect aansporen het welzijn te verbeteren Via preventief, adviserend, controlerend en gebeurlijk repressief optreden Reglementering = basis Alternatieve formulering Helpende hand voor werkgevers begaan met het welzijn  indirect Luis in de pels voor “cowboys”-werkgevers  direct 30.03.2012

6 TWW - RD Lim-VBr 6 Strategische opdrachten Verzekeren van structurele aanpak van welzijn in de bedrijven en organisaties Synergie uitbouwen met werking en rol van comités PBW Verder uitbouwen van partnership met interne en externe diensten voor PBW en streven naar een optimale werking ervan 30.03.2012

7 TWW - RD Lim-VBr 7 Middelen – Sociaal strafwetboek Opleggen van diverse maatregelen (stopzetting, materiële en organisatorisch) Vrije toegang tot werkplaatsen met verhoorfaciliteiten, opname van identiteit, laten voorleggen van alle nodige documenten en materialen Uitwisselen van informatie aan en van andere instantie Opleggen van regularisatietermijnen Overdracht van een dossier aan juridische instanties via processen-verbaal van overtreding 30.03.2012

8 TWW - RD Lim-VBr 8 Adviesfunctie Het dynamisch risicobeheersingprogramma houdt rekening met het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar Aanduiding preventieadviseur of vervangers na akkoord van comité, bij onenigheid advies van de met toezicht belaste ambtenaar Advies in verband met onafhankelijkheid van preventieadviseur Comité mag steeds beroep doen op de met toezicht belaste ambtenaar… 30.03.2012

9 2. TOELICHTING CAMPAGNE

10 Wat zijn campagnes – wat is campagnewerking? Inspectie in 1 bepaalde sector Met een beperkte controlelijst voor belangrijkste arbeidsrisico’s (moeilijke keuzes) Niet de bedoeling alles te controleren tot in detail Informeren en sensibiliseren via media, via betrokken sector, via aankondigingsbrieven en al dan niet controlelijsten verstuurd naar betrokken bedrijven 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 10

11 Waarom campagnes – doelstellingen ? Kadert in de nationale aanpak van TWW Nationale en Europese strategie: arbeidsongevallen verminderen met 25 % en beroepsziekten verminderen Kennis welzijnswetgeving opfrissen bij inspecteurs Integratie van dergelijke inspecties in dagdagelijks inspectiewerk 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 11

12 Doelstellingen (2) Effect krachtdadig optreden in een bepaalde tijdsperiode Federaal effect: grondgebied België Effect aantallen inspecties in bepaalde sectoren Keuze onderwerpen en sectoren: bepaald door Europa en door de regionale directies, rekening houdend met de gekende knelpunten (bijv. veel EAO in houtsector met amputaties) 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 12

13 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 13 Toelichting campagne onderwijs Nationale campagne onderwijs BSO – TSO –gelijkgestelde werknemers Richting haarzorg - basismechanica Doel: bewustzijn, sensibilisering welzijn op het werk Convenant Vlaams Ministerie van onderwijs –Overleg met sector –Overleg met Vlaams Ministerie van Onderwijs –Infodagen voor sector

14 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 14 Keuze haarzorg - basismechnica Haarzorg: –Weinig bezochte sector –Minder vertrouwde risico’s –Sensibilisering leerlingen  toekomstige WN’s –Risico op acute en chronische beroepsziekten Basismechanica: –Draaibanken, knip-en plooibanken –Geen lassen, carrosserie of hout o.w.v. recente campagnes –Sensibilisering leerlingen  toekomstige WN’s (vb. veiligheidsschoenen)

15 3. VERLOOP

16 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 16 Verloop 2 periodes: –April – juni –September – november Bij voorkeur per 2 inspecteurs Onaangekondigd Minstens 20 scholen per directie –10 ateliers haarzorg –10 metaalateliers Checklist –Vaststellingen –Bevragingen Typebrief Registratie in Caviar Verzameling gegevens uiterlijk 1 december 2012

17 4. CHECKLIST

18 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 18 Opzet checklist Inlichtingen over de school + preventiestructuur Bezocht leerjaar –Bij voorkeur 3° graad en hoger (5de, 6de, 7de) –SEnSE (Secundair na Secundair = 7de leerjaar) Checklist basismechanica –Vaststellingen –Bevragingen Per vraag: –Verwijzing naar wetgeving –OK - NOK - NVT - (%NOK) –Vrije ruimte voor bemerkingen

19 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 19 Inlichtingen over de school Inspectieduur Gegevens bezochte school Gegevens scholengroep / scholengemeenschap –afhankelijk van het onderwijsnet GO: scholengroep + directeur KO: inrichtende macht + voorzitter PO: deputé onderwijs … Onderwijsnet – bevoegde Gemeenschap KBO – nr

20 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 20 Inlichtingen over de school (2) IPA –Tijdsbesteding –GPP & JAP –Aankoopbeleid –Noodplan EDPB + periodiciteit rondgang Aanspreekpunt preventie Keuring LS Begeleider(s) # WN’s (koppen) Totaal # lln # lln in beroepsopleiding (gelijkgestelden)

21 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 21 Basismechanica Risico’s Veiligheid / Gezondheid: –Letsels: Snijdende delen Draaiende en/of bewegende delen Knelling Wegspringende delen  oogletsels Lawaai  gehoorschade Ergonomie: –MHvL

22 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 22 Checklist RubriekenVaststellingen: -Draaibanken -Plooi- en knipbanken -PBM/Werkkledij -Ergonomie -EHBOBevragingen: -Leerkracht(en) -Leerlingen

23 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 23 Draaibanken 2 draaibanken (naam + bouwjaar) Afscherming draaiende of bewegende delen –Ten minste afscherming klauwplaat –Aandacht voor manipulatie achter afscherming (vb koelvloeistof)

24 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 24 Draaibanken Klauwplaatsleutel Noodstop –Aanwezig –Bereikbaar Onopzettelijke bediening –Hendel in verschillende standen (versnellingspook) –Verzonken knop

25 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 25 Draaibanken Nulspanningsbeveiliging Pictogrammen –Veiligheidsbril –Bewegende delen VIK Orde en netheid – Veilig verwijderen spanen Spanenhaak Borstel Stofzuiger –Geen perslucht Centrale afschakeling spanning

26 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 26 Plooi- en/of knipbanken 2 plooi- en/of knipbanken (naam + bouwjaar) Naderingsbescherming Noodstop –Aanwezig –Bereikbaar Onopzettelijke bediening –Handbediening met verzonken knop –Kapje voetbediening –Extra detectie tip voet

27 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 27 Plooi- en/of knipbanken Hulpstukken bij manipulatie kleine stukken Afbakening achter- en zijkant machine Nulspanningsbeveiliging Pictogrammen –Snijrisico VIK –Aandacht voor volgorde bewerkingen

28 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 28 PBM/Werkkledij PBM –Aanwezig ? Gedragen ? Veiligheidsschoenen Veiligheidsbril Handschoenen Gehoorbescherming Werkkledij –Nauw aansluitend Lange haren samengebonden (bij draaibanken)

29 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 29 Ergonomie Maatregelen MHvL Bewegingsruimte Verlichting

30 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 30 EHBO Organisatie EHBO Registratie incidenten (in leslokaal !!!)

31 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 31 Vragen aan leerkrachten Dragen PBM verplicht Hiërarchisch toezicht (PBM/ergonomie) Opleiding ivm dragen PBM Opleiding MHvL Opleiding veilig werken met machines

32 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 32 Vragen aan leerlingen Dragen PBM verplicht Hiërarchisch toezicht (PBM/ergonomie) Opleiding ivm dragen PBM Opleiding MHvL Opleiding veilig werken met machines

33 5. VRAGEN ?

34 30.03.2012TWW - RD Lim-VBr 34 Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg – Vlaams-Brabant tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be


Download ppt "Nationale campagne beroeps- en technisch secundair onderwijs 2012 01/03/2012 L. Neyens Dr. K. Lysens H. Bussels Toezicht op het Welzijn op het Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google