De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitalenklasconsortium Informatiebijeenkomst voor Hoger Onderwijsinstellingen Sake Jager (RUG), Alessandra Corda (ULeiden) 11 september 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitalenklasconsortium Informatiebijeenkomst voor Hoger Onderwijsinstellingen Sake Jager (RUG), Alessandra Corda (ULeiden) 11 september 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Digitalenklasconsortium Informatiebijeenkomst voor Hoger Onderwijsinstellingen Sake Jager (RUG), Alessandra Corda (ULeiden) 11 september 2003

2 Opzet bijeenkomst Achtergrond Opzet project Opzet project Doelstellingen en resultaten Doelstellingen en resultaten Ambities consortium Ambities consortiumPresentatie Demonstratie Ellips Demonstratie EllipsConsortium Wat levert het op? Wat levert het op? Wat kost het? Wat kost het?

3 Achtergrond SURF Educatief Project Looptijd: oktober 2001-december 2003 Partners: Universiteit Utrecht, penvoerder - Spaans Universiteit Utrecht, penvoerder - Spaans Universiteit Leiden - Arabisch Universiteit Leiden - Arabisch Universiteit van Tilburg – NT2 Universiteit van Tilburg – NT2 Rijksuniversiteit Groningen - Engels Rijksuniversiteit Groningen - Engels Edufocus, Rosmalen – softwareontwikkeling Edufocus, Rosmalen – softwareontwikkeling Budget: € 593.726 (fl. 1.308.400), waarvan € 285.201 (fl. 628.500) matching Website: http://www.let.uu.nl/digitalenklas http://www.let.uu.nl/digitalenklas

4 Doelstellingen project Universitair taalvaardigheidsonderwijs vernieuwen door gerichte inzet ICT Herontwerp TVO Herontwerp TVO DLO, Applicatie voor luisteren en uitspraak (Ellips), talenpractica, klassikaal onderwijs Ontwerp programma Ellips Ontwerp programma Ellips Opvolger Hologram, specifiek voor luisteren en uitspraak Materiaalontwikkeling Materiaalontwikkeling DLO (jaar 1) Ellips (jaar 2) Kennisdisseminatie Kennisdisseminatie Uitwisseling van informatie Gezamenlijke programmatuurontwikkeling Gemeenschappelijke inhoudsontwikkeling en ontsluiting materiaal Oprichting van Consortium

5 Achtergronden project Introductie Digitale Leeromgevingen Vervanging Talenpractica Inpassing/aanpassing bestaande programmatuur voor computer-ondersteund taalonderwijs Afnemende studentenaantallen, noodzaak tot samenwerking tussen instellingen bij materiaalontwikkeling Verhoging zelfwerkzaamheid studenten – betere benutting contacturen Invoering Europees Referentiekader talenonderwijs

6 Resultaten Herontwerp TVO bij de betreffende instellingen Applicatie Ellips Afspeelvoorzieningen via SURFNet Leerinhouden DLO Leerinhouden Ellips Ervaringen didactiek, techniek, implementatie Communicatievoorzieningen: Sharepoint, Website Nieuwe partners

7 Uitgangspunten TVO en ICT Student-activerend: Alle activiteiten die de student zelfstandig kan verrichten worden als zodanig geprogrammeerd DLO: Alle TVO-onderdelen, met name voor open taken, groepswerk Ellips: Luisteren en uitspraak, gesloten taken, oefenen met functies en structuren, directe feedback Face-to-face: spreekopdrachten en communicatie, soms in talenpracticum

8 Ambities Consortium Algemeen: Verspreiding kennis en informatie over ICT- toepassingen in de talen Verspreiding kennis en informatie over ICT- toepassingen in de talenEllips Infrastructuur (technische, personele) instandhouden Infrastructuur (technische, personele) instandhouden Uitwisseling bestaande inhouden bevorderen Uitwisseling bestaande inhouden bevorderen Nieuwe inhouden maken Nieuwe inhouden maken Uitbreidingen en aanpassingen aan programmatuur realiseren Uitbreidingen en aanpassingen aan programmatuur realiseren

9 Resultaten eerdere bijeenkomst 1.Mogelijkheden onderzoeken voor oprichting “Platform ICT en Talen in het Hoger Onderwijs” 2.Nadere specificatie mogelijkheden en condities samenwerking mbt Ellips

10 Demo Ellips Presentatie door Alessandra Corda

11 Inhoud samenwerking Web-gebaseerde applicatie voor talenonderwijs Uitwisseling van TVO-materiaal Gemeenschappeliijke AV-infrastructuur Gezamenlijke aanpassingen en uitbreidingen Profijt van eventuele commerciële revenuen Onderbrenging van bestaande Hologramsamenwerking in nieuw consortium Gebruik eerder ontwikkelde Holograminhouden

12 Kosten Exploitatie per jaar minimaal € 24000,-, excl. variabele kosten Garantie huidige 4 partners voor dit bedrag Nieuwe partners betalen € 6000 p.j., plus eenmalig € 1500. Verrekening achteraf op basis van werkelijke kosten Uitbreidingen en aanpassingen op basis begroting


Download ppt "Digitalenklasconsortium Informatiebijeenkomst voor Hoger Onderwijsinstellingen Sake Jager (RUG), Alessandra Corda (ULeiden) 11 september 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google