De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Sterren prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Sterren prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP"— Transcript van de presentatie:

1 De Sterren prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP
Radboud Universiteit Nijmegen

2 De Sterren Uur 1: De Zon als Ster
Uur 2: Geboorte, leven en dood van sterren De Zon: - Msun = 1.99 x 1030 kg = MEarth - Rsun = 6.99 x 108 m = 109 Rearth - dsun-earth = 150 x 109 m = 215 Rsun

3 Laag met gas van 5800 K Temperatuur neemt van binnen naar buiten af.

4 Wet van Wien Plek van piek hangt af van temperatuur: λpiek T = 3•106

5 Blauw=heet, rood=koel

6 Rotatie van de Zon Zon draait in 27 dagen rond

7 Zonnevlekken

8 Koelere gebieden door B-veld

9 Koelere gebieden door B-veld
Waarom koeler? Gas in vlek is in druk evenwicht met gas er om heen:

10 Zonnevlekken → Protuberansen

11 Zonnevlekken → Protuberansen

12 Protuberansen

13 Chromosfeer en Corona Door energie van magneetveld reconnectie
wordt de buitenste atmosfeer verhit

14 Chromosfeer

15 Chromosfeer

16 De Corona

17 De Zon is een evenwicht De zwaartekracht die naar binnen wil
Gasdruk die naar buiten wil Fg P Fg Fg Fg

18 Een ster is een evenwicht
Zwaartekracht naar binnen ‘Iets’ naar buiten. Een ster verliest energie door straling, i.e.: een ster moet energie opwekken om zwaartekracht tegen te gaan en stralingsverlies te compenseren. Een sterleven is eindig!!!

19 Gas druk levert tegenkracht

20 Zonnecentrum Tkern = 14 •106 K ρkern = 105 kg/m3 Pkern = 1016 N/m2
Voornamelijk heel heet!

21 Kern fusie Pas in 1939 stellen Bethe & Critchfield voor dat Zon schijnt door kernfusie

22 Hoe werkt kernfusie? Einstein: E = mc2 Dit is de ‘rustmassa’ van een object bv het proton: mp = 1.67 x kg Ep = mp • (3x108)2 = 1.5x10-10 J

23 De pp-cyclus De basis fusie keten is:

24 Massa verschil 4 x proton = 4 x mp 1 x helium = 2 x mp + 2 x mn 2 x electron = 2 x me De energie winst is: (2 x (mp – mn) + 2 x me) c2 = 4.4x10-12 J

25 De Zonslichtkracht opgewekt
De lichtkracht van de Zon: 3.84 x 1026 J/s De energie per fusie is: 4.4 x J Dus er zijn 3.84 x1026 / 4.4 x10-12 reacties per seconde nodig om dit op te brengen: 8.7 x fusies per seconde! Dat is: 600 miljoen ton waterstof per seconde

26 De andere sterren Elke ster wekt zijn energie op door fusie!
Elke ster is een tijdelijk evenwicht. Elk sterleven is eindig…

27 De geboorte van sterren

28 De geboorte van sterren

29 De geboorte van sterren

30 Waarom klappen wolken in elkaar?
Omdat zwaartekracht van de wolk groter wordt dan druk in de wolk Potentiele energie van een bol: Kinetische energie van een gas:

31 Stervorming: de Jeans Massa
Voor een gebonden ster: Epot + Ekin < 0 Als M > MJ (de Jeans massa) dan gaat wolk samentrekken. De kinetische energie is niet in staat de zwaartekracht tegen te houden.

32 Afplatting van wolk Snelle rotatie leidt tot afplatting van de wolk:

33 Protostars (Poplyds)

34 Protostars (Poplyds)

35 Protoster geometrie Magneetveld Jets Protoster Accretieschijf

36 Herbig Haro Objecten

37 Herbig Haro Objecten

38 In ‘Slakkenogen’

39 Clustervorming

40 De ‘initial mass function’
Er ontstaan weinig zware sterren en veel lichte sterren

41 Een kwestie van tijd… Grootheid: Snelheid van verandering:
Op wat voor tijdschaal voltrekken veranderingen? Grootheid: Snelheid van verandering: Tijdschaal van verandering:

42 Bijvoorbeeld: Het oplossen van een file:
Grootheid: Ψ (aantal autos in de file, bv 100) Snelheid van verandering: dΨ/dt (hoeveel autos er per seconde kunnen doorrijden, bv 2) Tijdschaal waarop file oplost: Ψ / dΨ/dt = 100 / 2 = 50 seconde

43 Tijdschalen in sterren: I
Het vallen in een potentiaal put. Grootheid: Ψ = straal van de ster = R Snelheid van verandering: vrije val snelheid, Tijdschaal waarop gravitationele energie verandert:

44 Tijdschalen in sterren: II
Het uitzenden van thermische energie Grootheid: U = Energie inhoud van een ster Snelheid van verandering: Lichtkracht van een ster: L Tijdschaal waarop thermische energie inhoud verandert:

45 Tijdschalen in sterren: III
Het opwekken van nucleaire energie Grootheid: Enuc = Nucleaire energie inhoud van een ster = εMc2 Snelheid van verandering: Lichtkracht van een ster: L Tijdschaal waarop nucleaire energie inhoud verandert:

46 Tijdschalen in de Zon Hoe verhouden deze tijdschalen zich in de Zon?
Dus: Algemeen geldig in hoofdreekssterren!

47 Evolutie drijver Het zijn dus de nucleaire processen die de veranderingen in een ster drijven. fusie Thermische en dynamische aanpassingen zijn ‘instantaan’.

48 Wat bepaalt de hoofdreeks?
temperatuur – lichtkracht relatie lichtkracht temperatuur

49 Massa-lichtkracht relatie
β ~ 3 log L = constant + β log M L = constante Mβ

50 Theoretisch verklaard
Een goede theorie moet dus het verband tussen M,T en L kunnen verklaren op de hoofdreeks. Sir Arthur Eddington (1882 – 1944)

51 De toestandsvergelijking
Het verband tussen de druk, de temperatuur en de dichtheid in een gas heet een ‘toestandsvergelijking’ P (T,ρ) ?? Ludwig Boltzmann ( )

52 Het ideale gas Een verzameling harde bollen (knikkers).
1: Geen krachten tussen bollen 2: Volledig elastische botsingen 3: Maxwellse snelheidsverdeling (= één temperatuur T) 4: Alle bollen identiek

53 Sterstructuurvergelijkingen
Massa behoud Hydrostatisch evenwicht Energie productie Stralingstransport Dat is alles wat we op hoeven te lossen! Helaas, ze zijn gekoppeld…

54 Massa behoud Massa behoud Massa dM in schil met dikte dr:
volume = 4 π r2 dr massa dichtheid = ρ Totale massa is dichtheid x volume dM = 4 π r2 ρ dr ofwel: dM/dr = 4 π r2 ρ

55 Hydrostatisch evenwicht
zwaartekracht Druk van het water Boot blijft drijven als Fg = Pwater Wet van Archimedes

56 Energie productie energie productie Energie per fusie = ε
Productie in schil met dikte dr: energie = massa in schil x energie per fusie dL = 4πr2 ρ dr ε ofwel dL/dr = 4 πr2ρ ε

57 Stralingstransport Stralingstransport

58 De hoofdreeks Centrale temperatuur van een ster gaat als:
Tc = constante M/R Straal van een ster gaat als ρ-⅓M⅓, Voor gelijke dichtheid ρ: M x 2, R x 2⅓ (= 1.26) Dus M/R gaat als M⅔, i.e. M↑, Tc↑ Zware sterren zijn dus heter!

59 Zijn hete sterren ook helderder?
Kernfusie is heel erg temperatuur afhankelijk. ε = ε0 ρ T pp-cyclus Voor zwaardere sterren: ε = ε0 ρ T CNO cyclus

60 Massa – lichtkracht relatie
Verhoging van Tc en afhankelijkheid ε (Tc) levert op dat inderdaad de massa de lichtkracht bepaalt. Voor CNO-cyclus sterren: L = c1 M3

61 Grenzen aan de hoofdreeks
Wat bepaalt de helderste (zwaarste) en zwakste (lichtste) hoofdreekssterren?

62 De zwakste sterren Jupiter Zon

63 De zwakste sterren We noemen iets pas een ster als er waterstof
fusie in optreedt. Hiervoor moet de kern een kritische temperatuur overschrijden. Tc = c1 M/R (Tc)krit = 4 miljoen K. Dit wordt bereikt bij M~0.085 Mzon

64 De helderste/zwaarste sterren
Omdat ε(Tc) zo’n steile functie is (met macht 16 voor zware sterren), neemt energie productie snel toe. I.e.: L gaat heel hard omhoog: L = c1 M3 De stralingsdruk gaat dus ook heel hard omhoog Hydrostatisch evenwicht: Pgas = Fg – Prad.

65 De helderste/zwaarste sterren
Fg Prad Pgas In zware sterren neemt de stralingsdruk zeer sterk toe! De ster zal zichzelf letterlijk aan stukken blazen!!!

66 De helderste/zwaarste sterren

67 De zwaarste sterren De bovenlimiet van de main-sequence
ligt op ~100 – 120 Mzon. De Arches cluster van zware sterren


Download ppt "De Sterren prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP"

Verwante presentaties


Ads door Google