De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Mark Schittekatte F.P.P.W. 6 maart 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Mark Schittekatte F.P.P.W. 6 maart 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Mark Schittekatte F.P.P.W. 6 maart 2010
Wat is het belang maar ook.. de relativiteit van een IQ-test? We lichten toe.. hoe het Intelligentie-Quotiënt (IQ) wetenschappelijk gemeten wordt en wat het belang van deze meting kan zijn in de praktijk. Verder gaan we in op een aantal belangrijke bevindingen uit eigen onderzoek die de relativiteit van een IQ-meting illustreren. Ook informatie in dit verband over verschillen tussen mannen en vrouwen en bv. de invloed van etniciteit komen aan bod. Dr. Mark Schittekatte F.P.P.W. 6 maart 2010

2 psycholoog, 25 jaar aan UGent, PhD in Experimentele Sociale Psychologie, nu al 12 jaar psychodiagnostiek full time.. leidt het Testpracticum aan de UGent, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen; vakgebied is testadaptatie/ontwikkeling (o.a. IQ tests, dyslexie screening test, dyscalculie batterij, aandachtstest, gedragsschalen) voorzitter van de Commissie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP, kwalificatie van tests) vertegenwoordiger van de Belgische psychologen ivm. psychodiagnostiek in Europa (actueel hoofdpunt: wie mag met welke test testen? –> Europese certificaten..).

3 Testpracticum PPW Wetenschappelijk Onderzoek – Testadaptatie
WISC-III, Dyslexia Screening Test, 16PF, DAT, Tedi-Math, TEA-Ch, CELF IV, 15W, … Heden en toekomst: WPPSI-III (Intelligentie bij kleuters), ASEBA (gedragsproblemen) Schlichting (taalproblemen) Social Responsiveness Scale (“social impairment” bij autisme) + DIAGNOSTIEK BIJ ALLOCHTONEN Testklas (geïnformatiseerde psychodiagnostiek) & Testotheek ( > 1000 “paper & pencil” testen) Website

4

5 Soorten tests

6 De tien platen van de Rorschachtest 1921 (“copyright” Wikipedia)

7 BFP Commissie Psychodiagnostiek: Kwalificatie van 34 IQ-tests gebruikt in Vaanderen anno 2010...

8 Kwaliteiten van wetenschappelijke tests
Normen (meetlat) Betrouwbaarheid (stabiliteit) Validiteit (meet wat je zegt te meten)

9 Goeie IQ-tests in VL.. W van Wechsler.. 1940-’50 US Army
WPPSI-III (2.5 – 8 j.) WISC-III (6 – 16 j.) WAIS-III ( j.) Verbaal (6 subtests) & Performaal (6 subtests) => Totaal IQ (1 ½ u. & 150 tal items..)

10 © Pearson !!

11 © Pearson !!

12 Beschrijving van de steekproef
Samenstelling van de (Vlaamse) steekproef volgens stratificatie-eisen: 50%-50% verhouding geslacht (man-vrouw) Representatieve regionale spreiding conform heersende norm Urbanisatiegraad conform heersende norm (conform WISC-III-NL methode) Opleidingsniveau kinderen, stratificatie conform heersende norm (opnemen van zowel normaal als speciaal basisonderwijs in juiste verhouding) Opleidingsniveau ouders (SES) Ras / etniciteit, conform heersende norm

13 Vbn. van verbale en performale items..
Copyrighted…!!

14 Vbn. van verbale items.. Woordenschat Overeenkomsten
bv. Overeenkomsten Cijferreeksen vooruit en achteruit tot 9 cijfers Informatie Begrijpen

15 Invloeden bij IQ-test afname..
Na de zomervakantie (training ↓).. = moment in het jaar Na een volle schooldag/ slechte nacht /.. = moment van de dag Met of zonder de Rilatine.. ≠ 10 IQ punten!! Na een hertesting.. ≠ 5-10 IQ punten (vooral performaal) De plaats waar de test doorgaat..

16 Resultaten: Invloed van locatie testafname
Locatie Autochtonen Allochtonen School Elders Thuis Sterk effect van locatie testafname + geen interactie-effect met “groep”

17 Persbericht uit NDL.. Nederlandse kinderen dommer dan Vlaamse. BRUSSEL - …Nederland kan het de komende 40 jaar wel vergeten bij `Tien voor taal'. Vlaamse kinderen weten meer en.. spellen beter, zo blijkt uit een onderzoek onder 1700 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar… ©Algemeen Dagblad

18 Jaarlijks persbericht..
‘Mannen zijn intelligenter dan vrouwen’. ..Haast verontschuldigend bevestigt organisatiepsycholoog en prof aan de Manchester University Paul Irwing de bevindingen die hij een paar jaar geleden al in ‘The British Journal of Psychology’ bekendmaakte met nieuwe onderzoeksresultaten. Samen met psycholoog en prof. Emeritus Richard Lynn…

19 Raven

20 Maar de volgende dag “koppen” we terecht..
‘Vrouwen zijn intelligenter dan mannen’.

21 't stond in de gazet.. Patroon: jongens (INF, REK, BP) -> visueler
vs. meisjes (CR, SUB, SV) -> sterkere aandacht

22 Cultuurverschillen in eigen onderzoek
VL - Ndl VL - Ndl - Australië VL – Turk/Marokko

23 Onderzoek bij allochtonen
50% studenten uit W-Vlaanderen 15 punten ≠ IQ-test = “Wit” instrument (cultuur- en SES-gevoelig & dus niet altijd “fair” instrument!!) Adapteer en.. je IQ stijgt gevoelig..: het belang van het meten van acculturatie (behoud van eigen cultuur & adaptatie aan “nieuwe”..)

24 Ruwe vergelijking

25 Als je IQ “fouten vrij” zou gemeten zijn..
Wat als het eerder hoog is.. En als het eerder laag is.. En als het gemiddeld is.. noodzakelijke voorwaarde in VL onderwijs.. Verschil tussen verstand hebben & het gebruiken…

26 IQ & onderwijsniveau

27 Intelligentie en persoonlijkheid
Onderzoek Schittekatte & Coetsier (Academia Press, 1999). Kwaliteit, profiel, doorstroming en uitval van eerstejaarsstudenten PPW aan de RUG Cognitieve maten, proefexamens, motivatie-verwachtingen, vooropleiding (wiskunde), persoonlijkheidskenmerken…

28 Wie ASO doet in Vl kan hoger onderwijs aan qua cognitieve inhoud..
Het is persoonlijkheid & motivatie die het verschil maken tussen slagen en niet-slagen!!! Introvert Consciëntieus & Neurotisch..

29 Afsluitende opmerkingen
Flynn-effect, versie IV van Wechsler instrumenten in zicht.. Oudste kind gemiddeld 3 IQ-punten hoger (meer input).. Verstand is als een spier.. maar met een bovengrens, auto & snelheid Overheid: protocollen VAPH, psychodiagnostische centrum,.. Gemiddelde leeftijd van een Ψ test in de praktijk > 20 jaar !! Mutualiteiten & terugbetaling.. Bij problemen steeds IQ-meting => schatting van de cognitieve mogelijkheden Iemand met IQ (gemeten voor de zomer, thuis, met rilatine, hertest…) en met schijn-wetenschappelijke test..!! “Dom om iemand dom te noemen..” (StuBru) Want..

30

31 Intelligentie meten De analytische component (IQ-test!!)
Logisch en abstract redenen, cognitieve vaardigheden om met nieuwigheden om te gaan De praktische component Goed of minder presteren in alledaagse situaties (koffer.. & vakman..) De emotionele en sociale component Beeld omgaan anderen en in allerhande sociale situaties (E-Q!!)

32 Relatie SES en andere variabelen
Spreidings- en maatschappelijk probleem Bij autochtonen: ouders SES, vooral VIQ Bij allochtonen: moeder SES, vooral TIQ Geslacht kinderen: nauwelijks effecten 2de –3de generatie: te weinig data


Download ppt "Dr. Mark Schittekatte F.P.P.W. 6 maart 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google