De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische classificatie Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (DSM) uitgegeven door American Psychiatric Association –Huidige versie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische classificatie Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (DSM) uitgegeven door American Psychiatric Association –Huidige versie:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Klinische classificatie Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (DSM) uitgegeven door American Psychiatric Association –Huidige versie: DSM-IV International Classification of Diseases (ICD) uitgegeven door World Health Organisation –Huidige versie: ICD-10

3 Mono-/polythetisch Monothetisch: Elk symptoom is decisief Polythetisch: Geen enkel symptoom is decisief

4 ADHD in de DSM DSM-III –ADD/H: 3 dimensies: aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit DSM-III-R –ADHD: 1 dimensie DSM-IV –ADHD: 2 dimensies, 3 subtypes –ADHD NOS

5 DSM-IV: criteria Aandachtstekort –slaagt er vaak niet in om aandacht te schenken aan details of maakt slordige fouten in schoolwerk, werk of andere activiteiten –heeft vaak moeite om de aandacht bij taken of spel te houden –lijkt vaak niet te luisteren wanneer hij/zij direct aangesproken wordt –volgt vaak aanwijzingen niet en slaagt er vaak niet in schoolwerk / karweitjes af te maken.

6 DSM-IV: criteria –heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten –vermijdt vaak, heeft vaak een afkeer van, of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige mentale inspanning vereisen (zoals schoolwerk of huiswerk) –raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden –wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels –is vaak vergeetachtig in dagelijkse bezigheden.

7 DSM-IV: criteria Hyperactiviteit / impulsiviteit –beweegt vaak onrustig met handen of voeten of wriemelt op zijn zitplaats –verlaat vaak zijn zitplaats in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat je blijft zitten –rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is –kan vaak moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteitenis vaak "in de weer" of "draaft maar door” – praat vaak aan één stuk door

8 DSM-IV: criteria –gooit het antwoord er vaak uit voordat de vragen zijn afgemaakt –kan vaak moeilijk zijn beurt afwachten –verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op

9 DSM-IV: 3 subtypes Overwegend onoplettend type Overwegend hyperactief-impulsief type Gecombineerde type

10 Specifieke leeftijdskenmerken 0-2overactiviteit prikkelbaarheid rusteloze slaappatronen korte volgbewegingen 2-6overactiviteit snelle afleidbaarheid beperkte aandachtspanne agressiviteit roekeloosheid

11 specifieke leeftijdskenmerken 6-12overactiviteit snelle afleidbaarheid beperkte aandachtspanne impulsiviteit secundaire problemen (o.m. sociale isolatie) >12 minder duidelijke kenmerken grote behoefte aan activiteit secundaire problemen >18j gebrekkige impulscontrole secundaire problemen

12 Bijkomende kenmerken Laag zelfbeeld Schools onderpresteren Lage frustratietolerantie Verwerping door leeftijdgenoten Woede-uitbarstingen Houterigheid …..

13 Comorbiditeit Oppositioneel opstandige gedragsstoornis Conduct disorder (anti-sociale gedragsstoornis) Stemmingsstoornissen Angststoornissen Leerstoornissen Communicatiestoornissen Gilles-de-la-Tourette

14 Prevalentie 3 tot 5 % van de kinderen 4 à 10 jongens / 1 meisje

15 Onderscheid Situationele ADHD Pervasieve ADHD

16 Differentiaaldiagnose Normale variatie Mentale retardatie Hoogbegaafdheid Oppositioneel gedrag Pervasieve ontwikkelingsstoornis Psychose

17 Historiek en huidige opvattingen Minimal Brain Damage Minimal Brain Dysfunction Hyperkinetic Reactions of Childhood Attention Deficit Disorder Attention Deficit Hyperactivity Disorder

18 Theorievorming Aandachtsprobleem? Impulsiviteitsprobleem? Hyperactiviteitsprobleem? Motivationeel probleem? Uitstel-aversie probleem?

19 Eerste contact Ouders –Concretisering –Problemen in de ontwikkelingsgeschiedenis Informatie over het kind Ouder-kindrelatie Opvattingen over opvoeding Stress in het gezin Kinderen –Problematisering –Probleemoplossingsvaardigheden

20 Onderzoek Intelligentie-onderzoek (WISC-R) Neurologisch onderzoek door arts Neuropsychologisch onderzoek –Aandacht en concentratie Bourdon-Vos D2 Continuous Performance Test –Geheugen en leerbaarheid 15 woorden van Rey Complexe figuur van Rey

21 –Impulsiviteit, planning Matching Familiar Figures Test Wisconsin Card Sorting Test Stroop kleur woordentest Vragenlijsten –Conners Rating Scale Verkorte ouderversie: 62 items Leerkrachtversie: 39 items –Child Behaviour Checklist Gedragsproblemen: 118 items Sociale competentie: 20 items

22 –Teacher Report form Gedragsproblemen: 120 items –Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij kinderen (corrigeer in syllabus!!) 42 items over gedrags- en aandachtsmoeilijkheden Enige met Vlaamse normen

23 Onderzoek Vergeet, zo mogelijk, ook deobservaties niet !!!

24 Interventie Medicatie Interventies gericht op het kind –Cognitieve interventies –Bevorderen van sociale competentie Interventies met of door de leerkracht –Overbrengen van kennis –Algemene principes –Gedragsveranderende technieken voor mediatoren –De klassituatie

25 Medicatie Stimulantia vb.: –Rilatine (methylfenidaat) –Dexedrine (d-amfetamine) Clonidine vb.: –Dixarit Tricyclische antidepressiva vb.: –Tofranil (imipramine) –Pertrofan (desimipramine)

26 Medicatie: beperkingen Niet voor alle kinderen effectief (70 à 80 %) Korte termijn oplossing die ouders niets leert Bijwerkingen Negatieve houding tegenover chronisch gebruik Ook het kind leert niets

27 Kindgerichte interventies Cognitieve interventies –Uitleggen wat ADHD is –Zelfcontrolestrategieën Zelfregistratie en zelfevaluatie Zelfinstructie Problemsolving

28 Zelfinstructie 5 stappen: –Cognitieve modeling –Overte, externe sturing –Uitwendige zelfsturing –Vervaagde uitwendige zelfsturing –Innerlijke spraak

29 Bevorderen van sociale competentie Sociale probleemoplossing –Probleemgevoeligheid –Probleemdefiniëring of - localisering –Genereren van alternatieven –Argumentatie en keuze Consequentieel denken Middel-doel denken –Uitvoering –Verificatie of toetsing

30 Bevorderen van sociale competentie Sociale vaardigheidstraining –Initiatievaardigheden –Conversatievaardigheden –Woedecontrole

31 Interventies met en door de leerkracht Overbrengen van kennis aan de leerkracht –Biologisch bepaald –Niet te “genezen” ontwikkelingstekort –Impact op functioneren op school –belang van interventie op school Algemene principes –Regels en instructies Duidelijk en kort (individueel) Herhalen Positieve formulering

32 Interventies met en door de leerkracht –Leren structureren Opsplitsen in deeltaken Regelmatig bekrachtigen –Transities Pauze tussen activiteiten Anticiperen op transities Bekrachtiging voor goed gedrag –Consistente routine –Preventieve strategieën Vb inlichten van leerkracht volgende leerjaar

33 Gedragsveranderende technieken Positieve consequenties –Positieve aandacht –Variabele beloningen –Token economy systemen –Inbouwen van succes Negatieve consequenties –Negeren –Berispingen –Respons kost

34 Gedragsveranderende technieken –Time-out –Straf –Overcorrectie Negatieve en positieve consequenties –Negeren van ongewenst gedrag –Belonen van gewenst gedrag

35 Klassituatie Dicht bij de leerkracht Afgescheiden van andere kinderen Geregeld wisselen van plaatsen Schoolse activiteiten in de voormiddag Voldoende variatie Korte huiswerkopdrachten Bevorderen van actieve deelname aan groepslessen


Download ppt "Klinische classificatie Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (DSM) uitgegeven door American Psychiatric Association –Huidige versie:"

Verwante presentaties


Ads door Google