De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent

2 Testpracticum PPW Testklas (casussen, testmanagers) –Tijdschrift Klinische Psychologie nr 1, 2, 3 in 2001 Website Weg Wijzer Psychodiagnostiek Testotheek Wetenschappelijk Onderzoek (DST, DAT, 16PF,…) Website

3 Website Testpracticum http://allserv.rug.ac.be/~mcovents/Testpracticum/

4 Structuur kennismaking WISC-III Waarom een WISC-III NL ? Ontwikkeling van de WISC-III NL Wat is er veranderd tov. de WISC-R? Ervaren van enkele nieuwe elementen PAUZE met expositie nieuw materiaal Normeringsonderzoek Betrouwbaarheid en validiteit Scoren en interpreteren Vragenronde

5 Waarom een WISC-III NL ? Actualiseren van de normen WISC-R = 1986 (1980) Flynn-effect Laatste in Europa Inhoud van subtesten en scoringsregels actualiseren Nieuwe subtest – factorstructuren -> Samenwerking Vlaanderen - Nederland

6 Samenwerking Dienstencentrum NIP (COTAN) (Kort, Compaan, Bleichrodt, Resing & Dekker) Psychological Corporation / Boom / niet Swets Zomer 2000 => Pasen 2002

7 Ontwikkeling WISC-III Vooronderzoek (jan.- febr. 2001) Uitgebreide experimentele versie van 5 verbale subtests bij 500 kinderen (IN, OV, RE, WO, BG)  Steekproef: –250 Vlaanderen, 250 Nederland –Geslacht, regio, onderwijsnet, urbanisatiegraad  Nieuwe items (Europa, experten, creativiteit)  Aangepaste items (frank, waarde-oordeel)  Oude items

8 Doel vooronderzoek: Vlaanderen – Nederland: één norm Moeilijkheidsgraad, betrouwbare subtests Vloer- en plafondeffecten Begin-en afbreek- en omkeerregels bepalen Eindproduct: de WISC-III NL Veranderingen tov WISC-R (bijna 60%, volgorde subtests)

9 Veranderingen tov WISC-R

10 Overzicht per subtest: Onvolledige Tekeningen Helft WISC-R overgenomen –Vb. gaatjes in riem 16 nieuwe items, totaal 30 items –Vb. vis Lay-out aangepast: attractiever

11 Voorbeeld “oud” item (Gaatjes in riem invoegen)

12 Voorbeeld nieuw item

13 Overzicht per subtest: Informatie 9 items WISC-R overgenomen –Vb. Noem de vier jaargetijden 22 nieuwe items –Vb. Waaruit bestaat water? Meer items in begin en op einde (vloer-en plafondeffecten)

14 Overzicht per subtest: Substitutie Test is verlengd Deel A: 14 aangevuld Deel B: 26 items aangevuld

15 Overzicht per subtest: Overeenkomsten 11 items overgenomen uit WISC-R –Vb. Piano – gitaar 8 nieuwe items –Vb. IJs en stoom 2 items aangepast (geactualiseerd)

16 Overzicht per subtest: Plaatjes Ordenen 5 items WISC-R –Vb. Boot 8 nieuwe items –Vb. Schaduw op huis 1 item aangepast –Vb. Bank op hoofd: verontschuldiging ipv gevecht (illustratie)

17 Voorbeeld nieuw item (invoegen schaduwen op huis)

18 Voorbeeld oud item (verhaaltje met bank invoegen)

19 Voorbeeld aangepast item

20 Overzicht per subtest: Rekenen 3 items uit WISC-R –Vb. Bomen tellen 8 gewijzigd –Vb. Franken en guldens worden potloden, koekjes, appels. 15 nieuwe items –Vb. ijsjes

21 Voorbeeld nieuw item

22 Overzicht per subtest: Blokpatronen 8 items WISC-R 4 nieuwe items

23 Voorbeeld nieuw item

24 Overzicht per subtest: Woordkennis (voorheen Woordenschat) 6 items uit WISC-R –Vb. paraplu, diamant, besmettelijk 27 nieuwe items –Vb. dief, organiseren, transparant

25 Overzicht per subtest: Figuur Leggen 4 items WISC-R –Molen en telefoon weggevallen 1 nieuw item –Bal

26 Nieuw item

27 Overzicht per subtest: Begrijpen 7 items WISC-R –Vb. Snoepen slecht 1 item aangepast –Bibliotheek => museum 11 nieuwe items –Vb. Voordelen email

28 Overzicht per subtest: Cijferreeksen (aanvullende test) 3 extra beurten: wegens plafondeffect

29 Overzicht per subtest: Doolhoven (aanvullende test) 6 items WISC-R 2 licht gewijzigd 2 nieuwe items

30 Symbolen Vergelijken (optionele subtest) Nieuwe subtest Snelheidsinstructie (2 minuten) Deel A: tot 8 jaar Deel B: vanaf 8 jaar Levert nieuwe factorstructuur op (zie verder)

31 Symbolen vergelijken (6-7 jaar)

32 Symbolen vergelijken (8-16 jaar)

33 Verkennen WISC-III NL Tijd voor actie!! De oplossingen: Spaken, baleinen 180-240 km. Verlaten gebieden met extreme temperaturen 4 - 2 - 1 - 3 48 Voorstel tot wijziging wetsontwerp Telecommunicatie, wetenschappelijke of spionage- doeleinden

34 Normering WISC-III NL Afname bij 1229, 6-16 jarigen –Representatieve steekproef Geslacht, regio, schooltype, urbanisatie, 29 scholen –Opgeleide testleiders – rol CLB Normen ontwikkelen

35

36 Betrouwbaarheid WISC-III NL Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid om scoring goed te krijgen Tabel homogeniteitscoëfficiënten

37 Homogeniteitscoëfficiënten

38 Validiteit WISC-III NL Factor-analyse: nieuwe derde factor! –Verbaal Begrip (- RE) –Perceptuele organisatie (- SU) –‘Vrijheid van afleidbaarheid’ ( RE + SU + CR) verdwenen –Nieuwe factor: ‘Verwerkingssnelheid’ (SU + SV) Schoolprestaties: significante samenhang met IQ + Tabel gemiddelde moeilijkheidsgraad

39 Horn & Cattell (1966): Theory of Crystallized Intelligence (reproductieve intelligentie) Kennis mbt problemen oplossen en feitenkennis opgedaan op school en door cultuur. WISC-III Factor Verbaal Vermogen (Infomatie, Overeenkomsten, Woordkennis, Begrijpen ) Fluid Intelligence (inventieve intelligentie) Mogelijkheid om nieuwe problemen op te lossen, los van schoolse opleiding of cultuur. WISC-III Factor Perceptuele Organisatie (Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen, Blokpatronen, Figuur Leggen)

40 Correlaties IQ –schoolresultaten (N=203)

41 Gemiddelde moeilijkheidsgraad

42 Psychometrisch vervolgonderzoek Uitgebreider psychotechnisch rapport volgt –Test-hertest (stabiliteit) –Extra-validering SON-R / RAKIT –Specifieke groepen Artikel Schittekatte (2000): Het hertesten van intelligentie bij kinderen: een literatuurstudie. Significant, op internet gepubliceerd http://users.skynet.be/vsig –stijging bij hertest vooral PIQ –advies minstens één jaar, bij voorkeur twee jaar te wachten voor het hertesten met eenzelfde test

43 IQ & onderwijsniveau

44 Scoren en interpretatie Vergelijking normen, UK en Franse-versie Flynn-effecten: IQ-daling meer aan uiteinden dan in midden (Wechsler, 1991) + geef ons uw hertest-data, aub Kwalitatieve beschrijving COTAN (Tabel Resing)

45 Kwalitatieve beschrijvingen van de WISC III NL IQ scores* IQClassificatie Theoretische normaal curve Hoger dan 130 Zeer begaafd2.1 121-130Begaafd6.4 111-120Boven gemiddelde15.7 90-110Gemiddeld51.6 80-89Beneden gemiddeld15.7 70-79Laag begaafd/moeilijk lerend6.4 69-50Licht zwakzinnig/lichte verstandelijke beperking 35-49Matig zwakzinnig/matig verstandelijke beperking 20-34Ernstig zwakzinnig/ernstige verstandelijke beperking2.1 <20Diep zwakzinnig/diepe verstandelijke beperking * gebaseerd op Resing, W. & Blok, J. De wenselijkheid van een éénduidig classificatiesysteem van intelligentiescores. De Psycholoog 37, 5 2002

46 WISC-III praktisch Kwalificaties voor gebruik Uitgeverij BOOM, + 995 €

47 Veel gestelde vragen

48 Veel gestelde vragen II

49 Dyslexia Screening Test Psychological Corporation Eerste screening dyslexie Eind juli 2002: einde onderzoek Rond oktober 2002: test op de markt

50

51


Download ppt "De Nederlandstalige WISC-III Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google