De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandstalige WISC-III

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandstalige WISC-III"— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandstalige WISC-III
Dr. Mark Schittekatte Lic. Griet Vermeir Testpracticum PPW (BFP,VVSP,VFD,BVP) Universiteit Gent

2 Testpracticum PPW Testklas (casussen, testmanagers) Testotheek
Tijdschrift Klinische Psychologie nr 1, 2, 3 in 2001 Website Weg Wijzer Psychodiagnostiek Testotheek Wetenschappelijk Onderzoek (DST, DAT, 16PF,…) Website

3 Website Testpracticum

4 Structuur kennismaking WISC-III
Waarom een WISC-IIINL? Ontwikkeling van de WISC-IIINL Wat is er veranderd tov. de WISC-R? Ervaren van enkele nieuwe elementen PAUZE met expositie nieuw materiaal Normeringsonderzoek Betrouwbaarheid en validiteit Scoren en interpreteren Vragenronde

5 Waarom een WISC-IIINL ? Actualiseren van de normen
WISC-R = 1986 (1980) Flynn-effect Laatste in Europa Inhoud van subtesten en scoringsregels actualiseren Nieuwe subtest – factorstructuren -> Samenwerking Vlaanderen - Nederland

6 Samenwerking Dienstencentrum NIP (COTAN) Zomer 2000 => Pasen 2002
(Kort, Compaan, Bleichrodt, Resing & Dekker) Psychological Corporation / Boom / niet Swets Zomer 2000 => Pasen 2002

7 Ontwikkeling WISC-III
Vooronderzoek (jan.- febr. 2001) Uitgebreide experimentele versie van 5 verbale subtests bij 500 kinderen (IN, OV, RE, WO, BG) Steekproef: 250 Vlaanderen, 250 Nederland Geslacht, regio, onderwijsnet, urbanisatiegraad Nieuwe items (Europa, experten, creativiteit) Aangepaste items (frank, waarde-oordeel) Oude items

8 Eindproduct: de WISC-IIINL Veranderingen tov WISC-R
Doel vooronderzoek: Vlaanderen – Nederland: één norm Moeilijkheidsgraad, betrouwbare subtests Vloer- en plafondeffecten Begin-en afbreek- en omkeerregels bepalen Eindproduct: de WISC-IIINL Veranderingen tov WISC-R (bijna 60%, volgorde subtests)

9 Veranderingen tov WISC-R

10 Overzicht per subtest: Onvolledige Tekeningen
Helft WISC-R overgenomen Vb. gaatjes in riem 16 nieuwe items, totaal 30 items Vb. vis Lay-out aangepast: attractiever

11 (Gaatjes in riem invoegen)
Voorbeeld “oud” item (Gaatjes in riem invoegen)

12 Voorbeeld nieuw item

13 Overzicht per subtest: Informatie
9 items WISC-R overgenomen Vb. Noem de vier jaargetijden 22 nieuwe items Vb. Waaruit bestaat water? Meer items in begin en op einde (vloer-en plafondeffecten)

14 Overzicht per subtest: Substitutie
Test is verlengd Deel A: 14 aangevuld Deel B: 26 items aangevuld

15 Overzicht per subtest: Overeenkomsten
11 items overgenomen uit WISC-R Vb. Piano – gitaar 8 nieuwe items Vb. IJs en stoom 2 items aangepast (geactualiseerd)

16 Overzicht per subtest: Plaatjes Ordenen
5 items WISC-R Vb. Boot 8 nieuwe items Vb. Schaduw op huis 1 item aangepast Vb. Bank op hoofd: verontschuldiging ipv gevecht (illustratie)

17 (invoegen schaduwen op huis)
Voorbeeld nieuw item (invoegen schaduwen op huis)

18 (verhaaltje met bank invoegen)
Voorbeeld oud item (verhaaltje met bank invoegen)

19 Voorbeeld aangepast item

20 Overzicht per subtest: Rekenen
3 items uit WISC-R Vb. Bomen tellen 8 gewijzigd Vb. Franken en guldens worden potloden, koekjes, appels. 15 nieuwe items Vb. ijsjes

21 Voorbeeld nieuw item

22 Overzicht per subtest: Blokpatronen
8 items WISC-R 4 nieuwe items

23 Voorbeeld nieuw item

24 Overzicht per subtest: Woordkennis (voorheen Woordenschat)
6 items uit WISC-R Vb. paraplu, diamant, besmettelijk 27 nieuwe items Vb. dief, organiseren, transparant

25 Overzicht per subtest: Figuur Leggen
4 items WISC-R Molen en telefoon weggevallen 1 nieuw item Bal

26 Nieuw item

27 Overzicht per subtest: Begrijpen
7 items WISC-R Vb. Snoepen slecht 1 item aangepast Bibliotheek => museum 11 nieuwe items Vb. Voordelen

28 Overzicht per subtest: Cijferreeksen (aanvullende test)
3 extra beurten: wegens plafondeffect

29 Overzicht per subtest: Doolhoven (aanvullende test)
6 items WISC-R 2 licht gewijzigd 2 nieuwe items

30 Symbolen Vergelijken (optionele subtest)
Nieuwe subtest Snelheidsinstructie (2 minuten) Deel A: tot 8 jaar Deel B: vanaf 8 jaar Levert nieuwe factorstructuur op (zie verder)

31 Symbolen vergelijken (6-7 jaar)

32 Symbolen vergelijken (8-16 jaar)

33 Verkennen WISC-IIINL Tijd voor actie!! De oplossingen:
Spaken, baleinen km. Verlaten gebieden met extreme temperaturen 48 Voorstel tot wijziging wetsontwerp Telecommunicatie, wetenschappelijke of spionage-doeleinden

34 Normering WISC-IIINL Afname bij 1229, 6-16 jarigen Normen ontwikkelen
Representatieve steekproef Geslacht, regio, schooltype, urbanisatie, 29 scholen Opgeleide testleiders – rol CLB Normen ontwikkelen

35

36 Betrouwbaarheid WISC-IIINL
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid om scoring goed te krijgen Tabel homogeniteitscoëfficiënten

37 Homogeniteitscoëfficiënten

38 Validiteit WISC-IIINL
Factor-analyse: nieuwe derde factor! Verbaal Begrip (- RE) Perceptuele organisatie (- SU) ‘Vrijheid van afleidbaarheid’ (RE + SU + CR) verdwenen Nieuwe factor: ‘Verwerkingssnelheid’ (SU + SV) Schoolprestaties: significante samenhang met IQ + Tabel gemiddelde moeilijkheidsgraad

39 Horn & Cattell (1966): Theory of
Crystallized Intelligence (reproductieve intelligentie) Kennis mbt problemen oplossen en feitenkennis opgedaan op school en door cultuur. WISC-III Factor Verbaal Vermogen (Infomatie, Overeenkomsten, Woordkennis, Begrijpen ) Fluid Intelligence (inventieve intelligentie) Mogelijkheid om nieuwe problemen op te lossen, los van schoolse opleiding of cultuur. WISC-III Factor Perceptuele Organisatie (Onvolledige Tekeningen, Plaatjes Ordenen, Blokpatronen, Figuur Leggen)

40 Correlaties IQ –schoolresultaten (N=203)

41 Gemiddelde moeilijkheidsgraad

42 Psychometrisch vervolgonderzoek
Uitgebreider psychotechnisch rapport volgt Test-hertest (stabiliteit) Extra-validering SON-R / RAKIT Specifieke groepen Artikel Schittekatte (2000): Het hertesten van intelligentie bij kinderen: een literatuurstudie. Significant, op internet gepubliceerd stijging bij hertest vooral PIQ advies minstens één jaar, bij voorkeur twee jaar te wachten voor het hertesten met eenzelfde test

43 IQ & onderwijsniveau

44 Scoren en interpretatie
Vergelijking normen, UK en Franse-versie Flynn-effecten: IQ-daling meer aan uiteinden dan in midden (Wechsler, 1991) + geef ons uw hertest-data, aub Kwalitatieve beschrijving COTAN (Tabel Resing)

45 Kwalitatieve beschrijvingen van de WISC IIINL IQ scores*
IQ Classificatie Theoretische normaal curve Hoger dan Zeer begaafd Begaafd Boven gemiddelde Gemiddeld Beneden gemiddeld Laag begaafd/moeilijk lerend Licht zwakzinnig/lichte verstandelijke beperking Matig zwakzinnig/matig verstandelijke beperking Ernstig zwakzinnig/ernstige verstandelijke beperking 2.1 <20 Diep zwakzinnig/diepe verstandelijke beperking * gebaseerd op Resing, W. & Blok, J. De wenselijkheid van een éénduidig classificatiesysteem van intelligentiescores. De Psycholoog 37,

46 WISC-III praktisch Kwalificaties voor gebruik Uitgeverij BOOM, €

47 Veel gestelde vragen

48 Veel gestelde vragen II

49 Dyslexia Screening Test
Psychological Corporation Eerste screening dyslexie Eind juli 2002: einde onderzoek Rond oktober 2002: test op de markt

50

51


Download ppt "De Nederlandstalige WISC-III"

Verwante presentaties


Ads door Google