De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakoverschrijdend project: de kernuitstap Bart Bogaerts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakoverschrijdend project: de kernuitstap Bart Bogaerts."— Transcript van de presentatie:

1 Vakoverschrijdend project: de kernuitstap Bart Bogaerts

2 2 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

3 3 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

4 Onderzoeksthema De kernuitstap Bij uitbreiding: kernenergie Actueel Maatschappelijk relevant 4

5 5 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

6 Vrije Ruimte / leerjaar / pool Vrije Ruimte 3 e graad ASO Pool wetenschappen 6

7 7 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

8 Samenwerking Mogelijkheid tot samenwerking met leerkracht informatica  Maken/geven van een goede ppt presentatie  Efficiënt en kritisch omgaan met informatie van het internet  Zoeken op internet 8

9 9 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

10 Fasen van het project (1) Formuleren van onderzoeksprobleem en opstellen van onderzoeksplan  Doelstellingen: welke onderzoeksvragen + onderzoeksplan  Werkvormen: zelfwerkzaamheid, brainstormsessie  Did. hulpm.: geen  1 lestijd 10

11 Fasen van het project (2) Verzamelen van info  Doelstellingen: duidelijk formuleren onderzoeksvraag + bronnen op systematische manier bijhouden  Werkvormen: zelfwerkzaamheid  Did. hulpm.: internet, boeken, docu’s, …  2 lestijden 11

12 Fasen van het project (3) Ordenen en verwerken van info  Doelstellingen: bestuderen gevonden info + onderscheid tussen bruikbaar / niet bruikbaar  Werkvormen: zelfwerkzaamheid  Did. hulpm.: pc, internet, …  2 lestijden 12

13 Fasen van het project (4) Formuleren conclusies + rapporten resultaten  Doelstellingen: onderzoeksvragen zijn beantwoord --> conclusies + schriftelijk verslag  Werkvormen: zelfwerkzaamheid  Did. hulpm.: pc  2 lestijden, thuis 13

14 Fasen van het project (5) Presenteren van het project  Doelstellingen: mondelinge ppt presentatie van onderzoeksresultaten  Werkvormen: presentatie  Did. hulpm.: pc, projector  1 lestijd 14

15 Fasen van het project (6) Evalueren van onderzoeksproces en resultaten  Doelstellingen: zichzelf, groepsleden en andere lln. evalueren  Werkvormen: evaluatie  Did. hulpm.: evaluatieformulieren  1 lestijd 15

16 16 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

17 Evaluatievormen Lln. worden beoordeel op:  schriftelijk verslag (leerkr.)  mondeling presentatie (leerkr. + medelln.)  wijze waarop de lln. gefunctioneerd heeft, dmv. attitudelijst (leerk. + groepsleden + leerling) 17

18 18 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

19 Meerwaarde Werken aan VOET Lln. leren:  zelf info te verwerven/verwerken, problemen op te lossen  het leerproces zelf in handen te nemen, leraar als coach  leerervaring in vraag te stellen  kritisch om te gaan met informatie  eigen onderbouwd standpunt innemen 19

20 20 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

21 Onderzoeksvragen (1) Aandeel kernenergie in totale energie- en/of elektriciteitsproductie?  België: 25% vd energie en 60% vd elektriciteit  Wereld: 6% vd energie en 15 vd elektriciteit 21

22 Onderzoeksvragen (2) Externe kosten groene stroom vs kernenergie  Men zegt: kernenergie niet CO2-neutraal  Echter windmolens, zonnecellen e.d. ook niet  Emissies vgl. (of zelfs minder) met deze van hernieuwbare energiebronnen 22

23 Onderzoeksvragen (3) 23 Figuur 1: Emissies geproduceerd door 1 kilowattuur elektriciteit gebaseerd op levenscyclusanalyse

24 Onderzoeksvragen (4) Aandeel en potentieel groene energie in totale energieproductie  Hernieuwbare energiebronnen bijna volledig afwezig  2007: 2,7%  Streefdoel 2010: 6%  Potentieel: ts. de 6% en de 20%  Bij kernuitstap: > 50% van onze elektriciteitsvoorziening valt weg 24

25 Onderzoeksvragen (5) 25 Figuur 2: Primaire brandstofmix in België (2005) in de globale energievoorziening (links; deel a) en in elektriciteitsopwekking (rechts, deel b) (bron: Commission Energy 2030, p 43)

26 Onderzoeksvragen (6) Verschillende argumenten pro/contra kernenergie  Lln. zoeken meer info op over deze argumenten om zelf oordeel te kunnen vellen 26

27 Onderzoeksvragen (7) Kernafval is groot probleem waar nog geen oplossing voor is  Zeer veel energie uit zeer kleine hoeveelheid brandstof  Beperkt afvalvolume, veilig en afgescheiden opgeslagen  Nog op zoek nr. beste technologische oplossing permanente berging 27

28 Onderzoeksvragen (8) Kernenergie is vervuilend  Cijfers site MIRA  Vloeibare lozingen fractie van vergunde limieten  Lozingen in lucht zeer sterk gedaald 28

29 Onderzoeksvragen (9) Kernenergie is gevaarlijk  Slechts 2 ernstige ongelukken  Permanente controle FNAC  Elke 10j globale veiligheidsevaluatie  Ook bij andere energievormen: dambreuken, gasramp in Gellingen, … 29

30 Onderzoeksvragen (10) Kernenergie leidt tot verspreiding kernwapens  Nood aan non-proliferatieverdrag  Permanente controle door IAEA  Landen überhaupt tegen te houden?  Denk aan genetische manipulatie of nanotechnologie 30

31 Onderzoeksvragen (11) Uranium is ook een fossiele brandstof en dus eindig  Huidig consumptieniv.: reserves voor nog 70j  Prijs grondstof heeft vrij weinig invloed op uiteindelijke prijs  Moeilijker ontginbaar uranium: voorraden x 10  Eventueel gedestilleerd uit zeewater -> onbeperkt  Nieuwe reactoren 31

32 32 Inhoud Voorbereiding  Onderzoeksthema  Vrije Ruimte / leerjaar / pool  Samenwerking  Fasen van het project  Evaluatievormen  Meerwaarde Project  Onderzoeksvragen  Links

33 Links Aardrijkskunde: energiebronnen en grondstoffen, milieu Fysica: kernfysica 33

34 34 Vragen?


Download ppt "Vakoverschrijdend project: de kernuitstap Bart Bogaerts."

Verwante presentaties


Ads door Google