De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B EROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN 1 Isabelle Van der Straete Johan Put Els De Meyer - 1 Ba SW AO 1 1. Van der.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B EROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN 1 Isabelle Van der Straete Johan Put Els De Meyer - 1 Ba SW AO 1 1. Van der."— Transcript van de presentatie:

1 B EROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN 1 Isabelle Van der Straete Johan Put Els De Meyer - 1 Ba SW AO 1 1. Van der Straete, I. & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening (pp.197-205). Brugge: die Keure

2 J URIDISCHE CONTEXT GEZONDHEIDSZORG Wet Verwerking Persoonsgegevens (art.10) Wet Patiëntenrechten (art.9§2) ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN Wet Openbaarheid Bestuur (art.4) Decreet Openbaarheid Bestuur (art.13) WELZIJNSREGLEMENTERING Besluit Comités Bijzondere Jeugdzorg (art.40§3) Adoptiedecreet (art.26) Besluit CLB-dossier (art.7) Decreet Rechtspositie Minderjarige (art.22) 2 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://dasilvasweblog.wordpress.com/tag/dimence//

3 1. S TAAT HET BEROEPSGEHEIM HET TOEGANGSRECHT VAN DE CLIËNT IN DE WEG ? 2. W ELKE MET HET BEROEPSGEHEIM VERWANTE PROBLEMEN KUNNEN ZICH STELLEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS ? 3 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://www.pastoralezorg.be/612

4 1.S TAAT HET BEROEPSGEHEIM HET TOEGANGSRECHT VAN DE CLIËNT IN DE WEG ? 1. Terminologie toegangsrecht: elke vorm van kennisname van het dossier door: - volledige of gedeeltelijke inzage - rapportage - gesprek inzage: - het daadwerkelijk inkijken van een document of het aflezen van een computerscherm - het is een welbepaalde uitvoeringsmodaliteit van het recht op toegang. 4 Els De Meyer - 1 Ba SW AO

5 1.S TAAT HET BEROEPSGEHEIM HET TOEGANGSRECHT VAN DE CLIËNT IN DE WEG ? 2.Finaliteit van het recht op toegang - enkel door behoefte aan informatie van cliënt? MOET CLIËNTENRECHT ZIJN ! - betere rechtsbescherming preventief: omzichtiger en meer doordacht te werk gaan met dossiers curatief: conflicten vermijden - meer participatie en inspraak in de hulpverlening van de cliënt - instrument van privacybescherming 5 Els De Meyer - 1 Ba SW AO

6 2.W ELKE MET HET BEROEPSGEHEIM VERWANTE PROBLEMEN KUNNEN ZICH STELLEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS ? 1.Recht op toegang en het beroepsgeheim Het beroepsgeheim van de hulpverlener kan nooit worden gebruikt om aan de cliënt de toegang tot de informatie te ontzeggen die op hem betrekking heeft. Arrest door Raad van State van 14 september 2004, nr. 134, 863. 6 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://www.medicalfacts.nl/2012/02/19/beroepsgeheim- oostenrijk-heeft-mogelijk-ook-betrekking-op-tulleken/

7 2.W ELKE MET HET BEROEPSGEHEIM VERWANTE PROBLEMEN KUNNEN ZICH STELLEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS ? 2.Recht op toegang en contextuele gegevens Juridische problematiek: toegang beroepsgeheim Toegang tot bepaalde informatie kan worden geweigerd: enkel toegang tot gegevens die de persoon zelf betreffen. Oplossing: verschil maken in toegangsmodaliteit - gedeeltelijke inzage - rapportage - gesprek maar: contextuele gegevens: bepaalde gegevens hebben betrekking op cliënt zelf en op het cliëntsysteem dus: enkel inzage in gegevens die cliënt zelf én de naasten betreft, niet enkel van derden wetgeving? Decreet: Rechtspositie Minderjarige (art. 22§4) 7 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://www.standaardb oekhandel.be/seo/nl/boe ken/boeken_mensmaat schappij_socialewetens chappen/978903138110 4/Karlan+Ieperen- Schelhaas/Contextuele +hulpverlening

8 2.W ELKE MET HET BEROEPSGEHEIM VERWANTE PROBLEMEN KUNNEN ZICH STELLEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS ? 3.Recht op toegang en vermelding “vertrouwelijk” “strikt vertrouwelijk” “confidentieel” “stuk niet mee te delen aan cliënt” - op vraag van cliënt - gevoelige, pijnlijke, schokkende gegevens - denkpistes, visies van de hulpverlener 8 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://www.omroepwest.nl/nieuws/minister-bekijkt-heiligheid- medisch-beroepsgeheim http://www.beerden.be/nl/deontologie.ht m

9 2.W ELKE MET HET BEROEPSGEHEIM VERWANTE PROBLEMEN KUNNEN ZICH STELLEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS ? Medisch dossier: alle medische gegevens, ook vertrouwelijke, moeten aanwezig zijn Advies Nationale Raad van de Orde van Geneesheren 5februari 2005. - behoedzaam omgaan met gegevens - arts beslist over inzage of niet-inzage melding “niet meedelen aan de patiënt” “therapeutische exceptie” 9 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx? artikelid=HC3CLT9U

10 2.W ELKE MET HET BEROEPSGEHEIM VERWANTE PROBLEMEN KUNNEN ZICH STELLEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS ? Welzijnssector: “sociaal dossier”: dossier met hulpverleningsgegevens - Relevantie van inhoud voor concrete hulpverleningscasus Proportionaliteitsbeginsel (Wet Verwerking Persoonsgegevens) - Alle medische gegevens (apart bijgehouden) Jeugdhulpvoorzieningen (Decreet Rechtspositie Minderjarigen art. 22) - Agogische exceptie - Vertrouwelijkheidsuitzondering Centra voor Algemeen Welzijnswerk (Wet Verwerking Persoonsgegevens) 10 Els De Meyer - 1 Ba SW AO http://www.vclb- koepel.be/printfriendly.p hp?v=144&naam=VCLB %2520vzw&ID=32091&n ewsID=


Download ppt "B EROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN 1 Isabelle Van der Straete Johan Put Els De Meyer - 1 Ba SW AO 1 1. Van der."

Verwante presentaties


Ads door Google