De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel 29 april 2008 Electronic Nursing Record Communication (ENRC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel 29 april 2008 Electronic Nursing Record Communication (ENRC)"— Transcript van de presentatie:

1 Brussel 29 april 2008 Telematics@health-care.be Electronic Nursing Record Communication (ENRC)

2 Brussel 29 april 2008 Electronic Nursing Records Communication Werkgroep ISV NVKVV Edouard Danneels en Sabine Hans (fr) ENRC- Project

3 Brussel 29 april 2008 Uitgangspunt onderzoek Behoefte vanuit de overheid om elektronische boodschappen te versturen tussen <> VPK actoren bij opname en ontslag Vertrekkende vanuit de opdracht van ISV –= pleitbezorger van de eindgebruiker –= onderzoek vanuit de praktijk, voor de praktijk Doelstelling: elektronische uitwisselingsset ! Abstractie van reglementering (vb wet Besch Pers. Levenssfeer,…) => rol overheid + commissie van standaarden

4 Brussel 29 april 2008 Historiek 1999-2002:ENRC Project 1 conceptuele fase Project 2 opzet dataset + validering (labo) 2003:Pilootstudie (in vivo) Ontwikkelen lessenpakket 2004-…:Technische vertaling Aanpassing reglementering...

5 Brussel 29 april 2008 Project 1 Minimale uitwisselingsset: Vertrekbasis: 3 soorten data: 1.Administratieve data 2.Medische data 3.Verpleegkundige data Totaal 90 data-elementen Vanuit vraag: welke info heb je als VPK nodig bij een opname P?

6 Brussel 29 april 2008 Voorbeeld : administratieve gegevens uit vorig onderzoek

7 Brussel 29 april 2008 Onderzoek 2: ENRC Formaliseren van de dataset tot ENRC in 3 Fasen: De dataset bekomen uit 1ste onderzoek 1.Aanvullen met ontbrekende data-elementen 2.Toetsen aan bestaande registratie-instrumenten (bvb.: MVG, Katz, MPG) en BIO-med 3.Inhoudelijke validiteit nagaan

8 Brussel 29 april 2008 Aanvullen data-elementen MPG Voorbeeld: aard ontslag

9 Brussel 29 april 2008 Aanvullen data-elementen ADL Voorbeeld : Wassen - kleden -...

10 Brussel 29 april 2008 Aanvullen data-elementen MVG –Items uit MVG zijn niet geïntegreerd in de lijst –MVG is een registratie van verpleegkundige activiteiten over een bepaalde periode.

11 Brussel 29 april 2008 Aanvullen data-elementen (vervolg) Voorbeelden : waarde- en levensovertuigingen Zelfbeleving

12 Brussel 29 april 2008 M.a.w. Vanuit hetgeen inhoudelijk als informatiebehoefte werd geformuleerd => vergelijken met bestaande registratie- instrumenten Doel hergebruiken van bestaande schalen, zodat slecht 1 maal moet geregistreerd worden

13 Brussel 29 april 2008 ENRC - Fase 2 Compatibiliteitstest Biomed Zorgverlening van de patiënt op een tijdsas

14 Brussel 29 april 2008 Inhoudelijke validiteit Definitie: –Is de inhoud representatief? –Volledig en goed beeld van de realiteit? –Werd er niets vergeten? Methode: –Kwalitatief oordeel door experten Context: uitwisseling van VPK-gegevens tussen settings bij verwijzing patiënt

15 Brussel 29 april 2008 Inhoudelijke validiteit: Werkwijze Onderzoek Vlaanderen / Wallonië –4 sectoren (AZ, Psy, ROB/RVT, TVP) –10 instellingen per sector –4 dossiers per instelling –= 160 uitwisselingssets invullen en beoordelen –Zenders: Beoordelen van de uitwisselingssets als ‘zender’ –Ontvangers: Beoordelen van de uitwisselingssets als ‘ontvanger’

16 Brussel 29 april 2008 ENRC - Fase 3 - Testfase Patiënt wordt ontslagen (ontslaggegevens) => info naar andere sector zenden = uitwisselingsdossier Patiënt wordt opgenomen (opnamegegevens)

17 Brussel 29 april 2008 Testfase - <> mogelijkheden Transfert naar de eigen zorgsector (alle combinaties werden gemaakt: zie hierboven)

18 Brussel 29 april 2008 Transfert naar de andere zorgsettings

19 Brussel 29 april 2008 De zender Per sector verpleegkundigen gerecruteerd Selectie van bestaand dossier van patiënt die in realiteit is doorverwezen Vlaanderen: (5/09/2001 – 17/10/2001) Wallonië: (5/10/2001 – 6/11/2001)

20 Brussel 29 april 2008 De ontvanger 17 oktober 2001 te Kortenberg voor Vlaanderen 6 november 2001 te Bouges voor Wallonië

21 Brussel 29 april 2008 De uitwisselingsdossiers 21 data-blokken

22 Brussel 29 april 2008 Enkele algemene bevindingen Globaal is er vrij hoge beoordeling van de belangrijkheid van de informatieblokken Nogal wat zenders beoordelen hun informatie positiever dan ontvangers Per sector beoordeelt men de belangrijkheid van de items nogal eens verschillend

23 Brussel 29 april 2008 ENRC 3: test “in vivo” (2003) AZ Sint Jozef Malle PC Bethanië Zoersel RVT De Dennen Malle Wit-Gele Kruis Antwerpen - afdelingen Malle en Zoersel

24 Brussel 29 april 2008 Opdracht 2007 Maken van een elektronische (cfr inhoudelijke ENRC) ontslagbrief/opnameformulier op basis van Kmehr met als doel: –T.a.v. de beroepsbeoefenaars: zekerheid bieden om gegevens elektronisch uit te wisselen en om met juiste gegevens te werken –Aan de informatici: houvast voor het ontwikkelen van de export- en importgegevens –Aan de overheid: via correcte uitwisseling van gegevens gebeurt enerzijds de intake van patiënten beter en anderzijds wordt het ontslagmanagement veel beter ondersteund.

25 Brussel 29 april 2008 Kmehr Technology Message XML XSD XSL-T validation Message « valid » HTML XSL-T visualisation

26 Brussel 29 april 2008

27 Kmehr – Levels 1 2 3 4 Message –Header –Folder Patient Transaction – contact –Heading » history »Item allergy 345345 high

28 Brussel 29 april 2008 Message 1 message { 1 header, 1..n folders} Header MANDATORY TS, sender, recipient(s), services Folder(s) MANDATORY Subject of care

29 Brussel 29 april 2008 Header Message Folder 1 folder { 1 patient, 1..n transactions} MANDATORY Transaction(s) -TS, HCActor, Type, Content reported by one healthcare actor - 1 transaction ={ 1 document, 1 author, …} - A transaction can not contain another transaction Patient

30 Brussel 29 april 2008 Header Folder Patient Message Transaction 1 transaction { 1..n item (1), 0..n headings} Heading

31 Brussel 29 april 2008 Werkwijze De inhoudelijke set wordt vertaald in Kmehr Op basis van deze vertaling zullen boodschappen aangemaakt worden Maken van een applicatie + werking van ENRC- KMEHR-set uittesten De werkwijze beschrijven

32 Brussel 29 april 2008 Uitgevoerde taken Vergelijking ENRC-data met SUMHER Vertaling naar ENRC naar Engels De nieuwe KMEHR-items zijn besproken met André Vandenberghe Access-database

33 Brussel 29 april 2008 Resultaten Een ENRC-Kmehr-dataset gedocumenteerd voor ontwikkelaars

34 Brussel 29 april 2008 Vragen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Download ppt "Brussel 29 april 2008 Electronic Nursing Record Communication (ENRC)"

Verwante presentaties


Ads door Google