De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2010-2011

2 Sleutelelementen Leren in een heterogene groep. Je breidt tijdens de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ je interdisciplinaire netwerk uit. Docenten uit de diverse faculteiten nemen deel. ‘Over het eigen muurtje kijken’ is verfrissend en werkt inspirerend. Tijdens de verschillende modules werk je in heterogene groepen. Leren op de werkplek. Het geleerde toepassen en transfereren naar je eigen praktijk is essentieel. Je krijgt, complementair aan de contactmomenten, opdrachten die je op de werkplek uitvoert. Je betrekt bij de uitvoering van die opdrachten collega’s uit je eigen faculteit en opleiding en werkt zo ‘in’ en ‘aan’ je eigen context. Zelf samenstellen van je professionaliseringstraject. Het programma laat een grote flexibiliteit toe. Op basis van je tijd en interesse maak je een keuze uit het aanbod. Samen met onderwijsverantwoordelijken uit je faculteit en opleiding (zoals vicedecaan onderwijs en programmadirecteur) beslis je welke thema’s prioritair zijn en binnen welke tijdsspanne je de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ voltooit. Werken aan je eigen onderwijsvisie. De onderwijsvisie van de K.U.Leuven ‘Visie op onderwijs & leren (2009)’ vormt het kader waarbinnen gewerkt wordt in de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’. Gedurende de opleiding maak je je deze visie eigen en maak je hiervan een persoonlijke vertaling. Je werkt zo aan je persoonlijke onderwijsvisie.

3 Leerdoelen Tijdens de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ focus je je op één van je opleidingsonderdelen aan de hand waarvan je aan de leerdoelen van deze opleiding werkt. Op het einde van de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ kan je: 1.je opleidingsonderdeel ontwerpen en optimaliseren, je baserend op literatuur over ‘teaching & learning’ in het Hoger Onderwijs. Dit betekent dat je geschikte leerdoelen kan formuleren en de onderwijsleeromgeving (werkvormen, selectie van leerinhouden, studiemateriaal, assessment, leeractiviteiten) van je opleidingsonderdeel hierop kan afstemmen met het oog op het bevorderen van het leren van studenten. 2.je opleidingsonderdeel vormgeven rekening houdende met de context van de specifieke opleiding (en met uitbreiding faculteit & universiteit) waarin je opleidingsonderdeel zich situeert. Dit betekent dat je in de vormgeving rekening houdt met de onderwijsvisie, het onderwijsreglement en - beleid van de K.U.Leuven. 2.je opleidingsonderdeel integreren in de opleiding en met dit opleidingsonderdeel bewust bijdragen aan het realiseren van de eindtermen van de opleiding. 3.in samenwerking met collega’s en onderwijsverantwoordelijken uit je faculteit en opleiding (ABAP-leden, collega-docenten, onderwijsondersteuner, programmadirecteur, …) dit opleidingsonderdeel continu optimaliseren. 4.reflecteren over je eigen onderwijsvisie en hierover in gesprek gaan met collega-docenten (van en buiten je eigen faculteit en opleiding) en onderwijsverantwoordelijken uit je eigen faculteit en opleiding.

4 Concrete resultaten Tijdens de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ ga je aan de slag met verschillende materialen om bepaalde leerdoelen te bereiken. Op het einde van de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ heb je deze resultaten in handen: 1.Een conceptmap aan de hand waarvan je de leerinhouden van je opleidingsonderdeel in relatie met de leerdoelen geselecteerd hebt. 2.Een semesterplanning waarin de verschillende elementen van je onderwijsleeromgeving (leerdoelen, werkvormen, leerinhouden, studiemateriaal, vormen van assessment, leeractiviteiten) op elkaar zijn afgestemd. De semesterplanning houdt rekening met de planning van andere opleidingsonderdelen in de opleiding die een invloed kunnen hebben op het verwezenlijken van de leerdoelen van je opleidingsonderdeel. 3.Een uitgewerkte ECTS-fiche van je opleidingsonderdeel die aan studenten verheldert wat de leerdoelen zijn en welke werkvormen, leeractiviteiten, studiematerialen, leerinhouden, vormen van assessment gebruikt worden om deze leerdoelen te bereiken. De beschrijving van je ECTS-fiche maakt duidelijk hoe deze diverse elementen ‘constructively aligned’ zijn (Constructive Alignment: Biggs, 2003). 4.Een ‘teaching philosophy statement’ die je persoonlijke onderwijsvisie beschrijft. Deze visie is een persoonlijke vertaling van de onderwijsvisie van de K.U.Leuven en gebaseerd op je eigen overtuigingen mbt ‘leren en onderwijzen’. Het statement verklaart hoe je eigen visie keuzes in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs beïnvloedt. Het statement linkt daarnaast je persoonlijke visie met onderwijskundige literatuur over visies over ‘teaching & learning’.

5 Structuur De aanpak in de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ is gevarieerd: –Een starttweedaagse met de voltallige deelnemersgroep. –Twee thematische verdiepingsmodules in kleinere groepen. –Opdrachten, aansluitend bij de verdiepingsmodules, uit te voeren op de werkplek. Individueel en in samenwerking met collega’s en onderwijsverantwoordelijken uit de faculteit en opleiding zoals ABAP-leden, collega-docenten, onderwijsondersteuner, programmadirecteur, …. De opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ laat flexibiliteit toe in de tijd. Geadviseerd wordt om de opleiding over twee academiejaren te spreiden. –De starttweedaagse vormt de basis van deze opleiding. Je kan enkel deelnemen aan de thematische verdiepingsmodules als je een starttweedaagse gevolgd hebt. –Per academiejaar worden drie thematische verdiepingsmodules aangeboden. Het programma van drie opeenvolgende academiejaren is steeds bekend. –In overleg met onderwijsverantwoordelijken uit je faculteit en opleiding (zoals vicedecaan onderwijs en programmadirecteur) kies je twee modules uit het volledige aanbod.

6 Aanbod 2010-2011 Starttweedaagse Vrijdag 19/11/20109u-17u Maandag 22/11/20109u-17u Verdiepingsmodule Onderzoeksgebaseerd onderwijs: Ba-Ma-teaching Donderdag 13/01/2011: startsessie9u-13u Voorbereiding en verwerking module a.d.h.v. opdrachten op de werkplek± 7u Vrijdag 18/02/2011: terugkommoment9u-11u Verdiepingsmodule Assessment en toetsbeleid Donderdag 10/02/2011: startsessie9u-13u Voorbereiding en verwerking module a.d.h.v. opdrachten op de werkplek± 7u Dinsdag 15/03/2011: terugkommoment9u-11u Verdiepingsmodule Lesgeven aan grote groepen: hoorcolleges Woensdag 30/03/2011: startsessie9u-13u Voorbereiding en verwerking module a.d.h.v. opdrachten op de werkplek± 7u Donderdag 28/04/2011: terugkommoment9u-11u Optioneel contactDinsdag 10/05/2011: op punt stellen persoonlijke onderwijsvisie9u-11u Totale tijdsinvestering opleiding: ± 45 u (starttweedaagse, twee verdiepingsmodules en optioneel contact)

7 Aanbod volgende academiejaren Aanbod 2012-2013 Starttweedaagse Vrijdag 19/10/2012 Maandag 22/10/2012 Verdiepingsmodule Onderzoeksgebaseerd onderwijs: Ba-Ma-teaching Vrijdag 9/11/2012: start Dinsdag 11/12/2012: terugkom Verdiepingsmodule 02/2013 en 03/2013 Thema te bepalen o.b.v. noden van de instelling (beleidsagenda) en noden van de faculteiten Verdiepingsmodule Assessment en toetsbeleid Donderdag 14/03/2013: start Woensdag 24/04/2013: terugkom Optioneel contact Persoonlijke onderwijsvisie Mei 2013 Aanbod 2011-2012 Starttweedaagse Vrijdag 21/10/2011 Maandag 24/10/2011 Verdiepingsmodule Assessment en toetsbeleid Woensdag 9/11/2011: start Dinsdag 13/12/2011: terugkom Verdiepingsmodule 02/2012 en 03/2012 Thema te bepalen o.b.v. noden van de instelling (beleidsagenda) en noden van de faculteiten Verdiepingsmodule Omgaan met heterogene studentengroepen Donderdag 15/03/2012: start Vrijdag 20/04/2012: terugkom Optioneel contact Persoonlijke onderwijsvisie Mei 2012

8 Praktisch (1) Doelgroep: –Van docenten met een tenure-track statuut wordt verwacht dat zij een doceervorming hebben gekregen voor of na hun aanwerving als ZAP (Academische Raad, goedkeuring juni 2009, nota 386 15 06 2009). In dit kader wordt de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ aangeboden. Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan docenten met een tenure- track statuut. –Om aan de opleiding te kunnen deelnemen heeft de docent de eindverantwoordelijkheid over een volledig opleidingsonderdeel. Begeleiding: –De Dienst Universitair Onderwijs (DUO) verzorgt de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’, op vraag van de vicerector onderwijsbeleid. –Medewerkers van DUO, experts en ervaringsdeskundigen uit de verschillende wetenschapsgroepen en de onderwijsdiensten AVNet, DOWB en ICTS werken hieraan mee. Tijdsinvestering: –De totale tijdsinvestering wordt geschat op 45u. Tot de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ wordt gerekend: de starttweedaagse, twee thematische verdiepingsmodules en een optioneel contact ivm persoonlijke onderwijsvisie. –DUO adviseert om de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ over twee academiejaren te spreiden en ze af te ronden binnen die tijd.

9 Praktisch (2) Na afronding van opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’: –Na het voltooien van de volledige opleiding ontvang je een attest van deelname. Dit attest bevat een overzicht van je persoonlijk afgelegd traject. Inschrijven: –Inschrijven kan via: http://www.kuleuven.be/duo/bdinschrijvingsmodule/ http://www.kuleuven.be/duo/bdinschrijvingsmodule/ –Uiterlijke inschrijfdatum: maandag 18 oktober 2010 –Na inschrijving volgt een telefonisch contact met een DUO-medewerker. Je krijgt advies m.b.t. de samenstelling van je professionaliseringstraject en wie hiervoor je gesprekspartners zijn binnen je faculteit en opleiding. –Indien het max. aantal inschrijvingen van 50 docenten bereikt is, plaatst DUO je naam op een wachtlijst. Zodra er een plaats vrijkomt word je gecontacteerd. Vragen? –Saartje Creten, tel.: 016 32 65 59 of via sarah.creten@duo.kuleuven.besarah.creten@duo.kuleuven.be


Download ppt "Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google