De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsimplicaties van multicampusonderwijs: besparing, eenheidsworst, of opportuniteit? Ludo Melis & Irene Hermans Dag van het Onderwijs 28 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsimplicaties van multicampusonderwijs: besparing, eenheidsworst, of opportuniteit? Ludo Melis & Irene Hermans Dag van het Onderwijs 28 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsimplicaties van multicampusonderwijs: besparing, eenheidsworst, of opportuniteit? Ludo Melis & Irene Hermans Dag van het Onderwijs 28 november 2013 Samenwerken over campusgrenzen heen

2 Wordt het allemaal eenheidsworst? Moeten dezelfde opleidingen op termijn één worden? Zal onze opleiding ook na de fusie zijn eigenheid kunnen behouden? Is samenwerken niet gewoon een eufemisme voor allemaal hetzelfde doen? Blijven we de opleiding op alle huidige campussen aanbieden? Maar wij hebben toch een totaal andere onderwijsvisie? Zal ik voor alles en nog wat moeten overleggen en dus minder zelf kunnen beslissen? Moet ik straks constant het land afreizen?

3 Wat is “verschillend”? Opleidingen kunnen van elkaar verschillen op vele manieren Opleidingen kunnen van elkaar verschillen om vele redenen Een goed debat vertrekt van de vraag waarin opleidingen precies verschillen, en waarom dat zo is (en moet blijven)

4 Mogelijke varianten Curriculum: nadruk op theorie, nadruk op praktijk, beklemtonen van andere aspecten… Praktijkgerichtheid: aandeel van stage en werkplekleren… Werkvormen: kleine groepen, begeleide zelfstudie, probleemgestuurd, cases… Doelgroep: generatiestudenten, werkstudenten… Taalvarianten … Welke (theoretische) mogelijkheden zijn er nog?

5 Waarom variëren? Curriculum: nadruk op theorie, nadruk op praktijk, beklemtonen van andere aspecten… Praktijkgerichtheid: aandeel van stage en werkplekleren… Werk- en evaluatievormen: kleine groepen, begeleide zelfstudie, probleemgestuurd, cases, manier van evalueren, balans tussen fysieke aanwezigheid en onderwijs op afstand… Doelgroep: generatiestudenten, werkstudenten… Taalvarianten Internationalisering: studenten uitsturen of ontvangen Context:relatie met het lokale werkveld Waarden en attitudes Positie in een veranderingsproces Omkadering

6 Zinvol omgaan met verschillen Het behouden van verschillende varianten kan wel degelijk zinvol zijn Het is belangrijk om de redenen en de consequenties goed te doordenken en te expliciteren Kiezen is ook verliezen Communiceren over keuzes Iedere keuze is contextafhankelijk: er is geen algemeen geldende regel

7 Er kunnen (zullen) dus verschillen zijn Maar… De visitatie gaat uit van één opleiding (na fusie of integratie) Samenwerken kan ook een meerwaarde betekenen

8 Parenthèse: wat is “een opleiding”? Art. 2 16° opleiding: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma. (flexibiliseringsdecreet) “Ik studeer de opleiding [naam van afstudeerrichting of keuzetraject]” (studenten) “Onze opleiding werkt samen met die van [andere campus van dezelfde hogeschool]” (docenten) DHO-code, diplomaobject (CQ), opleidingsvariant of –traject (SC) (SAP / Corona)

9 Wat kunnen we delen? Domeinspecifieke leerresultaten Een visie op onderwijs Een visie op het beroep Leermaterialen Een deel van het curriculum (truncus communis) Interdisciplinaire modules (van verschillende opleidingen) … Wat nog? En waarom?

10 Wat kunnen we delen? En waarom? Domeinspecifieke leerresultaten Een visie op onderwijs Een visie op het beroep Leermaterialen Beleidsmaterialen (procedures, vademecums...) Een deel van het curriculum (truncus communis) Interdisciplinaire modules (van verschillende opleidingen) Een visie op gelijkekansenbeleid Docenten met specifieke expertise Leeromgeving (infrastructuur, digitale leeromgeving...) Netwerken (expertise uit het werkveld...) Stageplaatsen en (studie)begeleiding Van ombudspersonen naar een ombudsgemeenschap en leergemeenschap Studenten: onderwijs op verplaatsing (via uitwisseling, mobiliteit...)

11 Waarom dingen samen doen? Multicampusonderwijs is geen besparing (of toch niet per definitie) Implicaties op personeel en personeelsbeleid Wat met de autonomievan opleidingen, van docententeams, van individuele docenten?

12 Conclusie: weloverwogen keuzes Geen keuze voor eenheid OF voor verscheidenheid Steeds contextafhankelijk Belang van goeie onderbouwing, argumentatie en communicatie Belang van evenwicht: te veel eenheid leidt tot verschraling, maar te veel verscheidenheid ook Belang van een goed beleid dat echte autonomie kan garanderen binnen ieders takenpakket

13 Vragen?


Download ppt "Beleidsimplicaties van multicampusonderwijs: besparing, eenheidsworst, of opportuniteit? Ludo Melis & Irene Hermans Dag van het Onderwijs 28 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google