De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkwinkel 6 BSO Myriam Haelvoet (Regina Pacis Laken) & Tomas Bruyland (Sint-Guido Instituut Anderlecht) 11:15 u. - 12:45 u. Godsdiensonderwijscongres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkwinkel 6 BSO Myriam Haelvoet (Regina Pacis Laken) & Tomas Bruyland (Sint-Guido Instituut Anderlecht) 11:15 u. - 12:45 u. Godsdiensonderwijscongres."— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkwinkel 6 BSO Myriam Haelvoet (Regina Pacis Laken) & Tomas Bruyland (Sint-Guido Instituut Anderlecht) 11:15 u. - 12:45 u. Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO

3

4

5 11:15 u. RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) 11:40 u. RONDE 2wat, waarmee? (impuls) 12:15 u. RONDE 3waarmee? hoe? (lesvoorbereiding) 12:45 u. LUNCH

6 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) De leerlijn graadinhoudelijkprestatie vd leerling eerste graadde pluraliteitkennismaking en affirmatie: zien in de diepte tweede graadhet keuzeproces en de beginnende identiteitsvorming confrontatie en beginnend kiezen derde graadde identiteit van het christelijk verhaal verdieping en integratie Vierde graadsamenhang van inhouden met werkveld Voortgezette verdieping en integratie

7 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) De leerlijn graadinhoudelijkprestatie vd leerling derde graadde identiteit van het christelijk verhaal verdieping en integratie

8 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) Kerndoelen derde graad 1. De eigen levensbeschouwelijke opties reflexief plaatsen en communiceren in de actuele context van pluraliteit. 2. Zich bewust zijn van de uitdagingen die het christelijk zinaanbod stelt aan de eigen en andere levensbeschouwelijke keuzes. 3. Aangeven hoe het christendom zich verantwoordt in confrontatie met (vragen uit) de context. 4. Aantonen dat het christelijk geloof een kritische functie vervult tegenover de context. 5. Menselijke eindigheidervaringen en contingentie-ervaringen aanduiden en het christelijk omgaan ermee toelichten.

9 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) Terrein: Waar sta ik in het samenleven? Over arbeid en dienstbaarheid -Voor christenen heeft arbeid, sociale rechtvaardigheid, arbeidsvreugde en dienstbaarheid, levensroeping en beroep te maken met het Rijk Gods. ‘Ga ook naar mijn wijngaard’, Mt 20, 7. Beginsituatie -beginnende arbeidservaring voor eigen ontspanning of meer zelfstandigheid Terreinomschrijving -arbeid en dienstbaarheid -christelijk denken over arbeid -sociale rechtvaardigheid -van waaruit keuze maken -beroepsspiritualiteit

10 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) Wat is er aan de orde? Welke groeiopgave zit er in voor de tiener? (biografisch) Hoe leeft dit in de samenleving (pluraliteit/actualiteit) ? (actualiteit) En welk element uit het christelijk verhaal is er in het geding? (christelijke traditie) terreindoelbiografischchristelijke traditie actualiteit 2. Illustreren hoe arbeid en werkloosheid het leven van mensen en gezinnen bepaalt.

11 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) Kernelementen uit de christelijke traditie 1Schepping 2Verrijzenis 3Triniteit 4Eén heilige, katholieke en apostolische kerk 5Sacramenten 6Kerkelijk jaar 7Tien geboden 8Tien Geboden/Beloften 9Rijk Gods 10Vergeving

12 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 1waartoe, wat, waarom? (terreindoel) biografisch Christelijke traditie actualiteit / samenleving Illustreren hoe arbeid en werkloosheid het leven van mensen en gezinnen bepaalt.

13 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls) Van welke ingrediënten uit de vorige ronde kunnen de aangebrachte impulsen dragers zijn? Beantwoorden deze impulsen aan de zopas besproken perspectieven/ingrediënten? Waar is er snelkoppeling tussen wat inhoudelijk aan bod moet komen en wat er aan concreet lesmateriaal wordt voorgelegd mogelijk? Impuls 1: filmImpuls 2: beeldImpuls 3: klankImpuls 4: kerkelijk document -fragment Daens -reportage Koppen -kringloop van de armoede -De Kennedys “K’zen werkloos” -artikel over sociale leer en fragment uit compendium van de sociale leer van de kerk

14 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls) Impuls 1 - Film 1 Fragment uit “Daens”

15 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls) Impuls 1 - Film 2 Eén reportage Koppen: Arm maakt ziek, ziek maakt arm

16 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls) Impuls 2 - Beeld

17 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls) Impuls 3 - Klank De Kennedys - “K’zen werkloos” Mijne naam is Benny, ik sta op den dop, met mijn blauwe kaart, en een pots op mijne kop. Al drei generaties in mijn familie zijn we werkloos, het is niet van willen. Langs de voordeur binnen, en langs achter weer buiten maar nen vasten job, daar kan ik naar fluiten. Ik zen de koning van de interim-job maar in Brussel zeggen ze, dienen doe gene klop Dienen Benny zit van ons systeem te profiteren Dienen zullen we straks eens zijnen dop eens amputeren Sturen ze den RVA achter mijn veren gelijk een GSM-kaart, gaan ze mij activeren. K’zen werkloos k’zen werkloos, ik doen toch mijn best, mensen schrijf me niet af. K’zen werkloos k’zen werkloos, maar daarom nie waardeloos. Werkloos zijn, da’s nie te benijden Ik moet elke dag van mijn leven strijden Wat moet ik nu doen, alles wordt duur, Ik moet altijd kiezen tussen t’eten of duur Ik woon in een krot, ik moet renoveren, Zelfs de ratten zijn het moe, en reclameren Haute cuisine, da is niets voor mij Ik heb alleen geld voor wat vetzakkerij Een lookworst, nen Bicky, nen grote saté nen pizza, nen pitta, nen klomp preparé da’s dagelijkse kost voor mij, den Benny, en mijnen dessert, da’s altijd nen Renny refrein Maar ik heb nen droom, al jarenlang, Dan breek ik uit mijn sociaal gevang Dan bellen ze op, ik zeg hallo Nen vasten job, Benny, op nen bureau Een vaste pree, en nen laptop Een kaart in de Munt, derbovenop` Nen geleasden auto, wat een idyle Eindelijk, ik sta ook in de file Een huis, een lening, ik vind dat perfect Ik draai mee in de molen, ik krijg mijn respect Een vrouw en nen hond en het eten is lekker Dan gaat de wekker, en word ik wakker refrein

18 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls) Impuls 4 - kerk Artikel en fragment uit compendiuim van de sociale leer van de kerk”

19 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 2 wat, waarmee? (impuls)) biografisch Christelijke traditie actualiteit / samenleving ---------- ------------ ------------

20 Godsdiensonderwijscongres - werkwinkel 6 BSO RONDE 3 waarmee? Hoe? (lesvoorbereiding) De koppeling tussen lesmateriaal en leerling. Hoe werk je met de impulsen? Hoe de leerling begeleiden van impuls naar ingrediënt? Volgorde, opdrachten, vraagstelling met zorg voor de activiteit die gevraagd wordt in het terreindoel. Hoe evalueren? Tot welke levensbeschouwelijke vragen breng je de leerlingen? Impuls 1: filmImpuls 2: beeldImpuls 3: klankImpuls 4: kerkelijk document -fragment Daens -reportage Koppen -kringloop van de armoede -De Kennedys “K’zen werkloos” -artikel over sociale leer en fragment uit compendium van de sociale leer van de kerk

21


Download ppt "Werkwinkel 6 BSO Myriam Haelvoet (Regina Pacis Laken) & Tomas Bruyland (Sint-Guido Instituut Anderlecht) 11:15 u. - 12:45 u. Godsdiensonderwijscongres."

Verwante presentaties


Ads door Google