De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste studiedag OOF project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste studiedag OOF project"— Transcript van de presentatie:

1 Eerste studiedag OOF project
Didactische scenario’s voor een goed gebruik van webcolleges. 09/02/2010

2 Ontwikkeling pilots Uitvoering pilots website studiedag Studiedag
Okt ‘09 feb’10 sep’10 apr’11 sep’11 Ontwikkeling pilots Uitvoering pilots website studiedag Studiedag literatuur- studie best practices Didactische map De literatuurstudie en analyses van (best) practices zijn bedoeld om op de studiedag didactische en technische richtlijnen te kunnen meegeven aan de gebruikersgroepen voor de ontwikkeling van hun pilot. De voorbereidende studiedag zal doorgaan op 9 februari Training in de nodige multi-media technieken en verschillende software zullen doorgaan in de namiddag. Vanaf februari start de ontwikkelingsfase van de pilots. Begin van het academiejaar start de uitvoeringsfase. De borging en disseminatiefase is voorzien vanaf april 2011.

3 Programma VM Didactische scenario’s - KAHOSL
Productietechnieken - AVNET pauze Onderzoeksvragen en proefopzet videoconferentie van CIPET Welke didactische scenario’s we in dit project zullen uitwerken en hoe we tot die keuze gekomen zijn. Tips voor didactisch ontwerp en didactische omkadering van webcolleges. “Een goed gebruik”. 20th June 2006

4 NM: hands-on training Video maken en monteren AVNet
Adobe Presenter en Captivate - DOO (Kahosl) Filmtechnieken Montage Comprimeren en opladen naar videoLab Adobe presenter: plug-in voor Powerpoint Adobe captivate: screencast maken Online zetten van leermateriaal

5 Waarom webcolleges ? Met dit project willen we een bijdrage leveren tot het oplossen van didactische vraagstukken waarvoor de vernieuwingen in het hoger onderwijs ons stellen: stijging van het aantal afstandsstudenten en studenten met een geïndividualiseerd, flexibel leerpad, diversiteit van studenten, begeleid zelfstandig leren, begeleiding van studenten, aantrekkelijk onderwijs, … Diversiteit: studenten met functiebeperkingen, verschillend leertempo en zelfs ook leerstijl. Begeleid zefstandig leren: bevorderen zelfwerkzaamheid, meer ruimte voor begeleiding door docent tijdens de lessen, Tevens meer mogelijkheden voor het monitoraat, bijspijkercursussen, remedial teaching, ondersteuning bij moeilijke onderdelen, …

6 Waarom webcolleges ? Afstandsonderwijs Flexibilisering Diversiteit
Begeleid zelfstandig leren Met dit project willen we een bijdrage leveren tot het oplossen van didactische vraagstukken waarvoor de vernieuwingen in het hoger onderwijs ons stellen: stijging van het aantal afstandsstudenten en studenten met een geïndividualiseerd, flexibel leerpad, diversiteit van studenten, begeleid zelfstandig leren, begeleiding van studenten, aantrekkelijk onderwijs, … Diversiteit: studenten met functiebeperkingen, verschillend leertempo en zelfs ook leerstijl. Begeleid zefstandig leren: bevorderen zelfwerkzaamheid, meer ruimte voor begeleiding door docent tijdens de lessen, Tevens meer mogelijkheden voor het monitoraat, bijspijkercursussen, remedial teaching, ondersteuning bij moeilijke onderdelen, …

7 Wij doen ook mee…! Universiteit van Amsterdam, Utrecht, Leiden, TU Delft (Collegerama) Stanford University (iTunesU) Berkeley University of California (You Tube) Hogeschool Gent

8 http://mediasite. uva. nl/mediasite/viewer/
Universiteit van Amsterdam werkt met Mediasite. Een duur maar kwalitatief heel waardevol geautomatiseerd systeem voor het opnemen van hoorcolleges. Het grootste voordeel dat dit systeem biedt is dat de student kan ‘spingen’ in de slides en zo flexibeler kan leren.

9

10 Waarom webcolleges ? Ook voor reguliere studenten !
Vooral onderzoek naar herhalingstool en opnametechniek Triple L (2007) hergebruik Oase (Utrecht) (2007)herhaling Weblectures AVNet techniek McKinney (2009)  verwerking De functionaliteit van het kunnen terugspoelen en herbeluisteren maakt dat men een moeilijk stuk kan herbekijken en kan beter voorbereiden voor het examen. McKinney (2009), http//www.fredonia.edu/department/psychology/pdf/CAE1263.pdf 20th June 2006

11 iTunes University and the classroom: Can podcasts replace Professors
iTunes University and the classroom: Can podcasts replace Professors? Mckinney (2009) iTunes University, a website with downloadable educational podcasts, can provide students the opportunity to obtain professors’ lectures when students are unable to attend class. To determine the effectiveness of audio lectures in higher education, undergraduate general psychology students participated in one of two conditions. In the lecture condition, participants listened to a 25-min lecture given in person by a professor using PowerPoint slides. Copies of the slides were given to aid note-taking. In the podcast condition, participants received a podcast of the same lecture along with the PowerPoint handouts. Participants in both conditions were instructed to keep a running log of study time and activities used in preparing for an exam. One week from the initial session students returned to take an exam on lecture content. Results indicated that students in the podcast condition who took notes while listening to the podcast scored significantly higher than the lecture condition. The impact of mobile learning on classroom performance is discussed. 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

12 Er is een VALKUIL ! Hoorcolleges zijn saai! Webcolleges zijn nog saaier ! 20th June 2006

13 Goed gebruik van webcolleges !
Activerend onderwijs Begeleid zelfstandig leren Rol van docent evolueert naar coach ! Student zelf verantwoordelijk voor eigen leerproces, docent vervult rol van coach van de student in het reguleren van zijn leerproces. Student-gecentreerd onderwijs. Cfr. Studentenvertegenwoordiger die tijdens Staten-generaal van AVNet zei: dan gaan we alleen maar slecht onderwijs krijgen ! 20th June 2006

14 Leren gebeurt door: Actief leren
Reflectie op de leerervaring en het leerproces

15 Weerstand voor deelname aan het project en dan
Aha … !!

16 Toepassingsgebied labo: bouw
Dit is een geënsceneerd filmpje, opgenomen door DOO van KAHO Sint-Lieven, docent Johan De Pauw, ter ondersteuning van de voorbereiding van studenten voor het labo. Nog een ander voorbeeld voor ‘de penetratie van bitumen’. https://cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/institution/e-C3920-K/Centrale-Diensten/DOO/carlo/Bouw/Penetratie_bitumen.html Sterke punten: handelingen heel goed zichtbaar Verbeterpunt: iets vluggere opvolging van eerste beelden

17 Labo: verpleegkunde Productie van DOO, Kahosl. Sterke punten: stem toegevoegd aan het beeld en tekstvakken die duidelijk de aandachtspunten aangeven. Verbeterpunt: vluggere opvolging van de opnameshots van materialen om in te spelen op de snelheid waarmee studenten dingen willen bekijken (zappen, flashy) 20th June 2006

18 Webcollege ter vervanging demo
Meer tijd voor OEFENEN van skills! Meer tijd voor feedback!

19 Doel van project Didactische en technische criteria voor een optimaal leereffect Uitwisselen van materiaal Verspreiden van knowhow onder collega’s Uitwisselen van expertise over opleidingen heen Bij de projectvoorbereiding werd duidelijk dat heel wat partners de meerwaarde van webcolleges onderschrijven en er hier en daar reeds experimenten werden opgezet. Opvallend is echter dat er weinig te vinden is over hoe het geregistreerde materiaal het best aangeboden wordt voor een optimaal leereffect. Webcolleges aanbieden zodat ze een positieve invloed hebben op het leereffect (rekening houdend met de specifieke doelgroepen) en het verspreiden van de knowhow onder collega’s zijn de twee belangrijkste doelstellingen van het project. Dus: specifiek doel van het project: ervoor zorgen dat webcolleges goed gebruikt worden en zoveel als mogelijk gebruikt worden. ! Het onderzoeksPROJECT moet in eerste instantie praktijkrelevantie hebben. Uitwisselen van materiaal zorgt er ook voor dat krachten gebundeld worden. Het aanmaken van webcolleges kan soms tijdsintensief zijn voor bepaalde toepassingen. Win-win situaties creëren waarbij de partners van elkaars inspanningen kunnen gebruik maken, moet de impact van webcolleges op het onderwijs binnen de associatie maximaliseren. In elk geval zullen materialen binnen het OOF project aangemaakt beschikbaar gesteld worden voor alle associatieleden. Deze uitwisseling geldt ook voor verpleegkunde, die binnen dit project eventuele commerciële belangen ondergeschikt maakt.

20 Vier toepassingsgebieden
LABO HOOR en INSTRUCTIECOLLEGES MONITORAAT FYSICA BEGRIPSVORMING

21 Groep 1: Combinatie webcolleges/praktijksessie
Doel: Voorbereiden van labo Vervangen van labo Hebben zich geëngageerd: prof. Bachelor Verpleegkunde Prof bachelor IWT Prof bachelor H en B Industrieel Ingenieur Voorbeeld: verpleegkunde gebruikt video’s voor hun skill labs. Met stappenplannen om dan in de praktijksessies te doorlopen. Is een methode dat ook kan gebruikt worden voor andere vakken. Bvb voor labo landmeten zouden zo de toestellen al kunnen toegelicht worden en dan moet daar tijdnes de sessie zelf niet meder zo veel tijd in gestopt worden Maar ook voor labo’s fysica is er interesse

22 Groep 2: combinatie met hoorcolleges
Doel: Vervangen van hoorcollege Herhalen van hoorcollege Verdiepen van hoorcollege/contactmoment Hebben zich geëngageerd: prof. Bachelor Verpleegkunde prof bachelor IWT prof bachelor medisch assistent Industrieel Ingenieur Ingenieurswetenschappen Verdiepend gebruik: tijdens de les tijd voor individuele begeleiding, evaluatie, discussie, samenwerking, … Hergebruik volledig of gedeelten: vraag naar om te registreren geheel of gedeeltelijk om zo goppers en afstandstudenten te helpen die niet naar de les kunnen komen. Maar ook registreren van proeven of demo’s of real life situaties die tijdens de les kunnen getoond worden om dan op een interactievere manier les te geven. Er is ook interesse om materiaal op voorhand aan te bieden. Bijvoorbeeld een deel van de zuivere kennisoverdracht kan dan aan de hand van dit materiaal gebeuren zodat de lessen zich meer richten naar toepassingen, discussie of begeleiding bij ondervonden problemen. Bij ons overleg over deze presentatie hebben de volgende opleidingen zich al geëngageerd:

23 Groep 3: Begeleiding / monitoraat/bijspijkeren
Doel: Beantwoorden van FAQ Zelfstandig remediëren (digtiaal leerpad) Hebben zich geëngageerd: prof. Bachelor IWT Wetenschappen Industrieel Ingenieur Ingenieurswetenschappen Tijdens de voorbereidingen waren de verschillende begeleidingsdiensten van de partners geïnteresseerd om webcolleges in te schakelen bij begeleiding van studenten. Kan gebruikt worden om verschil in voorkennis weg te werken of steeds terugkerend vragen te beantwoorden… Volgende opleidingen uit de verschillende deelnemende partners hebben zich nu al geengageerd Er is vooral ook interesse om het verschil in voorkennis op gebied van wiskunde op deze manier al aan te pakken We zouden webcolleges maken om de theorie toe te lichten en een voorbeeldoefening te maken en dan extra oefenmateriaal aanbieden, zo worden de begeleidingsmomenten efficienter gebruikt.

24 Monitoraat

25 Groep 4: Experimenten en processen (fysica)
Doel: Visualiseren fysica concepten Ook: voorspellend leren, oefenen van toepassingsvragen, inspelen op deductieve of inductieve leerstijl Hebben zich geëngageerd: prof. Bachelor IWT Wetenschappen Industrieel Ingenieur Ingenieurswetenschappen Verschillende leerstijlen zijn aan te spreken bij het leren van fysica concepten: deductief versus inductief sequentieel versus globaal conceptueel en concreet reflectief en actief leerstijl van Kolb: waarnemer, nadenker, toepasser, doener de leercirkel van Kolb: observeren en reflecteren, vormen en formuleren van abstracte begrippen, experimenteren en actief toetsen, concrete ervaringen opdoen. Met mogelijke start vanuit elke ingang.

26 Aantrekkelijk voorbeeld fysica: “Driving a car with a helium balloon”

27 Een webcollege is … … een instructiemethode waarbij (de combinatie van) video, geluid en digitaal presentatiemateriaal geregistreerd worden en vervolgens via het internet, Toledo of i-pod (mobile learning) ter beschikking wordt gesteld aan de student. Het kan een volledig opgenomen college zijn, of fragmenten of highlights ervan, of het kan bestaan uit in scene gezette opnames (buiten de les). Dit is niet gewoon het opnemen van een hoorcollege. Het gaat dus ook over korte fragmenten die in scene gezet zijn en buiten de les worden opgenomen. Het zijn ook niet enkel video’s of zeer gesofisticeerde systemen. Het kunnen ook andere vormen zijn: gaande van korte fragmenten opgenomen met een webcam of screencasts waarbij PP, beeld en geluid geregistreerd worden.

28 Vormen van webcolleges:
Als mogelijke technologieën kunnen verschillende dingen gebruikt worden; videomateriaal, video plus alles wat op gebeamerd wordt bij de les of gewoon een powerpoint met audio of een filmpje met webcam we willen ons niet vastpinnen op een technologie. We zullen voor de ondersteuning gebruik maken van de expertise van AVnet en van de expertise die reeds aanwezig is bij de deelnemende partners in de gebruikersgroepen technologie kan eventueel voor problemen zorgen maar wij denken niet dat dit onoverkomelijk zal zijn…

29 Bij ons gaat het om … Een doelgericht, toegepast gebruik van webcolleges! Technology is not necessarily benificial to learning. Het Clark-Kozma media effect debat ging over de vraag of leermiddelen (en technologieën) op zich het verschil kunnen maken in het leereffect. Clark,R.E. (1994) Media will never influence learning, Educational Technology, Research & Development, 42, Het antwoord zit meestal ergens er tussenin. Ons uitgangspunt is dat hoe beter een webcollege didactisch omkaderd wordt in de totale onderwijsleerinterventie, hoe meer effect het zal hebben op het leren van studenten. Een webcollege op zich zal niet zo veel verschil maken, wel hoe het gebruik wordt. Een goede afstemming is nodig tussen de leerdoelen en de studentkenmerken, de leer- en onderwijsactiviteiten die daarop afgestemd zijn voor het verwerken van de leerinhoud met ondersteuning van het leermiddel, en de evaluatie die reflectie en feedback op het leren moet opleveren. 20th June 2006

30 Didactische scenario’s
Voorbereiden van labo Vervangen van labo Vervangen van hoorcollege Herhalen van hoorcollege Verdiepen van hoorcollege/contactmoment Beantwoorden van FAQ Zelfstandig remediëren (digtiaal leerpad) Visualiseren fysica concepten

31 Didactische map / projectwebsite
Per proefproject Didactisch doel De gebruikte werkvorm De gebruikte technologie De resultaten van bevragingen studenten en docenten Didactische meerwaarde Tips en valkuilen Ideeën voor de toekomst Handleiding voor gebruik verschillende technologieën Voorbeeldvideo’s De didactische map zien we zowel als een digitale map als een werkelijke map waar fiches in zitten met daarop per voorbeeld het didactisch doel, de werkvorm, de technologie, de inhoud, de resultaten van de bevraging, tips en valkuilen, meerwaarde, enz. We gaan ook voorbeelden aanbieden aan de BV databank. In de ontwikkelingsfase, hebben we voorlopig de community op Toledo: OOF-webcolleges waar alle docenten van de gebruikersgroepen lid van zijn. De geselecteerde pilotfiches zijn alvast daarop te vinden.

32 Tips Didactisch ontwerp Didactische inbedding/omkadering
Technische tips

33 Wim Veen: “Growing up in a digital age”,2006
Didactisch ontwerp Wie is onze doelgroep? The HOMO ZAPIENS Wim Veen: “Growing up in a digital age”,2006 Wim Veen and Vrakking, B. (2006) van de Technische Universiteit Delft beschrijft in zijn boek: Growing up en a Digital Age, de jonge generatie van lerenden als: “multi-taskers, zapping fast from one attention point to the another” die non-lineair leren, voor wie leren spelen is. 20th June 2006

34 De homo zapiens is een multi-tasker zapt snel leert niet-linear
leert al spelend Zapt snel van één aandachtspunt naar een ander. 20th June 2006

35 Gevolgen voor het DIDACTISCH ONTWERP
Flexibel navigatiesysteem Kort/ vlug/ “flashy” Branching voor verschillende leerstijlen Re-usable single learning objects of geïntegreerd leerpad ? Het is geen of – of wat betref geïsoleerd en daardoor herbruikbaar leerobject in verschillende contexten of een videofilm ingebed in een doelgericht leerpad bestemd voor een specifieke studentengroep. Het is EN. Behoud de geïsoleerde film die je overal op verschillende manieren kan ter beschikking stellen. Idealiter bed je de videofilm dan in in een leerpad die aangepast is aan de studentengroep, de leerdoelen en de context van het leren. 20th June 2006

36 Een flexibel navigatiesysteem
https://cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/institution/e-C3920-K/II/onderwijs/cdroms/SolVaar/index.htm Dit is een html (website) gemaakt door De Dienst Onderwijsontwikkeling van Kaho Sint-Lieven, Carlo Van Den Bunder en Kim Van Melkebeke. Plupunten: interactieve inhoudstafel; keuze tussen eerst bekijken van video of het lezen van de tekst. Korte videofragmentjes ter illustratie van de (sociale) vaardigheden, tevens horizontale navigatiebalk die interactiviteit binnen een hoofdstuk optimaliseert. Zonder de horizontale menubalk is deze productie ook mogelijk met de multimedia software Lectora.

37 Geen navigatie mogelijk videoconferentie
Hier is de navigatiemogelijkheid nog quasi onbestaand. AVNET en ook DOO zijn druk op zoek naar de beste technische manier om een hoofdstuk of slide-indeling te kunnen inbouwen in de opnames. Dit met behoud van mogelijkheid van opname van andere zaken die geprojecteerd worden (middels documentcamera, touch pad, smart board,…). Het automatisch opnamesysteem gebruikt door de meeste Nederlandse Universiteiten, Mediasite, biedt een goed navigatiesysteem middels slides. De presentatie moet echter ingeladen worden. Het is geen screencast die alles opneemt wat op het scherm verschijnt. 20th June 2006

38 Voorbeeld: alleen docent
In dit voorbeeld is er een scroll mogelijkheid om vooruit of achteruit te navigeren. Een videopname, alleen van de docent en bord. Dit kan met een gewone digitale camera opgenomen worden (best HD formaat, omwille van goede lichtsterkte voor de zichtbaarheid van het bord), eventueel met een camera met bewegingsdetector.

39 Multimedia principes Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal
Slide overgenomen uit een het videoseminarie van Bart d’Haenens: Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal voor Toledo. 24/11/2009, https://www.impulscentrum.be/imho/jg03/index.asp?date=24_11_2009&inschrijving=1 Tabel overgenomen uit presentatie Prof.dr. Jože Rugelj, Multimedia principes Clark & Mayer (2002) 20th June 2006

40 Didactische omkadering
1. Motiveren Van extrinsiek naar intrinsiek Day (2008) perceptie op leren veranderd! Day (2008), Investigating learning with weblectures, Day onderzocht de voordelen van het gebruik van webcolleges ter voorbereiding van het eigenlijke les/contactmoment. Hij constateerde een significante verbetering in de perceptie van studenten op leren en hun tevredenheid met de didactische aanpak. 20th June 2006

41 Begeleid zelfstandig leren
De didactische componenten van een onderwijsleerinterventie. DUO KULeuven (2006)

42 Stand alone web/videocollege Of leerpad: geïntegreerd multimedia leerobject ?

43 Didactische componenten in een leerpad:
Leerdoelen, “advanced organisers”, “feed forwards” Inhoud: info in video (+ tekst + afbeelding +…) Verwerkingsvragen, opdrachten (Zelf)evaluatievragen Zelfs in het eenvoudigste leerpad, dat nog geen differentiatie biedt aan de student op het vlak van leerinhouden (zonder inhoudelijke vertakkingen), moeten wel bovenstaande componenten minstens aanwezig zijn. 20th June 2006

44 Didactische componenten visualiseren in een leerpad.
Hoe verpakken we de video ? Waar hoort de video bij ? Wat is zijn doel ? Hoe er aan beginnen ? Wat eerst kiezen ? Video of theorie of… Verwerkingsvragen, opdrachten (Zelf)evaluatievragen /reflectie Deze meta-data moeten minstens bij elke video toegevoegd worden. AVNet heeft een lay-out box ontwikkeld waarin de video weergegeven wordt, met onderaan plaats voor tekst en aan de rechterkant een inhoudstafel. Ze noemen het de “videojukebox”. 20th June 2006

45 Techniek: Eenvoudige “wrapper” gezocht ?
Toledo leerpad HTML of JAVA script Lectora / EXE learning Video juke box Adobe Presenter Adobe Captivate Camtasia Welke software kan op een eenvoudig manier een video “inpakken”, didactisch omkaderen. 20th June 2006

46 Toledo Sterktes: herbruikbaarheid van film Eenvoudig /gekend Zwaktes:
Trekt visueel niet aan Koppelingen theorie – film

47 Toledo biedt vaak geen aantrekkelijke visuele indruk van waar een video/webcollege te vinden is en welke leer-en evaluatieactiviteiten daar bijhoren. Nochtans is het aanbieden van het video/webcollege in Toledo het meest aangewezen voor de distributie naar een specifieke studentengroep, horend bij een specifieke cursus. Het is nu eenmaal onze gemeenschappelijke digitale leeromgeving. Mogelijkheden hierbinnen zullen binnen het project verder geëxploreerd worden. 20th June 2006

48 Leerpad middels HTML of JAVA
Een voorbeeld van de Dienst Voortgezette Opleidingen van Kaho Sint-Lieven. Extra sterk punt: Tekstvak voor doelen Ook: tekstvak met inhoud naast Video Navigatiemogelijkheid met hoofdstukindeling 20th June 2006

49 Een voorbeeld van goede instructional design
https://cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/institution/e-C3920-K/II/onderwijs/cdroms/SolVaar/index.htm Dit is een html (website) gemaakt door De Dienst Onderwijsontwikkeling van Kaho Sint-Lieven, Carlo Van Den Bunder en Kim Van Melkebeke. Pluspunten: interactieve inhoudstafel; keuze tussen eerst bekijken van video of het lezen van de tekst. Korte videofragmentjes ter illustratie van de (sociale) vaardigheden, tevens horizontale navigatiebalk die flexibele navigatie (‘zappen’) binnen een hoofdstuk optimaliseert. Dit productie resultaat is ook mogelijk met de multimedia software Lectora. Enkel de horizontale menubalk is niet zo evident.

50 Dit is de layout van de multi-media software Lectora in de editing mode.
Expert op dit vlak: van DOO, Kaho Sint-Lieven. 20th June 2006

51 HTML / JAVA Lectora: Veel mogelijkheden Programmeerkennis nodig
Geen programmeerkennis nodig SCORM: sharable content object reference model. Veel foutmeldingen Voor meer inzicht in de mogelijkheden van lectora, verwijs ik naar Bart d’Haenens, zijn IMHO sessie: Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal voor Toledo, 24/11/09, 20th June 2006

52 Adobe Presenter Met adobe presenter kan je op heel éénvoudige manier je slides inspreken, en een navigatiemenu in de slides creëren.

53 = een plug-in voor Powerpoint Heel gebruiksvriendelijk
Adobe Presenter = een plug-in voor Powerpoint Heel gebruiksvriendelijk Video naast tekst mogelijk Tekst + stem Slide-overzicht, ook visueel Testen mogelijk SCORM ? SCORM is niet echt mogelijk. 20th June 2006

54 Adobe Captivate : voorbeeld
Voor een mooi uitgewerkt voorbeeld om de interactiviteit van Adobe Captivate te illustreren, verwijs ik naar een voorbeeld uitgewerkt door Lieve Weymeis van Kaho Sint-LievenZe heeft een leerpad voor gebruik van Twitter uitgewerkt. Zij is lid van de internationale ADOBE ADVISORY BOARD en helpt mee de nieuwste versies van ADOBE CAPTIVATE te ontwikkelen. Ze is gepassioneerd voor het verspreiden van kennis hierover en nodigt iedereen uit om haar hierover te contacteren: Met het gebruik van Twitter kan een efficiënt real-time forum hierover gehouden worden 20th June 2006

55 Adobe Captivate = screencast software
Interactiviteit ! Oefeningen met feedback en adaptief leerpad. (Zelf)evaluatievragen met SCORM naar Toledo. Distributie naar podcasts (omzetten via i-tunes, (AVI, flv) Makkelijk te bewerken. Hoofdstuknavigatie Adobe Captivate is ontworpen voor Windows 20th June 2006

56 Camtasia = screencast software
Film van scherm Moeilijker te editen Grote bestanden Hoofdstukindeling Makkelijk te distribueren naar i-tunes, you tube, Camtasia is ontworpen voor het besturingssyteem Macintosh/Apple 20th June 2006

57 Camtasia: voorbeeld Op de community OOF ‘webcolleges’ vindt u dit voorbeeld geproduceerd met Camtasia door AVNET. 20th June 2006

58 Er is hoop … De videojukebox
AVNet heeft een lay-out box ontwikkeld waarin de video weergegeven wordt, met onderaan plaats voor tekst en aan de rechterkant een inhoudstafel. Ze noemen het de “videojukebox”. De tekstbox onderaan geeft mogelijkheid om meta-data toe te voegen. Waar hoort de video bij ? Wat is zijn doel ? Op welke aandachtspunten moet ik letten ? Hoe bekijk ik het best ? In stukken of in zijn geheel ? Hoeveel studietijd moet ik voorzien voor het bekijken van de video, beantwoorden van vragen of andere leeractiviteiten hieraan gekoppeld (opdrachten, oefenen van gedemonstreerde skills, …) (Zelf)evaluatievragen /reflectie: wat moet ik op het eind geleerd hebben. 20th June 2006


Download ppt "Eerste studiedag OOF project"

Verwante presentaties


Ads door Google