De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal
Bart D’haenens (KaHo Sint-Lieven - DOO) Bert Coenen (K.U. Leuven – ICTS)

2 Overzicht In deze sessie Ontwerpen Ontwikkelen Gebruiken

3 In deze sessie… Analysis Ontwerpen Design Pre-productie Ontwikkelen
Opleidingsonderdeel ADDIE-model Analysis Digitaal studiemateriaal PPP-model Ontwerpen Design Pre-productie Ontwikkelen Development Productie Implementation Post-productie Gebruiken Evaluation

4 Digitaal studiemateriaal dat…
In deze sessie Digitaal studiemateriaal dat… een mix bevat aan media (tekst, beeld, animaties, lesopnames, oefeningen) (≈ multimedia) ondersteunend is voor informatieverwerkende leeractiviteiten (≈ studiemateriaal) aangeboden wordt via een cursus (of community) in Toledo (≈ digitaal) en – bij voorkeur – gecombineerd wordt met leeractiviteiten gericht op communicatie en evaluatie (≈ onderwijs)

5 In deze sessie Lectora Publishing Voorbeeld van een softwarepakket om multimediaal digitaal materiaal samen te brengen in een doordachte eenheid ter ondersteuning van één of meerdere leeractiviteiten. Kan ook gelden voor: Powerpoint, Captivate, Dreamweaver, eXeLearning, enz…

6 Screenshot Lectora Publishing
In deze sessie Screenshot Lectora Publishing

7 In deze sessie Toledo Elektronische leeromgeving die de organisatie van cursussen en het lidmaatschap ervan beheert. Verzameling van toepassingen binnen een website die het mogelijk maakt om informatiedeling, communicatie en evaluatie elektronisch te ondersteunen.

8 In deze sessie Ideeën… Studenten helpen om een theorie d.m.v. een animatie toe te passen in de praktijk. Studenten helpen om een theorie d.m.v. een animatie toe te passen in de praktijk. Studenten actiever maken door hen over een deel van de cursus te laten discussiëren. Studenten actiever maken door hen over een deel van de cursus te laten discussiëren. Een afgewerkt geheel van de theorie online aanbieden via een combinatie van tekst, beelden en geluid. Een afgewerkt geheel van de theorie online aanbieden via een combinatie van tekst, beelden en geluid. Drie hoorcolleges vervangen door groepswerk waarbij studenten informatie verzamelen die anders in de lessen gedoceerd wordt. Drie hoorcolleges vervangen door groepswerk waarbij studenten informatie verzamelen die anders in de lessen gedoceerd wordt.

9 Digitaal, dus… Keuzes maken op het vlak van: Haalbaarheid Timing
In deze sessie Digitaal, dus… Keuzes maken op het vlak van: Haalbaarheid Timing Budget Schaal Technologie We tonen vooral voorbeelden op basis van Lectora maar de modellen en principes die in deze sessie aan bod komen zijn eigenlijk van toepassing op het meeste digitale studiemateriaal dat ontwikkeld wordt.

10 Overzicht In deze sessie Ontwerpen Ontwikkelen Gebruiken

11 Ontwerpen Opleidingsonderdeel - ADDIE-model
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Ontwerpen Opleidingsonderdeel - ADDIE-model Digitaal studiemateriaal - PPP-model

12 Opleidingsonderdeel – ADDIE-model
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Opleidingsonderdeel – ADDIE-model Analysis Idee / Concept Studentenkenmerken Doelstellingen / Leerdoelen Design Werkvormen Leeractiviteiten Evaluatieactiviteiten Development “Les”voorbereidingen Materialen Implementation Contacturen Coaching Evaluatie Evaluation Rendement Werk- / Studiebelasting Verbeterpunten

13 Voorbeeld Doel van het voorbeeld Context
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Voorbeeld Doel van het voorbeeld Relatie tussen opleidingsonderdeel en digitaal studiemateriaal illustreren Context Opleidingsonderdeel Wereldoriëntatie 1 in Kleuteronderwijs HAO Leeractiviteiten Houden van exploratietocht Aanleggen vruchtenverzameling Reflectie

14 Voorbeeld - Screenshot
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Voorbeeld - Screenshot

15 Voorbeeld – Digitaal studiemateriaal
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Voorbeeld – Digitaal studiemateriaal Digitaal studiemateriaal Cursustekst Sjabloon voor schriftelijk studiemateriaal Schrijven in leereenheden Kruisverwijzingen naar Toledo Werkbundels Doelstellingen Omschrijving opdracht Wijze van indienen Evaluatiecriteria Structuur Toledo cursus

16 Voorbeeld - Screenshot
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Voorbeeld - Screenshot

17 Opleidingsonderdeel – ADDIE-model
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Opleidingsonderdeel – ADDIE-model Analysis Idee / Concept Studentenkenmerken Doelstellingen / Leerdoelen Design Werkvormen Leeractiviteiten Evaluatieactiviteiten Development “Les”voorbereidingen Materialen Implementation Contacturen Coaching Evaluatie Evaluation Rendement Werk- / Studiebelasting Verbeterpunten

18 Digitaal studiemateriaal – PPP
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Digitaal studiemateriaal – PPP Pre-productie Resultaten van ADDIE Scenario Schermschema’s Multimedia inventaris Productie Tekst productie Multimedia productie Leereenheid productie Uitproberen / Testen Post-productie Publicatie Distributie Evaluatie Onderhoud

19 Voorbeeld Doel van voorbeeld Context
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Voorbeeld Doel van voorbeeld Voorbeeld van een evolutie van scenario tot eindproduct(en) Context RITON project Interreg II project Eindproducten IN-Study, HTML-leereenheden Lectora CD distributie

20 Voorbeeld - Screenshots
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Voorbeeld - Screenshots Achtereenvolgens Scenario (bewerkmodus) Scenario (uitprintbaar script) Prototype (look & feel + functionaliteit) Productie 1 – HTML-websites binnen IN-Study (2006) Productie 2 – Lectora productie op DVD (2008)

21 Ontwerpen van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld – Scenario

22 Ontwerpen van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld – Script

23 Ontwerpen van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld – Prototype

24 Ontwerpen van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld – IN-Study

25 Ontwerpen van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld – Lectora

26 Digitaal studiemateriaal – PPP
Ontwerpen van digitaal studiemateriaal Digitaal studiemateriaal – PPP Pre-productie Resultaten van ADDIE Scenario Schermschema’s Multimedia inventaris Productie Tekst productie Multimedia productie Leereenheid productie Uitproberen / Testen Post-productie Publicatie Distributie Evaluatie Onderhoud

27 Overzicht In deze sessie Ontwerpen Ontwikkelen Distribueren

28 Ontwikkelen Tekst productie Multimedia productie Leereenheid productie
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Ontwikkelen Tekst productie Multimedia productie Leereenheid productie

29 Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal
Tekst productie

30 Tekst productie Bestaande materialen Minimale aanpassingen
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Tekst productie Bestaande materialen Welke teksten zijn er en hoe bruikbaar zijn die? Minimale aanpassingen Embedded support devices Toevoegen van leerondersteunende teksten (en eventueel multilmedia) Bindteksten Toevoegen van eerder technische instructies omdat het in multimedia wordt weergegeven

31 Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal
Multimedia productie

32 Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal
Multimedia productie

33 Multimedia productie Multimedia zijn assets, bouwstenen
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Multimedia productie Multimedia zijn assets, bouwstenen Productie is vaak teamwerk Technische overwegingen en keuzes resolutie afmetingen Principes voor het combineren van media tekst en geluid tekst en beeld beeld en geluid

34 Multimedia principes Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal
Tabel overgenomen uit presentatie Prof.dr. Jože Rugelj, Multimedia principes Clark & Mayer (2002)

35 Leereenheid productie
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Leereenheid productie

36 Leereenheid productie
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Leereenheid productie

37 Leereenheid productie
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Leereenheid productie

38 Leereenheid productie
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Leereenheid productie Gebruik van templates Eén leereenheid of meerdere leereenheden Combinatie van multimedia met als doel het leerproces te ondersteunen

39 Overzicht In deze sessie Ontwerpen Ontwikkelen Gebruiken

40 Gebruiken Publiceren Distributie In welk formaat? Via welke weg?
Gebruiken van digitaal studiemateriaal Gebruiken Publiceren In welk formaat? Distributie Via welke weg?

41 Publiceren EXE HTML SCORM Dvd/cdrom Pre-productie beslissingen
Gebruiken van digitaal studiemateriaal Publiceren EXE Dvd/cdrom Pre-productie beslissingen HTML Efficiënte distributie van multimedia via internet Standaardformaat voor leerpaketten in Toledo SCORM HTML-publicatie met extra mogelijkheden Communicatie tussen leereenheid en leeromgeving

42 Gebruiken van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld – SCORM

43 Gebruiken van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld - HTML

44 Publiceren Auteursomgevingen Opgelet!
Gebruiken van digitaal studiemateriaal Publiceren Auteursomgevingen Gewenste formaat van publicatie van de leereenheid Budget Competenties Voorkeuren van de ontwikkelaars Gewenste media Opgelet! Onafhankelijkheid van de distributie Welke publicatievorm gekozen wordt, hangt af van de omgeving waarin ontwikkeld wordt. De ene omgeving kan formaten X en Y afleveren, de andere ongeving formaten Y en Z. De keuze voor een bepaald formaat is vaak al vroeg gemaakt, die keuze bepaalt mee welke ontwikkel- of auteursomgeving –of software- gebruikt zal worden. Bij de keuze van software tellen ook andere factoren Welk budget is voorhanden? Aankoop software Tijdsbesteding Competenties Welke software beheerst de auteur Is nieuwe software eenvoudig aan te leren? Voorkeuren Er is niet 1 ideale software om leermateriaal aan te maken Keuze voor bepaalde software wordt bepaald door voorkeur van de ontwikkelaar of ontwikkelaars, van de instelling In het productieproces worden meer ontwikkelomgevingen gebruikt Voor de productie van de leermaterialen, welke vorm die ook hebben is steeds een bepaalde omgeving vereist ook voor tekst grafisch materiaal audio video Onafhankelijkheid van de distributie een belangrijk argument bij de keuze van een software kan zijn dat de inhoud die ontwikkeld wordt ook elders aangeboden kan worden, sommige commerciele platforms bieden een ontwikkelongeving aan die meteen ook de het publicatieplatform is. bv. een online-service die toelaat toetsen of surveys te maken die enkel via de toegankelijkheid van het materiaal hangt dan volledig af van het bestaan en het voortbestaan van de service of, bij betalende services, van het voortbestaan van de gebruiksovereenkomst met de aanbieder van die service. herbruikbaarheid van het materiaal in andere ongevingen is belangrijke factor in beslissing, is ook belangrijke drijfveer om doordacht en kwalitatief leermateriaal te ontwikkelen

45 Distribueren Distributiekanalen
Gebruiken van digitaal studiemateriaal Distribueren Distributiekanalen CD/DVD (niet aangeraden voor leereenheden) Toledo Zonder interactie Met interactie Internet Zelfde inhoud over verschillende kanalen Software laat dat vaak toe

46 Gebruiken van digitaal studiemateriaal
Voorbeeld

47 Overzicht In deze sessie Ontwerpen Ontwikkelen Gebruiken

48 Slot Opleidingsonderdeel én studiemateriaal
Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal Slot Opleidingsonderdeel én studiemateriaal Ook 1 Word-document is studiemateriaal Niet-lineaire maar cyclische processen Ondersteuning bij ontwikkeling Ideetje voor leergemeenschap?

49 Voorbeelden in deze presentatie
Met dank aan… Voorbeelden in deze presentatie Voorbeeld ADDIE-model Wereldoriëntatie 1, Roos Steeman, KaHo Sint-Lieven Voorbeeld PPP-model RITON-project, DOO, KaHo Sint-Lieven Voorbeeld Tekst productie Cursus Akoestiek, Peter van den Broeck (Lieselot Roman) Voorbeelden Multimedia productie Toledopedia screencast, ICTS-diensten Microscoop, ICTS-diensten Tabel Multimedia principes, Clark & Mayer (2002), overgenomen uit presentatie Prof.dr. Jože Rugelj,

50 Voorbeelden in deze presentatie
Met dank aan… Voorbeelden in deze presentatie Voorbeelden Leereenheid productie Template Lesmateriaal, DOO, KaHo Sint-Lieven Project Think M&M, Prof. Dr. Lies Sercu OOF-project Informatievaardigheden (Luc Vandeput) Cursus Mechanica, ICTS, K.U. Leuven Voorbeelden Publicatie SCORM-demonstratie, DOO, KaHo Sint-Lieven Beagle HTML-publicatie, ICTS, K.U. Leuven Voorbeeld Distributie Cursus Dynamica, Peter van den Broeck (Lieselot Roman)


Download ppt "Ontwikkelen van digitaal studiemateriaal"

Verwante presentaties


Ads door Google