De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Massa-extincties en macro-evolutie Iwan Verelst. 1. Inleiding  Jablonski (2001): Lessons from the past: evolutionary impacts of mass extinctions  Jablonski.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Massa-extincties en macro-evolutie Iwan Verelst. 1. Inleiding  Jablonski (2001): Lessons from the past: evolutionary impacts of mass extinctions  Jablonski."— Transcript van de presentatie:

1 Massa-extincties en macro-evolutie Iwan Verelst

2 1. Inleiding  Jablonski (2001): Lessons from the past: evolutionary impacts of mass extinctions  Jablonski (2005): Mass extinctions and macroevolution

3 1. Inleiding  Massa-extinctie doet genetische variatie verdwijnen MAAR hertekent creatief het patroon van evolutie  Genoeg fossiele gegevens voor onderzoek  Vergelijken van de “Big Five”  Periodiciteit?  Resistentie tegen extinctie van overlevers?

4 1. Inleiding  Extincties als macro-evolutionaire factor (cfr. Gould)  Herschikt het evolutionaire patroon van natuurlijke selectie, speciatie en species sorting  Massa-extincties zijn helemaal anders dan “background” extincties (Cfr. Nu)  Postextinctie selectie en herstel zijn even belangrijk als de extinctie zelf.  Naast extinctie-intensiteit vooral extinctieselectiviteit belangrijk

5 2. Intensiteit van extinctie  Extinctie-intensiteit erg gebiased door stratigrafie en onvolledig door fossielenbestand  Toch duidelijk periodes met hoge extinctie-intensiteit  Massa-extinctie  MAAR: Phanerozoïcum bekijkt (Ordovicium, Devoon, Perm) dan continue intensiteit met directionele selectie  Micro-evolutionaire processen MAAR oversimplificatie

6 3. Selectiviteit  Selectiecriteria verschillen tussen backgroundextinctie en massa- extinctie  Vb.: locale abundantie, reproductiestatus, lichaamsgrootte, generatietijd, trofische strategie, leefgewoonte, geografische range op soortniveau en species richness

7 3. Selectiviteit  Gevoeligheid van clades voor extinctie varieert tussen de “Big 5” –Slechte re-evolutie/herstel of andere selectiedrukken?

8 3. Selectiviteit  Vb.: Epifauna-kokkels en Infauna- kokkels

9 3. Selectiviteit  Vb.: Epifauna-kokkels en Infauna- kokkels

10 3. Selectiviteit  Vb.: verspreidings en generapatroon tussen overlevers en stervers

11 3. Selectiviteit  Er zijn andere selectiedrukken tijdens massa- extincties: –Geografische verspreiding op cladeniveau (extinctieintensiteit daalt)  MAAR: sommige onderzoeken spreken dit tegen –Vb.: Smith en Jefferson  echinodermen tijdens K/T  Niet-constructieve selectiedruk tijdens Massa- extincties  Macro-evolutie –Vb.: Aperturale sinussen in slangen tijdens Ordovicium  Gevestigde waarden  Marginale soorten  Selectiecriteria bepalen is moeilijk

12 4. Recoveries  Overlevers van Massa-extinctie zijn het ruwe materiaal van de postextinctie evolutie  Winnaars en verliezers  Herstel > massa-extinctie  Herstelproces is onafhankelijk van Massa- extinctie  Lokale verschillen: Niet-lineair verband extinctie - invasie  Vb.: Burst van zoogdieren na K/T

13 4. Recoveries  Vb.: Bloom taxa van molluscen na K/T + regionale verschillen

14 5. Hiërarchie  Massa-extincies hebben een effect op hogere hierarchische groepen (clades): –Geen micro-evolutie met andere selectiedrukken –Natuurlijke selectie kan niet inwerken op clade-niveau –Massa-extincties volgen niet het patroon van de 95% background extinctie  onvoorspelbaar –Effecten van massa-extincties zijn niet-constructief en niet optelbaar  Vb.: K/T genera van molluscen en mariene bivalven –≠ geografische range –Wel op cladeniveau

15 6. Andere evolutionaire processen  Naast extinctie zelf: –Niet gebroken continuïteit: Koralen en riffen –Continuïteit met korte “tegenslag”: angiospermen –Postextinctie diversificatie: Zoogdieren –Voorspelbaarheid morphospecies: vliegende dino’s – vogels –Tijdschalen: weinig innovatie vlak na extinctie (lag-time?) –Geografie: diversiteit + morphodiversiteit belangrijk

16 7. Conclusie  Massa-extincties zijn een belangrijk evolutionair gegeven  Er is sprake van verandering in selectiviteit en intensiteit van extinctie gedurende massa- extincties  De postextinctie periode is evolutief ook erg belangrijk  Massa-extincties beïnvloeden de dynamiek van grote claden  Natuurlijke selectie kan hier niet op ingrijpen  Massa-extincties ondersteunen een macro- evolutionaire theorie


Download ppt "Massa-extincties en macro-evolutie Iwan Verelst. 1. Inleiding  Jablonski (2001): Lessons from the past: evolutionary impacts of mass extinctions  Jablonski."

Verwante presentaties


Ads door Google