De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drosophila levensloop theorie getest in het veld Leiden University, Institute for Biology, Sections Animal Ecology & Evolutionary Biology, The Netherlands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drosophila levensloop theorie getest in het veld Leiden University, Institute for Biology, Sections Animal Ecology & Evolutionary Biology, The Netherlands."— Transcript van de presentatie:

1 Drosophila levensloop theorie getest in het veld Leiden University, Institute for Biology, Sections Animal Ecology & Evolutionary Biology, The Netherlands. Kim van der Linde Locale aanpassing in lichaamsgrootte, ontwikkelingstijd en hongerresistentie

2 Om te beginnen: Indien ik te veel het wetenschapstertje speel  VRAGEN!

3 •Aanloop tot dit onderzoek •Uitleg begrippen •Pilot onderzoek •Promotie onderzoek •Maatschappelijke context Leidraad •Aanloop tot dit onderzoek •Uitleg begrippen •Pilot onderzoek •Promotie onderzoek •Maatschappelijke context

4 Ontbossing

5 Problematiek van ontbossing •Verandering van leefomgeving •Bedreiging van dieren en planten

6 Biodiversiteitonderzoek •1992 Filippijnen •Fruitvliegen als representatieve groep •Ontbossing leidt tot een andere soorten samenstelling •Vraag: Hoe zit het met aanpassen aan een veranderende omgeving?

7 •Aanloop tot dit onderzoek •Uitleg begrippen •Pilot onderzoek •Promotie onderzoek •Maatschappelijke context Leidraad

8 Waarom Drosophila’s? •Fruitvliegen ‘leven’ van fruit –Fruit is sleutel in tropisch bos: •Voortplanting bomen •Voedsel voor apen, vogels, insecten, vleermuizen, etc. etc. •Gemakkelijk te kweken in het laboratorium •Redelijk aantal soorten (1500 wereldwijd, 30-50 lokaal) •Veel kennis beschikbaar

9 Levenscyclus •Ei •Larf •Pop •Volwassen 7-15 (20) dagen

10 Levensloop kenmerken •Mens als voorbeeld –Meestal 1 nakomeling –Ongeveer 13-16 jaar voordat volwassen (seksueel reproductief) –Het aantal kinderen in een leven –Gemiddelde levensverwachting 75(?) jaar –Lengte 1.72 (vrouw) 1.78 (man)

11 Ontwikkelingstijd •Tijd van ei tot volwassen vlieg •Verschil tussen soorten –Snelle soort: 7 dagen –Langzame soort: 14 dagen

12 Hongerresistentie •Tijd die een volwassen vlieg kan leven zonder voedsel •Direct na uit de pop kruipen •Verschil tussen soorten –2 tot 7 dagen

13 Lichaamsgrootte

14 Eigen vlieg eerst! •Eén voedsel bron •Vele soorten •Competitie •Beste wint!

15 Coëxistentie van soorten •Door gescheiden te leven: –Verschillende voedsel bronnen (banaan ↔ appel) –Verschillende omgevingen (bos ↔ gras) –Verschillende tijden van de dag ↔ nacht –Verschillende tijden van het jaar (voorjaar ↔ zomer)

16 Coëxistentie met interactie •Bijvoorbeeld 3 soorten: –Alle 3 gehele jaar door: •Voorjaar : soort A superieur •Zomer: soort B superieur •Najaar: soort C superieur A B C

17 Coëxistentie en levensloopkenmerken •Fruitaanbod varieert door het jaar –Droge tijd: veel fruit •Korte afstanden tussen plekjes –Regentijd: weinig fruit •Grote afstanden tussen plekjes

18 Veel fruit •Korte ontwikkelingstijd wint Snelle soort Langzame soort Voedsel op! ei

19 Variatie Snelle soort Langzame soort Voedsel op! ei Overlevers

20 Weinig fruit •Goede hongerresistentie wint Slechte hongerresistentie Volwassen vlieg komt uit pop Goede hongerresistentie Nieuw plekje gevonden! Veel fruit!Weinig fruit!

21 Genetische koppeling •Soort A: –Korte ontwikkelingstijd –Slechte hongerresistentie •Soort B –Lange ontwikkelingstijd –Goede hongerresistentie

22 Coëxistentie en levensloopkenmerken •Droge tijd: veel fruit –Korte afstanden tussen plekjes –Snelle soort wint •Regentijd: weinig fruit –Grote afstanden tussen plekjes –Langzame soort wint

23 •Aanloop tot dit onderzoek •Uitleg begrippen •Pilot onderzoek •Promotie onderzoek •Maatschappelijke context Leidraad

24 Effecten ontbossing •Ander fruitaanbod •Hogere temperatuur •Grotere temperatuur fluctuaties •Lagere luchtvochtigheid Heeft dit effect of de levensloopkenmerken?

25 Filippijnen

26 Effecten op levensloopkenmerken? Vliegen verzamelen met valletjes –4 verschillende omgevingen! •Snel naar laboratorium in Nederland •Ontwikkelingstijd en hongerresistentie bepalen •Kijken of er verschillen zijn

27 Langzaam Snel

28 •Chronologisch overzicht –Aanloop tot dit onderzoek –Uitleg begrippen –Wat wil ik weten –Promotie onderzoek –Maatschappelijke context Leidraad

29 Nieuwe vragen •Effect van laboratorium versus veld •Laboratorium –Constant klimaat –Geen onderscheid tussen verschillende leefomgevingen •Veld –Variabel klimaat –Verschillen tussen verschillende leefomgevingen •Oplossing: ook in veld meten

30 Nieuwe vragen •Genetica versus omgeving (nature – nurture) –Wat is belangrijker: Verschillen in de genen of? Verschillen in de omgeving •Oplossing: transplantatie experiment

31 Transplantatie experiment Bos Inter- mediate Gras- land Bos Inter- mediate Gras- land Populaties van verschillende soorten

32 Tallahassee Panama Divided

33 Panama Veld locaties •Twee locaties met elk 3 omgevingen: –Bos –Intermediair –Grasland

34 Gamboa

35 Veld onderzoek •Wat wil ik niet? –Rampen ecologie: •Aap of rat die alles opeet •Tropische regenbui die alles wegspoelt –Dus spoelde de gehele kooi weg....... •Zongedroogde stukjes fruit met gare larven •Mieren die feestmaal komen aanrichten •Etc etc.....

36 Veld set-up •Grote kooi om in te werken •Dak tegen de regen en directe zon •Grof gaas tegen grotere dieren •Op palen voor werkzaamheid •Palen ingesmeerd met paraffine olie zodat mieren niet in de kooi konden klimmen •Fijn gaas om kleine kooitjes tegen andere insecten (parasitaire wespen)

37 Veld set-up •Eitjes laten leggen in laboratorium •Kleine kooi met fijn gaas voor ontwikkelingstijd •Petri schaaltje afgesloten met fijn gaas voor hongerresistentie •Dode vliegen voor lichaamsgrootte

38 Veel tijd later •6 maanden Panama –3 veldexperimenten •1 laboratorium experiment •27.000 vliegen •12 soorten •2 jaar werk

39 Genen versus omgeving Verschillen in de genen? of Verschillen in de omgeving? of Beiden?

40 Lichaamsgrootte •Omgeving: onbelangrijk •Genetische: locale aanpassing, locatie specifiek maar niet leefomgeving specifiek •Weinig aanpassing aan een veranderende omgeving •Lab en veld goed vergelijkbaar

41 Hongerresistentie •Grasland is een slechtere leefomgeving dan bos

42 Stressvoller Bos Inter- mediate Gras- land Bos Goede resistentie Matige resistentieGoede resistentieSlechte resistentie Grasland is stressvoller dan bos

43 Hongerresistentie •Grasland is een slechtere leefomgeving dan bos •Grasland populaties zijn beter aangepast

44 Genetisch aangepast? Betere resistentie Goede resistentie Beste resistentie Bos Inter- mediate Gras- land Goede resistentie

45 Hongerresistentie •Grasland is een slechtere leefomgeving dan bos •Grasland populaties zijn beter aangepast •Snelle aanpassing aan een veranderende omgeving •Lab en veld onvergelijkbaar

46 Veld versus laboratorium LichaamsgrootteHongerresistentie Laboratorium Veld

47 Ontwikkelingstijd •Hogere omgevingstemperatuur: kortere ontwikkelingstijd •Genetisch: kortere ontwikkelingstijd in verstoord gebied •Zoals verwacht op basis van constanter fruitaanbod

48 Verstoring •Bos: –Grote verschillen fruitaanbod •Grasland: –Kleinere verschillen fruitaanbod

49 Veel fruit •Hongerresistentie minder belangrijk Slechte honger resistentie Volwassen vlieg Komt uit pop Goede honger resistentie Nieuw plekje gevonden! Veel fruit! Ontwikkelingstijd dus alles bepalend

50 Selectie Snelle soort Langzame soort Voedsel op! ei

51 Gevolg •Snelle soorten winnen vaker in grasland •Dus hebben een voordeel •Binnen soorten wint ook de snelste •Dus wordt soort sneller

52 Ontwikkelingstijd •Hogere omgevingstemperatuur: kortere ontwikkelingstijd •Genetisch: kortere ontwikkelingstijd in verstoord gebied •Zoals verwacht op basis van constanter fruitaanbod •Middelmatige aanpassing aan een veranderende omgeving •Lab en veld enigszins vergelijkbaar

53 Maatschappelijke context •Ontbossing, global-warming, etc zijn concrete en groeiende problemen. •En vragen om aanpassing van dieren en planten. •Niet aanpassen resulteert in (lokaal) uitsterven

54 Maatschappelijke context •Hoe moeten ze zich aanpassen? –Stress resistentie..... •Kunnen ze zich aanpassen? –Ja..... •Zijn er (genetische) beperkingen? –Nee..... (niet laten zien)

55 Maatschappelijke context •Hoe zit het met uitgestorven/bedreigde soorten? –Zelfde kenmerken belangrijk? –Zo ja.... –Geen capaciteit tot aanpassing? –Genetische barrières tot aanpassing?

56 The end •Om 15:15 begint de verdediging in het academie gebouw •Te laat is GEEN toegang


Download ppt "Drosophila levensloop theorie getest in het veld Leiden University, Institute for Biology, Sections Animal Ecology & Evolutionary Biology, The Netherlands."

Verwante presentaties


Ads door Google