De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De lichaamsgrootte van organismen binnen een bepaalde evolutielijn heeft de neiging om toe te nemen” Edward Drinker Cope, 1871  Bij alle groepen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De lichaamsgrootte van organismen binnen een bepaalde evolutielijn heeft de neiging om toe te nemen” Edward Drinker Cope, 1871  Bij alle groepen van."— Transcript van de presentatie:

1

2 “De lichaamsgrootte van organismen binnen een bepaalde evolutielijn heeft de neiging om toe te nemen” Edward Drinker Cope, 1871  Bij alle groepen van organismen  Wereldwijd geaccepteerd, mechanisme natuurlijke selectie (micro-evolutionair proces) • Adaptieve voordelen voor het individu

3 Kritiek 1: Stanley  Aanvaardt principe wet, MAAR geeft andere mechanisme (macro-evolutionair proces)  Fenomeen van toenemende grootte eerder gerelateerd aan beperkingen binnen groepen van soorten • ‘Stichter’ nieuwe monofyletische lijn: klein en limiet ondergrens • Eerder drift weg van de ondergrens binnen 1 clade Gould

4 Kritiek 2: Jablonski  Stelt wet in vraag  Wet gebaseerd op psychologisch artefact, niet op wetenschappelijke experimenten (Gould)  “Do we single out lineages that display size increase because we all know ‘bigger is better’?” Gould

5 Oplossing  Afstappen van gewoonte om selectief te zoeken naar het verwachtte of naar extremen  Alle lijnen in grote claden met voldoende data bestuderen Gould

6 Experiment Jablonski  Alle evolutielijnen (met voldoende data) van bivalven en gastropoden bij Mollusken van Laat Krijt (16 Mj)  Grootte vergelijken tussen begin en einde van die periode binnen 1 evolutielijn Gould

7 Resultaten experiment Jablonski  Evenveel evolutieve lijnen met stijging in grootte als lijnen met daling in grootte  In bijna 30% van gevallen: uitbreiding van de gehele variatie-range  Geen gerichte trend naar stijging in grootte, dus geen ondersteuning van de wet van Cope Gould

8 Besluit  Wet van Cope wordt in vraag gesteld • Niet alleen focussen op extremen en de gevolgtrekkingen veralgemenen • Niet zomaar aannemen dat evolutie neigt naar stijgende grootte  Punctualistische visie • Geen micro-evolutionair proces aan basis (drijfveer) van macro-evolutionair proces Gould

9 ‘Individual level selection as a cause of Cope’s rule of phyletic size increase’ (2004)  Mechanisme?

10  2 onderzoeksvragen: - zijn er algemene trends toe te schrijven aan de selectie op lichaamsgrootte in natuurlijke populaties? - kan individuele selectie een mechanisme voorzien voor de wet van Cope?

11 Experiment  Database van fenotypische selectiestudies  β= lineaire selectiegradiënt = sterkte van directionele selectie  Onderzoek naar de directionele selectie op lichaamsgrootte en andere morfologische kenmerken  In natuurlijke populaties

12 Resultaten Waarden β voor grootte > waarden β voor andere morfologische kenmerken

13 Resultaten Positieve, gerichte selectie voor grootte als gevolg van verschillen in: - algemene fitness - overleving - vruchtbaarheid - parigssucces

14 Besluit  Bevestiging van de wet van Cope  Lichaamsgrootte ↑ ➜ fitness ↑  Mechanisme = positieve, directionele, individuele selectie (micro  macro)  Zowel natuurlijke (overleving) als sexuele selectie (vruchtbaarheid, paringssucces)

15 Kritiek  Onderzoek vooral gericht op insecten, vogels en planten • Verschillende taxa: verschillende selectiedrukken • Maar ook op zoogdieren en Dinosauriërs  Slechts 1 fitnesscomponent in analyse • Selectie tegen toenemende lichaamsgrootte is mogelijk  nood aan andere componenten

16 Kritiek  Publication bias • Uitsluiting van small sample studies en niet- significante resultaten  overschatting selectie  Kleine dieren (‘runt of the litter’) sterven sneller, kleinere observatiekans = geen actieve selectie voor grotere individuen

17 Afwijking van 5 SD over 100 generaties Afwijking van 2 SD over 500 000 generaties  Tegenwerkende selectie van kenmerken die in verband staan met de lichaamsgrootte bv. ontwikkelingstijd  Extinctie

18  Morfologische en ecologische beperkingen  R- en K-selectie (fecunditeit)  Evolutionaire klok (generatietijd)  Overlap van niches  Speciatie

19 ‘Macroevolutionairy trends in the Dinosauria: Cope’s rule’ (2005)  Fylogenetische analyse  Testen van de wet van Cope en welke mechanismen?

20 Waarom Dino’s?  Veel variatie in grootte  Toename én afname van lichaamsgrootte  Lange en goed gekende tijdspanne  Geen interclade-competitie  Veel studies  Veel en complete fossielen  Belangstelling

21 Resultaten ± 25,7 % toename van lichaamsgrootte

22 Besluit  Bevestiging van wet van Cope  Mechanismen: +natuurlijke en seksuele selectie -cladeselectie  Optimale lichaamsgrootte ( ± 7,8m)

23 Kritiek  Beperkingen studie: andere verklaringen mogelijk door onvolledige fossiele dataset • Resultaat enkel te wijten aan cladeselectie • Resultaat is artefact: * Bias dateringen oudere en kleinere taxa  overschatting toenamesnelheid lichaamsgrootte

24  Natuurlijke selectie: voordelen groter  grotere afstammelingen  Kingsolver & Pfennig: micro-evolutionaire benadering  Psychologisch artefact (verwerping wet) en noodzakelijke toename van de grootte (stichters van clades: limiet ondergrens) (aanvaarding wet)  Gould en Stanley: macro-evolutionaire benadering  Cladeselectie (naast natuurlijke en seksuele selectie) in het voordeel van grotere of kleinere taxa in 1 evolutionaire lijn  Hone (cfr. Dinosauria): macro-evolutionaire benadering Algemeen besluit: wet van Cope


Download ppt "“De lichaamsgrootte van organismen binnen een bepaalde evolutielijn heeft de neiging om toe te nemen” Edward Drinker Cope, 1871  Bij alle groepen van."

Verwante presentaties


Ads door Google