De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET ONTSTAAN DER SOORTEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET ONTSTAAN DER SOORTEN"— Transcript van de presentatie:

1 HET ONTSTAAN DER SOORTEN
Evolutie en ordening HET ONTSTAAN DER SOORTEN

2 Een aantal termen Organische stoffen: bevatten de elementen C, H en O
Anorganische stoffen: maximaal 2 van deze elementen Autotroof: organismen die in staat zijn organische stoffen te vormen uit anorganische stoffen Heterotroof: organismen die andere organismen nodig hebben om aan organische stoffen te komen

3 Vraag: Wat verstaan we eigenlijk onder een organisme?
In den beginne 4,6 miljard jaar geleden is de aarde ontstaan 3,8 miljard jaar geleden ontstonden de eerste organismen. (oersoep + elektriciteit) Dit waren zeer eenvoudige organismen Vraag: Wat verstaan we eigenlijk onder een organisme?

4 En verder… 2,3 miljard jaar geleden ontstonden de eerste bacteriën en cyanobacteriën. Dit zijn eencellige, prokaryote (zonder celkern) organismen 1,5 miljard jaar geleden ontstonden de eerste eukaryoten (met celkern). Dit waarschijnlijk door endosymbiose

5 Meercellige organismen
Rond 600 miljoen jaar geleden ontstonden de eerste eenvoudige meercellige organismen. Wat zouden voordelen kunnen zijn van meercellige organismen ten opzichte van eencelligen? En nadelen?

6 Fylogenetische boom van het leven

7 Meercelligen Uit de eerste eenvoudige meercellige organismen ontstonden steeds ingewikkeldere organisme Is een ingewikkeld gebouwd organisme per definitie “beter” dan een eenvoudig gebouwd organisme?

8

9 Ontstaan van nieuwe soorten
Hoe ontstaan nieuwe soorten? Ontstaan ze eigenlijk wel?

10 Drie hoofdstromingen De evolutietheorie: Leven is in de loop van miljoenen jaren ontstaan door natuurlijke selectie. Evolutie heeft geen doel! Creationisme: God heeft de wereld in korte tijd geschapen (6000 jaar geleden o.i.d.) Intelligent design: God heeft de wereld geschapen maar deze ontwikkelt zich wel volgens de principes van de evolutietheorie. Evolutie heeft volgens I.D. een doel.

11 Bewijs Alleen voor de evolutietheorie zijn bewijzen. Beide andere theorieën hebben geen wetenschappelijke onderbouwing. Ze berusten op geloof.

12 Evolutie is… Bedacht door Charles Darwin en in de 20ste eeuw verder uitgewerkt tot de moderne synthese door o.a. Haldane, Huxley en Fisher. Moderne synthese (neodarwinisme) is de combinatie van de evolutietheorie van Darwin en de wetten van Mendel.

13 Natuurlijke selectie Organismen planten zich voort
Er ontstaan veel nakomelingen Nakomelingen variëren in eigenschappen (o.a. Door mutaties) Nakomelingen met de meest gunstige eigenschappen (hoge fitness) planten zich het meest voort Eigenschappen die erfelijk zijn worden doorgegeven aan het nageslacht, welke dus ook deze gunstige eigenschappen zullen bezitten Gevolg: populatie evolueert

14 Het ontstaan van soorten
Als een populatie gesplitst wordt door bijv. geologische gebeurtenissen dan kunnen beide subpopulaties anders evolueren. (Mogelijk) gevolg: Soortvorming Soortvorming gaat sneller als kleine populaties gescheiden raken met onevenredig verdeelde genen.

15 Gevolg is dat de populaties van elkaar gaan verschillen
Gevolg is dat de populaties van elkaar gaan verschillen. Gevolg  soortvorming. De populatie past zich in de loop van de tijd aan aan de nieuwe omgeving. Door een storm wordt een deel van de vogels naar een naarburig gebied toegeblazen. Een populatie vogels leeft in een gebied en heeft zich hieraan aangepast. Er is wel enige variatie!


Download ppt "HET ONTSTAAN DER SOORTEN"

Verwante presentaties


Ads door Google